Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 2, Ngày 09/10/2017, 08:00
Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/10/2017
Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 23/8/2017 của Thường trực HĐND huyện về Thành lập Đoàn giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017. Chiều ngày 05/10/2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát đối với UBND huyện. Thành phần dự cuộc giám sát có: 03/03 đồng chí Thường trực HĐND; lãnh đạo Trưởng, phó 02 Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện; lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng 12 phòng, ban, ngành chuyên môn huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện. Ông Nguyễn Tiến Sử - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc giám sát.

Theo đánh giá của báo cáo, Thường trực HĐND huyện nhận thấy: thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ngay từ đầu năm UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và triển khai đến các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện. Với sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực của các ngành, xã, thị trấn và nhân dân trong huyện. Kết quả 9 tháng đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế của các ngành, lĩnh vực đạt khá so kế hoạch. Trong tổng số 14 chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2017 theo Nghị quyết HĐND huyện, có 12/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết HĐND huyện.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , an ninh quốc phòng của huyện còn có những tồn tại, hạn chế đó là:  

Còn 02/14 chỉ tiêu chủ yếu khả năng không đạt nghị quyết HĐND, cụ thể: công tác thu ngân sách Nhà nước và giới thiệu giải quyết việc làm. 

Một số vấn đề thực hiện còn chậm, UBND huyện cần quan tâm như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án và triển khai thực hiện còn chậm (Công viên huyện, bờ kè suối Xa Cách, đường cặp hàng rào UBND huyện); công tác đấu nối vào hệ thống nhà máy xử lý nước thải Thị trấn; công tác triển khai cấp giấy CNQSDĐ khu vực 309ha xã Phước Minh.

Kết thúc buổi giám sát ông Nguyễn Tiến Sử - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc giám sát đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND huyện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm để tham mưu UBND huyện có giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện một số chỉ tiêu hiện nay đạt thấp, nhất là thu ngân sách nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân khu vực 309ha xã Phước Minh. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện tốt đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục, sức khỏe cho người dân; tích cực chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Bích Hồng

Lượt người xem:  Views:   107
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Trong Tỉnh