Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 4, Ngày 22/09/2021, 15:00
HĐND huyện Châu Thành: Giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/09/2021
Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nguyện vọng của cử tri; chất lượng, hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri được nâng lên.

Hàng năm, Thường trực HĐND, UBND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri; các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các tổ đại biểu HĐND được Thường trực HĐND huyện tổng hợp đầy đủ trình kỳ họp.

Để có những chuyển biến tích cực về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2016-2021, thực trạng trước đó có một số tồn tại hạn chế như:

 Một là, Chương trình tiếp xúc cử tri tổ chức điều hành một số điểm chưa được linh hoạt; cách thức điều hành chưa theo trình tự, năng lực tổ chức chưa được tốt, người điều hành chưa định hướng nội dung phù hợp, chưa gợi ý được cho cử tri phát biểu đúng trọng tâm, trọng điểm vào nội dung đã được thông qua; thiếu sáng tạo điều hành trong những trường hợp xãy ra không đúng theo quy định tiếp xúc, chưa giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong hội nghị làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc tiếp xúc cử tri, ảnh hưởng đến uy tín của đại biểu HĐND; trong các cuộc tiếp xúc một số cử tri phát biểu chưa rõ ràng, đưa ra những đòi hỏi về lợi ích cho cá nhân, khi ban tổ chức nhắc nhở cử tri thì cử tri có biểu hiện phản ứng không đồng ý, một số nơi trong hội nghị, cử tri còn bức xúc có lời lẽ, cử chỉ không phù hợp, làm cho buổi tiếp xúc thiếu tính trang nghiêm.

Hai là, Một số nơi cử tri đến dự Hội nghị số lượng còn hạn chế, thành phần chủ yếu là cán bộ xã, ấp, dân quân tự vệ, các thành phần tham dự chưa đa dạng, cử tri đến tham dự hội nghị ít có ý kiến đóng góp, ngại phát biểu và đề xuất những biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương…

Để công tác tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc góp ý tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri, giữ mối liên hệ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cư tri, phát huy tinh thần dân chủ, qua đó tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đúng theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Thường trực HĐND và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã phối hợp thực hiện tốt các hoạt động, nhất là việc thực hiện chặt chẽ quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt hiệu quả. Đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử trên địa bàn huyện. Tại hội nghị các đại biểu được trao đổi, thảo luận về các nội dung như: Hướng dẫn cách mời và lấy ý kiến người dân trước khi hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra; mẫu hóa chương trình chi tiết hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử để thực hiện thống nhất trong toàn huyện; đặc biệt là bổ sung thêm một số nội dung trong nội quy hội nghị tiếp xúc cử tri. Sau buổi hội nghị trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai rộng rãi từ huyện đến xã, thị trấn về chương trình chi tiết; nội quy hội nghị tiếp xúc cử tri; hướng dẫn mời và lấy ý kiến Nhân dân trước khi hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra, nhằm đảm bảo tính nghiêm túc của hội nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu dân cử thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, đồng thời phát huy tốt quyền dân chủ của cử tri trong khuôn khổ pháp luật.

Ngoài ra, hằng năm, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức sơ kết hoạt động phối hợp nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử trên địa bàn huyện, nhằm đánh giá công tác phối hợp trong tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, hiệu quả của phương pháp mời, lấy ý kiến dân trước khi hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra…Thông qua các báo cáo tham luận nêu lên được những mặt làm được, hạn chế để hội nghị thảo luận trao đổi tìm ra biện pháp thực hiện hiệu quả hơn, đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử trên địa bàn huyện.

Cuối nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp và hướng dẫn công tác tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử giữa Thường trực HĐND, UBND huyện, xã, thị trấn với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn. Đồng thời trên cơ sở những mặt đạt được, rút kinh nghiệm từ những tồn tại để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ tiếp theo và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp thực hiện.

Chau Thanh 229.jpg

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, nhiệm kỳ 2016-2021

tại xã An Bình, Huyện Châu Thành.

Qua 01 nhiệm kỳ triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, đã mang lại một số kết quả thiết thực như:

Hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp, có chú ý cải tiến nội dung, phương thức tiếp xúc cử tri; đa dạng đối tượng tham dự tiếp xúc cử tri với số lượng đảm bảo theo quy định, thu thập đầy đủ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri kịp thời chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và trả lời.

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri đảm bảo an toàn, trật tự, thể hiện sự dân chủ, bình đẳng, công khai và thẳng thắn giữa cử tri với đại biểu. Cử tri đã tích cực phát biểu ý kiến, kiến nghị về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương; hạn chế thấp nhất các ý kiến có nội dung bức xúc về quyền lợi cá nhân hay khiếu nại, tố cáo.

Công tác tổ chức điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp có sự chuyển biến rõ rệt, cơ bản đã hạn chế được tình trạng cử tri phát biểu chung chung, hoặc chỉ nêu vấn đề bức xúc thuộc quyền lợi cá nhân, hay khiếu nại, tố cáo; thái độ của cử tri khi phát biểu ý kiến kiến nghị đảm bảo nghiêm túc, hòa nhã, đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm. Khả năng làm chủ diễn đàn hội nghị tiếp xúc cử tri của người dẫn chương trình từng bước được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016-2021 với 22 đợt/ 98 cuộc/ 14.705 lượt cử tri tham dự, có 402 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến với 452 vấn đề đã được đại biểu HĐND và các cấp chính quyền địa phương tiếp thu, giải trình và giải quyết xong.

Cử tri xã An Bình, huyện Châu Thành phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Huyện sau kỳ họp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xác định công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp là một nội dung quan trọng trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Do vậy trong nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tiếp tục phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri của của đại biểu HĐND các cấp với những việc làm cụ thể như: 

Một là: Thường trực HĐND, UBND từ huyện đến các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu quan cùng cấp tổ chức thực hiện tốt Hướng dẫn liên tịch của Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh về tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp.

Hai là: Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm thực sự chu đáo từng khâu như chọn địa điểm, trang trí, gửi giấy mời và thông tin cụ thể nội dung thời gian, địa điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và bố trí làm tốt công tác bảo vệ trật tự nơi tiếp xúc.

Ba là: Tiếp tục rút kinh nghiệm trong khâu chủ trì và điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri, với mục tiêu là không ngừng đổi mới, nâng cao kỹ năng điều hành, sự năng động trong xử lý các tình huống và khả năng làm chủ diễn đàn tiếp xúc cử tri cho người được phân công dẫn chương trình hội nghị.

Bốn là: Tiếp tục nâng cao kỹ năng cho thư ký hội nghị tiếp xúc cử tri, với mục tiêu là bảo đảm ghi chép, tổng hợp đầy đủ, rõ ràng ý kiến, kiến nghị của cử tri giúp Thường trực HĐND tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị; chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan Nhà nước, các ngành hữu quan của địa phương xem xét, giải quyết. Đồng thời tiếp tục giám sát kiến nghị tổng hợp kết quả thông báo lại với cử tri.

Với những giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời trong nhiệm kỳ 2021-2026 hoạt động của HĐND sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được chuyển tải đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời./.

Nguyễn Thị Kiều Nương

Lượt người xem:  Views:   311
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh