Thông tin hoạt động
hidden
hidden
Chiều ngày 25/5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp báo về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp bất thường).
hidden
hidden
Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (Kỳ họp bất thường), chiều ngày 21/5, tại phòng họp HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số sở, ngành liên quan.
hidden
hidden
Chiều ngày 22/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2019 trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh. Ông Mai Văn Hải -Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Sở Tài chính.
hidden
hidden
Chiều ngày 20/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh. Cuộc họp do ông Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự còn có ông Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 07/09 thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
hidden
hidden
Thực hiện Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát HĐND năm 2020, sáng ngày 15/5, Thường trực HĐND xã tổ chức giám sát việc thực hiện thu - chi ngân sách xã năm 2019. Chủ trì đoàn giám sát là ông Thi Khắc Huy - Chủ tịch HĐND xã, tham gia cùng đoàn có Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí là trưởng, phó hai Ban HĐND xã.
hidden
hidden
Sáng ngày 14/5, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn đã tổ chức làm việc với Sở Xây dựng về công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Tham gia cùng với Đoàn có ông Nguyễn Thanh Phong, - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện một số sở, ngành có liên quan.
hidden
hidden
Sáng ngày 13/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
hidden
hidden
Chiều ngày 12/5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị trấn do bà Đoàn Thị Ngọc Trâm - Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với UBND và các ban, ngành chuyên môn liên quan của UBND, các tổ hòa giải trên địa bàn về công tác hòa giải ở cơ sở đối với UBND thị trấn.
hidden
hidden
Chiều ngày 11/5, tại trụ sở HĐND - UBND thị xã Hòa Thành, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát và làm việc với UBND thị xã Hòa Thành về công tác quy hoạch và phát triển đô thị. Ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn khảo sát.
hidden
hidden
Tiếp tục đợt khảo sát, chiều ngày 08/5, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn khảo sát, tham gia buổi khảo sát có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
 
THÔNG BÁO