Kỳ họp Hội đồng nhân dân
hidden
hidden
Sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 10/12, Kỳ họp thứ 19, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.
hidden
hidden
Chiều ngày 09/12, Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Phiên chất vấn tập trung vào 3 nhóm vấn đề: công tác điều hành, quản lý chi chuyển nguồn ngân sách; việc phát triển dự án trang trại nông nghiệp kết hợp điện mặt trời và chất lượng quy hoạch chung cũng như những bất cập trong lập và thực hiện quy hoạch phân khu ở thành phố Tây Ninh.
hidden
hidden
Sáng ngày 09/12, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung các đại biểu thảo luận tại tổ về các nội dung được trình tại ngày thứ nhất.
hidden
hidden
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, lúc 7 giờ 30 phút ngày 09/12, tại Hội trường Tỉnh ủy, Tổ thảo luận số 2 gồm đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hòa Thành, Tân Biên, thành phố Tây Ninh thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Tây Ninh chủ trì buổi họp.
hidden
hidden
Tiếp tục phiên làm việc buổi chiều ngày 08/12, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành nội dung chương trình đã đề ra và miễn nhiệm chức danh của UBND tỉnh.
hidden
hidden
Sáng ngày 08/12, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 19 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản năm 2020; đề ra kế hoạch thực hiện năm 2021, đồng thời, quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và quyết nghị một số chính sách quan trọng ở địa phương.
hidden
hidden
Chiều ngày 7/9, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên định kỳ tháng 9 năm 2020 cho ý kiến một số nội dung chuẩn bị trình Kỳ họp cuối năm.
hidden
hidden
Sáng ngày 28/8/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 18 để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
hidden
hidden
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 31/7, Kỳ họp thứ 17, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.
hidden
hidden
Sáng 31/7, Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm.
 
 
THÔNG BÁO