Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 5, Ngày 27/12/2018, 16:00
HĐND XÃ GIA BÌNH KHÓA XI TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 7
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/12/2018
Sáng ngày 26/12/2018, Hội đồng nhân dân xã Gia Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  tổ chức kỳ họp lần thứ 7, kỳ họp cuối năm 2018 để đánh giá tình hình thức hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 
Tại kỳ họp, UBND xã thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội  năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, kinh tế - xã hội xã Gia Bình tiếp tục giữ vững ổn định và có bước tăng trưởng khá. Toång dieän tích gieo trồng 1954 ha, ñaït 100%; chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định không có dịch bệnh xảy ra; công tác thu ngân sách nhà nước ước thu được 4.681.000.000 đồng đạt 103,61%; Công tác vận động quỹ vì người nghèo được 148.5/100 triệu đồng , đạt148,5%; xây mới 11 căn nhà đại đoàn kết. sữa chữa và xây mới 05 căn nhà tình nghĩa.

giabinh_27_12_2018.jpg
Tại kỳ họp, đại biểu đã tập trung thảo luận và chất vấn các ngành chuyên môn và UBND xã trên các lĩnh vực về đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và lấy phiếu tính nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
Cũng tại kỳ họp HĐND xã thông qua 06 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2019, thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã năm 2019, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2019 và Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tính nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.     

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ GIA BÌNH

Lượt người xem:  Views:   70
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Trong Tỉnh