Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 2, Ngày 03/12/2018, 09:00
Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra ngân sách địa phương năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2018
Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá IX, chiều ngày 30/11, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra quyết toán ngân sách địa phương 2017, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị. Tham dự buổi làm việc có bà Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế và Ngân sách cơ bản thống nhất với báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 với tổng thu ngân sách địa phương là 9.041,9 tỷ đồng, trong đó thu NSNN trên địa bàn tỉnh theo dự toán HĐND tỉnh giao là 6.945,4 tỷ đồng, đạt 103,7% so với dự toán; tổng chi ngân sách địa phương là 8.616,3 tỷ đồng, tăng 22,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó chi cân đối ngân sách là 7.077,8 tỷ đồng (tăng 1,8%).
 
ktns_3_12_2018.jpg
Hội nghị thẩm tra của Ban KTNS

Về dự toán và phương án phân bổ NSĐP năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với những nguyên tắc bố trí, phân bổ, giao dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2019 theo báo cáo của Sở Tài chính, với tổng thu NSNN trên địa bàn là 8.000 tỷ đồng, tăng 15,8% so dự toán năm 2018, tăng 156 tỷ đồng so với Bộ Tài chính giao, trong đó thu nội địa là 7.350 tỷ đồng, tăng 16,5% dự toán năm 2018; dự toán tổng chi NSĐP là 8.800 tỷ đồng, tăng 4,2% so với dự toán 2018, trong đó chi cân đối ngân sách là 8.164 tỷ đồng, tăng 13,55% so với dự toán năm 2018; bội chi ngân sách địa phương năm 2019 là 60,9 tỷ đồng; chi trả nợ gốc năm 2019 các khoản vay là 16,8 tỷ đồng.

Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 được xây dựng trên cơ sở ước khả năng thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đảm bảo nguyên tắc xây dựng, định mức, chế độ, tiêu chuẩn phân bổ theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, phấn đấu tăng thu, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách địa phương, trong đó có tăng tỷ trọng cho chi đầu tư phát triển, quan tâm bố trí nguồn chi trả nợ lãi vay.

Mặc dù kinh tế năm 2019 theo dự báo sẽ tăng trưởng cao hơn năm 2018 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, việc cắt giảm thuế theo Hiệp định thương mại tự do ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cần tập trung khai thác các nguồn thu ngay từ đầu năm, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, cắt giảm chi tiêu để bù đắp hụt thu, đảm bảo tính cân đối, chủ động của các cấp ngân sách, chỉ đạo cơ quan thanh tra, cơ quan tài chính thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác quản lý thu, chi của các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính.
Huỳnh Thảo

Lượt người xem:  Views:   195
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh