Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 5, Ngày 10/10/2019, 10:00
Ban Pháp chế HĐND huyện Châu Thành: Giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ đầu năm 2018 đến nay
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/10/2019
Ngày 08/10/, Ban Pháp chế HĐND huyện Châu Thành do bà Lê Xuân Hiệp - Trưởng ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với 02 xã Long Vĩnh và Ninh Điền.

Trên cơ sở báo cáo của 02 xã Long Vĩnh, Ninh Điền và kết quả giám sát thực tế Đoàn giám sát nhận thấy việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 02 xã đã mang lại những kết quả rất khả quan, mức độ hài lòng của người dân ngày một nâng lên. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các xã đã chủ động xây dựng các văn bản như Quyết định thành lập và kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã; Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân xã; Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các ngành liên quan;… Các bộ thủ tục hành chính được cập nhật thường xuyên và niêm yết đầy đủ, công khai tại những vị trí thuận tiện cho người dân trong việc khai thác. Cán bộ, công chức trực tại bộ phận một cửa của các xã đa phần là các chức danh Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Văn hóa - Xã hội và một đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch là Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết hàng năm với số lượng lớn, cụ thể như với xã Long Vĩnh năm 2018 đã xử lý 1.958 hồ sơ các loại, 9 tháng năm 2019 là 1.301 hồ sơ; trong khi đó xã Ninh Điền năm 2018 tiếp nhận 2.320 hồ sơ, 9 tháng năm 2019 là 1.209 hồ sơ. 99% lượng hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng hạn. Chế độ chi cho cán bộ, công chức trực tại Bộ phận này được thực hiện đúng chế độ và chuyển theo lương định kỳ hàng tháng.

Bên cạnh những kết quả mà Đoàn ghi nhận được vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm, khắc phục, cụ thể như: Việc mở sổ theo dõi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa được cập nhật, theo dõi thường xuyên; một số hồ sơ không lập phiếu giao nhận và trả kết quả, thông tin thiếu; vẫn còn tình trạng lỗi phần mềm dẫn đến một số hồ sơ tuy thực tế đã trả đúng hạn nhưng khi nhập liệu vẫn báo là hỗ sơ trễ hạn.

giamsat-lienthong-CT.jpg

Đoàn giám sát làm việc tại xã Long Vĩnh

Trước những hạn chế còn gặp phải của các đơn vị được giám sát, bà Lê Xuân Hiệp - Trưởng Đoàn giám sát cũng đã đề nghị đơn vị được giám sát nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn giám sát làm cơ sở chấn chỉnh ngay những thiếu sót đang gặp phải trong việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Ngoài ra, cần hoàn chỉnh các loại sổ theo dõi trả kết quả chưa cập nhật và trong thời gian tới phải mở sổ và ghi chú ngay trong ngày làm việc. Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã trong việc điều hành bộ phận một cửa, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Phải lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả trong công tác này, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong tình hình mới./

TN

Lượt người xem:  Views:   410
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh