Thông Tin Trong Tỉnh
hidden
hidden
Chiều ngày 27/4/2020, HĐND xã Trường Đông tổ chức giám sát công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021. Đoàn giám sát do bà Phạm Thị Kim Anh - Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn. Về phía UBND xã có ông Huỳnh Thiện Huấn - Chủ tịch UBND xã.
hidden
hidden
Trong 02 ngày 27 và 28/4/2021, ông Huỳnh Công Luận - phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, phường trên địa bàn.
hidden
hidden
Chiều ngày 4 tháng 5 năm 2021, thực hiện kế hoạch số 154/KH-MTTQ-BTT ngày 26/4/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã Hoà Thành về tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Hoà Thành khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6 có buổi tiếp xúc với 94 cử tri xã Long Thành Nam.
hidden
hidden
Chiều ngày 29/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp cùng Ủy ban bầu cử, HĐND, UBND phường Phường IV tổ chức Hội nghị gặp mặt những người ứng cử Đại biểu HĐND Phường IV khóa V, nhiệm kỳ 2021−2026.
 
Chiều ngày 04/5/2021 tại hội trường UBND Phường 2, Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 2 phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến dự có bà Huỳnh Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Tây Ninh và gần 45 hội viên hội phụ nữ trên địa bàn phường tham dự.
hidden
hidden
Nhằm giúp cho những người ứng cử đại biểu HĐND phường gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại đơn vị mình ứng cử, tối ngày 4/5/2021, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh) phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu phố Ninh Thọ.
hidden
hidden
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về “Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”.
hidden
hidden
Thực hiện Quyết định giám sát của Thường trực HĐND huyện, trong 02 ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2021, Tổ giám sát số 02 của Thường trực HĐND huyện do ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (giai đoạn 2 - từ ngày 25/3 đến ngày 18/4) trên địa bàn các xã Bàu Năng, Chà Là, Cầu Khởi, Truông Mít. Cùng tham gia với Tổ giám sát có các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử huyện
 
Sáng ngày 28/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND phường do ông Võ Văn Phúc - Chủ tịch HĐND phường làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường giai đoạn từ năm 2020 đến quý I/2021.
hidden
hidden
Đến ngày 21/4/2021, trên địa bàn thành phố Tây Ninh có 122.144 cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại UBND phường, xã; văn phòng ấp, khu phố và các khu vực bỏ phiếu. Để giúp người dân thuận tiện trong việc tra cứu thông tin cử tri, Ủy ban bầu cử Thành phố thực hiện “Cổng thông tin danh sách cử tri và ứng cử viên đại biểu HĐND 2 cấp thành phố Tây Ninh”.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
HĐND xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành Tổ chức giám sát công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021NewHĐND xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành Tổ chức giám sát công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021
Chiều ngày 27/4/2020, HĐND xã Trường  Đông tổ chức giám sát công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021. Đoàn giám sát do bà Phạm Thị Kim Anh - Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn. Về phía UBND xã có ông Huỳnh Thiện Huấn - Chủ tịch UBND xã.

Nhìn chung, UBND xã luôn quan tâm thực hiện tốt các bước trong công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ như việc đăng ký quản lý nguồn thanh niên chặt chẽ, công tác phát lệnh gọi đăng ký được thực hiện kịp thời, việc xét duyệt tiêu chuẩn được thực hiện công khai, dân chủ đúng luật định, cụ thể đã chốt danh sách đủ điều kiện nhập ngũ là 35 công dân. Đồng thời, đã tổ chức tiễn đưa 35/35 công dân lên đường nhập ngũ năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu trên giao.


Quang cảnh buổi giám sát

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một vài khó khăn, hạn chế mà Đoàn giám sát đã đưa ra để đơn vị được giám sát cần khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, cụ thể là: Công tác theo dõi cập nhật số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ địa phương khác mới chuyển đến trong năm đôi lúc chưa chặt chẽ nên còn trường hợp sót nguồn. Công tác tuyên truyền phối kết hợp chưa đồng bộ dẫn đến một số ít gia đình và thanh niên thiếu am hiểu về pháp luật nên tính tự giác chấp hành pháp luật chưa cao, không có thanh niên là đảng viên nhập ngũ….

Kết thúc cuộc giám sát, bà Phạm Thị Kim Anh - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến đóng góp và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được giám sát. Đồng thời, Đoàn đề nghị đơn vị phát huy những mặt làm được, đồng thời nghiêm túc thực hiện các kiến nghị mà Đoàn giám sát đã có ý kiến qua cuộc giám sát nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ trên địa bàn xã trong thời gian tới./.

Thường trực HĐND xã Trường Đông


06/05/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành Tổ chức giám sát công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021/PublishingImages/2021-05/Truong dong 065_Key_06052021071820.jpg
Chiều ngày 27/4/2020, HĐND xã Trường  Đông tổ chức giám sát công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021. Đoàn giám sát do bà Phạm Thị Kim Anh - Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn. Về phía UBND xã có ông Huỳnh Thiện Huấn - Chủ tịch UBND xã.
06/05/2021 08:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND thị xã Hòa Thành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn các xã, phườngNewThường trực HĐND thị xã Hòa Thành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn các xã, phường
Trong 02 ngày 27 và 28/4/2021, ông Huỳnh Công Luận - phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, phường trên địa bàn.

Qua kết quả công tác triển khai bầu cử giai đoạn 1, 2 cho thấy các xã, phường đã thực hiện tốt công tác triển khai, thông tin, tuyên truyền về bầu cử; thành lập các tổ chức có liên quan đến bầu cử, thành lập các Tổ bầu cử; xác định khu vực bỏ phiếu; rà soát lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri; thông báo cho cử tri biết về địa điểm niêm yết danh sách cử tri, ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu; thường xuyên kiểm tra bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Hiện tại, chưa có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo về bầu cử.


Quang cảnh buổi kiểm tra, giám sát tại UBBC xã Trường Tây

Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát thực tế tại một số điểm niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn các xã, phường. Việc niêm yết danh sách cử tri cơ bản đúng biểu mẫu, thời gian niêm yết đúng quy định. Tuy nhiên, việc niêm yết ở một số xã, phường chưa đảm bảo vẽ mỹ quan, trang trọng, vị trí niêm yết chưa thuận lợi để người dân nhìn thấy, một số vị trí niêm yết dễ bị mưa ướt, gió làm cuốn các danh sách; tại các điểm niêm yết một số xã, phường còn thiếu địa chỉ, số điện thoại người tiếp nhận thông tin hoặc sổ ghi chép để người dân biết và liên hệ khi cần thiết và công tác thông tin, tuyên truyền địa điểm niêm yết chưa rộng khắp địa bàn quản lý.


Hoa thanh 065 2.jpg

Điểm niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã Trường Đông

Kết thúc các buổi kiểm tra, giám sát ông Huỳnh Công Luận đã đánh giá những mặt làm được, những hạn chế và hướng dẫn cụ thể các xã, phường khắc phục các mặt hạn chế, nhất là tập trung trong công tác tuyên truyền về bầu cử, thông báo địa điểm niêm yết danh sách cử tri phải được tăng cường thường xuyên hơn nữa, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như qua các cuộc họp tổ tự quản, qua hệ thống loa di động,… để tuyên truyền rộng khắp đến người dân trên địa bàn các xã, phường; việc niêm yết danh sách cử tri phải trang trọng, địa điểm niêm yết phải thích hợp, nơi đông dân cư, có địa chỉ để người dân liên hệ; niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử …và thường xuyên kiểm tra, quản lý các địa điểm niêm yết danh sách cử tri; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri đảm bảo theo quy định; đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống covid-19, an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Tổ bầu cử để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định ….

Thường trực HĐND thị xã Hòa Thành


06/05/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND thị xã Hòa Thành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn các xã, phường/PublishingImages/2021-05/Hoa thanh 065_Key_06052021072340.jpg
Trong 02 ngày 27 và 28/4/2021, ông Huỳnh Công Luận - phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, phường trên địa bàn.
06/05/2021 08:00YesĐã ban hành
Ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri xã Long Thành NamNewỨng cử viên đại biểu HĐND thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri xã Long Thành Nam
Chiều ngày 4 tháng 5 năm 2021, thực hiện kế hoạch số 154/KH-MTTQ-BTT ngày 26/4/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã Hoà Thành về tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Hoà Thành khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6 có buổi tiếp xúc với 94 cử tri xã Long Thành Nam.

Các ứng cử viên gồm có bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu – chuyên viên UBMTTQ thị xã Hoà Thành; ông Huỳnh Công Luận – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Văn Năng – Trưởng phòng y tế thị xã; bà Phạm Thị Ánh Nguyệt – Phó trưởng Phòng Nội vụ thị xã; ông Nguyễn Thanh Phước – Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã; bà Nguyễn Thị Lan Phương – chuyên viên Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ; bà Lương Thị Ngọc Thanh – Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Long Thành Nam.


Các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND Thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đa số cử tri xã Long Thành Nam đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, nội dung chương trình hành động đều quan tâm đến việc thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng xã Long Thành Nam đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các ứng cử viên cũng hứa hẹn, khi đắc cử sẽ thực hiện đúng những nội dung chương trình hành động, kịp thời phản ánh những vấn đề mà cử tri quan tâm; đề xuất, kiến nghị đến HĐND Thị xã cùng các cấp, các ngành giải quyết.

Thường trực HĐND xã Long Thành Nam


06/05/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinỨng cử viên đại biểu HĐND thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri xã Long Thành Nam/PublishingImages/2021-05/UCV HT 065_Key_06052021072821.jpg
Chiều ngày 4 tháng 5 năm 2021, thực hiện kế hoạch số 154/KH-MTTQ-BTT ngày 26/4/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã Hoà Thành về tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Hoà Thành khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6 có buổi tiếp xúc với 94 cử tri xã Long Thành Nam.
06/05/2021 08:00YesĐã ban hành
Hội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu HĐND Phường IV khóa V, nhiệm kỳ 2021−2026NewHội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu HĐND Phường IV khóa V, nhiệm kỳ 2021−2026
Chiều ngày 29/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp cùng Ủy ban bầu cử, HĐND, UBND phường Phường IV tổ chức Hội nghị gặp mặt những người ứng cử Đại biểu HĐND Phường IV khóa V, nhiệm kỳ 2021−2026.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí Thư đảng ủy phường; các đồng chí lãnh đạo HĐND−UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường IV; Bí thư các chi, đảng bộ 6 khu phố, Trưởng 6 khu phố, Ban Công tác Mặt trận 6 khu phố và 36 vị ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện HĐND phường thông báo liên doanh của ứng cử viên và các đơn vị bầu cử và quán triệt quy định tranh cử; UBND phường thông tin tình hình kinh tế −xã hội của phường trong những năm qua và định hướng phát triển kinh tế − xã hội giai đoạn 2021 – 2025.


Hội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu HĐND Phường IV khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu phường IV nhiệm kỳ 2021−2026 và hướng dẫn viết chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Phường IV nhiệm kỳ 2021–2026 với mục đích tạo điều kiện cho người ứng cử Đại biểu HĐND Phường IV khóa V báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử. Qua đó cử tri cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng làm đại biểu HĐND Phường IV khóa V, nhiệm kỳ 2021−2026.

 Chí Trương


06/05/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu HĐND Phường IV khóa V, nhiệm kỳ 2021−2026/PublishingImages/2021-05/Phuong 4 065_Key_06052021073351.jpg
Chiều ngày 29/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp cùng Ủy ban bầu cử, HĐND, UBND phường Phường IV tổ chức Hội nghị gặp mặt những người ứng cử Đại biểu HĐND Phường IV khóa V, nhiệm kỳ 2021−2026.
06/05/2021 08:00YesĐã ban hành
Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 2 tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026NewHội Liên hiệp phụ nữ Phường 2 tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều ngày 04/5/2021 tại hội trường UBND Phường 2, Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 2 phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến dự có bà Huỳnh Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Tây Ninh và gần 45 hội viên hội phụ nữ trên địa bàn phường tham dự.

Trong buổi tuyên truyền bà Huỳnh Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội LHPN Thành phố đã phổ biến sâu rộng Cuộc bầu cử tới chị em phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường giúp mọi người hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để qua đó thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào cuộc bầu cử; Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình bầu cử.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ phường nắm được những nội dung cơ bản của các văn bản luật, đặc biệt là nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp. Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

                                                                                           Thái Nguyên


06/05/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội Liên hiệp phụ nữ Phường 2 tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 04/5/2021 tại hội trường UBND Phường 2, Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 2 phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến dự có bà Huỳnh Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Tây Ninh và gần 45 hội viên hội phụ nữ trên địa bàn phường tham dự.
06/05/2021 08:00YesĐã ban hành
Phường Ninh Sơn: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phườngNewPhường Ninh Sơn: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phường
Nhằm giúp cho những người ứng cử đại biểu HĐND phường gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại đơn vị mình ứng cử, tối ngày 4/5/2021, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh) phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu phố Ninh Thọ.

Tham dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Ngọc Thu- Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 15, ông Lương Bá Can, ông Lữ Thanh Tùng- Ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố đơn vị bầu cử số 7.

Ninh son 065.jpg

Quang cảnh hội nghị

Ứng cử viên đại biểu HĐND phường Ninh Sơn tại đơn vị bầu cử số 2 khu phố Ninh Thọ có 5 vị gồm bà Đinh Thị Thu Hoài, bà Phan Thị Kim Loan, ông Đinh Chí Thanh, ông Hồ Sĩ Phúc và ông Hà Trọng Sơn.

Tại hội nghị, UBND phường Ninh Sơn thông qua tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, sau đó mỗi ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm nếu được bầu làm đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026.


Ứng cử viên Đinh Thị Thu Hoài trình bày chương trình hành động

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu HĐND phường cần nỗ lực, cố gắng thực hiệt tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân cũng như các nội dung đã trình bày trước cử tri.

Tấn Đạt


06/05/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinPhường Ninh Sơn: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phường/PublishingImages/2021-05/Ninh son 065 2_Key_06052021073750.jpg
Nhằm giúp cho những người ứng cử đại biểu HĐND phường gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại đơn vị mình ứng cử, tối ngày 4/5/2021, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh) phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu phố Ninh Thọ.
06/05/2021 08:00YesĐã ban hành
Đoàn giám sát của HĐND huyện Dương Minh Châu giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”Đoàn giám sát của HĐND huyện Dương Minh Châu giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về “Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”.

Sáng ngày 29/4/2021, Đoàn giám sát của HĐND huyện do ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát "Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020" đối với UBND huyện. Cùng tham gia với Đoàn giám sát có ông Nguyễn Hoài Phương – Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo hai Ban HĐND huyện, lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các đồng chí Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.


Quang cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND huyện, giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được lồng ghép vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp tỉnh, không thực hiện lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015 đến năm 2020 được lặp hằng năm và được UBND tỉnh phê duyệt; sau khi kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện tổ chức công bố, công khai để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện theo quy định.

Hàng năm, UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Trên cơ sở kế hoạch do UBND huyện ban hành, phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó kiểm tra thực hiện nội dung Kế hoạch sử dụng đất là nội dung quan trọng được tập trung thực hiện.

Kết quả đã thực hiện kiểm tra đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được 108 đợt, trong đó, số lượng hộ gia đình, cá nhân được kiểm tra là 338 trường hợp; số lượng tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất được kiểm tra là 25 trường hợp.

Kết quả xử lý vi phạm hành chính 16 trường hợp, số tiền 167.000.000 đồng; yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, khắc phục hậu quả 41 trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sai mục đích; xử lý, kiểm điểm đối với 01 đơn vị do để xảy ra vi phạm về đất đai mà báo chí phản ánh. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước tại địa phương đối với UBND các xã, thị trấn.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 như sau: đất nông nghiệp, chỉ tiêu phân bổ đến 2020 là 28.487,51 ha, kết quả thực hiện là 29.867,55 ha, cao hơn chỉ tiêu được duyệt là 1.380,03 ha. Đất phi nông nghiệp: chỉ tiêu phân bổ đến năm 2020 là 15.072,09 ha, kết quả đã thực hiện là 13.692,05 ha, thấp hơn 1.380,03 ha.

Tổng số công trình dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 602 công trình, trong đó, đã thực hiện là 227 công trình, dự án, chiếm tỷ lệ 37,7%.

Thông qua buổi giám sát, UBND huyện cũng đã kiến nghị Đoàn giám sát xem xét kiến nghị với Trung ương tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, các văn bản dưới Luật phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay. Ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người trồng lúa, đáp ứng tiêu chí về lợi nhuận của cây lúa so với các loại cây trồng khác. Quy định rút ngắn thời gian thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giản thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng đất trồng lúa.

Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xem xét, phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng, số hóa cơ sở dữ liệu đất đai và nâng cấp cơ sở vật chất cho cơ quan chuyên ngành và UBND cấp xã, thực hiện đảm bảo có hiệu quả "Một cửa liên thông" giữa các cơ quan có liên quan, giữa cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân khi đăng ký giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo cơ sở dữ liệu ổn định, lâu dài và thuận tiện cho việc cập nhật, chỉnh lý, truy xuất thông tin cần thiết. Củng cố, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của ngành Tài nguyên môi trường, tăng chỉ tiêu biên chế công chức Địa chính đối với cấp xã (ít nhất là 02 biên chế) để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Qua buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát cũng tập trung làm rõ một số vấn đề như: việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất được giao theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt thấp. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra, việc kiểm tra xử lý còn chậm. Một số công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất lớn, nhưng chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với một số dự án còn chậm. Tiến độ lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đôi lúc còn chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 còn nhiều bất cập, khó khăn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với tình hình thực tế địa phương, nhiều công trình, dự án được quy hoạch nhưng không triển khai thực hiện được, chưa có giải pháp điều chỉnh kịp thời,…và được UBND huyện báo cáo giải trình những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Kết thúc các buổi giám sát, ông Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận những kết quả thực hiện của UBND huyện; chia sẽ những khó khăn trong quá trình thực hiện và ghi nhận những kiến nghị của UBND huyện để xem xét kiến nghị kịp thời. Đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2016-2020, làm rõ nguyên nhân những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 được hoàn thiện và đạt hiệu quả cao hơn. Có giải pháp xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn mới phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với dự báo về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng để thu hút đầu tư phát triển, phát huy có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai. Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo sự phù hợp giữa hiện trạng sử dụng đất so với tiềm năng đất đai của huyện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, Nhân dân về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện, nhất là việc sử dụng đất ở, xây dựng công trình, nhà ở đảm bảo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn, có lộ trình sử dụng, kêu gọi đầu tư để tránh lãng phí và tránh để xảy ra tình trạng buông lỏng trong quản lý đất đai. Đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, nhất là đối với quỹ đất công ích.

Chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra về đất đai trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về đất đai; thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đối với các dự án cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đồng thời công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để kêu gọi thu hút được nguồn lực vào đầu tư trên địa bàn huyện.

Kịp thời đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, ngành chuyên môn tỉnh hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

                                                                                                             Văn Hùng

05/05/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐoàn giám sát của HĐND huyện Dương Minh Châu giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”/PublishingImages/2021-05/DMC giam sat 055_Key_05052021072112.jpg
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về “Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”.
05/05/2021 08:00YesĐã ban hành
Tổ giám sát số 02 của Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn các xã Bàu Năng, Chà Là, Cầu Khởi, Truông Mít Tổ giám sát số 02 của Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn các xã Bàu Năng, Chà Là, Cầu Khởi, Truông Mít
Thực hiện Quyết định giám sát của Thường trực HĐND huyện, trong 02 ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2021, Tổ giám sát số 02 của Thường trực HĐND huyện do ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (giai đoạn 2 - từ ngày 25/3 đến ngày 18/4) trên địa bàn các xã Bàu Năng, Chà Là, Cầu Khởi, Truông Mít. Cùng tham gia với Tổ giám sát có các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử huyện

Qua giám sát, các xã đã thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định về phân chia khu vực bỏ phiếu; thành lập các Tổ bầu cử; niêm yết danh sách cử tri; tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; hoàn chỉnh biên tập tiểu sử ứng cử viên, chuyển in ấn tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang của ứng cử viên đại biểu HĐND xã; xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của người ứng cử; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác giám sát, kiểm tra về bầu cử được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, các xã hiện đang gặp khó khăn trong việc cập nhật danh sách cử tri đối với những trường hợp nhân khẩu chuyển đi, chuyển đến; các Tổ bầu cử chưa được tập huấn nghiệp vụ, do đó còn lúng túng trong quá trình thực hiện.


Tổ giám sát làm việc tại UBBC xã Bàu Năng

Thông qua các buổi giám sát, Ủy ban bầu cử các xã cũng đã kiến nghị Tổ giám sát xem xét kiến nghị Ủy ban bầu cử huyện, các ngành chuyên môn huyện sớm tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các Tổ bầu cử; bổ sung các hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ còn thiếu.

Kết thúc các buổi giám sát, ông Nguyễn Hoài Phương ghi nhận những kết quả đạt được của các xã; chia sẽ những khó khăn trong quá trình thực hiện và ghi nhận những kiến nghị của Ủy ban bầu cử các xã để xem xét kiến nghị Ủy ban bầu cử huyện và các ngành chuyên môn huyện hỗ trợ kịp thời. Đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử các xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý, rà soát cập nhật danh sách cử tri; công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; tăng cường công tác tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra trong quá trình thực hiện đảm bảo theo quy định. Kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

                                                                                                             Văn Hùng

05/05/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTổ giám sát số 02 của Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn các xã Bàu Năng, Chà Là, Cầu Khởi, Truông Mít /PublishingImages/2021-05/DMC giam sat 055 2_Key_05052021072520.jpg
Thực hiện Quyết định giám sát của Thường trực HĐND huyện, trong 02 ngày 27 và 28 tháng 4 năm 2021, Tổ giám sát số 02 của Thường trực HĐND huyện do ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (giai đoạn 2 - từ ngày 25/3 đến ngày 18/4) trên địa bàn các xã Bàu Năng, Chà Là, Cầu Khởi, Truông Mít. Cùng tham gia với Tổ giám sát có các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử huyện
05/05/2021 08:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng:  Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với  cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phườngThường trực HĐND phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng:  Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với  cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường
Sáng ngày 28/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND phường do ông Võ Văn Phúc  - Chủ tịch HĐND phường làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường giai đoạn từ năm 2020 đến quý I/2021.

Theo báo cáo của UBND phường, kết quả giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường, gồm: Số đối tượng chính sách hưởng hàng tháng là: 82 người; Số lượng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: 618 người; Số đối tượng đang hưởng thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn: 146 người. Số lượng mai táng phí từ năm 2020 đến nay: đối tượng chính sách: 02 hồ sơ, tổng số tiền: 40.640.930 đồng; đối tượng Bảo trợ xã hội: 25 hồ sơ, tổng số tiền 135.000.000 đồng; số hồ sơ đã giải quyết đối tượng bảo trợ xã hội (khuyết tật): 15 người và 38 hồ sơ người cao tuổi.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác tuyên truyền các chính sách mới chưa sâu rộng; Công tác cập nhật thông tin đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi chỗ ở, chết chưa kịp thời; Công tác xét giải quyết hồ sơ cho đối tượng bảo trợ xã hội đôi lúc còn chậm.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Võ Văn Phúc đề nghị UBND phường tập trung thực hiện tốt một số vấn đề như: Chỉ đạo công chức thương binh - xã hội phối hợp chặt chẽ với hội đồng xét, giải quyết hồ sơ kịp thời cho các đối tượng nhất là đối tượng bảo trợ xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân hiểu và thực hiện; thường xuyên rà soát, theo dõi, cập nhật thông tin các đối tượng kịp thời. 

                                                THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA BÌNH


04/05/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng:  Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với  cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 28/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND phường do ông Võ Văn Phúc  - Chủ tịch HĐND phường làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường giai đoạn từ năm 2020 đến quý I/2021.
04/05/2021 09:00YesĐã ban hành
Cử tri thành phố Tây Ninh có thể tra cứu thông tin cử tri tại nhà bằng điện thoại thông minhCử tri thành phố Tây Ninh có thể tra cứu thông tin cử tri tại nhà bằng điện thoại thông minh
Đến ngày 21/4/2021, trên địa bàn thành phố Tây Ninh có 122.144 cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại UBND phường, xã; văn phòng ấp, khu phố và các khu vực bỏ phiếu. Để giúp người dân thuận tiện trong việc tra cứu thông tin cử tri, Ủy ban bầu cử Thành phố thực hiện “Cổng thông tin danh sách cử tri và ứng cử viên đại biểu HĐND 2 cấp thành phố Tây Ninh”.

Giao diện cổng thông tin được thiết kế đơn giản với phần tra cứu thông tin cử tri và các khẩu hiệu tuyên truyền. Người dân chỉ cần đăng nhập địa chỉ cutrithanhpho.tayninh.gov.vn trên máy vi tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet; chọn phường, xã cần tra cứu; nhập họ và tên, cổng sẽ cho ra kết quả thông tin cụ thể về cử tri như: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, nghề nghiệp, địa chỉ, số thẻ, khu vực bỏ phiếu. Ngoài ra, khi chọn mục tên cử tri, cũng sẽ cho ra kết quả mẫu thẻ cử tri và mục yêu cầu thay đổi thông tin cử tri.


Giao diện của Cổng thông tin danh sách cử tri và ứng cử viên đại biểu HĐND 2 cấp thành phố Tây Ninh đơn giản, dễ hiểu

Ủy ban bầu cử thành phố Tây Ninh cho biết, "Cổng thông tin danh sách cử tri và ứng cử viên đại biểu HĐND 2 cấp thành phố Tây Ninh" đang được cập nhật mỗi ngày. Ngoài thông tin cử tri, Ủy ban Bầu cử Thành phố cũng sẽ cập nhật tiểu sử ứng cử viên, kết quả bầu cử… để người dân dễ dàng tra cứu, nắm bắt thông tin, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Huy Hoàng – Phương Ngân

29/04/2021 11:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinCử tri thành phố Tây Ninh có thể tra cứu thông tin cử tri tại nhà bằng điện thoại thông minh/PublishingImages/2021-04/TP TN 294_Key_29042021100551.jpg
Đến ngày 21/4/2021, trên địa bàn thành phố Tây Ninh có 122.144 cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại UBND phường, xã; văn phòng ấp, khu phố và các khu vực bỏ phiếu. Để giúp người dân thuận tiện trong việc tra cứu thông tin cử tri, Ủy ban bầu cử Thành phố thực hiện “Cổng thông tin danh sách cử tri và ứng cử viên đại biểu HĐND 2 cấp thành phố Tây Ninh”.
29/04/2021 11:00YesĐã ban hành
Ban Pháp chế HĐND xã Bến Củi: Giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021Ban Pháp chế HĐND xã Bến Củi: Giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021
Chiều ngày 26/4, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND xã Bến Củi tiến hành giám sát Ban Chỉ huy quân sự xã về công tác tham mưu thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Cùng tham dự  với đoàn giám sát có lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN và trưởng các ấp. Chủ trì hội nghị là ông Phạm Quang Thao – Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã, Trưởng đoàn giám sát. Đại diện đơn vị chịu sự giám sát là ông Hoàng Ngọc Bá Khương - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã.


Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Ngọc Bá Khương thay mặt Ban Chỉ huy quân sự xã báo cáo kết quả tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Bước đầu chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp rà soát nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi 18-25 có 161 thanh niên, độ tuổi 26- 27 có 33 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Tham mưu xét duyệt tiêu chuẩn có 64/170 thanh niên đủ điều kiện, miễn tạm hoãn 106 thanh niên. Khám sơ tuyển về sức khỏe 40/40 thanh niên, kết quả có 25 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện công tác bình nghị công khai xếp danh sách theo thứ tự từ số 01 đến số 25 bắt đầu từ thanh niên có đủ điều kiện nhập ngũ nhất đến người cuối số 25. Thực hiện chỉ tiêu giao quân được huyện phân bổ năm 2021 là 09 thanh niên, UBND xã đã tổ chức đưa tiễn 09/09 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Kinh phí phục vụ công tác tuyển quân năm 2021 là 30 triệu đồng, có 10 triệu đồng vận động xã hội hóa. Thanh niên nhập ngũ được các ban ngành xã, ấp tặng quà tổng trị giá 01 triệu đồng trên một thanh niên.

Đánh giá về cơ bản công tác tuyển quân năm 2021 đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế như: một số thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình; công tác quản lý thanh niên khi tập trung tại xã chưa đảm bảo; công tác nắm tình hình thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ chưa sát có trường hợp thanh niên đi xa nhưng không phát hiện báo cáo kịp thời; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên không có tổ chức hội trại; kinh phí quyết toán ngân sách một số mục chi thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể; chưa có thanh niên nhập ngũ là đảng viên.

Qua thảo luận tại hội nghị, đoàn giám sát ghi nhận những kết quả tích cực trong vai trò tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Trong vai trò tham mưu chính, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tự đánh giá những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại. Đoàn giám sát đề nghị Ban Chỉ khắc phục những hạn chế, tiếp tục tham mưu tốt hơn trong nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.

Kết thúc hội nghị, ông Phạm Quang Thao đề nghị Ban Chỉ huy quân sự xã tiếp tục, ghi nhận các ý kiến thảo luận, đóng góp của đoàn giám sát tại hội nghị, trong đợt tuyển quân năm 2022 cần tiếp tục tạo nguồn thanh niên là đảng viên nhập ngũ đạt chỉ tiêu.

                                                                                                      Hữu Dư


28/04/2021 10:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinBan Pháp chế HĐND xã Bến Củi: Giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021/PublishingImages/2021-04/HDND xa 284_Key_28042021095144.jpg
Chiều ngày 26/4, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND xã Bến Củi tiến hành giám sát Ban Chỉ huy quân sự xã về công tác tham mưu thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Cùng tham dự  với đoàn giám sát có lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN và trưởng các ấp. Chủ trì hội nghị là ông Phạm Quang Thao – Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã, Trưởng đoàn giám sát. Đại diện đơn vị chịu sự giám sát là ông Hoàng Ngọc Bá Khương - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã.
28/04/2021 10:00YesĐã ban hành
Ban Thường trực UBMTTQVN xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cửBan Thường trực UBMTTQVN xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử
Chiều ngày 27/4, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Phước Trạch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thế Huy - Phó Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Mai Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Nguyễn Thiện Thanh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng - Chủ tịch UBMTTQVN chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe ông Nguyễn Ngọc Tùng - Chủ tịch UBMTTQVN xã thông qua Quyết định lập và công bố danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã ứng cử tại 8 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã nhiệm kỳ 2021- 2026 vận động bầu cử. Toàn xã hiện có 8 đơn vị bầu cử như sau: Ấp Bàu Vừng tổ chức 3 đơn vị bầu cử; Ấp Cây Nính tổ chức 2 đơn vị bầu cử; Ấp Xóm Mía có 3 đơn vị bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhấn mạnh: Việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử là một nội dung hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện để cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri cũng như để cử tri gặp gỡ, tiếp xúc với người ứng cử. 

                                                                   TT. HĐND XÃ PHƯỚC TRẠCH

28/04/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinBan Thường trực UBMTTQVN xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 27/4, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Phước Trạch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thế Huy - Phó Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Mai Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Nguyễn Thiện Thanh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng - Chủ tịch UBMTTQVN chủ trì hội nghị.
28/04/2021 09:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu: Khảo sát tình hình ô nhiễm nước trên sông Vàm cỏ ĐôngThường trực HĐND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu: Khảo sát tình hình ô nhiễm nước trên sông Vàm cỏ Đông
Sáng ngày 26/4, Thường trực HĐND xã cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Thạnh Đức, 2 Ban HĐND xã và Hội Nông dân xã tiếp tục khảo sát tình hình ô nhiễm nước trên sông Vàm cỏ Đông gây nên cá chết hàng loạt đoạn từ ấp Bến Đình đến ấp Bến Mương.

ca chet 284.jpg

Cá chết nổi trắng bờ sông

Qua trao đổi với người dân, nước trên sông Vàm cỏ Đông bốc mùi hôi thối gây nên cá chết nổi trắng trên mặt sông, nguyên nhân cá chết là do đầu mùa mưa các nhà máy phía trên thượng nguồn sông Vàm cỏ Đông xả nước thải ra sông làm nguồn nước bị ô nhiễm. Với tình hình trên, Thường trực HĐND đã đề nghị Ủy ban nhân dân xã kiến nghị với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kịp thời kiểm tra xác định nguyên nhân gây ô nhiễm dòng sông làm cá chết. Đồng thời vận động người dân thường xuyên theo dõi nhằm phát hiện kịp thời để có phản ánh đến các ngành chức năng xử lý.

Trước đó, Thường trực HĐND xã cũng đã tiến hành khảo sát tình hình ô nhiễm nước trên sông Vàm cỏ Đông gây nên cá chết hàng loạt nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được khắc phục.

                   XUÂN LÀNH

      TT.HĐND XÃ THẠNH ĐỨC

28/04/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu: Khảo sát tình hình ô nhiễm nước trên sông Vàm cỏ Đông/PublishingImages/2021-04/ca chet 284_Key_28042021082552.jpg
Sáng ngày 26/4, Thường trực HĐND xã cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Thạnh Đức, 2 Ban HĐND xã và Hội Nông dân xã tiếp tục khảo sát tình hình ô nhiễm nước trên sông Vàm cỏ Đông gây nên cá chết hàng loạt đoạn từ ấp Bến Đình đến ấp Bến Mương.
28/04/2021 09:00YesĐã ban hành
Thành phố: Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấpThành phố: Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Tối ngày 25/4/2021, tại Công viên 30/4, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Thành phố Tây Ninh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021); chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chương trình diễn ra với hơn 20 tiết mục văn nghệ với các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa… có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, ca ngợi truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và các ca khúc tuyền truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Một số tiết mục tiêu biểu như: Giải phóng miền Nam, Ngày hội toàn dân, Tây Ninh vui ngày hội mới… Chương trình do các thành viên đội văn nghệ của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Thành phố biểu diễn, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.


Tiết mục tốp ca "Tây Ninh vui ngày hội mới"

Qua chương trình nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đầy đủ trong ngày bầu cử 23/5/2021 sắp tới.

Tấn Đạt

28/04/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThành phố: Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp/PublishingImages/2021-04/van nghe bc 284_Key_28042021083352.jpg
Tối ngày 25/4/2021, tại Công viên 30/4, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Thành phố Tây Ninh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2021); chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
28/04/2021 09:00YesĐã ban hành
Xã Bến Củi - huyện Dương Minh Châu: Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐNDXã Bến Củi - huyện Dương Minh Châu: Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND
Chiều ngày 23/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã Bến Củi tiến hành giám sát UBND xã trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11. Cùng tham dự hội nghị giám sát có lãnh đạo Đảng ủy,  UBMTTQVN, các Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND 04 ấp. Chủ trì hội nghị là ông Phan Ngọc Hồi – Chủ tịch HĐND xã, Trưởng đoàn giám sát. Đại diện đơn vị chịu sự giám sát là ông Nguyễn Thành Đô – Phó Chủ tịch UBND xã.

Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã, Thường trực HĐND xã đã ghi nhận 11 ý kiến, kiến nghị thuộc 04 lĩnh vực.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Đô – Phó Chủ tịch UBND xã, thay mặt UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Về cơ bản các ý kiến ghi nhận trước kỳ họp thứ 11 đã giải quyết xong 03/04 ý kiến, các ý kiến sau kỳ họp thứ 11 đã thực hiện được 03/07 ý kiến, còn 04 ý kiến đang tổ chức thực hiện. Các ý kiến đang tổ chức thực hiện là các ý kiến: liên quan đến việc kiến nghị sửa chữa đường giao thông nông thôn; quản lý tiếng ồn do loa karaoke di động trong khu dân cư; kiến nghị mở lại đường giao thông nông thôn; xử lý việc xây dựng lấn chiếm đường công cộng.

Qua thảo luận tại hội nghị, đoàn giám sát ghi nhận tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã trong chỉ đạo giải quyết các ý kiến của cử tri. Tuy vẫn còn các ý kiến chưa giải quyết xong, nhưng đây là những vấn đề không thể giải quyết được trong thời gian ngắn, còn liên quan đến thẩm quyền cấp huyện, liên quan đến vấn đề kinh phí.

Kết thúc hội nghị, Chủ trì hội nghị ông Phan Ngọc Hồi đề nghị UBND xã tiếp tục xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị theo thẩm quyền, đồng thời theo dõi việc phản hồi các kiến nghị UBND xã kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình nhà ở của người dân, nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm.

Hữu Dư

26/04/2021 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinXã Bến Củi - huyện Dương Minh Châu: Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND/PublishingImages/2021-04/Ben cui 264_Key_26042021140451.jpg
Chiều ngày 23/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã Bến Củi tiến hành giám sát UBND xã trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11. Cùng tham dự hội nghị giám sát có lãnh đạo Đảng ủy,  UBMTTQVN, các Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND 04 ấp. Chủ trì hội nghị là ông Phan Ngọc Hồi – Chủ tịch HĐND xã, Trưởng đoàn giám sát. Đại diện đơn vị chịu sự giám sát là ông Nguyễn Thành Đô – Phó Chủ tịch UBND xã.
26/04/2021 15:00YesĐã ban hành
Xã Chà Là: Giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã Chà LàXã Chà Là: Giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã Chà Là
Ngày 23/4/2021, Thường trực HĐND xã Chà Là giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã. Tham gia đoàn giám sát có Thường trực HĐND, UBMTTQVN, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế và  Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã. Chủ trì là Ông LêThành Nhân -  Phó Chủ tịch HĐND xã.

Theo báo cáo của UBND xã, tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã có 09 ý kiến. Trong đó: UBND xã đã thực hiện  xong 07 ý  kiến, còn lại 02 ý kiến chưa thực hiện xong, ý kiến xoay quanh vấn đề như: Cử tri ấp Bình Linh đề nghị kiểm tra, xử lý vựa ve chai của Ông Mười Huy vì để phế liệu lấn lối đi, gây ô nhiễm môi trường, dễ xảy ra dich bệnh sốt xuất huyết; Cử tri ấp Bình Linh phản ánh tình trạng một số tiểu thương buôn bán một số mặt hàng kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, đề nghị UBND xã phối kết hợp với ngành chức năng và Ban quản lý Chợ khu công nghiệp Chà Là thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, 02 ý kiến trên UBND xã đã có tổ chức đoàn khảo sát, hiện nay đang thực hiện.


Quang cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận kết quả giải quyết của UBND xã. Đồng thời đề nghị UBND xã tiếp tục có giải pháp tổ chức thực hiện dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất.

TT. HĐND xã

26/04/2021 14:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinXã Chà Là: Giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã Chà Là/PublishingImages/2021-04/DMC 264_Key_26042021140017.jpg
Ngày 23/4/2021, Thường trực HĐND xã Chà Là giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã. Tham gia đoàn giám sát có Thường trực HĐND, UBMTTQVN, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế và  Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã. Chủ trì là Ông LêThành Nhân -  Phó Chủ tịch HĐND xã.
26/04/2021 14:00YesĐã ban hành
Ủy ban bầu cử thành phố Tây Ninh phiên họp thứ 6Ủy ban bầu cử thành phố Tây Ninh phiên họp thứ 6
Sáng ngày 22/4, Ủy ban bầu cử thành phố Tây Ninh tổ chức phiên họp thứ 6 về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn. Chủ trì phiên họp có ông Phạm Trung Chánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố.

Tính đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử được Thành phố triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. 10/10 phường, xã của Thành phố đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân và tại khu vực bỏ phiếu, tổng số danh sách cử tri trên địa bàn là 122.144 người.


Toàn cảnh hội nghị

Ban thường trực UB.MTTQVN Thành phố và phường, xã cũng đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thỏa thuận, thống nhất danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND Thành phố là 53 vị và danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND phường, xã là 379 vị, đảm bảo cơ cấu, thành phần quy định. Theo kế hoạch, Ủy ban bầu cử Thành phố lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố theo từng đơn vị bầu cử trước ngày 28/4/2021; phường, xã thực hiện niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử trước ngày 3/5/2021.

Hiện nay Thành phố Tây Ninh đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị in thẻ cử tri, tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn.

Ông Phạm Trung Chánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền và các phường, xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, chú ý tuyên truyền trực quan, pano cổ động đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, kết hợp tuyên truyền trên mạng xã hội zalo, facebook. Đồng thời, các địa phương cần chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo cho công tác chuẩn bị bầu cử đúng kế hoạch, tiến độ đề ra./.  

Nhật Quang

25/04/2021 19:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinỦy ban bầu cử thành phố Tây Ninh phiên họp thứ 6/PublishingImages/2021-04/tp TN 234_Key_25042021183704.jpg
Sáng ngày 22/4, Ủy ban bầu cử thành phố Tây Ninh tổ chức phiên họp thứ 6 về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn. Chủ trì phiên họp có ông Phạm Trung Chánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố.
25/04/2021 19:00YesĐã ban hành
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU: GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 11 HĐND XÃTHƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU: GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 11 HĐND XÃ
Chiều ngày 23/4, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đức tiến hành giám sát công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã. Đoàn giám sát do ông Lê Xuân Lành - Phó Chủ tịch HĐND xã làm trưởng đoàn.   

Qua giám sát, trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị TXCT trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã, Thường trực HĐND xã đã nhận 08 ý kiến thuộc thẩm quyền, đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và các ấp chủ động, tích cực trong việc nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đến thời điểm hiện tại 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được trả lời. Những kết quả này góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân.


Quang cảnh buổi giám sát

Bên cạnh những mặt làm được trong công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tình trạng vứt rác khu vực ấp Bến Đình vẫn tiếp tục tái diễn chưa giải quyết dứt điểm; tuyến đường giao thông nông thôn số 5 ấp Bông Trang đoạn từ ngã 4 Bông Trang đến ngã 6 Bến Rộng vẫn chưa khắc phục.

Kết thúc buổi giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà UBND xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND xã từng bước khắc phục những mặt hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra.

XUÂN LÀNH

TT.HĐND XÃ THẠNH ĐỨC

25/04/2021 19:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTHƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU: GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 11 HĐND XÃ/PublishingImages/2021-04/thanh duc 234_Key_25042021184542.jpg
Chiều ngày 23/4, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đức tiến hành giám sát công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND xã. Đoàn giám sát do ông Lê Xuân Lành - Phó Chủ tịch HĐND xã làm trưởng đoàn.   
25/04/2021 19:00YesĐã ban hành
Xã Suối Dây: Giám sát công tác khám chữa bệnh BHYT và tình hình thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn xãXã Suối Dây: Giám sát công tác khám chữa bệnh BHYT và tình hình thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn xã
Thực hiện chương trình giám sát năm 2021, sáng ngày 22/4/2021, Ban Kinh tế -Xã hội HĐND xã Suối Dây giám sát công tác khám chữa bệnh BHYT và tình hình thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn xã.

Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã làm trưởng đoàn. Tham dự giám sát có ông Nguyễn Văn Trọng – Chủ tịch HĐND xã, mời tham gia còn có Ban Pháp chế HĐND xã, Ban Thường trực UBMTTQVN xã.


Quang cảnh hội nghị giám sát

Theo kết quả thực hiện công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế từ 01/01/2018 đến 20/3/2021, tổng số lượt khám bệnh 18.848 lượt, trong đó khám BHYT là 9.684 lượt, chiếm 51.37%. Tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình tăng hàng năm, cụ thể: năm 2018 được 9.128/12.478 dân tham gia, đạt tỷ lệ 73,15%; năm 2019 được 10.037/12.478 dân tham gia, đạt tỷ lệ 80,44%; năm 2020 có 10.041/12.453 dân tham gia, đạt tỷ lệ 80,63%. Trong 3 tháng đầu năm 2021 có 9.113/12.681 dân tham gia, đạt tỷ lệ 71,86%. Các hội, đoàn thể như: hội viên Hội Phụ nữ tham gia được 808/1.154 hội viên, đạt tỷ lệ 70%; hội viên Hội Nông dân tham gia được 578/797 hội viên, đạt tỷ lệ 75%; Đoàn thanh niên tham gia được 78/80 đoàn viên đạt tỷ lệ 97%; hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia BHYT được 158/158 hội viên, đạt tỷ lệ 100%; đoàn viên Công đoàn tham gia được 38/38 công đoàn viên, đạt tỷ lệ 100%. Trong thời gian tới, xã phấn đấu tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt trên 85%.

Kết thúc buổi giám sát, Ông Hoàng Bá Trình – Chủ tịch UBND xã ghi nhận các kiến nghị được thành viên đoàn giám sát chỉ ra. Đồng thời nhắc nhở các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tiếp thu và thực hiện tốt hơn, phấn đấu đạt tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT theo chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ SUỐI DÂY

22/04/2021 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinXã Suối Dây: Giám sát công tác khám chữa bệnh BHYT và tình hình thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn xã/PublishingImages/2021-04/Suoi day 224_Key_22042021163107.jpg
Thực hiện chương trình giám sát năm 2021, sáng ngày 22/4/2021, Ban Kinh tế -Xã hội HĐND xã Suối Dây giám sát công tác khám chữa bệnh BHYT và tình hình thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn xã.
22/04/2021 17:00YesĐã ban hành
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa XIKỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI
Vào lúc 8 giờ, ngày 16/4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự kỳ họp có ông Lê Hồng Vương - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Trọng Tấn -, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Thân Văn Nhân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành; Ông Võ Văn Tươi - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện Châu Thành; Các vị Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND huyện; Đại diện thường trực HĐND 15 xã, thị trấn huyện Châu Thành; Các vị Đại biểu HĐND huyện khóa XI.

Tại kỳ họp , các đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Vu, lý do chuyển công tác khác.


Ông Thân Văn Nhân tặng hoa cảm ơn

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, ông Thân Văn Nhân ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Võ Văn Vu trong suốt thời gian qua vào sự phát triển Kinh tế - Xã hội chung của huyện. Tin tưởng rằng ở một cương vị mới ông sẽ sớm tiếp cận công việc mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri huyện nhà.

Anh Kiệt

22/04/2021 14:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinKỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI/PublishingImages/2021-04/Chau thanh 224_Key_22042021135859.jpg
Vào lúc 8 giờ, ngày 16/4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
22/04/2021 14:00YesĐã ban hành
MTTQVN xã Trí Bình, huyện Châu Thành tổ chức hiệp thương lần thứ baMTTQVN xã Trí Bình, huyện Châu Thành tổ chức hiệp thương lần thứ ba
Sáng ngày 18/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trí Bình đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba về việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị do Bà Nguyễn Thị Nhiêu Xuân – Chủ tịch MTTQVN xã chủ trì; tham dự có bà Nguyễn Thị Thanh Sơn – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã, bà Tô Lệ Hồng - Phó chủ tịch HĐND xã, ông Trần Việt Hậu – Phó chủ tịch UBND xã và Đại diện các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc xã.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nhiêu Xuân - Chủ tịch UBMTTQVN xã đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả lấy ý kiến cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 44 người (Trong đó có 35 vị được lấy ý kiến cử tri tại 04 ấp trên địa bàn xã và 09 vị lấy ý kiến cử tri tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành và Thành phố Tây Ninh), Kết quả 44/44 người ra ứng cử đại biểu HĐND xã đều được cử tri tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%.


Quang cảnh hội nghị

Với sự thống nhất cao, 100% các vị tham dự hội nghị thống nhất với danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 được Ban Thường trực MTTQVN xã thông qua.

TT HĐND XÃ TRÍ BÌNH

20/04/2021 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinMTTQVN xã Trí Bình, huyện Châu Thành tổ chức hiệp thương lần thứ ba/PublishingImages/2021-04/Tri Binh 204_Key_20042021160810.jpg
Sáng ngày 18/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trí Bình đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba về việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị do Bà Nguyễn Thị Nhiêu Xuân – Chủ tịch MTTQVN xã chủ trì; tham dự có bà Nguyễn Thị Thanh Sơn – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã, bà Tô Lệ Hồng - Phó chủ tịch HĐND xã, ông Trần Việt Hậu – Phó chủ tịch UBND xã và Đại diện các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc xã.
20/04/2021 16:00YesĐã ban hành
THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA LỘC, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: GIÁM SÁT CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO BÔNG HỒNGTHƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA LỘC, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: GIÁM SÁT CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO BÔNG HỒNG
Sáng ngày 19/4, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Gia Lộc do Bà Trần Thị Thôn Nữ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cho học sinh năm học 2019-2020 và nă học 2020-2021 đối với Trường Mẫu giáo Bông Hồng.

Theo báo cáo của Ban Giám hiệu, trong năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021, trường có 258 trẻ/ 120 nữ/ 9 lớp; Trong đó: Điểm bán trú: 119/ 56 nữ; Điểm lẻ: 139/ 64 nữ/ 3 lớp. Thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đến đội ngũ giáo viên và học sinh; ngay đầu năm học nhà trường có ký hợp đồng với Công ty cung ứng thực phẩm, công ty cung ứng sữa bột, sữa chua Nutifood; Công tác vệ sinh trường lớp, bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh và công tác chăm sóc sức khỏe học sinh được thực hiện tốt.

Qua giám sát, đoàn giám sát nhận thấy Ban giám hiệu đã có những chỉ đạo kịp thời, trong thời gian qua, trường có tổ chức bán trú không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; đảm bảo chế độ ăn, khẩu phần ăn cho trẻ. Công tác chế biến, điều kiện vệ sinh cơ sở và trang thiết bị dụng cụ được thực hiện tốt. Nguyên liệu thực phẩm, sữa bột, sữa chua nhà trường đều có hợp đồng với các công ty có uy tín và có chứng nhận an toàn thực phẩm đảm bảo theo quy định của ngành cấp trên. Ngoài những kết quả đã đạt được trong năm học qua, công tác lãnh đạo, quản lý của Ban giám hiệu nhà trường về chăm sóc học sinh cũng còn những hạn chế, tồn tại như: việc thực hiện công khai khẩu phần ăn, số tiền ăn theo quy chế dân chủ đôi khi chưa niêm yết đầy đủ; trong qua trình chế biến vẫn còn nhân viên chưa mang găng tay. Đồ dùng, dụng cụ được sắp xếp chưa gọn gàng khoa học lắm..

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong việc giám sát bữa ăn bán trú. Đảm bảo nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhân viên chế biến được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ đầy đủ theo quy định, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

                                      THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA LỘC

20/04/2021 11:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTHƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA LỘC, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: GIÁM SÁT CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO BÔNG HỒNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 19/4, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Gia Lộc do Bà Trần Thị Thôn Nữ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cho học sinh năm học 2019-2020 và nă học 2020-2021 đối với Trường Mẫu giáo Bông Hồng.
20/04/2021 11:00YesĐã ban hành
Đơn vị bầu cử số 11 kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh thuộc huyện Dương Minh ChâuĐơn vị bầu cử số 11 kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh thuộc huyện Dương Minh Châu
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 15/4, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, đơn vị bầu cử số 11 do ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện Dương Minh Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh.

Cùng tham gia với Đoàn kiểm tra có các đồng chí thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.


DMC 194.jpg

Quang cảng buổi kiểm tra tại UBBC xã Phước Minh

Qua kết quả công tác triển khai bầu cử giai đoạn 1 cho thấy các xã đã thực hiện tốt công tác triển khai, thông tin, tuyên truyền về bầu cử; thành lập các tổ chức có liên quan đến bầu cử, thành lập các Tổ bầu cử; xác định khu vực bỏ phiếu; rà soát lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri; thông báo cho cử tri biết về địa điểm niêm yết danh sách cử tri, ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu; thường xuyên kiểm tra bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Hiện tại, chưa có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát thực tế tại một số điểm niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn các xã. Việc niêm yết danh sách cử tri cơ bản đúng biểu mẫu, thời gian niêm yết đúng quy định. Tuy nhiên việc niêm yết ở một số xã chưa đảm bảo vẽ mỹ quan, trang trọng, vị trí niêm yết chưa thuận lợi để người dân nhìn thấy, một số vị trí niêm yết dễ bị mưa ướt, cở chữ quá nhỏ; tại các điểm niên yết chưa có địa chỉ, số điện thoại người tiếp nhận thông tin hoặc sổ ghi chép để người dân biết và liên hệ khi cần thiết và công tác thông tin, tuyên truyền địa điểm niêm yết chưa rộng khắp địa bàn quản lý.


Điểm niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã Phước Minh

Kết thúc các buổi kiểm tra, ông Nguyễn Hoài Phương đã đánh giá những mặt làm được, những hạn chế và hướng dẫn cụ thể các xã khắc phục các mặt hạn chế, đặc biệt trong công tác tuyên truyền về bầu cử, thông báo địa điểm niêm yết danh sách cử tri phải được tăng cường thường xuyên hơn nữa, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như qua các cuộc họp chi, tổ, hội, qua các trang mạng xã hội, qua hệ thống loa di động,… để tuyên truyền rộng khắp đến người dân trên địa bàn quản lý; việc niêm yết danh sách cử tri phải trang trọng, cở chữ rõ nét, địa điểm niêm yết phải thích hợp, nơi đông dân cư, có địa chỉ để người dân liên hệ,…và thường xuyên kiểm tra, quản lý các địa điểm niêm yết danh sách cử tri; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri đảm bảo theo quy định.

Đối với Tổ bầu cử phải được cơ cấu nhân sự đảm bảo số lượng, người có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên được kiện toàn cũng cố nếu có thay đổi và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; phối hợp tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Tổ bầu cử để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Đề nghị Ủy ban bầu cử các xã trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời kiến nghị Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban bầu cử huyện, ngành chuyên môn huyện hỗ trợ kịp thời.

Văn Hùng

19/04/2021 10:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinĐơn vị bầu cử số 11 kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh thuộc huyện Dương Minh Châu/PublishingImages/2021-04/DMC 194 2_Key_19042021090730.jpg
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 15/4, Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, đơn vị bầu cử số 11 do ông Nguyễn Hoài Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện Dương Minh Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh.
19/04/2021 10:00YesĐã ban hành
Xã Trường Đông: Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026Xã Trường Đông: Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 16/4/2021, tại Hội trường UBND xã Trường Đông, Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị do bà Nguyễn Thị Thu Nga - Chủ tịch UBMTTQVN xã chủ trì, tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thị ủy viên Bí thư Đảng ủy xã, bà Phạm Thị Kim Anh – Phó Bí thư Chủ tịch HĐND xã, ông Trần Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Thái Bình – Phó Chủ tịch HĐND xã và các thành viên Ban Thường trực UBMTTQVN tham dự.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Nga - Chủ tịch UBMTTQVN xã đã thông qua tiêu chuẩn những người tham gia ứng cử; những người không được tham gia ứng cử theo quy định của luật. Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 50/50 người ra ứng cử đại biểu HĐND xã đều được cử tri tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%.

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, có 02 ứng cử viên xin thôi không tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn không thể thực hiện tốt vai trò đại biểu HĐND xã.

Hội nghị đã nhất trí cho 2 ứng cử viên xin thôi không tham gia đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời biểu quyết đồng ý chốt danh sách 48/48 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực HĐND xã Trường Đông

19/04/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinXã Trường Đông: Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026/PublishingImages/2021-04/Truong dong 194_Key_19042021084021.jpg
Sáng ngày 16/4/2021, tại Hội trường UBND xã Trường Đông, Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.
19/04/2021 09:00YesĐã ban hành
Xã Phước Đông, huyện Gò Dầu: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ baXã Phước Đông, huyện Gò Dầu: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Sáng ngày 15/4, thực hiện các bước giới thiệu, hiệp thương người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Đông tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Thúy Nhung - Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Bùi Văn Tám - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBBC xã; đại diện Ủy ban nhân dân và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã báo cáo kết quả tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Nhìn chung, những người ứng cử đều đảm bảo đủ điều kiện tham gia ứng cử, không có ý kiến, kiến nghị liên quan phải xác minh, giải quyết, tỷ lệ biểu quyết thống nhất giới thiệu 54/54 người ứng cử, đạt 100%. Cũng tại hội nghị đã thống nhất danh sách 52 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                             TT. HĐND XÃ PHƯỚC ĐÔNG

19/04/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinXã Phước Đông, huyện Gò Dầu: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 15/4, thực hiện các bước giới thiệu, hiệp thương người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Đông tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3.
19/04/2021 09:00YesĐã ban hành
Bến Cầu: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  nhiệm kỳ 2021-2026Bến Cầu: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 15/4, tại phòng họp Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Cầu tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Hội nghị có ông Phan Huỳnh Quốc Vinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; bà Trương Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; ông Phan Văn Hòa - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu. Bà Lê Thị Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bến Cầu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Cầu đã báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.


