Thông tin hoạt động - Hoạt động của Thường trực HĐND
hidden
hidden
Sáng ngày 11/10, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục khảo sát việc thực hiện quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Châu Thành. Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
hidden
hidden
Để nắm thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện quy định tách thửa đất trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 10/10, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát đã làm việc với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Trảng Bàng. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện Trảng Bàng.
hidden
hidden
Sáng ngày 22/8, Thường trực HĐND tỉnh đã đến làm việc với HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
hidden
hidden
Để nắm thông tin về tình hình tổ chức và hoạt động HĐND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 21/8/2019, Đoàn khảo sát số 2 của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Thường trực và lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND xã, thị trấn và HĐND huyện Châu Thành.
hidden
hidden
Chiều ngày 25/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh. Buổi làm việc do ông Nguyễn Thanh Phong - Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, tham dự có ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Về phía UBND tỉnh có ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh tham dự và giải trình các nội dung liên quan.
 
QUYẾT ĐỊNHChương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh______ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân  ngày 20 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây ...
hidden
hidden
Chiều ngày 09/02, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 02 để thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của HĐND Tỉnh về “Giám sát việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch HĐND Tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự  họp có các thành viên của Thường trực HĐND ...
hidden
hidden
Chiều ngày 20/10/2016, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh (phiên họp đột xuất) để nghe, thảo luận cho ý kiến rà soát các nội dung quan trọng chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh và một số nội dung khác. Ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch HĐND Tỉnh chủ trì cuộc họp.  (Quang cảnh cuộc họp)Tại cuộc họp ông Mai Văn Hải - Chánh Văn phòng HĐND Tỉnh thông qua dự kiến ...
hidden
hidden
Chiều ngày 5/10/2016, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 10 để thảo luận, cho ý kiến rà soát các nội dung quan trọng chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh và một số nội dung khác. Ông  Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên Thường trực HĐND; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh có ông Trần Văn Chiến - ...
hidden
hidden
Ngày 4/10/2016, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với các đơn vị như Quỹ Đầu tư Phát triển, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan về tình hình tổ chức và hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Đoàn giám sát do bà Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, thành viên Đoàn có lãnh đạo ...