Thông tin hoạt động
hidden
hidden
Ngày 28/10/2021, đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Nga – Giáo hữu Hương Nga, Phó trưởng Ban đại diện đặc trách nữ phái, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh; ông Dương Nguyễn Phúc – Chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngành giao thông tỉnh cùng các đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đã có buổi tiếp xúc với 118 cử tri của 02 xã Hiệp Thạnh và Phước Trạch trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh và HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
hidden
hidden
Ngày 27/10/2021, đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Nga – Giáo hữu Hương Nga, Phó trưởng Ban đại diện đặc trách nữ phái, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh; ông Dương Nguyễn Phúc – Chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngành giao thông tỉnh cùng các đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Cẩm Giang và Thạnh Đức trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh và HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
hidden
hidden
Sáng ngày 29/10/2021, đại biểu HĐND tỉnh có mặt 02/03 vị, gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Dương Nguyễn Phúc – Chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngành giao thông tỉnh cùng các đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đã có buổi tiếp xúc tại xã Phước Thạnh trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh và HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
hidden
hidden
Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2021, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp.
hidden
hidden
Ngày 27/10/2021, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri trước kỳ họp thứ hai phường 1 và phường 2, thành phố Tây Ninh.
hidden
hidden
Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.
hidden
hidden
Tiếp tục đợt tiếp xúc cử tri, ngày 26/10/2021, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Bình Minh, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh.
hidden
hidden
Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến góp ý đối với 02 dự án Luật; buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung. Qua thảo luận có 35 vị đại biểu đăng ký, đã có 26 đại biểu phát biểu, có 7 đại biểu tranh luận và còn 9 đại biểu đăng ký và 2 ý kiến tranh luận nhưng chưa được phát biểu và tranh luận.
hidden
hidden
Để thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh (Kỳ họp cuối năm), ngày 25/10/2021, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri xã Thạnh Tân, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh.
hidden
hidden
Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.
 
 
THÔNG BÁO