Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 3, Ngày 10/07/2018, 18:00
HĐND huyện Hòa Thành đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và giám sát có trọng tâm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/07/2018
Qua 7 kỳ họp, HĐND huyện Hòa Thành tiếp tục thể hiện sự đổi mới, bám sát thực tiễn trong việc quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần tích cực vào thành quả chung của huyện.
Đổi mới các Kỳ họp, giám sát có trọng tâm
Việc chuẩn bị nội dung, tổ chức các kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, có nhiều đổi mới, nhất là tăng tính phản biện trong báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND huyện và chú trọng hoạt động thảo luận của Tổ đại biểu HĐND huyện với chính quyền địa phương nơi đại biểu ứng cử trước kỳ họp. Qua đó, HĐND huyện lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, sát thực tiễn; tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng có thời gian chuẩn bị tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết được chu đáo, chất lượng hơn; tập trung thảo luận tại kỳ họp các vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau trên tinh thần dân chủ, cởi mở, phát huy được trí tuệ tập thể.  

ht_10_7_2018_1.jpg
HĐND huyện Hòa Thành tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện đã tổ chức tốt 2 kỳ họp, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) và kỳ họp thứ 7,  ban hành 09 Nghị quyết quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, cụ thể:  việc quyết toán thu ngân sách Nhà nước và thu, chi ngân sách huyện, xã; Nghị quyết đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV,...
Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là các vấn đề liên quan đến tình hình tổ chức nhân sự và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn và giám sát thường xuyên về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện… Ngoài ra, còn tổ chức phiên giải trình về việc giải tỏa mặt bằng thi công mương thoát nước trên địa bàn xã Hiệp Tân và Thị trấn Hòa Thành. Hai Ban HĐND huyện cũng tổ chức giám sát chuyên đề về công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia BHYT; giám sát công tác xét xử và công tác thi hành án dân sự. 

Về hình thức tổ chức các phiên chất vấn tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp được cải tiến, sinh động; nội dung chất vấn sát thực tiễn, có tính thời sự, “bắt mạch” trúng các vấn đề cử tri bức xúc trên lĩnh vực giao thông, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý rác thải, việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu...

ht_10_7_2018_2.jpg
Khảo sát việc giải tỏa mặt bằng thi công mương thoát nước trên địa bàn xã Hiệp Tân và Thị trấn Hòa Thành
  
Luôn xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân
Phát huy kết quả, thời gian tới, HĐND huyện Hòa Thành tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; thực hiện đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, đổi mới trong tổ chức và hoạt động. Mỗi đại biểu HĐND huyện không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ, kiến thức, rèn luyện kỹ năng; tỏ rõ bản lĩnh, chính kiến, chủ động nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời kiến nghị, phản biện, hiến kế trong hoạch định và tham gia quyết định, giám sát, chất vấn các vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương. 
Trong việc tổ chức các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tiếp tục cùng UBND huyện, các cơ quan liên quan sớm xác định và chuẩn bị kỹ, bảo đảm quy trình, chất lượng các nội dung trình. Các ban của HĐND huyện chủ động khảo sát, giám sát, thu thập thông tin; tiếp cận và tham gia góp ý ngay từ đầu quá trình chuẩn bị các tờ trình, dự thảo Nghị quyết để thẩm tra có tính phản biện cao, sát thực tiễn. Về việc thảo luận nội dung kỳ họp, tiếp tục thực hiện phong phú về thành phần và hình thức tổ chức; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến thảo luận và việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Song song đó, HĐND huyện lắng nghe đầy đủ, thấu đáo ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của các quyết sách qua tiếp xúc cử tri theo chuyên đề hoặc tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân. Xây dựng Nghị quyết với phương châm muốn đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh, hiệu quả nhất thì trước hết phải đưa “hơi thở” cuộc sống vào Nghị quyết, có như vậy, khi ban hành sẽ “hợp ý Đảng, thuận lòng dân”. Khi có Nghị quyết, sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các cơ quan liên quan cụ thể hóa, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến để nhân dân biết, cùng thực hiện và giám sát; kiểm chứng tính phù hợp thực tiễn, tính khả thi để kịp thời kiến nghị các giải pháp phù hợp bảo đảm Nghị quyết được thực thi hiệu quả hoặc xem xét điều chỉnh, bổ sung.
Trong hoạt động giám sát, HĐND huyện tiếp tục “bắt mạch” trúng các vấn đề cử tri bức xúc. Tập trung giám sát toàn diện về kinh tế xã hội năm 2018 và chú trọng giám sát việc cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vấn đề bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm để luôn xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.
Cùng nỗ lực thực hiện 
Năm 2018, năm thứ ba và cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  5 năm 2016 - 2020 của huyện. Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kế hoạch trên, cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức phải làm việc với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo trong hành động; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết quan trọng, cấp bách của Trung ương và của tỉnh, huyện nhất là nghị quyết về tổ chức bộ máy, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, thu hút nhân tài nhưng phải mạnh dạn xử lý, loại ra khỏi bộ máy các cá nhân “nói nhiều, làm ít”, “nói không đi đôi với làm”, làm việc không hiệu quả, nhũng nhiễu, tiêu cực, là lực cản cho sự phát triển chung của huyện.
Trong thực hiện nhiệm vụ chung, HĐND huyện tiếp tục có những đóng góp tích cực, quyết tâm giữ vững đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong huyện phát huy truyền thống trung dũng kiên cường, đi đầu trong đổi mới, vững tin vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng hòa vào xu thế phát triển chung, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện năm 2018, tạo nền tảng vững chắc, khí thế mạnh mẽ cho các năm tiếp theo./. 
                                        
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN HÒA THÀNH 

Lượt người xem:  Views:   74
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Trong Tỉnh