Hoạt động của tổ đại biểu và đại biểu HĐND
hidden
hidden
Ngày 08/01, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: ông Phạm Hùng Thái - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, ông Lê Quang Tuấn - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, bà Trần Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Châu cùng các vị đại biểu HĐND huyện đã có cuộc tiếp xúc với cử tri 02 xã Tân Hòa, Suối Ngô huyện Tân Châu sau kỳ thứ 14 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện.
hidden
hidden
Ngày 09/01, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: ông Phạm Hùng Thái - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, ông Lê Quang Tuấn - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, bà Trần Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Châu cùng các vị đại biểu HĐND huyện đã có cuộc tiếp xúc với cử tri 02 xã Tân Thành, Suối Dây huyện Tân Châu sau kỳ thứ 14 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
hidden
hidden
Sáng 10/01, tại Hội trường UBND xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Ban Thường trực UBMTTQVN, HĐND và UBND xã Long Vĩnh phối hợp tổ chức cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 8 gồm ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Đức Trong - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh; ông Nguyễn Trọng Tấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; cùng tổ đại biểu số 8 HĐND huyện Châu Thành có buổi tiếp xúc với hơn 85 cử tri của 2 xã Long Vĩnh và Ninh Điền.
hidden
hidden
Ngày 09/01, Hội đồng nhân dân xã Long Thành Nam đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để tiến hành miễn nhiệm và bầu cử các chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân xã, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
THÔNG BÁO