Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 5, Ngày 27/12/2018, 15:00
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Hoàn thành chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/12/2018
Trong năm 2018, hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đảm bảo hoàn thành, chương trình kế hoạch đề ra. Năm qua, Ban đã chủ trì thẩm tra 04 báo cáo và 05 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10 HĐND tỉnh. Hoạt động thẩm tra của Ban luôn được thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời gian, nội dung thẩm tra có tính phản biện, hầu hết ý kiến thẩm tra của Ban được các ngành chức năng đồng tình và thống nhất cao. Cùng với đó, Ban đã tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động trong các doanh và công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh. Qua các đợt giám sát, Ban đã có 17 kiến nghị đối với UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan để công tác quản lý nhà nước về chế độ, chính sách cho người lao động trong các doanh nghiệp và việc trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh ngày càng được phát huy hiệu quả.
 
bvh_27_12_2018s.jpg
Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát tại Đình Hiệp Ninh
Ngoài ra, theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 02 cuộc khảo sát về công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, đợt khảo sát nhằm nắm thông tin và hình ảnh để phục vụ cho hoạt động giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Ngoài các đợt giám sát, khảo sát chuyên đề, thực hiện theo Luật định Ban cũng thường xuyên giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND cấp huyện đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp; đồng thời, giám sát việc thực hiện các kiến nghị qua các đợt giám sát của năm trước đối với sở ngành có liên quan.
 
bvh_27_12_2018.jpg
Khảo sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo tại xã Long Thuận

Nhìn chung, trong năm 2018, Ban Văn hóa - Xã hội đã tích cực chủ động thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tích cực triển khai hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác và sự phân công, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.  Đối với hoạt động giám sát, khảo sát được Ban chủ trì, tổ chức triển khai kịp thời, đảm bảo theo nội dung và thời gian mà Ban đã đề ra từ trước. Trước khi giám sát, khảo sát Ban đã chủ động nghiên cứu văn bản, quy định của pháp luật có liên quan đến nội dung giám sát, khảo sát và kết hợp xem xét những báo cáo của đơn vị được giám sát, khảo sát gửi để nắm những khó khăn bất cập, qua đó nâng cao chất lượng của cuộc giám sát, khảo sát. Thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát, Ban đã phát hiện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương, kịp thời có văn bản kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ khó khăn. Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban cơ bản đã được các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung giải quyết, khắc phục, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lãnh đạo và các thành viên Ban luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đa số thành viên Ban tích cực tham gia các đợt giám sát, khảo sát và các cuộc họp của Ban, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các hoạt động của Ban, hoạt động của HĐND tỉnh. 
Phương hướng năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, cụ thể như tổ chức giám sát 02 chuyên đề về tình hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và công tác sắp xếp hệ thống tổ chức quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục tiểu học và trường nghề trên địa bàn tỉnh; tổ chức giám sát thường xuyên theo quy định của Luật và một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội phát sinh. Các lãnh đạo Ban và thành viên Ban tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm để đóng góp cho hoạt động của Ban ngày càng hiệu quả hơn.

YP

Lượt người xem:  Views:   246
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh