Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 4, Ngày 15/05/2019, 09:40
HĐND huyện Châu Thành: Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước và kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 20/10/2007 của Chính phủ trên địa bàn hu
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/05/2019
Sáng ngày 14/5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện do ông Thân Văn Nhân - Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước và kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 20/10/2007 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

chauthanh 15.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2019 huyện được giao 1.681 biên chế (trong đó, 95 công chức, 1.586 viên chức), giảm 25 biên chế so với năm 2018 (thuộc sự nghiệp giáo dục đào tạo). Về sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước, đối với các cơ quan chuyên môn, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 23/4/2018 của Huyện ủy về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Trong đó, sẽ giảm 01 cơ quan (Phòng Y tế), còn lại 11 cơ quan. Tuy nhiên, việc sắp xếp đang tạm ngưng chờ hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 24/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó giai đoạn 2018 - 2021 giảm 13 trường (73 trường năm 2015 còn lại 60 trường vào năm 2021), giảm 02 đơn vị sự nghiệp văn hóa, kết quả thực hiện, đã giảm 04 trường. Việc sáp nhập Trung tâm VHTT-TT, Đài Truyền thanh, Thư viện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh: đang trình Sở Nội vụ phê duyệt đề án. Về tinh giản biên chế, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, kết quả, đã thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay là 39 người (trong đó: công chức 9 người, viên chức 30 người), 6 tháng cuối năm 2019 đã gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ thẩm định 15 trường hợp của viên chức giáo dục. Về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, hàng năm, giao Phòng Nội vụ phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát và lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác tham mưu UBND huyện phương án chuyển đổi và quyết định chuyển đổi vị trí công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, kết quả từ năm 2012 đến nay đã thực hiện chuyển đổi 27 trường hợp công chức (cấp xã 25, cấp huyện 02). Đối với việc chuyển đổi trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, UBND huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi đối với chức danh kế toán các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, kết quả đã thực hiện được 17 trường hợp.

Bên cạnh đó, còn một số hạn chế, khó khăn như: Việc tinh giản biên chế chủ yếu là trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, công chức; thiếu giải pháp tích cực để thực hiện tinh giản biên chế đối với những trường hợp cán bộ, công chức có trình độ hạn chế, năng lực công tác yếu; công tác nhận xét, đánh giá ở nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng nể nang, đánh giá chưa đúng thực chất nên việc xét tinh giản biên đảm bảo điều kiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP còn gặp nhiều khó khăn. Những công chức đang đảm nhiệm nhiệm vụ thuộc danh mục chuyển đổi vị trí việc làm, nhất là công chức cấp xã phải chuyển địa bàn, tác động lớn đến tâm lý phấn đấu vào quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, vì đủ thời hạn là phải chuyển đổi vị trí khác, không an tâm để phấn đấu; việc chuyển đổi vị trí công tác thực hiện chưa nhiều, một số xã thực hiện chuyển nội bộ. Do hầu hết các cơ quan, đơn vị đều muốn bố trí cán bộ, công chức nắm bắt vững vàng công việc, nâng cao hiệu quả công tác; còn nhiều công chức xã đến hạn phải chuyển đổi nhưng UBND xã đề nghị giữ lại, không chuyển đổi với những lý do không có trong quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP (như: là Đại biểu HĐND xã, Đảng ủy viên).

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Thân Văn Nhân - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo triển khai và thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước và kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của huyện trong thời gian vừa qua. Nhìn chung, lộ trình tinh giản biên chế đảm bảo, thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm đúng quy định. Đồng thời đề nghị UBND huyện bổ sung thêm phụ lục báo cáo, bám sát kế hoạch Huyện ủy để thực hiện đảm bảo lộ trình, kiên quyết thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Phương Thảo

Lượt người xem:  Views:   71
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Trong Tỉnh