Thông tin hoạt động - Hoạt động của các Ban HĐND
hidden
hidden
Chiều ngày 02/7/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự còn có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 05/09 thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tư pháp Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
hidden
hidden
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, ngày 28/6, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm tra đối với các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Ông Võ Văn Sớm - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội chủ trì cuộc họp.
 
Sáng ngày 26/6/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Cuộc họp do ông Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự còn có bà Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 06/09 thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
 
Sáng ngày 18/6/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành làm việc với 3 đơn vị Công an, Tòa án nhân dân (TAND), Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện, đồng thời nắm thông tin về tình hình kết quả hoạt động của các đơn vị để phục vụ cho công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tại TAND huyện Châu Thành.
hidden
hidden
Giám sát là một trong những hoạt động quan trọng của HĐND các cấp được quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, trong đó, giám sát chuyên đề là một trong những hình thức giám sát của HĐND. Giám sát chuyên đề là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp; xem xét các chính sách, pháp luật ban hành đã phù hợp với thực tiễn hay chưa để điều chỉnh cho phù hợp.
hidden
hidden
Ngày 30/5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Văn Sớm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
hidden
hidden
Sáng ngày 10/5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đến làm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bến Cầu về tình hình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng trên địa bàn huyện. Bà Kim Thị Hạnh - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
hidden
hidden
Chiều ngày 08/4, tại Phòng họp số 1 thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành phiên họp thẩm tra về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Tuần tra biên giới (Đoạn từ cầu Sài Gòn 2 đến cửa khẩu Xa Mát) trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có bà Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Chiều ngày 08/4/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh. Cuộc họp do ông Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 07/09 thành viên Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
 
​CHƯƠNG TRÌNHHoạt động năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh _______         Căn cứ Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2016;Căn cứ Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về Chương trình ...