Kỳ họp Hội đồng nhân dân
hidden
hidden
Sáng ngày 23/3/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tiến hành kỳ họp thứ 20.
hidden
hidden
Sáng ngày 23.3, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và thực hiện một số nhiệm vụ về công tác cán bộ của HĐND, UBND tỉnh.
hidden
hidden
Thực hiện chương trình làm việc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, lúc 8 giờ 45 phút ngày 23/3/2021, các đại biểu HĐND tỉnh chia làm 03 tổ thảo luận về nội dung kỳ họp.
hidden
hidden
Sau 01 buổi làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.
hidden
hidden
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh diễn ra trong 01 buổi sáng ngày 23/3/2021. Chiều ngày 18/3/2021 Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp Báo thông báo Chương trình Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh. Phiên họp do ông Mai Văn Hải - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
hidden
hidden
Sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 10/12, Kỳ họp thứ 19, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.
hidden
hidden
Chiều ngày 09/12, Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Phiên chất vấn tập trung vào 3 nhóm vấn đề: công tác điều hành, quản lý chi chuyển nguồn ngân sách; việc phát triển dự án trang trại nông nghiệp kết hợp điện mặt trời và chất lượng quy hoạch chung cũng như những bất cập trong lập và thực hiện quy hoạch phân khu ở thành phố Tây Ninh.
hidden
hidden
Sáng ngày 09/12, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung các đại biểu thảo luận tại tổ về các nội dung được trình tại ngày thứ nhất.
hidden
hidden
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, lúc 7 giờ 30 phút ngày 09/12, tại Hội trường Tỉnh ủy, Tổ thảo luận số 2 gồm đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hòa Thành, Tân Biên, thành phố Tây Ninh thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Tây Ninh chủ trì buổi họp.
hidden
hidden
Tiếp tục phiên làm việc buổi chiều ngày 08/12, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành nội dung chương trình đã đề ra và miễn nhiệm chức danh của UBND tỉnh.
 
 
THÔNG BÁO