Thông tin hoạt động
hidden
hidden
Ngày 18/01, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Chủ trì Hội nghị ở điểm cầu cấp tỉnh là ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
hidden
hidden
Sáng ngày 12/01/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 2 trên địa bàn phường 2, thành phố Tây Ninh.
hidden
hidden
Tiếp tục đợt tiếp xúc cử tri, ngày 11/01/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh đã gặp gỡ tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh tại xã Bình Minh, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.
hidden
hidden
Sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa X, ngày 10/01/2022, các đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với đại diện cử tri 02 xã Thạnh Tân và Tân Bình, thành phố Tây Ninh.
hidden
hidden
Sáng ngày 10/01/2022, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
hidden
hidden
Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2022, tiếp tục làm việc ngày thứ 3, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Từ ngày 05 – 07/01/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh đơn vị số 10 huyện Dương Minh Châu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 2 HĐND tỉnh, huyện với cử tri xã, thị trấn: thị trấn Dương Minh Châu, Phan, Bàu Năng, Chà Là và Suối Đá.
hidden
hidden
Sáng 05/01/2022 taị UBND xã An Bình huyện Châu Thành, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 8 gồm: bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Trọng Tấn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Chi - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành có buổi tiếp xúc với cử tri xã An Bình và Thanh Điền.
hidden
hidden
Sáng ngày 07/01/2022, đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Nga - Giáo hữu Hương Nga, Phó Trưởng Ban đại diện đặc trách nữ phái, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh; ông Dương Nguyễn Phúc - Chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngành giao thông tỉnh cùng các đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đã có buổi tiếp xúc tại xã Phước Thạnh sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh và sau kỳ họp thứ 2, kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2022, tiếp theo chương trình kỳ họp bất thường, Đoàn đại biểu Quốc hội Tây Ninh thảo luận tại Tổ cho ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
 
 
THÔNG BÁO