Thông Tin Trong Tỉnh
hidden
hidden
Sáng ngày 16/5/2019, Thường trực HĐND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và thứ 7 HĐND xã Phước Trạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
hidden
hidden
Chiều ngày 16-5-2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Bến Cầu đã tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân thị trấn Bến Cầu. Đoàn giám sát do ông Phạm Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn làm Trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có hai Ban HĐND Thị trấn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn.
 
Chiều ngày 14/5/2019, Thường trực HĐND xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Ông Phạm Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo hai Ban HĐND xã, Ban Thường trực UBMTTQ VN xã, lãnh đạo UBND xã và các ngành tham mưu UBND.
hidden
hidden
Sáng ngày 15/5/2019, tại phòng họp Đảng ủy xã Hiệp Tân, ông Phạm Văn Búp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị liên tịch với các Ban HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ chín, HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
hidden
hidden
Theo phản ánh từ nhân dân, chiều ngày 14/5/2019, Thường trực HĐND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thạnh Đức, hai Ban HĐND xã và Hội Nông dân xã Thạnh Đức tiến hành khảo sát tình hình cá chết hàng loạt trên sông Vàm Cỏ Đông (đoạn qua xã Thạnh Đức).
hidden
hidden
Ngày 14/5/2019, tại Văn phòng ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang. Đoàn phúc tra của Ban Kinh tế Xã hội, HĐND xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu do ông Nguyễn Thanh Thành, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội làm Trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra kết luận giám sát tiến độ thực hiện vận động nhân dân nâng cấp, cứng hóa, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Tham dự có ông Trần Lĩnh Du - Chủ tịch HĐND xã.
hidden
hidden
Sáng ngày 14/5/2019, tại Hội trường UBND xã Phước Lưu, HĐND xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng đã tiến hành họp liên trực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 9 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Bùi Văn Riêng - Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND xã chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí lãnh đạo hai ban HĐND xã, UBND, UBMTTQVN xã, và các công chức xã.
hidden
hidden
Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân Thị trấn Trảng Bàng tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp HĐND Thị trấn Trảng Bàng lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND Thị Trấn lần thứ 8, chủ trì hội nghị ông Lê Văn Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn, các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo 02 Ban HĐND Thị Trấn, các đồng chí tổ trưởng tổ HĐND 4 khu phố.
hidden
hidden
Thực hiện Điều 106 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, chiều ngày 15/5/2019, Thường trực HĐND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND xã. Bà Mai Anh - Chủ tịch HĐND xã chủ trì phiên họp. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Phỉ - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; Nguyễn Thị Cang, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã.
hidden
hidden
Sáng ngày 15/5/2019, Thường trực HĐND Thị trấn Bến Cầu tổ chức họp liên trực để dự kiến nội dung, chương trình và thời gian kỳ họp thứ bảy, HĐND Thị trấn khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có ông Bùi Viết Hùng - Thường vụ Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Thị trấn, còn có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo hai ban, lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo UBMTTQ và công chức Văn phòng thống kê Thị trấn Bến Cầu.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên: Tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 7NewThường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên: Tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 7
Chiều ngày 20/5, Thường trực HĐND xã tổ chức hội nghị thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019). Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Chí Công - Chủ tịch HĐND xã. Tham dự hội nghị có ông Đào Nguyên Vũ - Bí thư Đảng ủy xã, đại diện lãnh đạo UBND xã, BTTUBMTTQVN xã và trưởng, phó 2 Ban HĐND xã.

thanhbac 211.jpg

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đại diện Thường trực HĐND xã trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị thảo luận và đi đến thống nhất thời gian tiến hành kỳ họp trong ngày 25/6/2019 tại hội trường Đảng ủy xã. Về nội dung của kỳ họp, UBND xã sẽ trình bày 13 nội dung văn bản, gồm 12 báo cáo (theo quy định tại điểm a và c khoản 1, Điều 59 Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015) và 01 tờ trình; Thường trực HĐND trình bày 07 báo cáo, 03 tờ trình; 2 Ban HĐND xã trình bày báo cáo hoạt động của Ban trong 6 tháng đầu năm 2019 và các báo cáo thẩm tra theo luật định; Ban thường trực UBMTTQVN xã trình bày thông báo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019. 

Tại kỳ họp này, HĐND xã sẽ tiến hành miễn nhiệm đối với 01 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định tại khoản 1, Điều 101 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Dự kiến kỳ họp thông qua 5 nghị quyết, gồm: Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2020, Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã năm 2020 đối với hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã Thạnh Bắc; Nghị quyết về nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Thạnh Bắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Chí Công - Chủ tịch HĐND xã đề nghị, để tổ chức kỳ họp đảm bảo đúng luật định, hiệu quả và đạt chất lượng, Thường trực HĐND xã cần phối hợp tốt với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN và các ban, ngành có liên quan thực hiện tốt các công việc, như: công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuẩn bị các văn bản báo cáo, tờ trình trình kỳ họp, các báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND xã, … đảm bảo các nội dung văn bản theo dự kiến chương trình kỳ họp phải được gửi đến đại biểu HĐND xã trước 5 ngày, thông báo trên loa, đài của xã trước 10 ngày trước khi diễn ra kỳ họp.

Trong thời gian từ nay đến ngày diễn ra kỳ họp đề nghị Thường trực HĐND, UBND, 2 Ban HĐND xã, các cơ quan liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan theo dự kiến chương trình kỳ họp, nếu có nội dung phát sinh so với dự kiến đề nghị báo cáo ngay để Thường trực HĐND xã tổ chức họp, xem xét và quyết định để điều chỉnh, bổ sung trình kỳ họp xem xét, quyết định.

Thường trực HĐND xã Thạnh Bắc


5/21/2019 3:15 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên: Tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 7/PublishingImages/thanhbac%20211.jpg
Chiều ngày 20/5, Thường trực HĐND xã tổ chức hội nghị thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019). Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Chí Công - Chủ tịch HĐND xã. Tham dự hội nghị có ông Đào Nguyên Vũ - Bí thư Đảng ủy xã, đại diện lãnh đạo UBND xã, BTTUBMTTQVN xã và trưởng, phó 2 Ban HĐND xã.
5/21/2019 3:15 PMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND thị trấn Tân Biên: Họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021NewThường trực HĐND thị trấn Tân Biên: Họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng ngày 20/5, ông Nguyễn Ngọc Mẫn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Tân Biên chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND Thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

thitrantbien 21.jpg

Quang cảnh buổi họp

Tại hội nghị, Thường trực HĐND Thị trấn đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 vào ngày 28/6/2019. Chương trình kỳ họp thứ 7 gồm những nội dung như: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tờ trình, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn Thị trấn; báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.

Về báo cáo của HĐND gồm: báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng cuối năm 2019 của thường trực, 2 ban HĐND; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND Thị trấn; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND Thị trấn; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thị trấn; báo cáo tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND Thị trấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND; tờ trình về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND; báo cáo thẩm tra của 2 ban HĐND; thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 của UBMTTQVN Thị trấn.

 Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Mẫn - Chủ tịch HĐND Thị trấn đề nghị UBND Thị trấn cần tập trung chuẩn bị các nội dung theo dự kiến chương trình kỳ họp và hoàn thiện các văn bản chuyển đến 2 ban thẩm tra theo đúng quy định, chuẩn bị điều kiện phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 7 HĐND Thị trấn, phối hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 theo kế hoạch đề ra.

Phan Thị Bình (Thường trực HĐND Thị trấn)


5/21/2019 3:10 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND thị trấn Tân Biên: Họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021/PublishingImages/thitrantbien%2021.jpg
Sáng ngày 20/5, ông Nguyễn Ngọc Mẫn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Tân Biên chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND Thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
5/21/2019 3:10 PMYesĐã ban hành
Ban Pháp chế HĐND xã Tân Bình, huyện Tân Biên: Giám sát kết quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xãNewBan Pháp chế HĐND xã Tân Bình, huyện Tân Biên: Giám sát kết quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã
Ngày 14/5, Ban Pháp chế HĐND xã Tân Bình, huyện Tân Biên tổ chức giám sát kết quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã. Đoàn do ông Trần Văn Thiện - Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã làm Trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của Thường trực HĐND xã, thành viên Ban Pháp chế HĐND xã, đại diện UBMTTQVN và đại biểu HĐND xã Tân Bình.

tanbien 17.jpg

Quang cảnh buổi giám sát

Nhìn chung, đơn vị được giám sát đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xã Tân Bình, cụ thể: Thường xuyên kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã, các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và theo yêu cầu đột xuất. Các thành viên luôn phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân. Đặc biệt là trong những vụ việc phức tạp có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương như hành vi trốn tránh không thực hiện lệnh gọi nhập ngũ, hành vi đe dọa đập phá kênh Phước Hòa, tảo hôn…

Tổ chức tuyên truyền trong các cuộc họp ở tổ, ấp và các cuộc tiếp xúc cử tri được 44 cuộc với 1.450 lượt người tham dự; tuyên truyền trên loa truyền thanh được 38 buổi được 1.200 giờ; tuyên truyền thông qua Câu lạc bộ nông dân với pháp luật được 8 buổi với 190 lượt người tham dự gồm các văn bản cụ thể như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản liên quan đến việc bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, Luật bảo vệ môi trường, Luật nuôi con nuôi, Luật An ninh mạng, Các tiêu chí về nông thôn mới, Luật bảo hiểm y tế, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình năm 2014...

Hiện đang được khai thác và sử dụng 1 tủ sách với 97 đầu sách. Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã đều dành kinh phí để bổ sung đầu sách mới vào tủ sách.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cụ thể như: Nội dung tuyên truyền chưa phong phú, chưa có dẫn chứng minh họa cụ thể chủ yếu chỉ nhìn đọc tài liệu, dễ gây nhàm chán, không thu hút người nghe.

Kết thúc buổi giám sát, ông Trần Văn Thiện - Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã đã chia sẻ và ghi nhận những khó khăn của đơn vị được giám sát, đồng thời đề nghị đơn vị được giám sát tiếp tục phát huy những việc đã làm được, khắc phục những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện.

Phạm Thị Minh

5/21/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinBan Pháp chế HĐND xã Tân Bình, huyện Tân Biên: Giám sát kết quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã/PublishingImages/tanbien%2017.jpg
Ngày 14/5, Ban Pháp chế HĐND xã Tân Bình, huyện Tân Biên tổ chức giám sát kết quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã. Đoàn do ông Trần Văn Thiện - Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã làm Trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của Thường trực HĐND xã, thành viên Ban Pháp chế HĐND xã, đại diện UBMTTQVN và đại biểu HĐND xã Tân Bình.
5/21/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
HĐND xã An Bình, huyện Châu Thành: Tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 8 của HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021NewHĐND xã An Bình, huyện Châu Thành: Tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 8 của HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 17/5, HĐND xã An Bình, huyện Châu Thành tổ chức họp liên trực chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 8 của HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

​Kỳ họp lần thứ 8, HĐND xã sẽ  tổ chức  trong 1 ngày (ngày 20/6/2019). Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả duy trì và giữ vững các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của 02 ban của HĐND xã. Để chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, Thường trực HĐND xã thông báo thời gian cho các Tổ đại biểu HĐND xã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở nội dung dự kiến, UBND xã, UBMTTQVN xã chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, gửi các Ban HĐND xã thẩm tra, đảm bảo thời gian quy định. Ngoài ra còn tăng cường tuyên truyền hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND xã trước, trong và sau kỳ họp. 

anbinh 21.jpg

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các ban, ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp để triển khai hiệu quả các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo kỳ họp diễn ra thành công.

Thanh Vũ (MTTQ xã)


5/21/2019 2:55 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã An Bình, huyện Châu Thành: Tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 8 của HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021/PublishingImages/anbinh%2021.jpg
Sáng ngày 17/5, HĐND xã An Bình, huyện Châu Thành tổ chức họp liên trực chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 8 của HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5/21/2019 2:55 PMNoĐã ban hành
Đại biểu HĐND huyện Tân Biên tiếp xúc cử tri ấp Cầu, xã Tân Phong trước kỳ họp thứ 8NewĐại biểu HĐND huyện Tân Biên tiếp xúc cử tri ấp Cầu, xã Tân Phong trước kỳ họp thứ 8
Ngày 15.5.2019, tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên gồm: ông Trần Văn Lộc - PCT UBND huyện, bà Trần Thị Thanh Huyền - Giáo viên trường THPT Trần Phú, ông Lê Văn Bài - Chủ tịch HĐND xã Tân Phong cùng với đại biểu HĐND xã Tân Phong đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 bà con cử tri ấp Cầu trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện và lần thứ 7 HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

tanphong 21.5.jpg

Cử tri ấp Cầu, xã Tân Phong phát biểu ý kiến

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu hai cấp thông báo kết quả trả lời ý kiến cử tri trong tiếp xúc trước lần trước đã được các cử tri đồng thuận. Cử tri ấp Cầu xã Tân Phong đã tập trung phản ánh những tâm tư, nguyện vọng đến đại biểu về các vấn đề như sau: Kiến nghị Công an xã có giải pháp xử lý tệ nạn ma túy, cờ bạc đá gà, đánh bài… đang diễn ra trên địa bàn xã; Các ngành các cấp thường xuyên kiểm tra vấn đề ô nhiễm môi trường ở các công ty xí nghiệp trên địa bàn xã; UBND xã cần có kế hoạch tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn ở ấp Cầu nhất là tuyến đường tổ 3 và tổ 10 ấp Cầu. Các đại biểu HĐND thường xuyên xuống địa bàn khu dân cư để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; Tuyến đường tổ 14 hộ ông Lê Văn Màng chặn cống thoát nước lại để nuôi cá gây gập úng, kiến nghị UBND xã có giải pháp xử lý; Hiện tại phía sau nhà văn hóa ấp Cầu, người dân vứt bỏ rác thải bừa bãi gây mất vệ sinh, kiến nghị UBND xã kiểm tra xử lý; Thủ tục hành chính của trung tâm y tế huyện Tân Biên nhùng nhằn, gây khó khăn cho bệnh nhân, kiến nghị các ngành các cấp xem xét kiểm tra lại.

