Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 2, Ngày 29/06/2020, 12:00
Hội đồng nhân dân xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành: Tổ chức kỳ họp lần thứ 13 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/06/2020
Sáng ngày 26/6, tại hội trường UBND xã Trường Hòa. HĐND xã Trường Hòa đã tiến hành kỳ họp thứ 13 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Lê Hồng Vân - Ủy viên Thường vụ Thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã, ông Huỳnh Công Luận - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã, ông Nguyễn Chí Hưng - Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị xã và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các đồng chí là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã, ấp và 24/24 đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình hoạt động trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cụ thể: Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước ; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp xúc trước kỳ họp thứ 13 HĐND xã; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tội phạm.

Đại diện Thường trực, lãnh đạo 2 Ban HĐND xã: Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND xã; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 của HĐND xã; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tờ trình về nội dung giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân xã. Hai Ban HĐND thông qua các báo cáo thẩm tra theo Luật định và các nội dung báo cáo chuyên đề khác được trình bày tại kỳ họp theo dự kiến chương trình kỳ họp.

Ban thường trực UBMTTQVN xã thông báo báo cáo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng và những kiến nghị đề xuất trong thời gian tới.

Về phần thảo luận, đại biểu HĐND xã đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, tập trung vào những nội dung chỉ tiêu thực hiện chưa đạt theo Nghị quyết đề ra cụ thể như: về chỉ tiêu nông thôn mới, tình hình ô nhiễm môi trường, công tác làm đường giao thông nông thôn và tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã,… Các đại biểu HĐND xã đã đề nghị UBND xã cần tập trung điều hành, có kế hoạch, giải pháp cụ thể hơn để thực hiện trong năm 2020 đảm bảo hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra.

Về nội dung chất vấn tại kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia chất vấn UBND và các ngành trực thuộc UBND về 03 nhóm vấn đề với 7 ý kiến cụ thể như:  Lĩnh vực về ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã, công tác vận động về y tế tự nguyện, công tác khảo sát đường giao thông nông thôn... Đa số các ý kiến chất vấn đã được UBND và các ngành chuyên môn trả lời, làm rõ tại kỳ họp và được đại biểu đồng tình nhất trí.

Tại kỳ họp, Đại biểu HĐND xã thống nhất biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán năm 2019; Nghị quyết phân bổ kết dư ngân sách năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2021; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND xã năm 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiện chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiện chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

  

Thường trực HĐND xã Trường Hòa

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Lượt người xem:  Views:   120
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh