Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 5, Ngày 09/11/2017, 16:00
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/11/2017
Sáng ngày 09/11, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Mai Văn Hải – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với Thanh tra tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017.
 
tinhks_9_11_2017.jpg
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Xuân Long báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Qua báo cáo cho thấy, trong năm 2017, Thanh tra tỉnh đã tiếp 24 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến 27 vụ việc, có 03 đoàn khiếu nại đông người; tiếp nhận 85 đơn, trong đó có 25 đơn đủ điều kiện xử lý (có 05 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 16 đơn phản ánh, kiến nghị), nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, các đơn đều thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Đối với việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án xử lý giải quyết 10/10 vụ, tổ chức thực hiện xong 08/10 vụ, còn lại 02 vụ, trong đó 01 vụ UBND huyện đang lập thủ tục cưỡng chế, 01 vụ đang chờ ý kiến của Thanh tra Chính phủ.

Về kết quả tổ chức thực hiện các quyết định đã có hiệu lực, đến nay có 83 quyết định giải quyết khiếu nại, trong đó, đã thi hành xong 37 quyết định, tỷ lệ 45,1%, còn lại đang thi hành hoặc chưa thi hành.

Qua khảo sát cho thấy, năm 2017, Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm, thực hiện việc tiếp công dân đúng theo quy định; thực hiện các công việc do UBND tỉnh giao liên quan đến khiếu nại, tố cáo bảo đảm tiến độ, thời hạn quy định; phối hợp với các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn một số hạn chế, khó khăn như: trách nhiệm tiếp công dân được quy định cụ thể nhưng do công tác, bận việc đột xuất, nên người đứng đầu thường ủy quyền cho cấp phó; pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn nhiều điểm chưa rõ, chưa phù hợp, chưa có quy trình cụ thể trong tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, chưa quy định cụ thể nội dung, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo để làm căn cứ cho các ngành, các cấp tổ chức thực hiện; công tác thanh tra việc thực hiện các quy định về dân chủ trong các đơn vị sự nghiệp, nhất là đối với lĩnh vực y tế, giáo dục còn hạn chế…

NM

Lượt người xem:  Views:   188
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh