Thông Tin Trong Tỉnh
Thứ 2, Ngày 22/11/2021, 10:00
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tân Biên giám sát công tác thanh toán, quyết toán trong đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/11/2021
Ngày 19/11/2021, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Phan Thành Trọng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch về công tác thanh toán, quyết toán trong đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện năm 2020. Cùng tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí Trần Văn Lộc - Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Bùi Thanh Phong – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Theo báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch kết quả thực hiện thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công như sau: tổng kế hoạch vốn đầu tư là 156.104 triệu đồng, giải ngân 156.076 triệu đồng, đạt 99,98% kế hoạch. Cụ thể phân theo nguồn vốn như sau: Vốn Trung ương: Kế hoạch vốn là 31.896 triệu đồng, giải ngân 31.896 triệu đồng, đạt 100% KH; vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu: Kế hoạch vốn là 49.853 triệu đồng, giải ngân 49.826 triệu đồng, đạt 99,95% KH; vốn ngân sách huyện: Kế hoạch vốn là 74.355 triệu đồng, giải ngân 74.355 triệu đồng, đạt 100% KH. Tổng số dự án hoàn thành trong năm: 60 dự án; Dự án hoàn thành đã thẩm tra trình phê duyệt quyết toán trong năm: 49 dự án; Dự án hoàn thành chưa thẩm tra trình phê duyệt quyết toán: dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán: 04 dự án, trong thời hạn thẩm tra quyết toán, dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán: 07 dự án, trong thời hạn lập quyết toán. Đến năm 2021, đã phê duyệt quyết toán 11 dự án hoàn thành từ năm 2020 chuyển sang.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đề nghị đơn vị giải trình, làm rõ một số nội dung về công tác phối hợp với các cơ quan trong thẩm định phê duyệt quyết toán; Công tác tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo triển khai các quy định về  công tác thanh toán, quyết toán trong đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách; những thuận lợi, khó khăn liên quan tới thực hiện công tác thanh toán, quyết toán trong đầu tư đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện năm 2020; tỷ lệ giải ngân năm 2020 thấp hơn so với mục tiêu đã đề ra,...

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên đoàn và ý kiến giải trình của Phòng Tài chính – Kế hoạch, đồng chí Phan Thành Trọng đánh giá cao công tác tham mưu của Phòng Tài chính – Kế hoạch cho UBND huyện để triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, tỉnh; Phòng Tài chính – Kế hoạch đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trong công tác thanh toán vốn đầu tư; lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Công tác thanh toán, quyết toán trong đầu tư xây dựng cơ bản đã dần đi vào nề nếp, không còn tồn đọng công trình dự án đã hoàn thành nhưng chưa được thực hiện quyết toán.

Trong thời gian tới, đồng chí Phan Thành Trọng - Trưởng đoàn giám sát đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, ngăn ngừa và khắc phục những hiện tượng tiêu cực như thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản; khẩn trương đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định các dự án đầu tư dự kiến khởi công mới trong năm 2021; trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư dự án, làm cơ sở để giao kế hoạch vốn năm 2021, đồng thời thẩm định chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022-2025; rà soát, kịp thời tham mưu UBND huyện điều chỉnh, bổ sung vốn xây dựng cơ bản đảm bảo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định; cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai dự án theo sơ đồ Gantt đã xây dựng ngay từ đầu năm; đôn đốc chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chấp hành nghiêm túc chế độ lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định,…

Đối với những kiến nghị của đơn vị, đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan liên quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh toán, quyết toán trong đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện./.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Lượt người xem:  Views:   227
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
THÔNG BÁO
Thông Tin Trong Tỉnh