Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 5, Ngày 31/12/2020, 12:00
Hội đồng nhân dân xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/12/2020
Ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Trung tâm thể thao học tập cộng đồng Hội đồng nhân dân xã Cẩm Giang đã tiến hành kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự kỳ họp có ông Đỗ Trung Tín, đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Cẩm Giang, các vị đại biểu khách mời đại diện các ban ngành đoàn thể xã, các đại biểu đại diện cử tri 4 ấp. Đại biểu HĐND xã có 28/29 vị dự.

Camgiangtochuckyhopt12.jpg

Đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã nghe UBND xã thông qua các nội dung gồm Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã năm 2020; Báo cáo thu - chi ngân sách năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả nhận và giải quyết đơn yêu cầu giải quyết của công dân năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ tiếp xúc sau kỳ họp thứ 11, trước kỳ họp thứ 12; Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình dự toán thu – chi ngân sách năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách năm 2021; Tờ trình điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 từ nguồn kết dư năm 2019.

Các báo cáo của Hội đồng nhân dân và 02 Ban HĐND xã gồm báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân xã năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11; Báo cáo giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020; Báo cáo giám sát kết quả tổ chức, thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11; Báo cáo hoạt động của Ban pháp chế năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND đối với các báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12; Tờ trình kinh phí hoạt động của HĐND năm 2021. 

Báo cáo của UBMTTQVN thông báo về công tác tham gia xây dựng Chính quyền năm 2020 và những kiến nghị, đề xuất.

Tại buổi thảo luận, có 7 lượt ý kiến của các vị đại biểu với 9 nội dung, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tiếp thu giải trình nghiêm túc. Trong phiên họp chất vấn, các vị đại biểu tham gia chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân và trưởng công an xã gồm 3/5 nhóm vấn đề với 06 nội dung như: làm đường giao thông nông thôn; vấn đề rác thải trên địa bàn xã; vấn đề thu tiền mặt bằng các chợ trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội về nội dung tình hình học sinh bỏ học chiếm tỷ lệ cao. Lĩnh vực an ninh trật tự đại biểu quan tâm về tình hình thanh niên sử dụng ma túy, và các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã đa số các nội dung chất vấn được UBND giải trình làm rỏ tại kỳ họp và được đại biểu đồng tình nhất trí. 

Tại kỳ họp này đã thống nhất biểu quyết thông qua 05 nghị quyết gồm Nghị quyết phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025; Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.

Kết thúc kỳ họp ông Đặng Văn Kiết - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thay mặt chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu HĐND xã tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên tham gia giám sát và vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của HĐND vào thực tiễn cuộc sống ./.

Thường trực HĐND xã Cẩm Giang  Lượt người xem:  Views:   342
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh