Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 2, Ngày 22/11/2021, 08:00
TRẢNG BÀNG: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2021
Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Vai trò của đại biểu HĐND rất quan trọng, là chỗ dựa, là công cụ sắc bén để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đại biểu HĐND là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân, là nơi nhân dân trực tiếp thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua hai hình thức cơ bản là dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Thông qua hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để tiếp thu, giải trình và chuyển các ý kiến đóng góp phản ánh của cử tri đối với chính quyền địa phương.

Tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật sẽ thu thập và giải quyết một cách kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề cử tri quan tâm góp phần xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Để làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với chính quyền các cấp, người đại biểu dân cử ngoài nhiệt tâm cống hiến, cần phải có năng lực, có khả năng tiếp thu, lĩnh hội vấn đề một cách chọn lọc. Bên cạnh việc lắng nghe và ghi nhận tất cả tâm tư, nguyện vọng của người dân, đại biểu cần chủ động học hỏi, tự nghiên cứu những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực và phải nắm được những vấn đề phức tạp, bức xúc của địa phương nơi tiếp xúc. Một kinh nghiệm rất cần thiết đối với tất cả đại biểu là phải chủ động chuẩn bị, cập nhật thông tin về những vấn đề bức xúc hoặc được cử tri phản ánh nhiều lần để có thể trả lời cử tri một cách thấu tình đạt lý khi được chất vấn. Đại biểu chỉ có thể tạo được niềm tin, sự yêu mến của cử tri thông qua việc làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với các cấp chính quyền.

Qua tiếp xúc cử tri năm 2021 trên địa bàn thị xã có 1.655 cử tri tham dự, Đại biểu HĐND thị xã tiếp nhận 82 ý kiến, trong đó đã trả lời là 53 ý kiến, số ý kiến được ghi nhận xem xét trả lời sau là 29 ý kiến (có 18 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của thị xã và 11 ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh). Đến thời điểm hiện tại 29 ý kiến, kiến nghị đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng cho cử tri. Các ý kiến chủ yếu về các lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, kinh tế, chính sách xã hội. Thực tế ở nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, người tham dự chủ yếu là các vị đại diện các tổ chức, đoàn thể địa phương mà các đại biểu vẫn nói vui là "đại cử tri". Bên cạnh đó có một số cử tri lại chưa quan tâm thực hiện quyền tiếp xúc cử tri, hoặc một số ít cử tri tham dự chỉ để gửi kiến nghị đến đại biểu HĐND và không tham dự đến khi kết thúc buổi tiếp cử tri, nên cử tri đó không nhận được hồi đáp thông tin của đại biểu HĐND tại buổi tiếp xúc đó. Và đợt tiếp xúc cử tri kế tiếp cử tri đó vẫn tiếp tục kiến nghị nội dung của lần trước.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri:

- Trước hết từng Tổ đại biểu phải xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và phải căn cứ vào nội dung từng kỳ họp để lựa chọn hình thức, địa điểm và thành phần cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri cho phù hợp. Mỗi điểm tiếp xúc nên có sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt các ngành chuyên môn thị xã, lãnh đạo các xã, phường để ghi nhận và trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri. Có thể kết hợp để đại biểu HĐND thị xã, các xã, phường cùng tiếp xúc cử tri rồi tổng hợp, phân loại ý kiến để xử lý. Đối với địa bàn có nhiều vấn đề mà người dân bức xúc, ngoài việc tiếp xúc cử tri, đại biểu phải xuống tận ấp, khu phố để nắm tình hình thực tế ở cơ sở. Với đại biểu, không chỉ tham gia đủ các cuộc tiếp xúc với cử tri mà còn phải định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu. Ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được giải thích rõ ràng và hạn chế việc "ghi nhận" và chuyển tới các cơ quan liên quan. Đại biểu phải đeo bám, giám sát cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc sau, vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ, không từ chối, né tránh. Đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri. Sau mỗi kỳ tiếp xúc, việc phân loại và chuyển kiến nghị tới đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ giúp cho việc giải quyết ý kiến, kiến nghị nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần tạo dựng lòng tin của nhân dân đối với bản thân đại biểu và chính quyền các cấp.

- Đổi mới nội dung tiếp xúc cử tri, trên cơ sở kế hoạch, đề cương, đại biểu HĐND cần nghiên cứu, chuẩn bị lựa chọn nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri để thông báo tới cử tri đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc và đối tượng cử tri; dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị khác mà cử tri quan tâm. Các nghị quyết HĐND mới được thông qua tại kỳ họp và các văn bản pháp luật liên quan khác cần được tuyên truyền, phổ biến, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đây là vấn đề quan trọng cần quan tâm, để nâng cao chất lượng tổng hợp, ngay từ khâu tổng hợp của từng đại biểu đến tổng hợp của Tổ trưởng Tổ đại biểu đã phải bảo đảm chính xác, trọng tâm những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị và phải đúng thẩm quyền của từng cấp. Trong thời hạn quy định, Văn phòng HĐND-UBND thị xã có trách nhiệm phân loại, tham mưu với Thường trực HĐND thị xã ban hành văn bản yêu cầu UBND, các cơ quan chức năng xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định.

- Thường trực HĐND, các Ban của  HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã và từng đại biểu HĐND thị xã chủ động, tích cực theo dõi, đôc đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng. Nhất là việc Thường trực HĐND chỉ đạo tăng cường làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tập trung theo dõi, giám sát đến cùng để các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri chưa được giải quyết, trả lời thỏa đáng và kiến nghị nhiều lần.

- Để chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đạt hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ thì vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã là rất quan trọng do đó việc nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã là việc làm cần phải thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân thị xã, nhất là việc nắm bắt và giải quyết kịp thời các thông tin các vụ việc nổi cộm, người dân bức xúc, đồng thời phát hiện những sai sót, lệch lạc trong các khâu thực hiện để kịp thời chấn chỉnh…

Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Trảng Bàng là một quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của từng đại biểu HĐND thị xã, đồng thời là một yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, từ đòi hỏi của cử tri đối với cơ quan đại diện cho mình, trong đó, vai trò cá nhân của đại biểu là hết sức quan trọng. Có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân, nhưng trước hết, từng đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao kỹ năng hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức thực hiện nghiêm túc, với ý thức cao của các đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như các cơ quan, ban, ngành chức năng thì chắc chắn những tồn tại sẽ được khắc phục, chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri sẽ ngày càng tốt lên, mối quan hệ giữa đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri ngày càng khăng khít, xứng đáng với niềm tin mà cử tri và nhân dân tỉnh đã gửi gắm vào đại biểu Hội đồng nhân dân. Có như vậy thì hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân đạt hiệu quả, và HĐND mới đúng là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quyết định trong việc xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, làm tròn nghĩa vụ của địa phương với đất nước./.

Huỳnh Như

Lượt người xem:  Views:   207
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh