Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 5, Ngày 28/06/2012, 09:25
Giữ vững giá trị truyền thống, nâng cao chất lượng gia đình
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/06/2012
(BTN)- Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, ông Nguyễn Mạnh Dần– Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT &DL) đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện dưới đây, nội dung xoay quanh những vấn đề có liên quan đến việc xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước (CNH-HĐH) trong điều kiện hoàn cảnh thực tế của tỉnh nhà.
Ông Nguyễn Mạnh Dần- PGĐ Sở VH-TT&DL Tây Ninh
PV: Thưa ông, ở góc độ ngành chức năng quản lý Nhà nước về công tác gia đình, ông có thể nhận xét về kết quả triển khai xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH ở tỉnh ta trong thời gian qua như thế nào?
Ông Nguyễn Mạnh Dần: Từ khi tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về công tác gia đình (tháng 4.2008 đến nay) hằng năm ngành VH-TT&DL đều xây dựng nội dung kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21.2.2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị 49) về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH từ tỉnh đến cơ sở.
Khắp nơi trong tỉnh, công tác gia đình đã được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế của từng ngành, từng địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, phát huy những giá trị chuẩn mực, đạo lý truyền thống của gia đình thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB), liên hoan, hoặc họp mặt biểu dương những gia đình văn hoá tiêu biểu, gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình hiếu học, vượt khó vươn lên…
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của tỉnh bổ sung điều kiện công nhận, giữ vững danh hiệu gia đình văn hoá, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến các hộ gia đình tích cực tham gia phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ); tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình phòng chống BLGĐ. Đến nay có 56/95 xã đã triển khai nhân rộng mô hình phòng chống BLGĐ, 23/95 xã triển khai thực hiện mô hình “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam”. Toàn tỉnh hiện có 280 nhóm phòng chống BLGĐ, 320 CLB “Gia đình phát triển bền vững”.
Từ các mô hình trên, đã xuất hiện nhiều loại hình sinh hoạt CLB, đội nhóm… do các ban ngành, đoàn thể quản lý như: CLB “Gia đình hạnh phúc”, CLB “4 giảm”, CLB “Không sinh con thứ 3” (của Hội Liên hiệp Phụ nữ), CLB “Gia đình trẻ”, CLB “Tiền hôn nhân” (của Đoàn Thanh niên). Tất cả góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về việc phòng chống các hành vi BLGĐ. Hằng năm số vụ BLGĐ đã được kéo giảm. Đơn cử: năm 2005 có 1.164 vụ, năm 2011 chỉ còn 313 vụ.
PV: Theo ông, trong quá trình thực hiện công tác này có những thuận lợi gì, khó khăn gì đáng lưu ý?
Ông Nguyễn Mạnh Dần: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể là nhân tố quan trọng để hoàn thành tốt việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã được cụ thể hoá trong chương trình kế hoạch hằng năm, lồng ghép công tác gia đình vào việc thực hiện các chương trình khác có liên quan.
Về lực lượng phụ trách công tác gia đình ở các huyện, thị; xã, phường, thị trấn nhiều người mặc dù chỉ làm việc kiêm nhiệm nhưng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động tham mưu cho UBND địa phương ban hành kế hoạch hoạt động và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khác triển khai tổ chức thực hiện công tác gia đình, phòng chống BLGĐ.
Tuy nhiên trong việc triển khai thực hiện các hoạt động về công tác gia đình cũng có những khó khăn nhất định. Ở cấp huyện (cụ thể là Phòng Văn hoá - Thông tin) hiện không có cán bộ trực tiếp phụ trách công tác gia đình, nếu có chỉ là công tác kiêm nhiệm. Ở cấp xã, phường, thị trấn chỉ có một chức danh cán bộ văn hoá xã hội, một người mà phải đóng nhiều “vai”, đảm nhận nhiều việc- vừa phụ trách công tác văn hoá, thể dục thể thao, vừa là thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, vừa theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, ấp, khu phố văn hoá, lại vừa kiêm luôn công tác gia đình.
Ở cấp huyện, nguồn kinh phí phân bổ cho công tác gia đình chưa được đưa vào mục chi ngân sách hằng năm. Cũng vì thế, các đơn vị Phòng Văn hoá-Thông tin chưa chủ động được việc tham mưu cho UBND huyện về các hoạt động truyền thông do chưa tự chủ được kinh phí thuộc lĩnh vực này. Công tác phối hợp tổ chức hoạt động của các huyện chưa thật phong phú. Việc tuyên truyền đến đối tượng cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn và rộng rãi trong dân chưa đạt hiệu quả cao.
PV: Xin ông cho biết trong công tác phối hợp triển khai quán triệt Chỉ thị 49 cần tập trung những vấn đề gì và giải pháp trong thời gian tới là gì?
Ông Nguyễn Mạnh Dần: Trong thời gian tới, ngành VH-TT&DL cần tập trung một số nội dung cụ thể như sau:
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hành động phòng chống BLGĐ giai đoạn 2010-2015 theo chỉ đạo chung của ngành cấp trên và UBND tỉnh; duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình phòng chống BLGĐ, lồng ghép triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2010 – 2020, tiểu đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước thông qua hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2011 - 2015”.
Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hoá.
Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng để làm tốt hoạt động truyền thông, tuyên truyền đến từng hộ gia đình về pháp luật, chính sách liên quan hôn nhân và gia đình, nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình thông qua các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11) theo chủ đề hằng năm. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp huyện, thị, cán bộ phụ trách mô hình phòng chống BLGĐ, văn hoá xã hội ở xã, phường, thị trấn.
Kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ về công tác gia đình, hoạt động phòng chống BLGĐ, chú ý biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động này.
PV: Xin cảm ơn ông.
 

(Theo Tay Ninh online)

Lượt người xem:  Views:   220
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh