Kinh nghiệm hoạt động
hidden
hidden
Tiếp theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, vào buổi chiều ngày 11/11/2021, trong phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Huỳnh Thanh Phương – Đoàn Tây Ninh cho biết cử tri vô cùng lo lắng và cho rằng phương pháp học tập trực tuyến hiện nay là chưa hiệu quả và chưa phù hợp với truyền thống giáo dục Việt Nam, nhất là đối với học sinh cấp Tiểu học còn nhiều khó khăn và bất cập. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến còn đang phức tạp, cử tri cũng chưa yên tâm với cách đánh giá chất lượng học tập hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hoàn toàn có cơ sở.
hidden
hidden
Theo chương trình kỳ họp, sáng nay ngày 10 tháng 11 năm 2021, Quốc hội bước vào ngày đầu tiên thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp, Bộ trưởng trả lời chất vấn đầu tiên là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.
hidden
hidden
Sáng ngày 09/11/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 11/2021 để xem xét, cho ý kiến một số Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho ý kiến các nội dung do các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình.
hidden
hidden
Trong phiên thảo luận tại Hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.
hidden
hidden
Góp ý về Dự án cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đại biểu Huỳnh Thanh Phương – Tây Ninh đồng tình cao với chủ trương, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.
hidden
hidden
Trong phiên thảo luận trực tuyến buổi sáng ngày 30 tháng 10 năm 2021 về Dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu – Tây Ninh đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ nêu khá rõ ràng, chi tiết, rộng và sâu, phần tổ chức thực hiện ghi rõ “Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, hoàn thành trước tháng 12/2021” Như vậy, đại biểu nhấn mạnh Chính phủ nhận nợ Quốc hội, nợ Nhân dân một Chương trình hành động (CTHĐ) và CTHĐ ấy sẽ có trong một tháng nữa.
hidden
hidden
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Thảo luận ở Tổ về Dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và Dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025)
hidden
hidden
Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2021, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp.
hidden
hidden
Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.
hidden
hidden
Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến góp ý đối với 02 dự án Luật; buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung. Qua thảo luận có 35 vị đại biểu đăng ký, đã có 26 đại biểu phát biểu, có 7 đại biểu tranh luận và còn 9 đại biểu đăng ký và 2 ý kiến tranh luận nhưng chưa được phát biểu và tranh luận.
 
 
THÔNG BÁO