Kỳ họp Hội đồng nhân dân
hidden
hidden
Trong 02 ngày 30/6 và 01/7/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
hidden
hidden
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận Tổ về các nội dung của kỳ họp.
hidden
hidden
Qua 02 ngày làm việc khẩn trương và dân chủ, chiều ngày 01/7/2021, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.
hidden
hidden
Tại Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Tây Ninh, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Thanh Ngọc đã được HĐND tỉnh Tây Ninh bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
hidden
hidden
Sáng ngày 30/6/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tiến hành tổ chức phiên họp trù bị để chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh.
hidden
hidden
Sáng 30/6/2021, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.
hidden
hidden
Chiều ngày 22/6/2021, Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.
hidden
hidden
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 25/6/2021 Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp Báo thông báo Chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh. Phiên họp do ông Dương Quốc Khánh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì.
hidden
hidden
Để chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh, sáng ngày 23/6/2021, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
hidden
hidden
Để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh, sáng ngày 22/6/2021, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó Trưởng Ban chủ trì hội nghị; tham gia buổi làm việc có ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, cùng một số sở ngành có liên quan.
 
 
THÔNG BÁO