Thông tin hoạt động - Hoạt động của các Ban HĐND
hidden
hidden
Sáng ngày 10/5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đến làm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bến Cầu về tình hình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng trên địa bàn huyện. Bà Kim Thị Hạnh - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
hidden
hidden
Chiều ngày 08/4, tại Phòng họp số 1 thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành phiên họp thẩm tra về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Tuần tra biên giới (Đoạn từ cầu Sài Gòn 2 đến cửa khẩu Xa Mát) trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có bà Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Chiều ngày 08/4/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh. Cuộc họp do ông Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 07/09 thành viên Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
 
​CHƯƠNG TRÌNHHoạt động năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh _______         Căn cứ Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2016;Căn cứ Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Chương trình ...