Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 6, Ngày 14/08/2020, 10:00
Giải pháp “ Nâng cao chất lượng phiên giải trình” của Thường trực HĐND huyện Tân Biên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/08/2020
Nâng cao chất lượng phiên giải trình là một trong những hoạt động được Thường trực HĐND huyện Tân Biên quan tâm, thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua đó đã góp phần vào việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, đồng thời cũng làm rõ những vấn đề cấp bách, nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm, góp phần giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

TannBien-Nangcaochatluonggiaitrinh.jpg

Toàn cảnh phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện Tân Biên

Ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện Tân Biên đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trong đó có việc duy trì phiên họp Thường trực HĐND hằng tháng. Kết quả, Thường trực HĐND huyện Tân Biên đã tổ chức được 40 phiên họp định kỳ, tại các phiên họp đã xem xét đánh giá kết quả hoạt động hàng tháng và triển khai, định hướng hoạt động của tháng tiếp theo, xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh do UBND trình giữa hai kỳ họp. Đặc biệt, một trong những nội dung được Thường trực HĐND huyện quan tâm đó là hoạt động giải trình về các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân được phát hiện qua giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã có 04 phiên giải trình, với 04 nội dung, gồm: phiên giải trình về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động và quản lý viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tân Biên; phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tân Biên; phiên giải trình việc triển khai, thực hiện các phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất Bệnh viện cũ và đất Sân bay Thiện Ngôn; phiên giải trình việc bàn giao, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị trường học sau khi được sát nhập và tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện.

Việc chuẩn bị các nội dung giải trình là hết sức quan trọng, quyết định đến chất lượng của phiên giải trình. Thường trực HĐND huyện đã xem xét, lựa chọn các vấn đề nóng, phức tạp, các vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến quyền lợi chính đáng của cử tri trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát hoặc qua Hội nghị tiếp xúc cử tri và qua các kênh thông tin khác… để yêu cầu UBND huyện, các ngành, đơn vị liên quan giải trình. Việc thực hiện các phiên giải trình đã có những tác động tích cực, sau giải trình các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận tại phiên giải trình tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Thường trực HĐND huyện Tân Biên cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình tổ chức, thực hiện phiên giải trình như: Giải trình là hình thức giám sát mới thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện, chính vì vậy khi tổ chức thực hiện còn gặp phải những khó khăn nhất định, nguyên nhân một phần do Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 chưa quy định về chế tài xử lý đối với việc không thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, Thường trực HĐND huyện Tân Biên cũng đã rút ra được một số kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

Thứ nhất, trước khi tiến hành giải trình, Thường trực HĐND huyện nên tổ chức khảo sát, nắm tình hình vấn đề giải trình; thu thập thông tin, số liệu để phục vụ phiên giải trình (có thể ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, …) để làm tư liệu, bằng chứng khi đi khảo sát thực tế đã thu thập giúp cho nội dung phiên giải trình rõ ràng, sát tình hình thực tiễn.

Thứ hai, người chủ trì phiên giải trình phải linh hoạt, đeo bám vấn đề, làm rõ được nguyên nhân hạn chế, tồn tại, đồng thời xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cam kết thời gian thực hiện và hoàn thành để kết luận chuẩn xác nội dung đã được giải trình.

Thứ ba, ban hành thông báo kết luận phiên giải trình, trong đó nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xác định rõ việc cần làm và lộ trình thực đồng thời giao cho các ban HĐND, đại biểu HĐND thường xuyên giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết theo thông báo kết luận giải trình.

Thứ tư, kiến nghị cấp trên xem xét sớm ban hành các văn bản dưới Luật để hướng dẫn các quy định giám sát của HĐND, đặc biệt là quy định rõ các chế tài đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện các kiến nghị sau giám sát nói chung của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND và hoạt động giám sát thông qua phiên giải trình tại cuộc họp Thường trực HĐND nói riêng.

                                                     Thường trực HĐND huyện Tân Biên

Lượt người xem:  Views:   188
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh