Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 3, Ngày 18/08/2020, 08:00
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân phường (gọi chung là cấp xã)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/08/2020
Hội đồng nhân dân cấp xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay Hội đồng nhân dân cấp xã chưa thể hiện hết vai trò, hoạt động còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Thực tế cho thấy, tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân hiện nay vẫn còn không ít đại biểu Hội đồng nhân dân chưa thật tích cực trong việc tham gia thảo luận, góp ý kiến thẳng thắn cho các nội dung trình kỳ họp, chưa thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của người đại biểu đại diện cho nhân dân.

Tình hình hoạt động ở các đơn vị đại biểu chưa đều, nội dung phương thức sinh hoạt còn hạn chế, sinh hoạt hội họp của đơn vị đại biểu đôi lúc chưa đều. Chất lượng các cuộc giám sát của Thường trực HĐND chưa cao, nhất là các ý kiến, kiến nghị đối với đơn vị được giám sát có lúc chưa khắc phục kịp thời.

Trước thực trạng đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã, cần thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác tổ chức của HĐND, ưu tiên bố trí những cán bộ có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn vào các vị trí trong tổ chức của HĐND, nhất là chức danh chủ chốt. Thường xuyên nghe và cho ý kiến chỉ đạo về hoạt động của HĐND tại các kỳ họp và giữa các kỳ họp.

Thứ hai, nâng cao nhận thức về vai trò của HĐND trong cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế, xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Thứ ba, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân nhằm đảm bảo cho mọi mặt hoạt động của Hội đồng nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong đó, giành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát đôn đốc UBND và các ngành thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân, chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp một cách khoa học nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Trên cơ sở đó, phân công, giao nhiệm vụ cho các ngành liên quan xây dựng các báo cáo, kế hoạch, đề án đảm bảo chất lượng. Sau mỗi kỳ họp Thường trực Hội đồng nhân dân nghiên cứu, rút kinh nghiệm để cải tiến phương pháp điều hành, nâng cao chất lượng cho kỳ họp sau. Tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu và các đơn vị đại biểu Hội đồng nhân dân nâng cao chất lượng và hình thức hoạt động của mình.

Thứ tư, nâng cao chất lượng của các kỳ họp, cần đổi mới phương pháp trình bày báo cáo, cải tiến hình thức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND và cử tri đối với UBND cấp xã; đổi mới phương pháp điều hành kỳ họp; Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết theo dõi, giám sát đại biểu do mình bầu ra tại kỳ họp.

Thứ năm, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND, không ngừng phát huy vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu, tích cực tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng nhân dân, các cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị, chính đáng, bức xúc của cử tri để đôn đốc các ngành giải quyết nhằm đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri. Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ lý luận chính trị của từng đại biểu để đại biểu có những quyết sách đúng đắn, để đưa ra những Nghị quyết phù hợp, sát thực và Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả.

Thứ sáu, cải thiện công tác tiếp xúc cử tri của đơn vị đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân đạt hiệu quả cao về hình thức hoạt động lẫn nội dung để nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân cần phải đi sâu sát với nhân dân để nắm bắt, truyền đạt đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến kỳ họp, để đưa ra những Nghị quyết đúng đắn có hiệu quả và đáp ứng được những mong mỏi mà người dân đã gửi gắm vào đại biểu của mình.

Thứ bảy, cần thực hiện tốt công tác giám sát của Hội đồng nhân dân đối với việc tuân thủ các đường lối chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời những việc vận dụng sai chủ trương, chính sách gây những thiệt hại đối với địa phương. Đồng thời, thông qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân nhằm thúc đẩy việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa phương./.

                                                                           Phan Thị Kim Phướng

Lượt người xem:  Views:   132
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh