Thông tin hoạt động
hidden
hidden
​Chiều ngày 30/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung liên quan đến đàu tư công chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh sắp tới.
hidden
hidden
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngày 25/11/2020, Ban Pháp chế HĐND huyện Châu Thành do bà Lê Xuân Hiệp – Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình, kết quả hoạt động kiểm sát và thi hành án năm 2020 đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
hidden
hidden
Chiều ngày 24/11/2020, Thường trực HĐND xã Cẩm Giang tiến hành giám sát về tổ chức thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 đối với UBND xã. Đoàn giám sát do ông Đặng Văn Kiết - Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn. Tham dự còn có đại diện MTTQ xã, UBND xã, các ngành thuộc UBND.
hidden
hidden
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 08-10/12/2020. Chiều ngày 27/11/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp Báo thông báo Chương trình Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh. Phiên họp do ông Mai Văn Hải - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
hidden
hidden
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, ngày 26/11, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm tra đối với nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện cho học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Bà Kim Thị Hạnh - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
hidden
hidden
Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 25/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Báo cáo Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020. Ông Lê Quang Tuấn - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
hidden
hidden
Để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, sáng ngày 25/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị, thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021. Ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban chủ trì hội nghị; tham gia buổi làm việc có ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng một số sở, ngành có liên quan.
hidden
hidden
Chiều ngày 24/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thuờng lệ cuối năm 2020) HĐND tỉnh. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp còn có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 06/09 thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các ngành: Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tư pháp: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
hidden
hidden
​Những năm qua, huyện Dương Minh Châu không ngừng phát triển và đổi mới, diện mạo huyện ngày càng văn minh, hiện đại, đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định… Trong đó, HĐND huyện giữ vai trò quan trọng, ngày càng thể hiện rõ hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thông qua hoạt động giám sát. Nhìn chung, nội dung, chuyên đề giám sát được lựa chọn sát với đời sống kinh tế - xã hội của người dân. Hình thức và phương pháp giám sát đã từng bước được đổi mới, từ khâu ban hành Quyết định, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, kết luận giám sát và kiến nghị. Giám sát không chỉ nhằm mục đích bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện mà còn đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
hidden
hidden
​Chiều ngày 20 tháng 11 năm 2020, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đức tiến hành giám sát công tác giảm nghèo trên địa bàn xã. Đoàn giám sát do ông Đỗ Minh Tâm, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn.
 
 
THÔNG BÁO