Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 4, Ngày 02/10/2019, 08:00
HĐND tỉnh giám sát thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2019
Chiều ngày 01/10, Đoàn giám sát do đồng chí Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn.

Cùng tham gia với đoàn có đồng chí Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

bpc-giamsat1.jpg

Quang cảnh buổi giám sát

Qua báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, nhìn chung, hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, đóng góp quan trọng, tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh. Công tác xây dựng, ban hành VBQPPL đã có những chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp, cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành theo quy định Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. Các dự thảo nghị quyết, quyết định trước khi được ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và được triển khai thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; có tác động rất lớn, tạo hành lang pháp lý trong việc bảo đảm hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

bpc-giamsat2.jpg

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lý Hoàng Vũ trình bày báo cáo của UBND tỉnh về nội dung giám sát

Theo thống kê, từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/7/2019, trên địa bàn tỉnh ban hành tổng cộng 269 VBQPPL. Trong đó, HĐND tỉnh đã thông qua 85 Nghị quyết quy phạm pháp luật, UBND tỉnh ban hành 184 Quyết định; đã cập nhật 268 văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Trong đó, nhiều nhất là năm 2017 với 83 văn bản.

Công tác thẩm định VBQPPL cơ bản đã đi vào nề nếp và ngày càng được nâng cao. Thông qua hoạt động thẩm định đã phát hiện nhiều quy định của dự thảo văn bản không đúng thẩm quyền, mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành hoặc có phạm vi, đối tượng điều chỉnh trùng nhau, từ đó kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý trước khi trình cơ quan có thẩm quyền.

Toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018, tổng số văn bản hệ thống hóa đến ngày 31/12/2018 trên toàn tỉnh rà soát là 3.380 văn bản, trong đó có 1.899 Nghị quyết và 1.481 Quyết định. Trong đó, số văn bản cấp tỉnh hệ thống hóa tổng số 890 văn bản, phát hiện 266 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 35 văn bản hết hiệu lực một phần; 624 văn bản còn hiệu lực; 5 văn bản cần sửa đổi, bổ sung; kiến nghị bãi bỏ 87 văn bản; kiến nghị ban hành văn bản mới thay thế 4 văn bản.

Qua đó cho thấy còn một số hạn chế, như một vài đơn vị chưa xem trọng việc khảo sát, điều tra, chưa nghiên cứu kỹ nội dung cần tham mưu nên việc xây dựng các quỵ định đôi khi tính dự báo không cao, quy định còn chung chung, trùng lắp; khâu phối lấy ý kiến đôi khi chưa hiệu quả, các cơ quan được lấy ý kiến đóng góp chỉ góp ý mang tính hình thức từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, phải đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự thảo nhiều lần.

Từ đó, UBND tỉnh đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, như tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, chấn chỉnh công tác ban hành VBQPPL đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành liên quan đến công tác ban hành VBQPPL; tăng cường biện pháp, hình thức trao đổi, phối hơp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác ban hành VBQPPL; chú trọng bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm làm công tác ban hành VBQPPL của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nhằm thực hiện đồng bộ, toàn diện có hiệu quả công tác xây dựng và ban hành VBQPPL.

bpc-giamsat3.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đặt vấn đề với các sở, ngành

bpc-giamsat4.jpg

Thành viên đoàn giám sát đặt câu hỏi

Các thành viên đoàn giám sát góp ý, qua việc giám sát của một số huyện cho thấy công tác tuyên truyền chưa tốt, công tác phối hợp cũng chưa đồng đều, văn bản ban hành chưa đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức; các huyện gặp khó khăn khi xác định thẩm quyền ban hành VBQPPL. Tỉnh cần quan tâm tập huấn đối với cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực thi VBQPPL; có nghị quyết chậm đi vào cuộc sống, việc lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp chưa thực chất, hiệu quả…Các ý kiến của thành viên đoàn đã được lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn giám sát về quy trình ban hành VBQPPL, hoạt động ban soạn thảo, phân tích, làm rõ thêm một số nguyên nhân của hạn chế và sẽ chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

bpc-giamsat5.jpg

Đồng chí Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng trong 3 năm qua, UBND tỉnh thực hiện tương đối tốt Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 cũng như đánh giá cao việc UBND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.

Đồng chí cho rằng trong quá trình thực hiện Luật thì yếu tố con người có vai trò quyết định nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu cần chủ động nghiên cứu đề xuất để ban hành VBQPPL phù hợp yêu cầu thực tiễn, đảm bảo tính khoa học, chất lượng soạn thảo; song song đó, kịp thời sơ, tổng kết, khảo sát thực tế đối với chính sách đã thực hiện để có những điều chỉnh kịp thời, phát huy hiệu quả của những chính sách mới. Hơn nữa, các ngành cũng cần quan tâm đánh giá tác động của chính sách đến đời sống xã hội để cân nhắc nội dung ban hành. Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh để chuyển đến Trung ương xem xét có hướng giải quyết.

CT 

Lượt người xem:  Views:   631
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh