Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 3, Ngày 26/05/2020, 11:00
HĐND huyện Dương Minh Châu: Giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/05/2020
Chiều ngày 25/5, HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2019 đối với UBND huyện. Ông Nguyễn Tiến Sử - Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn giám sát.

​Tại buổi giám sát các đại biểu được nghe UBND huyện thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2019; Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả qua khảo sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát HĐND; Thành viên Đoàn giám sát đặt ra những vấn đề bức xúc và chồng chéo, vướng mắc, bất cập mà các báo cáo đã nêu. UBND huyện giải trình và ghi nhận các nội dung Đoàn giám sát đặt ra.

DMC-GiamsattinhhinhthuchienCCHC.jpg

Chủ trì kết luận tại buổi giám sát

Kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Tiến Sử đánh giá cao trong 2 năm 2018, 2019 UBND huyện đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả nhất định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước cải thiện. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp đồng thời rà soát các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong hai năm 6.918 hồ sơ, tỷ lệ sơ giải quyết đúng hạn 95,5%.

Bên cạnh mặt làm được, qua khảo sát thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế hiện nay như sau: đối với UBND các xã, thị trấn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vẫn còn tình trạng trễ hẹn, do trong quá trình triển khai ứng dụng phần mềm tiếp nhận thủ tục hành chính còn nhiều lỗi chức năng của phần mềm, chưa thống nhất quy trình phân quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị thụ lý. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tỷ lệ nộp hồ sơ hành chính qua mạng còn thấp. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính ở một số xã, thị trấn còn thiếu và chưa đồng bộ. Việc cập nhật thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật, công tác lưu trữ, truy lục tài liệu, hồ sơ, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO còn hạn chế. Đối với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Dương Minh Châu: Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa được trang bị đầy đủ. Kho lưu trữ đã quá tải không còn chỗ lưu hồ sơ. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân cơ bản thực hiện tốt, nhưng vẫn còn hồ sơ trễ hẹn, gây phiền hà cho người dân đi lại nhiều lần, nhất là hồ sơ đo đạc.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế Trưởng đoàn đề nghị UBND huyện trong thời gian tới cần quan tâm một số vấn đề sau: Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp so với chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, zalo, dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện, có giải pháp khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm tải số lượng người dân nộp hồ sơ trực tiếp cũng như kéo giảm áp lực cho công chức tiếp nhận tại các Bộ phận một cửa. Xem xét đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo ngành chuyên môn thường xuyên, hướng dẫn, kiểm tra thực tế. Kiến nghị với tỉnh sửa đổi thủ tục hành chính trong cấp giấy CNQSDĐ đối với chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cấp mới, tách thửa…, nhất là thủ tục hành chính về tách thửa cho phù hợp; hiện nay người dân đang phải đi lại nhiều lần giữa Văn phòng đăng ký đất đai với UBND cấp xã gây phiền hà rất nhiều cho người dân.

 

                                                                                                                   Lý Thắm


Lượt người xem:  Views:   210
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh