Hoạt động của các Ban HĐND
hidden
hidden
Chiều ngày 22/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2019 trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh. Ông Mai Văn Hải -Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Sở Tài chính.
hidden
hidden
Sáng ngày 14/5, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với Sở Xây dựng về công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Tham gia cùng với Đoàn có ông Nguyễn Thanh Phong, - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện một số sở, ngành có liên quan.
hidden
hidden
Chiều ngày 12/5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị trấn do bà Đoàn Thị Ngọc Trâm - Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với UBND và các ban, ngành chuyên môn liên quan của UBND, các tổ hòa giải trên địa bàn về công tác hòa giải ở cơ sở đối với UBND thị trấn.
hidden
hidden
Chiều ngày 11/5, tại trụ sở HĐND - UBND thị xã Hòa Thành, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát và làm việc với UBND thị xã Hòa Thành về công tác quy hoạch và phát triển đô thị. Ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn khảo sát.
hidden
hidden
Tiếp tục đợt khảo sát, chiều ngày 08/5, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn khảo sát, tham gia buổi khảo sát có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
hidden
hidden
Ngày 09/3, HĐND phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp bất thường) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Minh Xuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Trảng Bàng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường, cùng 32/34 đại biểu HĐND phường và hơn 20 đại biểu khách mời.
hidden
hidden
Chiều ngày 05/3, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố năm 2019. Hội nghị do bà Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh được khen thưởng; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, lãnh đạo các ban của HĐND huyện, thị xã thành phố.
hidden
hidden
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có đợt giám sát về tình hình sắp xếp hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, nhận thấy việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được thực hiện tương đối tốt. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 22/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19; Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 về ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018-2021.
 
Sáng ngày 10/10/2019, Ban pháp chế HĐND xã Long Thành Bắc tổ chức giám sát việc thực hiện “việc triển khai văn bản pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực môi trường” trên địa bàn xã. Đoàn giám sát do Ông Trần Phước Ninh – Trưởng ban Pháp chế HĐND xã làm Trưởng đoàn. Đoàn giám sát đã làm việc với UBND xã đại diện là ông Trần Thủ Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND xã, ông Văn Công Trí – Công chức Địa chính – Xây dựng – Tài nguyên – Môi trường và bà Trương Thanh Nguyên – Công chức Địa chính – Xây dựng – Tài nguyên – Môi trường. Tham gia Đoàn giám sát có ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND xã và thành viên Ban pháp chế HĐND.
hidden
hidden
Chiều ngày 01/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành làm việc với UBND tỉnh về thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Buổi làm việc do ông Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có bà Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đại diện UBND tỉnh có ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
THÔNG BÁO