Bà Lê Thị Phước - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bến Cầu phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 50 người ứng cử, với thành phần, cơ cấu cụ thể gồm: Nữ 23 người, dưới 40 tuổi 22 người, ngoài Đảng 8 người và đại biểu tái cử 15 người. Giảm 04 người do chuyển công tác và xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Sau hội nghị, UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Cầu sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử.

Ngân Kim

19/04/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinBến Cầu: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  nhiệm kỳ 2021-2026/PublishingImages/2021-04/ben cau 194_Key_19042021085408.jpg
Ngày 15/4, tại phòng họp Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Cầu tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
19/04/2021 09:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Giám sát công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóaHội đồng nhân dân xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Giám sát công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa
Sáng ngày 16/4, đoàn giám sát HĐND xã Đôn Thuận tiến hành giám sát công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn Trực - Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Đơn vị được giám sát có bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị được giám sát đã thông qua báo cáo. Theo báo cáo, trên địa bàn xã Đôn Thuận hiện có 02 hộ kinh doanh nhà nghỉ hoạt động có giấy phép, 04 điểm đờn ca tài tử hoạt động 02 buổi/tuần, 08 dàn karaoke lưu động, 04 tiệm photo, 01 bưu điện văn hóa xã, 01 Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng. Nhìn chung các tổ chức, cá nhân hoạt động chấp hành tốt những quy định của pháp luật.


Quang cảnh buổi giám sát

Tuy nhiên, qua khảo sát nắm thông tin phản ánh của người dân trong thời gian qua một số hộ gia đình karaoke thường xuyên mở công suất lớn làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh; đoàn ca nhạc hội chợ hoạt động trái phép trên địa bàn ấp Bến Kinh.

Tại buổi làm việc có 07 lượt ý kiến thảo luận nêu lên một số vấn đề cần giải trình làm rõ thêm như: hoạt động của các điểm đờn ca tài tử, karaoke lưu động, các điểm kinh doanh khác, thời gian hoạt động như thế nào, có xin giấy phép xã không; việc chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã đối với đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội trong công tác kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa như thế nào…. Đại diện UBND xã đã giải trình làm rõ thêm, đồng thời ghi nhận những hạn chế, thiếu sót để bổ sung, chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Trực ghi nhận sự nổ lực điều hành tổ chức thực hiện của UBND xã trong công tác quản lý các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã trong thời gian qua. Ông đề nghị UBND xã chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội phối hợp các ngành, đoàn thể xã, ấp tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân hộ gia đình phát triển hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa lành mạnh đúng quy định pháp luật. Đồng thời thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các cá nhân, hộ gia đình karaoke mở công suất lớn làm ảnh hưởng sinh hoạt đời sống của người dân.

TT. HĐND xã Đôn Thuận

19/04/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Giám sát công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa/PublishingImages/2021-04/Trang bang 194_Key_19042021090043.jpg
Sáng ngày 16/4, đoàn giám sát HĐND xã Đôn Thuận tiến hành giám sát công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn Trực - Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Đơn vị được giám sát có bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã.
19/04/2021 09:00YesĐã ban hành
Thành phố Tây Ninh hoàn thành việc niêm yết danh sách sử triThành phố Tây Ninh hoàn thành việc niêm yết danh sách sử tri
Theo quy định của Luật Bầu cử, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 13/4/2021, các ấp, khu phố trên địa bàn Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, đồng thời thông báo rộng rãi để nhân dân biết, kiểm tra.

Trong những ngày qua, các ấp, khu phố trên địa bàn Thành phố đã tích cực thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu để nhân dân, cử tri nắm thông tin. Tại các điểm niêm yết danh sách cử tri ở khu dân cư trên địa bàn phường, xã đều bố trí lực lượng bảo vệ tại chỗ túc trực, hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin.

Tính đến ngày 7/4, Thành phố Tây Ninh có 122.169 cử tri, có 8 đơn vị bầu cử, với 80 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 5 tổ bầu cử, 5 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang.


Cử tri xem niêm yết danh sách tại khu phố 1, phường 1

Với tinh thần đúng luật, nhanh chóng, chính xác, thận trọng, mọi quy trình của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Thành phố thực hiện tốt và Thành phố cũng đang tập trung cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba./.

Phương Ngân

16/04/2021 11:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThành phố Tây Ninh hoàn thành việc niêm yết danh sách sử tri/PublishingImages/2021-04/TP Tay Ninh 164_Key_16042021100502.jpg
Theo quy định của Luật Bầu cử, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 13/4/2021, các ấp, khu phố trên địa bàn Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, đồng thời thông báo rộng rãi để nhân dân biết, kiểm tra.
16/04/2021 11:00YesĐã ban hành
Ủy ban MTTQVN xã Tân Bình Thành phố Tây Ninh tổ chức hiệp thương lần thứ baỦy ban MTTQVN xã Tân Bình Thành phố Tây Ninh tổ chức hiệp thương lần thứ ba
Vào chiều ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tân Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã Tân Bình nhiệm kỳ 2021-2026, đến dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và 16/16 thành viên được triệu tập.

Tại đây, đại biểu được nghe đại diện của UBMTTQVN xã thông qua báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét, ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND xã, danh sách ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND xã và báo cáo dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến Thông qua nội dung hội nghị

Ủy ban MTTQVN xã đã phối hợp tổ chức 20 điểm lấy ý kiến đối với 49 ứng cử viên trong đó có 31 người sinh sống trên địa bàn và 18 người sinh sống ngoài địa bàn với trên 1.200 lượt cử tri tham dự, kết quả 49/49 ứng cử viên đều đạt 100% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Tại buổi hiệp thương lần thứ 3 số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã có thay đổi từ 49 vị xuống còn 40 vị, 9 vị viết đơn xin rút không tham gia ứng cử, trong đó: khối quản lý Nhà nước giảm 02 vị, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội giảm 03 vị, Khối lực lượng vũ trang giảm 1 vị, khối doanh nghiệp giảm 1 vị, đơn vị sự nghiệp giảm 01 vị, khối nhân dân 1 vị.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự hội nghị thống nhất 100% với danh sách 40 vị đủ tiêu chuẩn được cơ quan tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Viết Văn

16/04/2021 11:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinỦy ban MTTQVN xã Tân Bình Thành phố Tây Ninh tổ chức hiệp thương lần thứ ba/PublishingImages/2021-04/Tan Binh 164_Key_16042021101151.jpg
Vào chiều ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tân Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã Tân Bình nhiệm kỳ 2021-2026, đến dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và 16/16 thành viên được triệu tập.
16/04/2021 11:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 13 ( kỳ họp chuyên đề ), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 13 ( kỳ họp chuyên đề ), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Nhằm kiện toàn quản lí đội ngũ cán bộ điều hành các chức vụ của UBND phường. Sáng ngày 15/04/2021 Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có bà Cao Thị Thu - Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Thành phố Tây Ninh và 19/20 đại biểu HĐND phường.

Tại buổi họp, ông Tống Hoàng Danh  - Phó Chủ tịch HĐND phường Ninh Thạnh thông qua Nghị định số 08/NQ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ về việc " Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND "


Ông Phạm Văn Thảo - Bí thư Đảng ủy phường Ninh Thạnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND phường

Theo đó, đại biểu HĐND phường tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Thạnh đối với bà Trần Thị Thanh Thuyên, sinh năm 1978, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Ninh Thạnh.  Kết quả, bà Trần Thị Thanh Thuyên được bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Thạnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 95%.

Nguyễn Hoàng Minh

16/04/2021 11:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 13 ( kỳ họp chuyên đề ), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021/PublishingImages/2021-04/Ninh thanh 164_Key_16042021101524.jpg
Nhằm kiện toàn quản lí đội ngũ cán bộ điều hành các chức vụ của UBND phường. Sáng ngày 15/04/2021 Hội đồng nhân dân phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có bà Cao Thị Thu - Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Thành phố Tây Ninh và 19/20 đại biểu HĐND phường.
16/04/2021 11:00YesĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO