Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 6, Ngày 26/06/2020, 21:00
Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu: Tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2020
Ngày 23/6, HĐND xã Chà Là khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp lần thứ 10 tại Hội trường UBND xã. Đến dự kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND huyện; 2/4 vị đại biểu HĐND huyện đơn vị số 04 Chà Là - Cầu Khởi, bà Đỗ Diệp Tuyền - Bí thư Đảng ủy xã; có 22/24 vị đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, VHXH, QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã; Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2020…và một số báo cáo khác theo quy định.

Thường trực HĐND, 02 ban HĐND báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát năm 2016; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2021 và Tờ trình về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác duy trì tiêu chí số 08 về tổ chức sản xuất trên địa bàn xã theo bộ tiêu chí nâng cao…. Hai ban báo cáo thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã; UBMTTQVN xã thông báo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

Tại kỳ họp, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo giải trỉnh 03 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND xã và 14 ý kiến với 21 vấn đề qua thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã đã thông qua 03 nghị quyết, gồm:  Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2020; Nghị quyết sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019 chuyển sang 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2021; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Công  tác duy trì tiêu chí số 08 về tổ chức sản xuất trên địa bàn xã"; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề thực hiện  công tác duy trì tiêu chí số 02 về lĩnh giao thông trên địa bàn xã".

                                                                            Người gởi tin

                                                                          Lê Thành Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   226
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh