Hoạt động của Thường trực HĐND
hidden
hidden
Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (Kỳ họp bất thường), chiều ngày 21/5, tại phòng họp HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số sở, ngành liên quan.
hidden
hidden
Chiều ngày 20/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh. Cuộc họp do ông Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự còn có ông Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 07/09 thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
hidden
hidden
Sáng ngày 13/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
hidden
hidden
Thực chương trình giám sát năm 2020, chiều ngày 07/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát và làm việc với UBND thị xã Trảng Bàng về công tác quy hoạch và phát triển đô thị. Tham gia buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
hidden
hidden
Chiều ngày 31/3, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 4 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Chiều ngày 04/3, ông Võ Xuân Phong - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã Hòa Thành đã chủ trì hội nghị thẩm tra tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự hội nghị còn có ông Lê Hồng Vân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan.
 
Ngày 06/3, Hội đồng nhân dân xã tiến hành giám sát chuyên đề về công tác giới thiệu việc làm cho người trong độ tuổi lao động trên địa bàn đối với Ủy ban nhân dân xã Long Thành Nam. Thành phần tham dự có ông Huỳnh Công Luận - Phó Chủ tịch HĐND Thị xã Hòa Thành; bà Lương Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã; Bà Châu Thị Bích Hiền - Phó Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn giám sát.
hidden
hidden
Chiều ngày 05/3, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố năm 2019. Hội nghị do bà Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh được khen thưởng; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, lãnh đạo các ban của HĐND huyện, thị xã thành phố.
 
Lúc 08 giờ ngày 02 tháng 3 năm 2020, Thường trực HĐND xã An Thạnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm năm 2020 tại Hội Trường UBND xã An Thạnh. Tham dự hội nghị có Ông Lê Thanh Tùng – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Bà Huỳnh Thị Phượng – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, lãnh đạo UBND và 24 vị đại biểu HĐND xã. Chủ trì hội nghị Bà Trần Thị Tấm - Phó Chủ tịch HĐND xã.
hidden
hidden
Thực hiện theo Quy chế làm việc, chiều ngày 10/01 Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 01/2020. Phiên họp do bà Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, tham dự phiên họp có 04/06 thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
 
 
THÔNG BÁO