Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 2, Ngày 10/08/2020, 10:00
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Tân Châu
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/08/2020
Công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của đại biểu HĐND. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương

Thời gian qua, để chuẩn bị cho hoạt động TXCT, Thường trực HĐND huyện Tân Châu đã phối hợp chặt chẽ với Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, UBND huyện trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức TXCT trước và sau các kỳ họp. Việc phối hợp chặt chẽ giữa Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện trong kết hợp TXCT giữa đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện cùng thời gian, địa điểm đã góp phần tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho việc đi lại của cử tri và công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo TXCT của HĐND hai cấp; kịp thời tiếp thu, trả lời một số nội dung liên quan đến chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị tài liệu để cung cấp cho đại biểu HĐND huyện trước khi TXCT như: các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; nội dung chương trình kỳ họp HĐND huyện (TXCT trước kỳ họp), báo cáo kết quả kỳ họp (TXCT sau kỳ họp) để đại biểu HĐND huyện nghiên cứu trước khi TXCT; đôn đốc đại biểu HĐND huyện sắp xếp thời gian tham gia TXCT. Ngoài ra, tùy đặc điểm tình hình, những vấn đề đang nổi lên tại địa bàn TXCT, Thường trực HĐND phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện mời đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, đơn vị liên quan cùng tham dự nắm bắt, trả lời làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri kiến nghị tại hội nghị TXCT.

Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện lãnh đạo UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; các phòng ban, đơn vị liên quan tiếp thu, giải đáp tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền tạo tâm lý thoải mái trong cử tri. Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải đáp tại hội nghị để chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri rõ. Tại mỗi điểm TXCT, Thường trực HĐND huyện cũng chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện cử chuyên viên Văn phòng giúp Thường trực HĐND huyện theo dõi, tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri của các Tổ đại biểu HĐND đảm bảo chính xác, khách quan.

Sau hội nghị TXCT, Thường trực HĐND huyện đã họp, thống nhất với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Tân Châu phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh để chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phân loại và chuyển ý kiến của cử tri đến các cơ quan liên quan cấp huyện xem xét giải quyết.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp được 191 cuộc tiếp xúc. Qua các đợt tiếp xúc có 16.125 cử tri tham dự, 1.423 lượt cử tri phát biểu với 1.670 ý kiến, kiến nghị (trong đó: 45 ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương; 113 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; 870 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; 642 kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp xã). Đến nay, hầu hết các ý kiến đều đã có văn bản trả lời từ UBND tỉnh, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. Thường trực HĐND xã, thị trấn cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức cho đại biểu HĐND cấp xã tiếp xúc cử tri được 885 cuộc với 53.434 cử tri tham dự, 4.795 lượt cử tri phát biểu với 5.060 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực (trong đó: 196 ý kiến, kiến nghị được Thường trực HĐND xã tổng hợp chuyển đến Thường trực HĐND huyện và các ngành chuyên môn của huyện; 4.864 ý kiến được lãnh đạo UBND xã, thị trấn và đại biểu trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động TXCT trên địa bàn huyện Tân Châu vẫn còn một số mặt hạn chế như: việc báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND hằng năm còn hạn chế; nội dung TXCT chưa phong phú, đa đạng, mới chỉ tổ chức TXCT tại đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp; việc tổ chức hội nghị TXCT theo chuyên đề còn ít; các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giám sát, đôn đốc, giải quyết kịp thời như vấn đề đất đai, xây dựng cơ bản…

Để nâng cao hơn nữa hoạt động TXCT trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Tân Châu, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam, UBND huyện trong công tác chuẩn bị cho hoạt động TXCT; nâng cao kỹ năng của người chủ trì, điều hành hội nghị TXCT; chú trọng việc định hướng, gợi mở để cử tri phát biểu ý kiến đúng trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu ý kiến; linh hoạt xử lý tình huống xảy ra tại hội nghị, tránh tình trạng các cử tri chiếm diễn đàn quá nhiều thời gian. Tại hội nghị TXCT, đại biểu HĐND tránh báo cáo dài dòng, dàn trải, chỉ báo cáo tóm tắt các vấn đề mà cử tri quan tâm, dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị; đa dạng hóa nội dung và hình thức TXCT; xây dựng các cuộc TXCT theo chuyên đề để có thể nắm bắt sâu hơn và lắng nghe nguyện vọng, quan tâm của đa số cử tri về các vấn đề kinh tế - xã hội; bố trí, xắp xếp lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành của huyện cùng tham dự để nắm bắt, giải đáp tại chỗ những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; phân loại, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng cơ quan, đơn vị chuyên môn để xem xét giải quyết.

                                                                  Thường trực HĐND huyện

 

Lượt người xem:  Views:   384
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh