Thông tin hoạt động - Kỳ họp HĐND
 
Sáng ngày 18/10, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên đột xuất để thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số đơn vị có liên quan. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp chủ trì phiên họp. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Lê Anh Tuấn phát biểu tại phiên họpTại phiên họp, trên ...
 
Sáng ngày 4/10, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2017 để thông qua các nội dung: đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh, ...
 
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành, nội dung chương đã đề ra.Tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian để xem xét và thông qua 07 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các nghị quyết được xây dựng, trình HĐND tỉnh cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy ...
 
Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 long trọng khai mạc kỳ họp thứ năm.Nhằm kịp thời cụ thể hóa quy định pháp luật và tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của UBND tỉnh, kiện toàn cơ cấu tổ chức của HĐND, tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ...
 
Sáng ngày 22 tháng 9, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Báo để thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh Tây Ninh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chủ trì cuộc họp là ông Mai Văn Hải, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, tham dự có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trú đóng trên địa bàn tỉnh, phóng viên ...
 
Sáng ngày 07/9, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2017 để thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động quý III, phương hướng hoạt động quý IV của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; Kế hoạch, đề cương giám sát của HĐND tỉnh về “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”; Thông báo phân công thẩm tra ...
 
Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2017, ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, sau đây là toàn văn bài phát biểu:PHÁT BIỂU TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH- Kính thưa đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy ...
 
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng.Tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã dành nhiều thời gian để xem xét 21 báo cáo và thông qua 10 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp: Nghị quyết về ...
 
Chiều ngày 11/7, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận tại tổ để đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Khóa IX. Qua thảo luận tại 04 Tổ, có 34 đại biểu phát biểu với 102 ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, những hạn chế, bất cập cần quan tâm giải quyết, xử lý.Trên lĩnh vực nông nghiệp và phát ...
 
Tiếp tục phiên thảo luận tại kỳ họp thứ tư, sáng ngày 12/7, HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.Mở đầu phiên thảo luận, đại biểu Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Tây Ninh đã nêu khái quát tình hình phát ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thường trực HĐND tỉnh: Họp thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ 6Thường trực HĐND tỉnh: Họp thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ 6
Sáng ngày 18/10, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên đột xuất để thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số đơn vị có liên quan. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp chủ trì phiên họp.
 
hopttdotxuat_10_2017.jpg
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Lê Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, trên cơ sở quy định pháp luật, tiến độ chuẩn bị của các ngành có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 6 gồm có: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Tổng hợp danh mục các dự án, công trình có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đợt 2 năm 2017; Tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2018; Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2020; Chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình; Quy định về mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Quy định định mức phân bổ ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản; Đề án phân loại đô thị thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV và một số nội dung khác.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 6 cũng sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự và một số báo cáo khác theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ trì soạn thảo các nội dung trình kỳ họp khẩn trương chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ gửi đến HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra đúng thời gian quy định để kịp thời gửi tài liệu đến đại biểu HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, chủ động nghiên cứu, theo dõi, trường hợp cần thiết tổ chức khảo sát nắm tình hình để tổ chức thẩm tra bảo đảm chất lượng, đúng theo quy định. 
NM

10/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhKỳ họp HĐNDThường trực HĐND tỉnh: Họp thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ 6/PublishingImages/2017-10/hopttdotxuat_10_2017_Key_19102017152434.jpg
10/19/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND huyện Bến Cầu - Tổ chức chất vấn giữa 2 kỳ họpThường trực HĐND huyện Bến Cầu - Tổ chức chất vấn giữa 2 kỳ họp
Chiều ngày 09/10/2017 tại Hội trường UBND huyện, Thường trực HĐND huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị chất vấn giữa 2 kỳ họp năm 2017 đối với Phòng Tài nguyên Môi trường và Trung tâm Y tế huyện. Đến tham dự có ông Trần Thanh Mềm – Phó Chủ tịch UBND huyện, gần 30 đại biểu là lãnh đạo UBMTTQVN, 02 Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện, Chủ tịch HĐND và UBND 3 xã Long Giang, Long Chữ, An Thạnh. Ông Phạm Văn Cư - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Các đại biểu đã chất vấn Trung tâm Y tế huyện về nội dung: Hiện tại, một số Trạm y tế trong huyện còn thiếu các chức danh theo biên chế. Cụ thể Trạm y tế xã Long Giang cần 06 biên chế chính thức để hoạt động trong đó (01 bác sĩ làm Trưởng trạm; 02 y sĩ; 01 điều dưỡng; 01 nữ hộ sinh; 01 dược sĩ) nhưng đến thời điểm hiện nay Trạm y tế xã Long Giang chỉ có 01 y sĩ  giữ chức vụ Phó Trạm (biên chế), 01 dược sĩ (biên chế) và 02 nhân viên hợp đồng, bộ máy hoạt động rất yếu do thiếu nhân lực nên  khó khăn trong quá trình điều hành hoạt động của Trạm. Vậy  Ngành Y tế có giải pháp gì để bố trí, sắp xếp nhân lực của Trạm y tế đảm bảo đầy đủ nhằm hoạt động có hiệu quả hơn; đến khi nào phối hợp với ngành (Sở) y tế thực hiện xong. Tình trạng các trang thiết bị được trang bị ở một số Trạm y tế, có nơi không có cán bộ sử dụng, Ngành có kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng như thế nào nhằm tránh gây lãng phí? Việc khám và điều trị người bệnh có Bảo hiểm y tế hiện nay có gì khó khăn? Về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường có 02 nội dung: trại chăn nuôi heo khép kín của ông Huỳnh Quốc (ấp Long Bình ở xã Long Chữ) có đảm bảo thủ tục quy định, đã gây mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã xử lý ra sao?. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên & Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh Bến Cầu lập thủ tục thu hồi đất mà ông Ni (xã An Thạnh) lấn chiếm để tiếp tục thi công tuyết đường công cộng đến nhà ông Cao Văn Tám trong quý II/2017 cho xong, nhưng đến nay chưa thực hiện, do đâu?

bc334.jpg
Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Cư, phát biểu kết thúc Hội nghị

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đã giải trình nội dung được chất vấn như sau: hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn 03 Trạm Y tế xã, thị trấn không có bác sĩ và Trung tâm cũng đã sắp xếp bác sĩ tăng cường về tham gia khám chữa bệnh tại 02 trạm (Long Giang và Tiên Thuận); việc bố trí Trưởng trạm hiện nay đang gặp khó khăn. Về tình hình sử dụng các trang thiết bị tại các Trạm chưa đạt hiệu quả cao….Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đề xuất ngành cấp trên nhanh chóng bố trí nhân sự, đảm bảo cho các Trạm Y tế hoạt động tốt, phục vụ được nhu cầu của người dân.

Về nội dung Trại heo Huỳnh Quốc, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng cho biết, hiện nay công tác bảo vệ môi trường của Trại heo này đã được kiểm tra và đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Hướng tới Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã theo dõi giám sát công tác bảo vệ môi trường của Trại heo, nếu phát hiện vi phạm sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Về vụ tranh chấp đất giữa ông Ni – ông Tám tại xã An Thạnh, hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kết hợp với UBND xã An Thạnh và khối đòan thể xã vận động gia đình ông Ni tự nguyện giao trả đất mà ông đã lấn chiếm và đã tiến hành đo đạc xác định vị trí và cắm trụ ranh. Khi cắm trụ ranh xong, UBND huyện sẽ chỉ đạo thực hiện thi công tuyến đường này, sẽ thực hiện xong trong quí I/2018.

Lãnh đạo 02 ngành trên giải trình và có văn bản trả lời trên tinh thần tiếp thu, cầu thị, các vị đại biểu tiếp tục chất vấn để làm rõ thêm nhiều vấn đề, yêu cầu xác định trách nhiệm của ngành, sớm có giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể trong thời gian tới về những việc mà cử tri Bến Cầu đang mong muốn, góp phần cho huyện nhà thực hiện tốt việc phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới hiện nay và sắp tới.

Buổi chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND huyện đạt yêu cầu, kết quả, xác định rõ trách nhiệm của mỗi ngành. Chất vấn là một trong những hình thức giám sát của HĐND, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo xu hướng dân chủ, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức cho đại biểu HĐND. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của UBND và các ngành qua việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong quá trình điều hành phát triển kinh tế xã hội địa phương./.                                                                           
Ngân Kim

10/19/2017 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triThường trực HĐND huyện Bến Cầu - Tổ chức chất vấn giữa 2 kỳ họp/PublishingImages/2017-10/bc334_Key_19102017153622.jpg
10/19/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2017Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2017
Sáng ngày 4/10, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2017 để thông qua các nội dung: đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và một số nội dung khác.

Tham dự có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Thành Tâm – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp cuối năm 2017. Bên cạnh các nội dung thường kỳ theo quy định, UBND tỉnh còn trình HĐND tỉnh một số nội dung: Quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Chính sách bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; Quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại tỉnh; Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 và một số nội dung khác.

DSC01464s.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Đối với báo cáo kết quả giám sát về tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Đoàn giám sát bổ sung báo cáo, đánh giá sâu hơn về công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ khám bệnh, chữa bệnh; giải pháp để khắc phục khó khăn, hạn chế trong xử lý chất thải y tế, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở y tế; việc huy động nguồn lực tư nhân để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh,…

Về kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, đây là hoạt động giám sát định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế tham mưu Thường trực HĐND tỉnh đúng theo quy định. Đối với Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với dự kiến, Hội nghị sẽ tổ chức vào cuối tháng 10/2017 tại huyện Châu Thành.
Ngoài ra, tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh còn cho ý kiến đối với Báo cáo đánh giá công tác chuẩn bị và phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh và cho ý kiến đối với một số nội dung, chế độ theo thẩm quyền. 
NM

10/4/2017 5:00 PMĐã ban hànhKỳ họp HĐNDThường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2017/PublishingImages/2017-10/DSC01464s_Key_04102017162748.jpg
10/4/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Tây Ninh: Tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhiCông đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Tây Ninh: Tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi
Chiều ngày 03/10/2017 tại hội trường số 1, Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi. Tham dự chương trình có ông Mai Văn Hải, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, ông Lê Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, tham dự chương trình còn có các đồng chí trong BCH Công đoàn, công đoàn viên và các cháu thiếu nhi con của cán bộ công chức Văn phòng.

Có 27 phần quà mỗi phần trị giá 100.000 đồng gồm bánh, kẹo, đồ chơi và lồng đèn đã được tặng cho 27 em thiếu nhi của Văn phòng. Các em thiếu nhi còn được tham gia ca hát, chơi trò chơi và liên hoan nhẹ với các bạn đoàn viên, thanh niên của Văn phòng.

DSC01461.JPG
Ông Mai Văn Hải, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tặng quà cho các cháu thiếu nhi

Chương trình nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến thiếu nhi, tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi nhân dịp tết trung thu và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi gia đình cán bộ, công chức và toàn xã hội đối với việc thực hiện quyền của trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thiếu nhi. 

Thanh Trung

10/4/2017 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động Đảng, Đoàn thểCông đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Tây Ninh: Tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi/PublishingImages/2017-10/DSC01461_Key_04102017100447.JPG
10/4/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
ĐBQH đơn vị số 1 tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIVĐBQH đơn vị số 1 tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Từ ngày 27 đến 29.9,2017, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tỉnh Tây Ninh gồm ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và ông Trịnh Ngọc Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Biên đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Châu Thành,  Bến Cầu, điểm Tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5 .

Tại các buổi tiếp xúc, ĐBQH Trịnh Ngọc Phương thay mặt Đoàn báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và kết quả trả lời của một số cơ quan Bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với những ý kiến kiến nghị của cử tri trong các đợt tiếp xúc cử tri kỳ trước. Tại buổi tiếp xúc, cử tri có một số kiến nghị như sau: Cử tri đề nghị Chính phủ sớm có văn bản hướng dẫn khoản 1, Điều 31 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vì Luật đã ra 3 năm mà đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể; Cử tri đề nghị Bộ Y tế cho thông tuyến BHYT từ cơ sở đến Trung ương, Điều chỉnh xem xét cấp thuốc BHYT cho các trường hợp đặc biệt (người bị bệnh nan y, người già từ 1 tháng trở lên...) vì hiện nay cấp thuốc từ 5-10 ngày rất khó khăn cho người bệnh yếu sức khỏe không đi lại được nhiều lần và giám sát chặt chẽ về chất lượng thuốc sử dụng tại các bệnh viện để tránh thuốc giả đưa vào bệnh viện nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người bệnh; Cử tri kiến nghị Chính phủ cần ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã biên giới trước đây bị ảnh hưởng trực tiếp của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam để nâng cao cuộc sống người dân nơi đây; Cử tri kiến nghị Bộ Quốc phòng cho xây dựng đường vành đai Biên giới, kết hợp với việc quản lý việc xã thải gây ô nhiễm môi trường Việt Nam từ các doanh nghiệp của nước bạn Campuchia; Cử tri đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét lại tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều vì hiện nay còn nhiều bất cập, dễ bị lợi dụng, có đối tượng còn trông chờ, ỉ lại để hưởng chính sách; Đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung Luật nghĩa vụ quân sự đối với trường hợp thanh niên đúng độ tuổi đủ điều kiện lên đường nhập ngũ cho phù hợp thực tế. Vì hiện nay khi thanh niên đủ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự mà không được hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự cũng được xuất cảnh lao động sang nước ngoài gây khó khăn cho cơ sở khi thực hiện Luật;.... và một số ý kiến khác.

cutritrangbang_10_4_17.jpg
Cử tri huyện Trảng Bàng phát biểu ý kiến

Phát biểu tại các điểm tiếp xúc, ĐBQH Nguyễn Văn Nên đã nghiêm túc tiếp thu và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những kiến nghị thuộc trách nhiệm của địa phương, đại biểu đề nghị chính quyền địa phương xem xét xử lý; các ý kiến thuộc trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương sẽ được ĐBQH báo cáo, phản ánh và đề nghị trả lời bằng văn bản đến cử tri.

Thanh Tâm

10/4/2017 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triĐBQH đơn vị số 1 tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV/PublishingImages/2017-10/cutritrangbang_10_4_17_Key_04102017101618.jpg
10/4/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri Thành phố trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIVĐại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri Thành phố trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV
Chiều ngày 29/9/2017, tại xã Tân Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh gồm: ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội, ông Huỳnh Thanh Phương - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc với hơn 80 cử tri Thành phố cụm liên xã, phường trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV.
Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương báo cáo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sẽ được bắt đầu từ ngày 23/10 đến ngày 23/11/2017. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án Luật gồm: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về 9 dự án Luật: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và một số vấn đề quan trọng khác.

IMG_8272.jpg
Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương báo cáo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4

Đồng thời, đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri Thành phố phát biểu ý kiến các vấn đề như: cần xử lý hộ dân xây dựng hàng rào quanh núi Phụng; cần tu sửa nâng cấp đường và làm đèn chiếu sáng đường cặp bờ Kênh Tây để người dân đi lại dễ dàng hơn; cần thông tuyến khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc; cần xem xét thủ tục cho vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội trong đó có việc làm thủ tục ủy quyền phải có các thành viên trong gia đình cùng ký tên do đó gây khó khăn cho người dân. 

Qua đó, lãnh đạo Điện lực Thành phố, UBND Thành phố và đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh trả lời một số ý kiến của cử tri, ghi nhận các ý kiến còn lại để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

Phương Ngân

10/2/2017 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triĐại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri Thành phố trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV/PublishingImages/2017-10/IMG_8272_Key_02102017102807.jpg
10/2/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Bến Cầu - Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4Bến Cầu - Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4
Chiều ngày 28/9/2017, tại hội trường Trung tâm Văn hóa xã Long Thuận, huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (đơn vị số 1, tỉnh Tây Ninh), gồm đại biểu: Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và ông Trịnh Ngọc Phương - Bí thư Huyện ủy Tân Biên. Tham dự buổi tiếp xúc có các sở, ban ngành tỉnh, gần 250 cử tri là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và nhân dân 5 xã Long Thuận, Long Khánh, Long Giang, Long Phước, Long Chữ. 

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội, ông Trịnh Ngọc Phương  thông báo với cử tri huyện Bến Cầu về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 23/10/2017 và bế mạc vào ngày 23/11/2017. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 06 dự án luật; cho ý kiến về 09 dự án Luật và các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác. Báo cáo kết quả trả lời của một số cơ quan Bộ, ngành Trung ương đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến một số vấn đề kinh tế xã hội ở địa phương Bến Cầu trong đợt tiếp xúc trước. 

anh327_29_9_17.jpg
ĐBQH tiếp xúc và giải trình với cử tri

Tại buổi tiếp xúc, có 03 lượt ý kiến với 04 vấn đề cử tri quan tâm đề đạt nguyện vọng, mong muốn liên quan đến Trung ương và tỉnh giải quyết, hỗ trợ khắc phục như: Sớm phổ biến dự án, mô hình, phát triển chương trình chăn nuôi bò sửa Vinamilk để người dân biết cùng tham gia thực hiện; Chưa giải quyết được tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng để nông dân chịu thiệt thòi; Cần giải quyết kinh phí từ 210 triệu đồng/năm tăng lên 400 triệu đồng/ năm để đảm bảo cho hoạt động Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, nhất là xã biên giới đúng, đủ theo quy định hiện nay; Sớm có ý kiến với phía bạn để giải quyết tình trạng nước xả thải gây ô nhiễm môi trường từ thượng nguồn các khu, cụm công nghiệp ở thành phố Bavet (Campuchia) chảy sang các xã giáp biên huyện Bến Cầu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt đời sống của người dân hiện nay và sắp tới.      

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được ông Trịnh Ngọc Phương- ĐBQH và ông Vương Quốc Thới - Bí thư Huyện ủy Bến Cầu đánh giá cao, cụ thể, thiết thực, có trách nhiệm xây dựng phát triển đất nước với địa phương và cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân, đồng thời tiếp thu, giải trình ghi nhận để đề nghị với Quốc hội với Trung ương đồng thời giao lại cho các ngành liên quan tỉnh, huyện Bến Cầu giải quyết theo thẩm quyền.../.
                                                                             
Hùng-Dũng

9/29/2017 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triBến Cầu - Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4/PublishingImages/2017-09/anh327_29_9_17_Key_29092017140358.jpg
9/29/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh: Bế mạc kỳ họp thứ nămHội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh: Bế mạc kỳ họp thứ năm
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành, nội dung chương đã đề ra.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian để xem xét và thông qua 07 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các nghị quyết được xây dựng, trình HĐND tỉnh cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, công khai, dân chủ. Các nội dung trình kỳ họp đã được các đại biểu tập trung nghiên cứu, xem xét kỹ và đã có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng, phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Hầu hết ý kiến đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Một số vấn đề đại biểu góp ý hoặc còn băn khoăn cũng đã được ngành chuyên môn và lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ trước khi HĐND tỉnh xem xét quyết nghị.

toan canh.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Các nghị quyết ban hành lần này đã góp phần hoàn thiện thêm hệ thống các chế độ, chính sách của địa phương trên cơ sở các chủ trương, chính sách và quy định của Trung ương, bên cạnh đó là những chính sách, biện pháp để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đây là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của UBND, Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế đối với ông Phạm Văn Đặng; bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội đối với ông Lê Quang Tuấn; miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Rộng – nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do nghỉ hưu. 

bo phieu.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được ban hành.

Thanh Trung

9/27/2017 5:00 PMĐã ban hànhKỳ họp HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh: Bế mạc kỳ họp thứ năm/PublishingImages/2017-09/bo phieu_Key_27092017161722.jpg
9/27/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh: Khai mạc kỳ họp thứ nămHội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh: Khai mạc kỳ họp thứ năm
Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 long trọng khai mạc kỳ họp thứ năm.

Nhằm kịp thời cụ thể hóa quy định pháp luật và tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của UBND tỉnh, kiện toàn cơ cấu tổ chức của HĐND, tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thảo luận, xem xét thông qua 07 nghị quyết gồm: Chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021; Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài. 

CT Tam.jpg
Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Các Nghị quyết này bao gồm các chính sách quan trọng như: hỗ trợ cho ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ; hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân lực trình độ cao; chính sách đảm bảo xã hội,... là các chính sách sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Về Công tác nhân sự, HĐND tỉnh sẽ miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một số chức danh của HĐND, UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong ngày, phiên làm việc buổi sáng các đại biểu sẽ nghe trình bày các báo cáo của HĐND, UBND trình tại kỳ họp, sau đó các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại các tổ. Phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại hội trường và thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.

Thanh Trung

9/27/2017 9:00 AMĐã ban hànhKỳ họp HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh: Khai mạc kỳ họp thứ năm/PublishingImages/2017-09/DSC01085mm_27_9_17_Key_27092017083510.JPG
9/27/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh họp báo thông báo  dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh họp báo thông báo  dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5

Sáng ngày 22 tháng 9, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Báo để thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh Tây Ninh, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chủ trì cuộc họp là ông Mai Văn Hải, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, tham dự có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trú đóng trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến dự và đưa tin.


DSC01392.JPG

Ông Mai Văn Hải, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp 5


Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh như: Chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021; Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.


Về công tác nhân sự, HĐND tỉnh sẽ miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một số chức danh của HĐND, UBND tỉnh.


Tại buổi họp báo, ông Mai Văn Hải đã thông báo, giải trình thêm một số ý kiến của các phóng viên và thông báo kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 27- 28/9/2017, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh.

 

Thanh Trung


9/25/2017 5:00 PMĐã ban hànhKỳ họp HĐNDHội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh họp báo thông báo  dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5/PublishingImages/2017-09/DSC01392_Key_25092017164635.JPG
9/25/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019
Chiều ngày 22 tháng 9, Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tham dự Hội nghị có bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Văn Hải - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban HĐND tỉnh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ 2014-2019; Thông qua bản tổng hợp kết quả thảo luận văn kiện cấp trên; đóng góp sửa đổi Điều lệ Công đoàn.... Hội nghị thảo luận và biểu quyết thông qua các văn kiện; Tiến hành bầu đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nửa nhiệm kỳ qua: Hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động được đảm bảo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm đúng quy định. Đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn đã xây dựng Quy chế phối hợp và hàng năm thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại đơn vị được thực hiện tốt, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại đơn vị, đảm bảo người lao động được bảo vệ và hưởng đầy đủ các chế độ, phụ cấp công tác, ...

Hoạt động chăm lo đời sống cho công chức, người lao động: Thực hiện chi trả lương, phụ cấp đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho đoàn viên Công đoàn, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, người lao động được nâng cao. Hàng năm đơn vị tổ chức và hỗ trợ chi phí nghỉ mát cho đoàn viên, người lao động. Hỗ trợ chi phí khám bệnh định kỳ, qua đó sức khỏe đoàn viên, người lao động được quan tâm, kịp thời điều trị.

 Kết quả, trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn thăm hỏi 56 lượt cán bộ, công chức và người lao động với tổng số tiền 8.000.000 đ; tổ chức và tặng quà cho các cháu là con của công đoàn viên 143 phần quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 với tổng trị giá 14.300.000 đ và 143 phần quà nhân dịp Tết trung thu với tổng trị giá 10.010.000 đ. Ngoài ra, phối hợp với thủ trưởng đơn vị hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức và nhân viên khám sức khỏe định kỳ hàng năm với số tiền 8.800.000 đồng.

DSC01444.JPG
Các đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tại hội nghị cũng tiến hành bầu đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2017 – 2022 đủ số lượng theo phân bổ của Công đoàn cấp trên. Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp cho các văn kiện trình tại hội nghị và một số ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tại hội nghị.

Thanh Trung

9/25/2017 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động Đảng, Đoàn thểCông đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019/PublishingImages/2017-09/DSC01444_Key_25092017165135.JPG
9/25/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2017Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2017
Sáng ngày 07/9, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2017 để thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động quý III, phương hướng hoạt động quý IV của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; Kế hoạch, đề cương giám sát của HĐND tỉnh về “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”; Thông báo phân công thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh; Kế hoạch phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh; Kết quả rà soát kiến nghị qua giám sát của Thường trực, các Ban HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2017; và một số nội dung khác. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì cuộc họp. Tham dự có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

 HopTTHDND_9_2017.jpg
Phó Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Văn Hùng trình bày Kế hoạch tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất Kế hoạch, đề cương giám sát của HĐND tỉnh về “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”, bên cạnh đó, thống nhất bổ sung Sở Kế hoạch và Đầu tư vào đơn vị chịu sự giám sát, về nội dung giám sát, bổ sung cụ thể nội dung đánh giá hiệu quả các chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian qua.

Về thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 5, dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 8 nội dung, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân công Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 6 nội dung gồm: Chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; Chính sách hỗ trợ lãi suất phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia; Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh về chế độ tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác xã, thành lập mới Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phân công Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra 02 nội dung: Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài.

Đối với Kế hoạch phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, thống nhất triển khai thực hiện vào tháng 10/2017. Về kết quả rà soát kiến nghị qua giám sát của Thường trực, các Ban HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2017, Thường trực HĐND thống nhất hàng quý các Ban báo cáo việc theo dõi tiến độ thực hiện kiến nghị, tại mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tổng hợp kết quả giám sát, tiến độ thực hiện kiến nghị qua giám sát trình kỳ họp HĐND. Các Ban lưu ý phân biệt rõ giữa giám sát và khảo sát để đảm bảo hiệu lực pháp lý của giám sát.

Ngoài ra, tại phiên họp của Thường trực còn thông qua các nội dung: dự thảo Quy chế (tạm thời) về hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh; cho ý kiến về nội dung giám sát, khảo sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đăng ký thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; về việc giải quyết một số đơn thư khiếu nại của công dân.

NM

9/11/2017 10:00 AMĐã ban hànhKỳ họp HĐNDThường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2017/PublishingImages/2017-09/HopTTHDND_9_2017_Key_11092017091112.jpg
9/11/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mớiChi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Chiều ngày 21/8/2017, tại Văn phòng HĐND tỉnh, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Lâm Hải Ninh, chuyên viên phòng Tổng hợp. Đến dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Phan Thị Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Đặng – Phó Bí thư Chi bộ, các đồng chí Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh cùng các đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ Văn phòng.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Tại buổi Lễ, đại diện Chi ủy Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lâm Hải Ninh.

ketnap_ninh.jpg
Ông Phạm Văn Đặng, Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đ/c Lâm Hải Ninh
 
Phát biểu tại buổi Lễ kết nạp, đồng chí Phạm Văn Đặng – Phó Bí thư Chi bộ đã chúc mừng đồng chí Lâm Hải Ninh sau thời gian được bồi dưỡng, thử thách với sự cố gắng không ngừng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí cũng nêu rõ quyền hạn, nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ. Qua đó, bày tỏ mong muốn đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh ngày càng vững mạnh.
Thanh Trung

8/24/2017 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động Đảng, Đoàn thểChi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới/PublishingImages/2017-08/ketnap_ninh_Key_24082017083913.jpg
8/24/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện  tiếp xúc cử tri tại các xã Tân Hà, Tân Đông, Tân Hội và Tân HiệpĐại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện  tiếp xúc cử tri tại các xã Tân Hà, Tân Đông, Tân Hội và Tân Hiệp
Ngày 4.8.2017 các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Ông Lê Quang Tuấn, bà Trần Thị Thanh Hằng, ông Phạm Hùng Thái, ông Mai Văn Hải, bà Nguyễn Thị Hiếu, bà Trương Thị Phương Thảo cùng các vị đại biểu HĐND huyện Tân Châu đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Tân Hà, Tân Đông, Tân Hội và Tân Hiệp huyện Tân Châu. 

suoingo_7_8_2017.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tham dự buổi tiếp xúc

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe đại diện các vị đại biểu HĐND 2 cấp thông báo  nội dung kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh và thứ 3 HĐND huyện, các vị đại biểu tiếp tục nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó cử tri xã Tân Hà có các ý kiến như: hiện nay trâu, bò của Campuchia sang đất Việt Nam phá hại hoa màu của dân rất nhiều; đề nghị xử lý các cơ sở thu mua mủ cao su trong khu dân cư làm ô nhiễm môi trường; hoạt động của các dàn karaoke di động hoạt động không có giờ giấc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân;….và một số vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Cử tri xã Tân Đông phản ánh: tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá chậm; giải quyết chế độ chính sách cho người có công quá lâu đã gởi hồ sơ trên hai năm vẫn chưa được giải quyết; tuyến đường 15 ấp Đông Hà bị xuống cấp đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa .... Trong khi đó, cử tri xã Tân Hội, Tân Hiệp yêu cầu cần có giải pháp quản lý người Campuchia qua lại làm ăn ở biên giới và tăng cường công tác tuần tra bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của nhân dân; bổ sung đội ngũ bác sĩ cho trạm y tế tuyến xã để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tình trạng buôn bán kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tỉnh lộ 785 tiếp tục tái diễn. Ngoài ra cử tri cũng phản ánh hiện nay người trồng mía gặp nhiều thiệt thòi do không có quyền quyết định về giá, thời gian thu hoạch mía, kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét hỗ trợ tiêu chí đất sản xuất để người dân có đất canh tác ổn định cuộc sống ...

tanhoi_7_8_17.jpg
Cử tri xã Tân Hội phát biểu ý kiến

Tại hội nghị đại diện chính quyền địa phương, các ngành chuyên môn của Huyện và Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đã trả lời một số ý kiến của cử tri, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại để các ngành chức năng xem xét và sẽ trả lời trong kỳ tiếp xúc sau. 
                                                                                TT.HĐND HUYỆN TÂN CHÂU

8/7/2017 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triĐại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện  tiếp xúc cử tri tại các xã Tân Hà, Tân Đông, Tân Hội và Tân Hiệp/PublishingImages/2017-08/suoingo_7_8_2017_Key_07082017083429.jpg
8/7/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện  tiếp xúc cử tri tại các xã Tân Hòa, Suối Ngô, Tân Hưng và Tân Phú Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện  tiếp xúc cử tri tại các xã Tân Hòa, Suối Ngô, Tân Hưng và Tân Phú
Ngày 3.8.2017 các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Ông Mai Văn Hải, bà Nguyễn Thị Hiếu, bà Trương Thị Phương Thảo, ông Phạm Hùng Thái, ông Lê Quang Tuấn , bà Trần Thị Thanh Hằng cùng các vị đại biểu HĐND huyện Tân Châu đã có các buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tân Hòa, Suối Ngô, Tân Hưng và Tân Phú huyện Tân Châu. 

Tanphu_7_8_17.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tham dự buổi tiếp xúc

Tại các điểm tiếp xúc các vị đại biểu tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri như: đường 244 từ ấp Trảng Trai đi Suối Bà Chiêm xuống cấp chưa được sửa chữa; ô nhiễm môi trường do nhà chứa mủ của nông trường cao su Suối Ngô tại khu tái định cư ấp Tân Thuận chưa được khắc phục; việc lâm tặc cưa cây rừng trồng hiện nay rất phổ biến trên địa bàn xã đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý; hiện tại ấp Tân Thuận xã Tân Hòa còn một khu dân cư 11 hộ người dân tộc Tàmun không có đường vào và chưa có điện lưới quốc gia; đề nghị xem xét lại việc tiêu hủy cây mì bị bệnh khảm lá vì cây mì bị bệnh vẫn phát triển bình thường; đường điện ở tổ 9, ấp 2 rất yếu vào giờ cao điểm; cần định hướng cây trồng vật nuôi cho người nông dân nhằm tránh tình trạng được mùa mất giám được giá mất mùa như hiện nay; chất lượng cũng như thái độ phục vụ của ngành y tế tỉnh nhà đối với người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa tốt, tình trạng tín dụng đen không cần thế chấp xuất hiện nhiều, hoạt động của các dàn karaoke di động gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh, con đường vào ấp Tân Châu xã Tân Phú vừa đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã hư hỏng...

Tanhoa_7_8_17.jpg
Cử tri xã Tân Hòa phát biểu ý kiến

Sau khi các ý kiến, nghị của cử tri đại diện chính quyền địa phương, các ngành chuyên môn của huyện và Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đã trả lời một số ý kiến của cử tri, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại để các ngành chức năng xem xét và sẽ trả lời trong kỳ tiếp xúc sau. 

                                                                      TT.HĐND HUYỆN TÂN CHÂU

8/7/2017 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triĐại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện  tiếp xúc cử tri tại các xã Tân Hòa, Suối Ngô, Tân Hưng và Tân Phú /PublishingImages/2017-08/Tanhoa_7_8_17_Key_07082017071020.jpg
8/7/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Bến Cầu trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo  xã Long Thuận và An ThạnhBến Cầu trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo  xã Long Thuận và An Thạnh
Sáng ngày 02/8, tại ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận và  ấp Chánh, xã An Thạnh, bà Lê Thị Thúy Hằng đại diện Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn, về phía lãnh đạo huyện có ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu, cùng các ngành liên quan của huyện, chính quyền địa phương xã, ấp đã đến trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tại xã Long Thuận có 05 căn được trao cho: Ông Nguyễn Văn Trọng, 83 tuổi và bà Lê Thị Giờ, 83 tuổi, cùng ngụ ấp Ngã Tắc; Bà Lê Thị Trinh, 87 tuổi và bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, 25 tuổi, cùng ngụ ấp Long Phi; Bà Lê Thị Vân, 86 tuổi, ngụ ấp Long An. Và 05 căn nhà còn lại được trao tặng cho 05 hộ tại xã An Thạnh, mỗi căn nhà có diện tích 28,8m2, trị giá 40 triệu đồng. Tất cả đều là nhà tường, mái lợp tol, nền lót gạch, nguồn kinh phí do Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh tài trợ, có một số gia đình đóng góp thêm từ 10 đến 20 triệu đồng để xây dựng nhà được khang trang hơn. Ngoài ra, nhà tài trợ còn trao tặng cho mỗi gia đình thêm 01 phần quà là tiền mặt để mua sắm các vật dụng sinh hoạt.

nha_bc.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh, PCT-HĐND huyện (áo vàng) trao Quyết định tặng nhà cho 05 hộ dân xã Long Thuận

Đây là hoạt động thiết thực để chăm lo cho gia đình nghèo mang tính nhân văn sâu sắc, thực hiện phương châm “Lá lành đùm lá rách”. Việc hỗ trợ xây dựng nhà là nguồn động viên khích lệ, giúp cho gia đình có chỗ ở ổn định, tạo điều kiện làm ăn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
    Hùng-Dũng

8/7/2017 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triBến Cầu trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo  xã Long Thuận và An Thạnh/PublishingImages/2017-08/nha_bc_Key_07082017071434.jpg
8/7/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Đại biểu HĐND Tỉnh, thành phố Tây Ninh tiếp xúc cử tri phường 1Đại biểu HĐND Tỉnh, thành phố Tây Ninh tiếp xúc cử tri phường 1
Chiều ngày 3/8, đại biểu HĐND Tỉnh gồm ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND Tỉnh, ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và đại biểu HĐND Thành phố bà Lê Thị Ngọc Diễm – Bí thư Đảng ủy Phường 1 có buổi tiếp xúc với cử tri phường 1 sau kỳ họp thứ 4 của HĐND hai cấp Tỉnh và Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường 1 kiến nghị đến đại biểu HĐND hai cấp xem xét giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: cần xử lý tình trạng bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, thời gian người dân chờ đợi khám bệnh tại bệnh viện Đa khoa Tây Ninh quá lâu; đề nghị thi công các tuyến đường phải đảm bảo việc tiêu thoát nước, tránh để ngập úng ảnh hưởng đến đời sống của người dân; đề nghị địa phương quan tâm nâng cấp các tuyến đường giáp ranh giữa phường 1 với huyện Châu Thành. Cử tri cũng phản ánh đơn vị ngành công an, thanh tra giao thông cần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự...

S4740042.JPG
Cử tri phường 1 phát biểu ý kiến

Qua các ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND Tỉnh và lãnh đạo UBND Thành phố đã giải trình một số các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc, cũng như ghi nhận, các ý kiến còn lại để xem xét giải quyết cho cử tri trong thời gian tới.

Nhật Quang

8/7/2017 7:00 AMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triĐại biểu HĐND Tỉnh, thành phố Tây Ninh tiếp xúc cử tri phường 1/PublishingImages/2017-08/S4740042_Key_07082017064805.JPG
8/7/2017 7:00 AMYesĐã ban hành
Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại  các xã Tân Thành, Suối Dây, Thạnh Đông và thị trấn Tân ChâuĐại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại  các xã Tân Thành, Suối Dây, Thạnh Đông và thị trấn Tân Châu
Sáng ngày 2.8.2017 các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Ông Lê Quang Tuấn, Bà Trần Thị Thanh Hằng, ông Mai Văn Hải, bà Nguyễn Thị Hiếu, bà Trương Thị Phương Thảo cùng các vị đại biểu HĐND huyện Tân Châu đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Tân Thành, Suối Dây, Thạnh Đông và thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu. 

thanhsong_4_8_17.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh, huyện tham dự buổi tiếp xúc

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe đại diện các vị đại biểu HĐND hai cấp thông báo  nội dung kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh và thứ 3 HĐND huyện vừa qua, đồng thời trả lời các ý kiến của cử tri đã kiến nghị trong kỳ tiếp xúc trước. Tại đây, các vị đại biểu tiếp tục nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đó đáng chú ý có các ý kiến như: đề nghị lắp đèn xanh đỏ ở ngã tư xã Tân Thành; sớm xây dựng chợ Tân Thành hoàn chỉnh để người dân buôn bán được thuận lợi hơn; một số ý kiến liên quan đến việc giao khoán và trồng rừng trong khu vực rừng đầu nguồn Hồ Dầu Tiếng. Cử tri xã Suối Dây cũng có các ý kiến như: các tiệm Internet trên địa bàn xã hiện nay hoạt động đến 1-2 giờ sáng đề nghị ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý; đường 795 đoạn từ chợ Suối Dây đến ngã tư khu vực hư hỏng nghiêm trọng đề nghị sớm sửa chữa. Cử tri xã Thạnh Đông và thị trấn đề nghị ngành chức năng quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa đường giao thông ở một số khu dân cư hiện đã xuống cấp; đường 785 đoạn đi qua ấp Thạnh Nghĩa và ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Đông thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa gây ảnh hưởng đến giao thông đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục; dịch sốt xuất huyết xuất có chiều hướng gia tăng, cần tăng cường công tác tuyên truyền cũng như triển khai các biện pháp diệt lăng quăng phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện vẫn còn nhiều thủ tục, thời gian còn chậm và một số vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương cũng như bày tỏ sự lo lắng khi đầu ra các mặt hàng nông sản không ổn định, giá cả bấp bênh…

DSC_3008_4_8_17.JPG
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại hội nghị đại diện chính quyền địa phương, các ngành chuyên môn của Huyện và Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đã trả lời một số ý kiến của cử tri, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại để các ngành chức năng xem xét và sẽ trả lời trong kỳ tiếp xúc sau. 
                                                                        TT.HĐND HUYỆN TÂN CHÂU

8/4/2017 6:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triĐại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại  các xã Tân Thành, Suối Dây, Thạnh Đông và thị trấn Tân Châu/PublishingImages/2017-08/thanhsong_4_8_17_Key_04082017174228.jpg
8/4/2017 6:00 PMYesĐã ban hành
Tiếp xúc cử tri huyện Hòa Thành sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnhTiếp xúc cử tri huyện Hòa Thành sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh
Trong 02 ngày (từ ngày 01/8 – 02/8/2017), Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hòa Thành gồm: Đơn vị số 1 có ông Võ Văn Sớm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Phước - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đơn vị số 2 có bà Nguyễn Đài Thy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Thành; Ông Lý Bá Thuận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Long Thành Bắc; Ông Ngô Trần Ngọc Quốc - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; đã cùng với tổ đại biểu HĐND huyện Hoà Thành tiếp xúc với cử tri tại 08 xã trên địa bàn huyện.

IMG_0488.JPG
Quang cảnh buổi tiếp xúc

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri được nghe các đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả trả lời những kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước. 

Đợt tiếp xúc có sự tham gia của tổng cộng 798 cử tri tham dự, có 21 lượt cử tri phản ánh với 30 ý kiến. Các ý kiến tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: giao thông nông thôn; kênh, mương; chợ; ô nhiễm môi trường; bảo hiểm y tế; chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến; tệ nạn xã hội; …

Với tinh thần thẳng thắn, lắng nghe ý kiến của cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện và các cơ quan chức năng đã trực tiếp giải trình thoả đáng hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Một số ý kiến còn lại cũng được đại biểu ghi nhận để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết./.
Thu Hương

8/3/2017 6:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triTiếp xúc cử tri huyện Hòa Thành sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh/PublishingImages/2017-08/IMG_0488_Key_03082017171516.JPG
8/3/2017 6:00 PMYesĐã ban hành
Đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri phường 2Đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri phường 2
Sáng ngày 3/8, các đại biểu HĐND Tỉnh gồm ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh cùng các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc với cử tri phường 2, thành phố Tây Ninh sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX và HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại buổi tiếp xúc lần này, cử tri phường 2 kiến nghị những vấn đề như: cơ quan chức năng sớm thanh lý hóa giá khu tập thể của cán bộ, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa được cấp năm 1976 tại khu phố 3, vì đến nay nhà đã xuống cấp mà người dân không thể sửa chữa; cơ quan thuế khi có thay đổi về mức thuế nhà đất phải có thông báo với người dân; đồng thời khắc phục tình trạng nhầm lẫn trong cách tính thuế, gây bức xúc trong nhân dân; dự án nhà máy xử lý rác thải có được thực hiện không, cần thông tin để người dân biết.

IMG_1715.JPG
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc
 
Ngoài ra, cử tri phường 2 cũng kiến nghị những vấn đề liên quan đến văn minh đô thị, an toàn giao thông như: cần lắp đèn tín hiệu giao thông ở ngã 3 Lý Dậu; khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ vào mùa mưa ở các tuyến đường trên địa bàn Thành phố, nhất là đoạn đường 30/4 trước Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh; đơn vị thu gom rác phải thông báo cố định thời gian lấy rác, tránh tình trạng rác để lâu gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị; không tập kết xe rác ở trước cổng trường, đình chùa, gây phản cảm; cần có biện pháp xử lý việc mua bán lấn chiếm lòng lề đường; quan tâm đầu tư xây dựng mới chợ Thành phố nay đã xuống cấp; quy hoạch lại cây xanh vỉa vè, hạn chế các loại cây có rễ lồi, phá hỏng mặt đường...

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo Tỉnh, Thành phố đã trả lời một số ý kiến, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại để để nghị ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết./.
Huy Hoàng

8/3/2017 6:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triĐại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri phường 2/PublishingImages/2017-08/IMG_1715_Key_03082017171904.JPG
8/3/2017 6:00 PMYesĐã ban hành
HĐND xã LongThuận tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, thứ 3 HĐND huyện, xãHĐND xã LongThuận tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, thứ 3 HĐND huyện, xã
Ngày 26/7 và ngày 01/8/2016, Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND- UBMTTQVN xã LongThuận tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, thứ 3 HĐND huyện, xã.

Xã Long Thuận chia làm 03 điểm tiếp xúc cử tri, trong đó có 01 điểm tiếp xúc chung HĐND 02 cấp (tỉnh, huyện) và 02 điểm tiếp xúc chung HĐND 02 cấp (huyện-xã) cùng với bà con cử tri trên địa bàn xã.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri lần này, đại biểu HĐND các cấp đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, thứ 3 HĐND huyện, xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời thông báo kết quả trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Qua tiếp xúc, cử tri tiếp tục kiến nghị những vấn đề bức xúc trên tất cả các lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, đất đai,… Có tất cả là 41 vấn đề cử tri kiến nghị, đại biểu HĐND và chính quyền địa phương đã giải trình 37 vấn đề, ghi nhận 04 vấn đề, trong đó 01 vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 03 vấn đề thuộc thẩm quyền cấp huyện, cụ thể như sau: đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã 5 trước UBND xã; làm hệ thống kênh thủy lợi tại khu vực ấp Long An; đề nghị kiểm tra việc khai thác đất trên địa bàn xã; đề nghị tăng thêm trợ cấp hưởng chế độ chất độc da cam; đề nghị sửa chữa, làm mương thoát nước tuyến đường tại khu vực ngã 4 Cây Me; UBND xã cần có biện pháp giải quyết việc các xe vận chuyển ve chai lưu thông trên đường làm rơi rớt định, vật nhọn làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; Cần có biển báo cấm tải trong trên tuyến đường chính của xã vì hiện nay có nhiều xe Container chở quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường này; Sớm làm hệ thống nước sạch cung cấp cho bà con ở ấp Ngã Tắc vì hiện nay nước bị nhiễm phèn không sử dụng được…

Qua đợt tiếp xúc cử tri lần này, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND, chính quyền địa phương giải trình tại chỗ và được cử tri đồng tình, nhất trí cao./.
                                                                              TT.HĐND xã Long Thuận

8/3/2017 6:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triHĐND xã LongThuận tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, thứ 3 HĐND huyện, xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2017 6:00 PMNoĐã ban hành
Bến Cầu:  Đại biểu HĐND huyện, xã tiếp xúc cử tri tại xã An ThạnhBến Cầu:  Đại biểu HĐND huyện, xã tiếp xúc cử tri tại xã An Thạnh
Ngày 31/7 đến 01/8, tại ấp Chánh và ấp Bến xã An Thạnh, Tổ đại biểu HĐND huyện Bến Cầu và Tổ đại biểu HĐND xã An Thạnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, xã. Tham dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Phượng, ông Nguyễn Thành Lập, bà Dương Thị Thắm, ông Trần Văn Minh - đại biểu HĐND huyện; đại biểu HĐND xã; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các đoàn thể ấp và hơn 120 bà con cử tri 02 ấp.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ Đại biểu HĐND huyện, xã đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, xã; báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Qua nghe báo cáo cử tri đều đồng tình nhất trí cao các nội dung đã được trình bày.  Đồng thời tại buổi tiếp xúc này cử tri đã kiến nghị với Tổ đại biểu về các vấn đề như: thái độ phục vụ bệnh nhân chưa tốt của nhân viên tại Trung tâm Y tế huyện; cần lắp đặt các biển báo giảm tốc độ tại các khúc cua, hẻm trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã; kiến nghị lắp đặt cống mới tại khu vực nhà ông Lê Văn Nên, hiện nay đã bị bể khi trời mưa nước tràn vào nhà dân; đề nghị sớm làm tuyến đường từ nhà ông Hai Đức xuống Bà Đau vì hiện tại rất lầy lội gây khó khăn trong việc đi lại của người dân; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu vực kênh Gò Suối…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, ông Nguyễn Thành Lập đã giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm và đại diện UBND xã cũng đã giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri./.
Ngân Kim

8/3/2017 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triBến Cầu:  Đại biểu HĐND huyện, xã tiếp xúc cử tri tại xã An Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tiếp xúc cử tri phường Ninh Sơn, thành phố Tây NinhChủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tiếp xúc cử tri phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh
Chiều ngày 02-8, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh là ông Trần Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Trứ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh có buổi tiếp xúc với cử tri phường Ninh Sơn sau kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại đây, cử tri phường Ninh Sơn bày tỏ sự phấn khởi khi lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng các cấp, các ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017.

DSC09002.JPG
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc

Qua đó, cử tri tiếp tục có những phản ánh đến đại biểu HĐND hai cấp những vấn đề ở địa phương như: vấn đề ô nhiễm môi trường do nhà trọ lợi dụng trời mưa xả thẳng ra môi trường, các vấn đề liên quan đến đất đai; địa phương và ngành giáo dục cần quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em được đến trường; đề nghị ngành chức năng quan tâm có kế hoạch thực hiện nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn phường; một số vấn đề vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng cần được quan tâm giải quyết nhanh chóng. Cử tri còn nêu thực trạng việc thực hiện các chế độ chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ và chế độ đối với dân công hỏa tuyến trên địa bàn phường Ninh Sơn còn chậm. 

Lãnh đạo UBND phường Ninh Sơn đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền. Trong phần trả lời của mình, ông Nguyễn Hữu Mỹ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thông tin, năm 2017, trên địa bàn phường Ninh Sơn được Thành phố đầu tư nâng cấp 5 tuyến đường. Theo danh mục Thành phố chuẩn bị đầu tư các tuyến đường trên địa bàn phường Ninh Sơn trong giai đoạn năm 2018 là hơn 10 công trình, từ ý kiến cử tri, lãnh đạo phường Ninh Sơn xem xét công trình nào bức xúc trọng điểm thì phường Ninh Sơn đề nghị UBND Thành phố đầu tư thực hiện trước, đáp ứng nguyện vọng của cử tri./.

Xuân Vũ

8/3/2017 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triChủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tiếp xúc cử tri phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2017-08/DSC09002_Key_03082017101121.JPG
8/3/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện: tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh và thứ 3 HĐND huyện tại Thị trấn Tân ChâuĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện: tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh và thứ 3 HĐND huyện tại Thị trấn Tân Châu
Sáng ngày 02/8/2017, tại Hội trường UBND Thị trấn Tân Châu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm có ông Mai Văn Hải, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Hiếu, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, bà Trương Thị Phương Thảo - Phó giám đốc Sở Nội vụ và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu đơn vị Thị trấn Tân Châu - xã Thạnh Đông. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có bà Nguyễn Thị Thành,Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Phan Văn Quang Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Châu, tiếp xúc với 85 cử tri Thị trấn Tân Châu.
 
 ThitranTanChau_3_8_17.jpg
Ông Mai Văn Hải ĐB HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại diện các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong kỳ tiếp xúc lần trước.

Trong lần tiếp xúc này, cử tri Thị trấn Tân Châu đã thống nhất và nhất trí cao với các thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND Tỉnh Tây Ninh và thứ 3 HĐND huyện Tân Châu, qua buổi TXCT này cử tri Thị trấn Tân Châu không có ý kiến, kiến nghị gì thêm; đồng thời bà Nguyễn Thị Hiếu thay mặt Tổ đại biểu HĐND Tỉnh đã có những ý kiến trao đổi với cử tri liên quan đến vấn đề đất đai và đề nghị các ban, ngành huyện trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc có ý kiến trao đổi kịp thời để việc giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai cho người dân được thực hiện nhanh chóng.

LÊ THỊ HƯƠNG

8/3/2017 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện: tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh và thứ 3 HĐND huyện tại Thị trấn Tân Châu/PublishingImages/2017-08/ThitranTanChau_3_8_17_Key_03082017101417.jpg
8/3/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Đại biểu HĐND Tỉnh - Huyện Tiếp xúc Cử tri  sau kỳ họp 4 HĐND tỉnh, thứ 3 HĐND huyện, xã tại xã Tiên ThuậnĐại biểu HĐND Tỉnh - Huyện Tiếp xúc Cử tri  sau kỳ họp 4 HĐND tỉnh, thứ 3 HĐND huyện, xã tại xã Tiên Thuận
Ngày 26/7 và ngày 27/7 và ngày 01/8/2017, HĐND – UBMTTQVN xã đã tổ chức cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng với Tổ Đại biểu HĐND huyện, xã trên địa bàn xã Tiên Thuận tiếp xúc với hơn 395 bà con cử tri ở địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đại biểu HĐND cấp Tỉnh - Huyện - Xã đã thông qua kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; thứ 3 HĐND huyện, xã và thông báo kết quả trả lời, giải quyết của các cơ quan chức năng về những vấn đề mà cử tri huyện Bến Cầu và xã Tiên Thuận đã nêu trong kỳ tiếp xúc trước.

lt03_8_17.jpg
Cử tri Tiên Thuận phát biểu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại đây, cử tri xã Tiên Thuận tiếp tục có ý kiến với các vấn đề bức xúc, như sau: Đất nghĩa địa ấp A xã Tiên Thuận bị một số người dân lấn chiếm, đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết để người dân ấp A có nơi chôn cất; kiến nghị sớm giải quyết chế độ và BHYT cho người tham gia dân công hỏa tuyến đã được đề nghị về trên; đề nghị sớm di dời trụ diện số 2 nằm trong nhà ông Tỏa ấp Rừng Dầu; kiến nghị xã chỉ đạo phát hoang các bụi rậm cặp 02 bên trục đường chính ấp Xóm Lò; Ngành chức năng quan tâm làm các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn ấp B; Việc đổi giấy chứng minh nhân dân đối với người lớn tuổi đòi phải có giấy khai sinh gây khó khăn cho người dân; đề nghị tưới nước thường xuyên trên tuyến đường đi cầu Bến Đình tránh việc xe lưu thông gây bụi bậm ảnh hưởng đến người dân 02 bên đường;….

Các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri xã Tiên Thuận đã được Tổ Đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND xã  giải trình và làm rõ ngay tại chỗ, đồng thời ghi nhận các ý kiến không thuộc thẩm quyền, để chuyển đến ngành chức năng và trả lời cho bà con trong lần tiếp xúc sau./.
Ngân Kim

8/3/2017 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triĐại biểu HĐND Tỉnh - Huyện Tiếp xúc Cử tri  sau kỳ họp 4 HĐND tỉnh, thứ 3 HĐND huyện, xã tại xã Tiên Thuận/PublishingImages/2017-08/lt03_8_17_Key_03082017101732.jpg
8/3/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành sau Kỳ họp giữa năm 2017Tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành sau Kỳ họp giữa năm 2017
Trong 03 ngày 24, 25 và 28/7/2017; Đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh, huyện đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành.
Kết thúc đợt tiếp xúc, chiều ngày 01/8/2017, Thường trực HĐND huyện đã có buổi họp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện để thống nhất các ý kiến của cử tri qua đợt tiếp xúc. Tổng số lượt cử tri tham dự là 737/9 điểm tiếp xúc, có 49 lượt cử tri phát biểu/91 ý kiến. Có 64 ý kiến đã được đại biểu HĐND 2 cấp và Lãnh đạo các ngành chức năng huyện, Lãnh đạo UBND xã, thị trấn giải trình, được cử tri đồng tình; còn 27 ý kiến được đại biểu ghi nhận. Qua họp, Thường trực HĐND huyện thống nhất chuyển tỉnh giải quyết trả lời 07 ý kiến (giảm 28 ý kiến so với đợt tiếp xúc trước), chuyển 20 ý kiến đến UBND huyện giải quyết (giảm 14 ý kiến so với đợt tiếp xúc trước), cụ thể: về kinh tế 1 ý kiến (thẩm quyền cấp tỉnh), về tài nguyên môi trường 5 ý kiến (tỉnh 2, huyện 3), về hạ tầng giao thông 11 ý kiến (tỉnh 1, huyện 10), về chính sách – xã hội 4 ý kiến (tỉnh 1, huyện 3), về điện 2 ý kiến (thẩm quyền huyện), về thủy lợi 4 ý kiến (tỉnh 2, huyện 2). Trong đó, cử tri trên địa bàn huyện kiến nghị nhiều về đường giao thông nông thôn như: gắn đèn chiếu sáng tại cầu Nàng Dình (xã Biên Giới), cầu Hòa Bình (xã Hòa Hội), sửa chữa tuyến đường Bùi Xuân Quyên (xã Đồng Khởi), làm mương thoát nước đường huyện 10 (xã Thái Bình), tăng cường xử lý xe quá tải lưu thông trên các tuyến đường, làm cống thoát nước đường liên xã An Bình – Thái Bình…

pv_2_8_17.jpg
Cử tri xã Phước Vinh phát biểu ý kiến
Tại nhiều điểm tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự hài lòng về trách nhiệm của đại biểu HĐND hai cấp trong việc ghi nhận, chuyển tải những nội dung cử tri kiến nghị, quan tâm đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết được phần lớn các ý kiến của cử tri; đồng thời tin tưởng đại biểu tiếp tục đồng hành cùng cử tri địa phương trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Huyện nhà.
PT

8/2/2017 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triTiếp xúc cử tri huyện Châu Thành sau Kỳ họp giữa năm 2017/PublishingImages/2017-08/pv_2_8_17_Key_02082017163536.jpg
8/2/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và các đại biểu HĐND tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri xã Thạnh Tân, thành phố Tây NinhChủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và các đại biểu HĐND tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh
Chiều ngày 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng đại biểu HĐND tỉnh ông Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc với hơn 90 cử tri xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX và HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND hai cấp thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX và HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại buổi tiếp xúc lần này, cử tri xã Thạnh Tân cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị như: sớm lắp đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ngã ba Mỹ Hương và ngã tư chợ Thạnh Tân do lưu lượng xe tại hai địa điểm này rất đông, thường xảy ra tai nạn; cần lắp đèn chiếu sáng đoạn từ giao lộ ngã ba Mỹ Hương đến chợ Thạnh Đông để người dân đi lại dễ dàng hơn; đồng thời cử tri khu vực này cũng kiến nghị ngành chức năng lắp đặt hệ thống cấp nước sạch để người dân sử dụng, tránh tình trạng thiếu nước vào mùa khô; cần dặm vá những ổ gà trên đường lộ 10 và đường 793; sớm sửa chữa đèn tín hiệu giao thông bị hư tại ngã tư ấp Thạnh Hiệp... 

IMG_70495.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trả lời ý kiến cử tri

Ngoài ra, cử tri xã Thạnh Tân cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh thông tin thêm về kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh, mà cụ thể là các dự án du lịch liên quan đến quần thể Núi Bà Đen. Trả lời ý kiến này, đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân thông tin đến cử tri về kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh, trong đó nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế, phương án phát triển, cùng những hạn chế cần khắc phục của ngành du lịch tỉnh nhà. Qua đó gợi ý một số ý tưởng để người dân xã Thạnh Tân có thể khai thác, phát triển, mang lại nguồn thu từ du lịch.

Đối với các ý kiến còn lại, đại diện chính quyền địa phương, ngành chức năng cũng đã trả lời một số ý kiến, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại để đề nghị các cơ quan liên quan sớm xem xét, giải quyết./.

Huy Hoàng

8/2/2017 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triChủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và các đại biểu HĐND tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2017-08/IMG_70495_Key_02082017163846.jpg
8/2/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Văn Tân tiếp xúc cử tri xã Bình MinhChủ tịch UBND Tỉnh Phạm Văn Tân tiếp xúc cử tri xã Bình Minh
Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Tỉnh và HĐND Thành phố sau kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016 – 2021, sáng ngày 2/8 các đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND Tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và các đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Bình Minh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bình Minh, được nghe tổ đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh và HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông báo kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

S4730014.JPG
Cử tri xã Bình Minh phát biểu ý kiến

Trong lần tiếp xúc này, cử tri xã Bình Minh kiến nghị đến đại biểu HĐND hai cấp nhiều vấn đề liên quan đến đường giao thông nông thôn, tình trạng ngập úng cục bộ, đảm bảo an toàn giao thông ở địa phương. Cử tri kiến nghị cần dặm vá tuyến đường ấp Bàu Lùn, cũng như mở rộng cống thoát nước trên tuyến đường này, vì hiện tại tuyến đường đã xuống cấp, việc tiêu thoát nước không đảm bảo, gây khó khăn cho nhân dân đi lại, sản xuất. Tuyến đường 785 Giồng Cà đang thi công giai đoạn 2, nhưng đoạn cuối của tuyến đường này thuộc giai đoạn 3 mới thi công, hiện tại đoạn đường này người dân đi lại rất khó khăn, đề nghị dặm vá lại. Đường Trần Văn Trà tình trạng xe tải chở mía, mì chạy với tốc độ cao gây mất an toàn giao thông, ngành chức năng cần tăng cường tuần tra xử lý. Cử tri ấp Bình Trung đề nghị địa phương sớm khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại hẻm 25, hẻm 26, có hướng xử lý các xe bò, xe máy cày chở mía, mí chạy trên các tuyến đường hẻm bê tông hóa; sớm tháo dỡ cổng nghĩa địa Bình Minh…

Qua các ý kiến của cử tri, lãnh đạo UBND Thành phố và xã Bình Minh đã trả lời, làm rõ một số ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc và ghi nhận các ý kiến còn lại để xem xét giải quyết./.

Nhật Quang

8/2/2017 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triChủ tịch UBND Tỉnh Phạm Văn Tân tiếp xúc cử tri xã Bình Minh/PublishingImages/2017-08/S4730014_Key_02082017164139.JPG
8/2/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri phường IV, Thành phố sau Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnhBí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri phường IV, Thành phố sau Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh
Sáng ngày 02/8/2017, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Trần Lưu Quang-Bí thư Tỉnh ủy, ông Lý Hồng Sinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc với cử tri phường IV sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh và HĐND Thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp tư HĐND tỉnh khóa IX và HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; thông báo kết quả giải quyết, trả lời của UBND, các sở ngành tỉnh, UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn Thành phố về các vấn đề cử tri đã nêu trong lần tiếp xúc trước. 

IMG_7722.jpg
Cử tri phường IV phát biểu

Cử tri phường IV có nhiều ý kiến về công tác quy hoạch; về công tác phòng, chống tham nhũng; về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; về quản lý khai thác khoáng sản; việc kêu gọi đầu tư trường tiểu học Én Vàng đã thực hiện đến đâu; việc công nhận ấp khu phố văn hóa hiện nay còn nhiều bất cập; cần lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở giao lộ đường Lạc Long Quân và đường Nguyễn Văn Rốp; cần bố trí bàn hướng dẫn cho người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính; cần xem xét lát lại gạch vỉa hè đường Cách mạng tháng Tám để khang trang hơn xứng đáng với thành phố đô thị loại III; công tác lưu trữ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố chưa tốt, hồ sơ để ra hai lối đi;... 

Qua đó, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố và lãnh đạo UBND Thành phố giải trình, tiếp thu và ghi nhận một số ý kiến của cử tri chuyển các ngành chức năng xem xét giải quyết./. 

Phương Ngân

8/2/2017 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triBí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri phường IV, Thành phố sau Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh/PublishingImages/2017-08/IMG_7722_Key_02082017164523.jpg
8/2/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Tổ đại biểu HĐND Tỉnh và tổ đại biểu số 04 HĐND huyện Dương Minh Châu: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 04 HĐND Tỉnh và kỳ họp thứ 03 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 tại xã Cầu KhởiTổ đại biểu HĐND Tỉnh và tổ đại biểu số 04 HĐND huyện Dương Minh Châu: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 04 HĐND Tỉnh và kỳ họp thứ 03 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 tại xã Cầu Khởi
Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường UBND xã Cầu Khởi, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh và tổ đại biểu số 04 HĐND huyện Dương Minh Châu phối hợp HĐND, UBMTTQVN xã Cầu Khởi tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 04 HĐND Tỉnh và kỳ họp thứ 03 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 tại xã Cầu Khởi. 
Tham dự buổi tiếp xúc có bà Tô Thị Tường - PCT.HĐND huyện, ông Trần Văn Phú - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Trần Thanh Dũng - Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện và các đồng chí đại diện cho Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Cầu Khởi và có trên 90 cử tri tham dự
  
caukhoi_1_8_17.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri
          
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông báo với cử tri kết quả chương trình kỳ họp thứ 04 HĐND Tỉnh và thứ 03 HĐND huyện, báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. 
         
Qua nghe thông báo kết quả chương trình kỳ họp các cử tri đồng tình thống nhất. Đồng thời, tại buổi tiếp xúc có 02 lượt ý kiến, kiến nghị đóng góp với đại biểu HĐND tỉnh, huyện trong đó thuộc thẩm quyền của xã 01 ý kiến, kiến nghị đề nghị móc mương thoát nước cập khu dân cư Nông trường cao su vì mỗi khi mưa lớn nước không thoát được. Thuộc thẩm quyền của huyện 03 vấn đề; Đoạn đường từ ngã 03 đất sét đến công Khu công nghiệp CanSports thường xuyên kẹt xe ùn tắc giao thông; việc đăng ký sử dụng điện trong sản xuất Nông nghiệp trong 06 tháng mưa dân không có nhu cầu sử dụng điện thì Điện lực cắt điện và lấy đồng hồ, đến khi mùa nắng người dân có nhu cầu sử dụng lại thì phải làm đơn xin, từ đó gây bức xúc cho người dân; Đề nghị xem xét giải quyết việc cấp thuốc BHYT cho người dân dân bệnh có bảo hiểm vào ngày thứ bảy và chủ nhật, đại diện tổ đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện ghi nhận sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Hội đồng nhân dân xã Cầu Khởi
                                                                                                   Lê Minh Thưởng

8/1/2017 6:00 PMĐã ban hànhHoạt động tiếp xúc cử triTổ đại biểu HĐND Tỉnh và tổ đại biểu số 04 HĐND huyện Dương Minh Châu: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 04 HĐND Tỉnh và kỳ họp thứ 03 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 tại xã Cầu Khởi/PublishingImages/2017-08/caukhoi_1_8_17_Key_01082017170347.jpg
8/1/2017 6:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next