Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 6, Ngày 24/05/2019, 12:00
Ban Kinh tế-xã hội Hội đồng nhân dân xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu: Giám sát tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/05/2019
Chiều ngày 21/5/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu tiến hành giám sát UBND xã về công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Chủ trì buổi giám sát bà là Nguyễn Thị Thúy Oanh - Trưởng ban Kinh tế- xã hội, Hội đồng nhân dân xã.

bcui.jpg

Quang cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã nghe ông Đặng Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã, thay mặt UBND xã báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2019. Về thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, gồm thu ngân sách xã đạt 55.568.000 đồng, so với dự toán 171.000.000 đồng, đạt tỉ lệ 32,50%; Thu ngân sách xã 2.212.829.906 đồng, so với dự toán 5.172.000.000 đồng; Chi ngân sách xã 1.748.901.058 đồng đạt 33,81%. Số tiền tạm ứng chưa quyết toán là 34.800.000 đồng. Nhìn chung, công tác thu chi ngân sách những tháng đầu năm đảm bảo tiến độ và cân đối, chỉ trong gần 5 tháng đầu thực hiện có một số khoản thu đạt cao như về phí môn bài (đạt 101,67% dự toán), thuế GTGT (48,49%), phí, lệ phí ( đạt 47,74%), ngoài ra thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (0%) là do chưa có bộ thuế để thu. Việc quyết toán kinh phí năm 2018 được thực hiện tốt.

Qua giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận kết quả tích cực trong thu - chi ngân sách xã, qua đó đề nghị UBND xã tiếp tục thực hiện tốt các vấn đề sau: đảm bảo công khai kinh phí theo quy định; đôn đốc quyết toán các khoản tạm ứng; giải quyết kịp thời các khoản công tác phí, kinh phí hoạt động phát sinh của các ban, ngành, đoàn thể; có biện pháp theo dõi kiểm soát cân đối thu chi đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và triệt để thực hiện thu ngân sách theo quy định của pháp luật.

                                                                                             Hữu Dư 

Lượt người xem:  Views:   68
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Trong Tỉnh