Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 5, Ngày 27/12/2018, 08:00
Hội đồng nhân dân xã Phước Lưu: Tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/12/2018
Sáng ngày 26/12/2018, tại hội trường 15/3 xã Phước Lưu. HĐND xã Phước Lưu đã tiến hành kỳ họp thứ 8 khóa XI, nhiệm kỳ  2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Xuân Hùng  - Đại biểu HĐND huyện đơn vị Bình Thạnh - Phước Lưu và ông Nguyễn Văn Minh - Đại biểu HĐND huyện Đơn vị Bình Thạnh - Phước Lưu, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBNTTQVN xã, các đồng chí là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã, ấp và 25/25 đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
phuoc_luu_27_12_2018.jpg
Kỳ họp lần thứ 8 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND xã Phước Lưu

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo: Báo cáo của UBND xã trong chỉ đạo điều hành Kinh tế - Xã hội năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế - Xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Tờ trình xin phê duyệt dự toán ngân sách xã năm 2019;  Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn xã năm 2018; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2018; Báo cáo về vệc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri trên địa bàn xã năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND xã lần thứ 5.

Các báo cáo của HĐND xã gồm:  Báo cáo kết quả hoạt động Thường trực HĐND xã năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của TT. HĐND xã năm 2018; Báo cáo tổng hợp các ý kiến - kiến nghị cử tri trước kỳ họp HĐND xã lần thứ 8; Báo cáo thẩm tra 2 Ban HĐND xã; Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của 2 Ban HĐND xã; Báo cáo Kết quả trả lời của UBND xã ngành chuyên môn về kết luận của Chủ tọa đối với các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 5; Tờ trình tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2019;Tờ trình kinh phí hoạt động HĐND xã năm 2019.

Tai kỳ họp, UBMTTQVN xã Thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền  năm 2018, phương hướng nhiệm năm 2019 của UB.MTTQVN xã.  

Cũng tại kỳ họp này, HĐND xã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Sau khi nghe UBND, các ngành chuyên môn, Thường trực HĐND, 2 ban HĐND và UBMTTQVN xã thông qua các báo cáo nên trên các vị đại biểu HĐND xã tích cực thảo luân đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và  những thiếu sót, tồn tại trong quá trình xây dựng báo cáo.

Tại kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia chất vấn UBND và các ngành trực thuộc UBND về các lĩnh vực cụ thể như:  Lĩnh vực an ninh trật tự, công tác chăm lo chế độ cho cán bộ, công chức như công tác cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đa số các ý kiến chất vấn đã được UBND và các ngành chuyên môn trả lời, làm rõ tại kỳ họp và được đại biểu đồng tình nhất trí.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND xã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả số phiếu tín nhiệm tập trung, dân chủ. Tất cả những người được lấy phiếu tín nhiệm đều được tín nhiệm cao và tín nhiệm. 

Tại kỳ họp, Đại biểu HĐND xã thồng nhất biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Nghị quyết về phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2019. Nghị quyết thông qua  dự toán kinh phí hoạt động HĐND xã năm 2019. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2018.
   
Nguyễn Duy Linh

Lượt người xem:  Views:   55
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Trong Tỉnh