Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 4, Ngày 17/04/2019, 16:00
Hội đồng nhân dân xã Tân Bình, huyện Tân Biên: Giám sát kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/04/2019
Ngày 16/4/2019, Hội đồng nhân dân xã Tân Bình, huyện Tân Biên tiến hành giám sát sát kết quả thực hiện chỉ tiêu 14.3 và chỉ tiêu 15.1 trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đoàn giám sát do ông Đỗ Trung Kiên – Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn.

Hiện nay, tổng số lao động qua đào tạo là 746/2.631 lao động đạt tỷ lệ 28,35% (trong năm 2018 đã mở được 05 lớp gồm: 01 lớp chăn nuôi bò, 01 lớp trồng cây có múi, 01 lớp trồng rau theo mô hình Việt Gap, 01 lớp kỹ thuật nấu ăn, 01 lớp trồng rau sạch với tổng số 155 học viên). Tổng số dân tham gia bảo hiểm y tế là 4.111/5.364 người đạt tỷ lệ 77,14% (số liệu tính đến ngày 28/02/2019). Nhìn chung, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được các ngành các cấp quan tâm; nhận thức của người dân về việc tham gia BHYT ngày một nâng lên.

Tuy nhiên, việc thực hiện các tiêu chí này vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề trên địa bàn còn khá thấp, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tuy đã tăng nhưng vẫn chưa chỉ tiêu đề ra (năm 2017 tỷ lệ tham gia BHYT đạt 73,84%, đến tháng 02/2019 tỷ lệ tham gia BHYT đạt 77,14%).

Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn của đơn vị được giám sát để có giải pháp khắc phục những mặt hạn chế trong thời gian tới.

Phạm Thị Minh - Văn phòng HĐND xã

Lượt người xem:  Views:   69
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Trong Tỉnh