Đại biểu HĐND hai cấp và lãnh đạo địa phương đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời tiếp thu, ghi nhận hai ý kiến để chuyển ngành chức năng có liên quan xem xét, giải quyết.

TT. HĐND XÃ TÂN PHONG

5/21/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinĐại biểu HĐND huyện Tân Biên tiếp xúc cử tri ấp Cầu, xã Tân Phong trước kỳ họp thứ 8/PublishingImages/tanphong%2021.5.jpg
Ngày 15.5.2019, tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên gồm: ông Trần Văn Lộc - PCT UBND huyện, bà Trần Thị Thanh Huyền - Giáo viên trường THPT Trần Phú, ông Lê Văn Bài - Chủ tịch HĐND xã Tân Phong cùng với đại biểu HĐND xã Tân Phong đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 bà con cử tri ấp Cầu trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện và lần thứ 7 HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5/21/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động của Trung tâm VHTTHTCĐ đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNewBan Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động của Trung tâm VHTTHTCĐ đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sáng ngày 16/5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Văn Sớm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi làm việc.

​Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh có 337 thiết chế văn hóa gồm 1 Trung tâm Văn hóa tỉnh, 9 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thành phố; 95 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; 221 nhà văn hóa ấp, liên ấp và 11 nhà văn hóa dân tộc. Trong đó có 81/95 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng có trụ sở hoạt động, 36/81 Trung tâm đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tất cả Trung tâm đạt chuẩn đều có sân bóng đá, khu tập thể thao đơn giản, hội trường 200 chỗ, đảm bảo từ 3 đến 5 phòng chức năng, được trang bị các trang thiết bị để hoạt động. Đa số các Trung tâm đều có bộ máy tổ chức đảm bảo theo quy định và hình thành hệ thống cộng tác viên, có quy chế hoạt động, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động cho các Trung tâm. Ngoài ra, một số Trung tâm cũng đã chủ động hướng dẫn hoạt động cho nhà văn ấp trên địa bàn.

ognsom 21.5.jpg

Ông Võ Văm Sớm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn đã đề nghị Sở giải trình thêm một số nội dung, cụ thể: việc thực hiện kinh phí theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp và Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh còn chậm, đến nay các xã vẫn thực hiện theo quy định cũ; đa số BGĐ Trung tâm không có chuyên môn về văn hóa nên khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động; trang thiết bị được trang cấp nhưng không có người biết sử dụng gây lãng phí, hư hỏng, có nơi không có trang thiết bị phải đi thuê để sử dụng; phòng đọc sách hiệu quả không cao; công tác xã hội hóa cho hoạt động của Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn…

Kết thúc buổi làm việc, ông Võ Văn Sớm đã ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của đơn vị, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh sơ kết Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; rà soát, xem xét có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp trang thiết bị cho những Trung tâm có nhu cầu hoạt động nhưng chưa có cơ sở vật chất; khảo sát tình hình và nhu cầu của người dân về phòng đọc sách tại các Trung tâm để có hướng khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động; khảo sát, nắm bắt nhu cầu trang cấp các trang thiết bị theo nhu cầu của địa phương, để tránh lãng phí và hư hỏng do không có người sử dụng.

YP


5/21/2019 11:00 AMĐã ban hànhVăn hóa xã hộiTinBan Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động của Trung tâm VHTTHTCĐ đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/PublishingImages/ognsom%2021.5.jpg
Sáng ngày 16/5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Văn Sớm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì buổi làm việc.
5/21/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu tổ chức Hội nghị phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân xãNewThường trực HĐND xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu tổ chức Hội nghị phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân xã
Chiều ngày 17/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND xã do bà Bùi Thị Trúc Giang - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Rã - Phó bí thư đảng ủy xã, bà Phan Thị Ngọc Dung - Chủ tịch UBND xã, bà Đỗ Thị Kim Quyên - Chủ tịch UBMTTQVN xã.

baudon 21.5.jpg

Quang cảnh phiên giải trình

Tại phiên giải trình, bà Phan Thị Ngọc Dung - Chủ tịch UBND xã đã báo cáo việc giải quyết tình trạng lấn chiếm lề đường khu vực ấp 1, đường Bàu Đồn - Phước Thạnh và hộ ông Nguyễn Bá Thành ở ấp 6; Việc giải quyết hồ sơ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, ngày 12/5/2015 về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến, làm nhiệm vụ quốc tế;

Ông Nguyễn Công Bằng - Phó Công an xã đã giải trình về tình trạng tổ chức đánh bài và cho vay tiền nóng, lãi suất cao như tín dụng đen tại tổ 8 ấp 4; Một số thanh niên chạy xe lạng lách, rú ga trên các tuyến đường xã; Xử lý tình trạng máy bắn cá hoạt động trá hình trên địa bàn xã.

Về cơ bản, đại biểu tham dự hội nghị thống nhất với báo cáo của UBND, Công an xã về việc giải trình các nội dung đã đặt ra. Với giải trình của bà Phan Thị Ngọc Dung – Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Công Bằng - Phó Công an xã đã trả lời trên tinh thần trách nhiệm và nêu ra các giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng lấn đường và đôn đốc ngành cấp trên giải quyết hồ sơ dân công hỏa tuyến sớm để người dân hưởng được các chế độ theo quy định; Xử lý nghiêm tình trạng máy bắn cá hoạt động trá hình trên địa bàn xã.

Kết thúc hội nghị, bà Bùi Thị Trúc Giang- Phó Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã tiếp tục lãnh đạo, xử lý tình trạng lấn chiếm lề đường ở khu vực ấp 1, đường Bàu Đồn - Phước Thạnh đáp ứng nguyện vọng của cử tri tránh mất lòng tin trong nhân dân.

Đối với Công an cần giải quyết dứt điểm đánh bài và cho vay tiền nóng lãi suất cao như tín dụng đen và các điểm khác mới phát sinh trên địa bàn và xử lý nghiêm tình trạng máy bắn cá hoạt động trá hình trên địa bàn xã gây bức xúc trong nhân dân trong thời gian vừa qua.

                   Thường trực HĐND xã Bàu Đồn

5/21/2019 9:00 AMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu tổ chức Hội nghị phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân xã/PublishingImages/baudon%2021.5.jpg
Chiều ngày 17/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND xã do bà Bùi Thị Trúc Giang - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Rã - Phó bí thư đảng ủy xã, bà Phan Thị Ngọc Dung - Chủ tịch UBND xã, bà Đỗ Thị Kim Quyên - Chủ tịch UBMTTQVN xã.
5/21/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Trường Đông, huyện Hòa Thành tổ chức phiên giải trình công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bànNewThường trực Hội đồng nhân dân xã Trường Đông, huyện Hòa Thành tổ chức phiên giải trình công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn
Chiều ngày 15/5/2019, Thường trực HĐND xã Trường Đông tổ chức phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã. Ông Võ Công Tạo – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì phiên giải trình.
Tham dự có Trưởng, phó hai ban Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Đại biểu HĐND xã đại diện 5 ấp, ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND xã, các Phó Chủ tịch UBND và các ngành chuyên môn trực thuộc UBND xã.

hoathanh 20.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại phiên giải trình, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trong đó tập trung việc quản lý các phần đất chưa sử dụng (đất đường xe bò, đất cứu hộ, cứu nạn) phía sau 2 phần đất thổ cư, sau hai nền phố chợ Trường Lưu. Qua đó cho thấy việc quản lý đất chưa sử dụng được UBND xã quản lý chặt chẽ, chưa phát hiện tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lấn chiếm phần diện tích đất này. Tuy nhiên, hiện tại số đất này phần lớn đã bị người dân chiếm dụng trái phép để xây các công trình phụ (nhà tắm, hố xí) hoặc rào chắn để chiếm dụng.

Tại phiên họp, có 03 lượt đại biểu tham dự phát biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung như: Tính chính xác về kết quả rà soát, cập nhật số liệu đất thuộc diện giải trình; Đề nghị hướng giải quyết số diện tích đất này thời gian tới . Các nội dung trên đã được Chủ tịch UBND xã trực tiếp giải trình làm rõ.

Kết luận phiên giải trình, ông Võ Công Tạo - Chủ tịch HĐND xã, chủ trì phiên giải trình ghi nhận sự nỗ lực điều hành của UBND xã và các ngành chuyên môn thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc vai trò quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương theo Luật định. Đồng thời đề nghị UBND xã cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đất đai, nhất là Luật Đất đai để Nhân dân hiểu và chấp hành. Kiến nghị UBND xã tiếp tục điều tra, quản lý chặt chẽ số diện tích đất chưa sử dụng không để người dân tự ý xây các công trình kiên cố trên diện tích đất trái phép; đề xuất cấp thẩm quyền có chủ trương để giải quyết thống nhất số đất chưa sử dụng trong toàn huyện nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai hiện có, tránh lãng phí nhưng phải tính đến khả năng không gây khó khăn cho việc cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

                                         Thường trực HĐND xã Trường Đông

5/20/2019 9:35 AMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực Hội đồng nhân dân xã Trường Đông, huyện Hòa Thành tổ chức phiên giải trình công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn/PublishingImages/hoathanh%2020.5.jpg
Chiều ngày 15/5/2019, Thường trực HĐND xã Trường Đông tổ chức phiên giải trình công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã. Ông Võ Công Tạo – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì phiên giải trình.
Tham dự có Trưởng, phó hai ban Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Đại biểu HĐND xã đại diện 5 ấp, ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND xã, các Phó Chủ tịch UBND và các ngành chuyên môn trực thuộc UBND xã.
5/20/2019 9:35 AMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND huyện Hòa Thành họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019NewThường trực HĐND huyện Hòa Thành họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019
Chiều ngày 15.5.2019, Thường trực HĐND huyện Hòa Thành tổ chức cuộc họp thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 20121 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019). Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Thành, Chủ tịch HĐND huyện  Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

hoathanh.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI, dự kiến tổ chức vào ngày 24 và 25/6/2019, tại hội trường UBND huyện, với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, Thường trực HĐND và hai ban HĐND huyện sẽ trình các báo cáo, tờ trình về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch quản lý, sử dụng đất công trên trên địa bàn huyện";…

UBND huyện sẽ trình các báo cáo, tờ trình về tình hình thực hiện quyết toán ngân sách huyện, xã và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2018; việc điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019;...

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của Tòa án Nhân dân về công tác xét xử; báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân về công tác kiểm sát và báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án 6 tháng đầu năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Thành, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Phong yêu cầu, UBND huyện, các Ban của HĐND huyện và các ngành liên quan phải làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp. Trong đó, thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri phải thông báo công khai để mở rộng thành phần cử tri dự. Nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được rà soát, thẩm tra kỹ, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định.

Thường trực HĐND huyện

5/20/2019 9:15 AMĐã ban hànhThời sự chính trịTinThường trực HĐND huyện Hòa Thành họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019/PublishingImages/hoathanh.5.jpg
Chiều ngày 15.5.2019, Thường trực HĐND huyện Hòa Thành tổ chức cuộc họp thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 20121 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019). Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Thành, Chủ tịch HĐND huyện  Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.
5/20/2019 9:15 AMYesĐã ban hành
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7NewThường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7
Chiều ngày 16/5/2019. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu tổ chức phiên họp Thường trực HĐND xã để thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ trì phiên họp là ông Nguyễn Tấn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

DMC 20.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại phiên họp đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; dự kiến chương trình giám sát của HĐND xã năm 2019; Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Qua thảo luận, Thường trực HĐND xã thống nhất dự kiến kỳ họp thứ 7 HĐND xã diễn ra trong 01 ngày 25/6/2019, tại Hội trường UBND xã Chà Là. Nội dung kỳ họp lần này dự kiến sẽ trình 06 báo cáo và 02 tờ trình; 02 Ban HĐND xã báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; UBND xã trình 14 báo cáo và 03 tờ trình; UBMTTQVN thông báo tham gia xây dưng chính quyến 6 tháng đầu năm 2019; Thời gian tiếp xúc cử tri 04 điểm là từ ngày 20 - 23/5/2019.

Kết luận tại phiên họp, ông Nguyễn Tấn Sang – Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã chuẩn bị các nội dung kỳ họp đúng thời gian theo luật định và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đảm bảo kế hoạch đề ra.

            Lê Thành Nhân

5/20/2019 9:15 AMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7/PublishingImages/DMC%2020.5.jpg
Chiều ngày 16/5/2019. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu tổ chức phiên họp Thường trực HĐND xã để thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ trì phiên họp là ông Nguyễn Tấn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.
5/20/2019 9:15 AMYesĐã ban hành
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu: tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và thứ 7 HĐND xãNewThường trực Hội đồng nhân dân xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu: tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và thứ 7 HĐND xã
Sáng ngày 16/5/2019, Thường trực HĐND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và thứ 7 HĐND xã Phước Trạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

phuoctrach 20.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Dự kiến thời gian tiếp xúc cử tri là từ ngày 22 đến ngày 24/5/2019 tại địa điểm 3 ấp. Thường trực HĐND chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Gò Dầu, thứ 7 HĐND xã Phước Trạch nhiệm kỳ 2016 -2021 với các nội dung cụ thể như sau:

Mời lãnh đạo UBND xã dự tiếp xúc cử tri ở các điểm tiếp xúc, yêu cầu UBND chỉ đạo cán bộ văn hóa thông tin xã trang trí khẩu hiệu, bàn thờ Tổ quốc, âm thanh phục vụ cho công tác tiếp xúc cử tri; Đối với UBMTTQVN xã Phước Trạch: Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Gò Dầu, thứ 7 HĐND xã Phước Trạch nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường trực HĐND xã lập dự toán kinh phí và cấp chế độ theo quy định. Mời lãnh đạo UBND xã dự tiếp xúc cử tri ở các điểm tiếp xúc, yêu cầu UBND xã chỉ đạo cán bộ văn hóa thông tin xã trang trí khẩu hiệu, bàn thờ Tổ quốc, âm thanh phục vụ cho công tác tiếp xúc cử tri; Phối hợp với UBND xã ký và phát hành thơ mời đến các ngành, tổ chức có liên quan và cử tri từng ấp theo thời gian, địa điểm của kế hoạch này; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các ấp và Trạm truyền thanh thông báo thời gian, địa điểm và Chương trình các buổi tiếp xúc cử tri ở các ấp. (Chỉ tiêu vận động cử tri tham dự Hội nghị tiếp xúc ít nhất 50 người trên một ấp). Liên hệ các ấp chuẩn bị vệ sinh địa điểm tiếp xúc cử tri, nước uống phục vụ buổi tiếp xúc; làm công tác tổ chức hội nghị chương trình tiếp xúc cử tri, ghi biên bản đầy đủ kết quả tiếp xúc cử tri. Thống nhất với tổ đại biểu và thường trực HĐND xã gửi biên bản tiếp xúc cử tri về thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đúng thời gian, quy định.

Kết thúc hội nghị, bà Mai Anh - Chủ tịch HĐND xã đề nghị đại biểu HĐND xã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri đầy đủ theo địa bàn. Trường hợp vắng phải có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Thường trực HĐND xã. Đại biểu HĐND xã thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã, kết quả trả lời, giải quyết của các cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri đã nêu trong lần tiếp xúc trước; nghe ý kiến phát biểu của cử tri, giải thích những nội dung mà đại biểu HĐND xã có thông tin. Các ý kiến của cử tri, các đại biểu HĐND xã tiếp tục theo dõi, phản ảnh kịp thời đến UBND xã, để giải quyết đảm bảo tiến độ, đạt kết quả cao.         

                                                    Thường trực HĐND xã Phước Trạch

5/20/2019 9:10 AMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực Hội đồng nhân dân xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu: tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và thứ 7 HĐND xã/PublishingImages/phuoctrach%2020.5.jpg
Sáng ngày 16/5/2019, Thường trực HĐND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và thứ 7 HĐND xã Phước Trạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5/20/2019 9:10 AMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND Thị trấn Bến Cầu tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019NewThường trực HĐND Thị trấn Bến Cầu tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019
Chiều ngày 16-5-2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Bến Cầu đã tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân thị trấn Bến Cầu.
Đoàn giám sát do ông Phạm Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn làm Trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có hai Ban HĐND Thị trấn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn.
 

bencau 20.5.jpg

Quang cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thị trấn về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận được 20 lượt người đến khiếu nại trực tiếp và đã nhận được 6 đơn yêu cầu giải quyết của công dân (1 đơn tranh chấp dân sự; 5 đơn tranh chấp đất đai); đã đưa ra hòa giải thành 2 đơn, 1 đơn tự rút; còn 3 đơn hòa giải không thành tiếp tục mời hòa giải, không có trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Các thành viên trong Đoàn giám sát đã đặt ra nhiều vấn đề cũng như lắng nghe các ý kiến giải trình của Ủy ban nhân dân Thị trấn và các bộ phận chuyên môn. Đoàn giám sát nhận thấy, thời gian qua Ủy ban nhân dân Thị trấn đã quan tâm đến công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tỉ lệ hòa giải thành đạt cao.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi các tổ hòa giải ở khu phố còn những khó khăn, hạn chế như: công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật còn hạn chế chưa kịp thời hướng dẫn, tập huấn cho các hòa giải viên ở khu phố về kiến thức pháp luật. Từ đó, công tác hòa giải ở khu phố còn mang tính vận động hay tư vấn pháp luật hoặc thương lượng, thỏa thuận giữa các bên, không mang tính chế tài, bắt buộc, cho nên có một số cá nhân cố tình vắng mặt trong phiên hòa giải đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác hòa giải ở cơ sở.

Kết thúc buổi giám sát, ông Phạm Ngọc Hải - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn của UBND Thị trấn trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND Thị trấn tăng cường chỉ đạo cho cán bộ Tư pháp phối hợp với các ngành đoàn thể Thị trấn tích cực tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo ra nhân dân đến tận tổ dân cư tự quản tốt hơn nữa trong thời gian tới.

                                                                                           Ngọc Hải

5/20/2019 9:10 AMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND Thị trấn Bến Cầu tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019/PublishingImages/bencau%2020.5.jpg
Chiều ngày 16-5-2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Bến Cầu đã tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân thị trấn Bến Cầu.
Đoàn giám sát do ông Phạm Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn làm Trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có hai Ban HĐND Thị trấn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn.
 
5/20/2019 9:10 AMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xãNewThường trực HĐND xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã
Chiều ngày 14/5/2019, Thường trực HĐND xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Ông Phạm Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo hai Ban HĐND xã, Ban Thường trực UBMTTQ VN xã, lãnh đạo UBND xã và các ngành tham mưu UBND.

Tại phiên họp, thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã gồm các nội dung như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết tiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đơn tranh chấp của nhân dân; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7; Xem xét các báo cáo của Thường trực và hai Ban HĐND; Thông báo của UBMTTQVN xã tham gia xây dựng chính quyền và một số báo cáo khác theo đúng luật định.

Kết luận phiên họp, ông Phạm Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND xã đề nghị công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã phải bảo đảm đúng quy định của Luật; tổ chức thẩm tra trình kỳ họp và tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định.

                                                                              Thường trực HĐND xã Gia Lộc

5/20/2019 9:00 AMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 14/5/2019, Thường trực HĐND xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Ông Phạm Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo hai Ban HĐND xã, Ban Thường trực UBMTTQ VN xã, lãnh đạo UBND xã và các ngành tham mưu UBND.
5/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ chín HĐND xã khóa XI (giữa năm 2019)  Thường trực HĐND xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ chín HĐND xã khóa XI (giữa năm 2019) 
Sáng ngày 15/5/2019, tại phòng họp Đảng ủy xã Hiệp Tân, ông Phạm Văn Búp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị liên tịch với các Ban HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ chín, HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

hieptan 16.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Kỳ họp thứ chín - HĐND xã khóa XI là kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND xã, dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp vào ngày 20/6/2019. Tại kỳ họp này, HĐND xã sẽ xem xét các nội dung:

Đối với UBND xã: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của UBND xã 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2018; Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018; Tờ trình phân bổ kết dư ngân sách xã năm 2018; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND xã.

Đối với Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND xã; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND xã; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 9 HĐND xã; Báo cáo giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND xã về vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; Tờ trình về dự kiến nội dung chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã: Thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng thời trong kỳ họp giữa năm 2019, HĐND xã sẽ thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cần tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận tập trung làm rõ về nội dung, chương trình kỳ họp và thống nhất về thời gian lấy số liệu thực hiện báo cáo của các đơn vị (01/01/2019 đến 31/5/2019, ước thực hiện đến hết tháng 6/2019). Hội nghị đã thống nhất tại kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND xã sẽ trình HĐND xã thông qua 04 dự thảo nghị quyết về các nội dung như: Nghị quyết về quyết toán ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết về phân bổ kết dư ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết về kết quả giám sát công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Búp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị Thường trực HĐND xã, các Ban của HĐND xã, UBND xã, UBMTTQ Việt Nam xã cần tập trung xây dựng các văn bản trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định; Văn phòng – Thống kê thực hiện tham mưu Thường trực HĐND, UBND rà soát các nội dung trình kỳ họp và chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp theo kế hoạch đề ra.

                                                                              Trần Thị Kim Nguyệt

5/16/2019 2:30 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ chín HĐND xã khóa XI (giữa năm 2019)  /PublishingImages/hieptan%2016.5.jpg
Sáng ngày 15/5/2019, tại phòng họp Đảng ủy xã Hiệp Tân, ông Phạm Văn Búp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị liên tịch với các Ban HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ chín, HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
5/16/2019 2:30 PMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu khảo sát tình hình cá chết hàng loạt trên sông Vàm Cỏ ĐôngThường trực HĐND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu khảo sát tình hình cá chết hàng loạt trên sông Vàm Cỏ Đông
Theo phản ánh từ nhân dân, chiều ngày 14/5/2019, Thường trực HĐND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thạnh Đức, hai Ban HĐND xã và Hội Nông dân xã Thạnh Đức tiến hành khảo sát tình hình cá chết hàng loạt trên sông Vàm Cỏ Đông (đoạn qua xã Thạnh Đức).

cachet.png

cachet 1.png

Người dân vớt cá khi nổi trên mặt sông

Qua khảo sát, trong ngày 14/5/2019 trên sông Vàm cỏ Đông, đoạn qua xã Thạnh Đức xảy ra việc cá chết hàng loạt, theo ghi nhận ý kiến của người dân nguyên nhân cá chết nghi là do nguồn nước sông bị ô nhiễm. Khi phát hiện người dân tập trung theo bờ sông để vớt cá, ước tính khoảng trên 500kg cá chết.

Với tình hình trên, Thường trực Hội đồng nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân xã kiến nghị về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kịp thời kiểm tra xác định nguyên nhân cá chết đồng thời vận động người dân thường xuyên theo dõi nhằm phát hiện kịp thời để có phản ánh đến các ngành chức năng xử lý kịp thời.

Xuân Lành (Thường trực HĐND xã Thạnh Đức)

5/16/2019 2:15 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu khảo sát tình hình cá chết hàng loạt trên sông Vàm Cỏ Đông/PublishingImages/cachet.png
Theo phản ánh từ nhân dân, chiều ngày 14/5/2019, Thường trực HĐND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thạnh Đức, hai Ban HĐND xã và Hội Nông dân xã Thạnh Đức tiến hành khảo sát tình hình cá chết hàng loạt trên sông Vàm Cỏ Đông (đoạn qua xã Thạnh Đức).
5/16/2019 2:15 PMYesĐã ban hành
Ban Kinh tế-Xã hội HĐND xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu phúc tra sau giám sátBan Kinh tế-Xã hội HĐND xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu phúc tra sau giám sát
Ngày 14/5/2019, tại Văn phòng ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang. Đoàn phúc tra của Ban Kinh tế Xã hội, HĐND xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu do ông Nguyễn Thanh Thành, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội làm Trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra kết luận giám sát tiến độ thực hiện vận động nhân dân nâng cấp, cứng hóa, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Tham dự có ông Trần Lĩnh Du - Chủ tịch HĐND xã.

camgiang 16.5.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Theo kết luận giám sát trước đây, Ban phát triển ấp Cẩm An còn tồn tại một số hạn chế như: tiến độ thực hiện các tuyến đường còn chậm; việc lưu trữ hồ sơ có liên quan và công tác công khai chưa đảm bảo. Tuy nhiên qua cuộc phúc tra này nhìn chung ấp đã khắc phục các hạn chế trên và trong những tháng đầu năm 2019 ấp cũng đã thực hiện nâng cấp được một số tuyến đường.

Bên cạnh đó vẫn còn hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như chưa thống kê các tuyến đường trên địa bàn ấp mà nhân dân tự thực hiện; tỷ lệ vận động nhân dân còn thấp so với kế hoạch cấp trên đề ra.

Kết luận buổi phúc tra, ông Nguyễn Thanh Thành đề nghị Ban phát triển ấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua.  Cần tăng cường với các tổ chức chính trị - xã ấp, kịp thời nắm bắt những nhu cầu bức xúc của nhân dân để phối hợp vận động thực hiện cứng hóa các tuyến đường trên địa bàn. Đồng thời củng cố hoàn chỉnh hồ sơ sau khi hoàn thành công trình, báo cáo về trên theo quy định.

                                                          THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

5/16/2019 2:15 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinBan Kinh tế-Xã hội HĐND xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu phúc tra sau giám sát/PublishingImages/camgiang%2016.5.jpg
Ngày 14/5/2019, tại Văn phòng ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang. Đoàn phúc tra của Ban Kinh tế Xã hội, HĐND xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu do ông Nguyễn Thanh Thành, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội làm Trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra kết luận giám sát tiến độ thực hiện vận động nhân dân nâng cấp, cứng hóa, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Tham dự có ông Trần Lĩnh Du - Chủ tịch HĐND xã.
5/16/2019 2:15 PMYesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng: Tổ chức họp liên trực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 9 khóa XI, nhiệm kỳ  2016-2021Hội đồng nhân dân xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng: Tổ chức họp liên trực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 9 khóa XI, nhiệm kỳ  2016-2021
Sáng ngày 14/5/2019, tại Hội trường UBND xã Phước Lưu, HĐND xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng đã tiến hành họp liên trực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 9 khóa XI, nhiệm kỳ  2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Bùi Văn Riêng - Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND xã chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí lãnh đạo hai ban HĐND xã, UBND, UBMTTQVN xã, và các công chức xã.

phuocluu 16.5.jpg

Quang cảnh cuộc họp liên trực của HĐND xã Phước Lưu

Kỳ họp lần thứ 9 HĐND xã là kỳ họp giữa năm. Kỳ họp dự kiến sẽ nghe Báo cáo của UBND xã trong chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo về vệc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND xã lần thứ 9. Đồng thời, kỳ họp lần này còn xem xét và đánh giá tình hình hoạt động của HĐND xã; hai Ban HĐND xã  6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Nghe UBMTTQVN xã Thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền  6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

Trên cơ sở đó, các vị đại biểu HĐND xã tích cực thảo luân đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và  những thiếu sót, tồn tại trong quá trình hoạt động của UBND xã và Thường trực HĐND xã để HĐND xã xem xét quyết định những nội dung quan trọng của kỳ họp, đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra.

                                                                             Nguyễn Duy Linh (Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Lưu)

5/16/2019 2:10 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng: Tổ chức họp liên trực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 9 khóa XI, nhiệm kỳ  2016-2021/PublishingImages/phuocluu%2016.5.jpg
Sáng ngày 14/5/2019, tại Hội trường UBND xã Phước Lưu, HĐND xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng đã tiến hành họp liên trực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 9 khóa XI, nhiệm kỳ  2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Bùi Văn Riêng - Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND xã chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí lãnh đạo hai ban HĐND xã, UBND, UBMTTQVN xã, và các công chức xã.
5/16/2019 2:10 PMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND Thị trấn Trảng Bàng họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp HĐND Thị Trấn lần thứ 8 Thường trực HĐND Thị trấn Trảng Bàng họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp HĐND Thị Trấn lần thứ 8
Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân Thị trấn Trảng Bàng tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp HĐND Thị trấn Trảng Bàng lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND Thị Trấn lần thứ 8, chủ trì  hội nghị ông Lê Văn Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn, các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo 02 Ban HĐND Thị Trấn, các đồng chí tổ trưởng tổ HĐND 4 khu phố.

thitran trangbang 16.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Cuộc họp đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND Thị trấn vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, địa điểm tại Hội trường UBND Thị trấn, chương trình kỳ họp gồm có các báo cáo công tác hoạt động, điều hành của UBND Thị trấn 6 tháng đầu năm; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh 6 tháng đầu  năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo việc thu, chi ngân sách địa năm 2019; Tờ trình về việc quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo về việc việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND Thị trấn lần thứ 6; Báo cáo công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của cử tri 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn Thị trấn; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thị trấn 6 tháng đầu năm 2019;  Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Thị trấn 6 tháng đầu năm 2019; Các báo chuyên đề của Thường trực HĐND,UBMTTQVN; Báo cáo thẩm tra văn kiện kỳ họp HĐND lần thứ 8 của hai Ban.

Tại kỳ họp HĐND lần thứ 8, Thường trực HĐND Thị Trấn dự kiến thông qua các Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2018, Nghị quyết đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu  năm 2019, Nghị quyết về việc chương trình hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND Thị trấn năm 2020 và một số Nghị quyết khác.

Kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hậu - Chủ tịch HĐND Thị trấn đề nghị các đơn vị liên quan, hai Ban HĐND Thị trấn cần tập trung chuẩn bị thực hiện đảm bảo theo nội dung chương trình kỳ họp, hoàn thiện các báo cáo chuyển đến Thường trực HĐND, hai Ban HĐND Thị trấn theo đúng theo thời gian quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tốt cho kỳ họp HĐND Thị trấn lần thứ 8.

          Thường trực Hội đồng nhân dân Thị Trấn Trảng Bàng 

5/16/2019 2:10 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND Thị trấn Trảng Bàng họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp HĐND Thị Trấn lần thứ 8 /PublishingImages/thitran%20trangbang%2016.5.jpg
Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân Thị trấn Trảng Bàng tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp HĐND Thị trấn Trảng Bàng lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND Thị Trấn lần thứ 8, chủ trì  hội nghị ông Lê Văn Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn, các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, lãnh đạo 02 Ban HĐND Thị Trấn, các đồng chí tổ trưởng tổ HĐND 4 khu phố.
5/16/2019 2:10 PMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu: Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND xãThường trực HĐND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu: Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND xã
Thực hiện Điều 106 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, chiều ngày 15/5/2019, Thường trực HĐND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND xã. Bà Mai Anh - Chủ tịch HĐND  xã chủ trì phiên họp. Tham dự  Hội nghị có ông Phạm Văn Phỉ - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; Nguyễn Thị Cang, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã.

phuoctrach 16.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại phiên giải trình, UBND xã đã báo cáo giải trình 3 nội dung Thường trực HĐND xã quan tâm, cụ thể như sau:

Việc buôn bán lấn chiếm lòng lề tạo ngã ba Cây sao, UBND xã ghi nhận và chỉ đạo Công an xã mời làm việc, có biên bản và yêu cầu khắc phục. Các hộ buôn bán đều đồng ý chấp hành không lấn chiếm lòng lề đường, tuy nhiên việc người dân đến mua vẫn còn để xe chưa ngăn nắp, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến tình hình tham gia giao thông. Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ khai thác sử dụng, trích xuất từ camera để mời làm việc tiếp tục các hộ mua bán lấn chiếm, người dân mua để xe gây ảnh hưởng giao thông, có hướng xử lý nghiêm minh hơn để răn đe, giáo dục; đồng thời, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các văn bản về an toàn giao thông. Thực hiện Công văn số 127/UBND-KTTH ngày 13/02/2019 của UBND huyện về việc xử lý hộ chăn nuôi trong khu dân cư xã Phước Trạch, UBND xã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra đối với trại heo bà Phương vào ngày 26/02/2019, lúc này trại heo của bà hiện có 25 con nái, 100 con heo sữa, nước thải chăn nuôi được xử lý qua hệ thống biogas; phòng yêu cầu bà Phương dừng việc chăn nuôi theo tinh thần Công văn của huyện. Lần thứ hai, UBND xã phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội làm việc với bà Phương, với nội dung là thông báo thời điểm kết thúc việc nuôi heo nái của bà Phương là 30/6/2019, tại thời điểm làm việc bà còn 20 con nái. Đến ngày 11/5/2019, UBND xã làm việc với bà Phương và hiện còn 15 con nái, heo sữa đã di dời đi nơi khác, hứa sẽ chấp hành theo biên bản đã ký kết vào ngày 30/6/2019. Hàng năm, hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Học tập cộng đồng xã đều được cấp trên xếp loại A, tuy nhiên, hoạt động của sân bóng đá còn ở chừng mực nhất định. Hiện nay, UBND xã đang làm việc với đơn vị tư vấn để nâng cấp sửa chữa, tu bổ lại phần mặt sân, thực hiện trên phương thức kêu gọi xã hội hoá.

Qua giải trình của UBND xã các vị đại biểu thống nhất các nội dung giải trình của UBND xã.

Kết thúc hội nghị, bà Mai Anh - Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã cần tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an vận động người dân ngã ba Cây Sao vào đăng ký buôn bán tại chợ Phước Trạch, không để các tiểu thương buôn bán lấn chiếm, che chắn lòng lề đường để hạn chế xảy ra tai nạn giao thông; UBND xã tiếp tục chỉ đạo chuyên môn mời hộ bà Phương làm việc và cho cam kết duy dời đàn heo trong thời gian sớm nhất; UBND xã dành một phần kinh phí để nâng cấp, duy tu, sửa chữa tu bổ lại mặt sân bóng, tiếp tục kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

                                                             TT. HĐND XÃ PHƯỚC TRẠCH

5/16/2019 2:10 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu: Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND xã/PublishingImages/phuoctrach%2016.5.jpg
Thực hiện Điều 106 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, chiều ngày 15/5/2019, Thường trực HĐND xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND xã. Bà Mai Anh - Chủ tịch HĐND  xã chủ trì phiên họp. Tham dự  Hội nghị có ông Phạm Văn Phỉ - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; Nguyễn Thị Cang, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã.
5/16/2019 2:10 PMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND thị trấn Bến Cầu tổ chức họp liên trực để chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND thị trấn Bến Cầu khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021Thường trực HĐND thị trấn Bến Cầu tổ chức họp liên trực để chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND thị trấn Bến Cầu khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng ngày 15/5/2019, Thường trực HĐND Thị trấn Bến Cầu tổ chức họp liên trực để dự kiến nội dung, chương trình và thời gian kỳ họp thứ bảy, HĐND Thị trấn khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có ông Bùi Viết Hùng - Thường vụ Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Thị trấn, còn có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo hai ban, lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo UBMTTQ và công chức Văn phòng thống kê Thị trấn Bến Cầu.

thitran bencau 16.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

 Tại cuộc họp, ông Phạm Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn thông qua dự kiến nội dung, chương trình và thời gian kỳ họp thứ bảy, HĐND Thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các báo cáo và tờ trình của UBND như: Báo cáo tình hình hoạt động của UBND 6 tháng đầu năm; báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Tờ trình về xin phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách thị trấn năm 2018;tờ trình về xin điều chỉnh tăng chi ngân sách năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và các văn bản khác theo luật định.

Kỳ họp cũng sẽ thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐND như: báo cáo tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả giám sát năm 2018; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị trấn; báo cáo thẩm tra của 02 ban; báo cáo kết quả giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5; báo cáo kết quả giám sát về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; Báo cáo tình hình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 và các báo cáo khác do luật quy định; Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thời gian tiến hành kỳ họp trong ngày 25/06/2019 tại Hội trường UBND Thị trấn Bến Cầu.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Cỏn - Chủ tịch HĐND Thị trấn đề nghị Thường trực HĐND Thị trấn phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã và các bộ phận có liên quan phục vụ tốt các khâu chuẩn bị để tổ chức kỳ họp đạt chất lượng, đảm bảo đúng luật định.

                                                                                           Ngọc Hải 

5/16/2019 2:10 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND thị trấn Bến Cầu tổ chức họp liên trực để chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND thị trấn Bến Cầu khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021/PublishingImages/thitran%20bencau%2016.5.jpg
Sáng ngày 15/5/2019, Thường trực HĐND Thị trấn Bến Cầu tổ chức họp liên trực để dự kiến nội dung, chương trình và thời gian kỳ họp thứ bảy, HĐND Thị trấn khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có ông Bùi Viết Hùng - Thường vụ Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Thị trấn, còn có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo hai ban, lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo UBMTTQ và công chức Văn phòng thống kê Thị trấn Bến Cầu.
5/16/2019 2:10 PMYesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận, huyện Trảng bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp bất thường) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận, huyện Trảng bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp bất thường) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 13/5/2019, Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận, huyện Trảng bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp bất thường) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Ngách - Bí thư Đảng ủy xã, 24/25 đại biểu HĐND xã và đại diện lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, các ban ngành, đoàn thể, bí thư, trưởng ấp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các tờ trình về các dự thảo nội dung nghị quyết, tiến hành thảo luận. Hầu hết đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các ý kiến của đại biểu góp ý đã được ngành chuyên môn và lãnh đạo UBND xã tiếp thu, giải trình làm rõ.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã đã thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn nguồn kết dư ngân sách năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn mở rộng diện tích đất cơ sở văn hóa xã Đôn Thuận. Cũng tại kỳ họp đã tiến hành bầu cử bổ sung Ủy viên UBND xã Đôn Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Hoài Lạc  - Trưởng Công an xã với số phiếu 24/24, đạt 100%.

donthuan 16.5.jpg

Ông Hồ Hoài Lạc  - Trưởng Công an xã được bầu là UV.UBND xã

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Ngô Văn Dố - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu, qua buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm kỳ họp lần này đã thành công tốt đẹp. Qua đây đồng chí cũng đề nghị UBND xã khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND xã, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND xã tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được ban hành.

                                                                          Thường trực HĐND xã


5/16/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Đôn Thuận, huyện Trảng bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp bất thường) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021/PublishingImages/donthuan%2016.5.jpg
Ngày 13/5/2019, Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận, huyện Trảng bàng tổ chức kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp bất thường) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Ngách - Bí thư Đảng ủy xã, 24/25 đại biểu HĐND xã và đại diện lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, các ban ngành, đoàn thể, bí thư, trưởng ấp.
5/16/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
HĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu: tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xãHĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu: tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã
Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2019 Thường trực HĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Với sự chủ trì của bà Phạm Thị Thúy Hằng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã. Tham dự còn có lãnh đạo hai Ban HĐND xã, BTT UBMTTQ VN xã, lãnh đạo UBND xã và các ngành tham mưu UBND.

Về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, trên cơ sở quy định pháp luật. tại phiên họp thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã gồm các nội dung như: Công tác tổ chức miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND và xem xét nhóm báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN, 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết tiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đơn tranh chấp của nhân dân; Báo cáo kết quả duy trì thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của UBND xã về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7; Xem xét các báo cáo của Thường trực và hai Ban HĐND; Thông báo của UBMTTQVN xã tham gia xây dựng chính quyền và một số báo cáo khác theo đúng luật định

Kết luận phiên họp, bà Phạm Thị Thúy Hằng - Chủ tịch HĐND xã đề nghị công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thứ 7 HĐND xã phải bảo đảm đúng quy định của Luật; tổ chức thẩm tra trình kỳ họp; Công tác phối hợp với UBMTTQVN xã tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

                                                                              TT HĐND xã Phước Đông

5/16/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu: tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2019 Thường trực HĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu tổ chức họp liên trực thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Với sự chủ trì của bà Phạm Thị Thúy Hằng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã. Tham dự còn có lãnh đạo hai Ban HĐND xã, BTT UBMTTQ VN xã, lãnh đạo UBND xã và các ngành tham mưu UBND.
5/16/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành tổ chức họp liên trực chuẩn bị kỳ họp thứ 09, nhiệm kỳ 2016 - 2021Thường trực HĐND xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành tổ chức họp liên trực chuẩn bị kỳ họp thứ 09, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2019, Thường trực HĐND xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành tổ chức cuộc họp liên trực chuẩn bị nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 09 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Long Thành Nam, đại diện ban Kinh tế - Xã hội, ban Pháp chế và các đơn vị đại biểu HĐND xã ở 05 ấp.

Qua các ý kiến đóng góp, tập thể tham dự hội nghị thống nhất chương trình kỳ họp gồm các nội dung như: miễn nhiệm vai trò đại biểu HĐND xã; bầu các chức danh HĐND, UBND xã; báo cáo quyết toán và phân bổ kết dư ngân sách nhà nước năm 2018; các báo cáo của HĐND, UBND xã về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Công Luận – Chủ tịch HĐND xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban HĐND để chuẩn bị tốt công tác tổ chức kỳ họp lần thứ 09 HĐND xã, trong đó cần nghiêm túc thực hiện tốt kế hoạch mốc thời gian về soạn thảo các văn bản trình kỳ họp. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND xã cũng đã thống nhất Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 27 đến 30 tháng 5 năm 2019.

Thường trực HĐND xã Long Thành Nam

5/16/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành tổ chức họp liên trực chuẩn bị kỳ họp thứ 09, nhiệm kỳ 2016 - 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2019, Thường trực HĐND xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành tổ chức cuộc họp liên trực chuẩn bị nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 09 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Long Thành Nam, đại diện ban Kinh tế - Xã hội, ban Pháp chế và các đơn vị đại biểu HĐND xã ở 05 ấp.
5/16/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng họp liên trực thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xãThường trực HĐND xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng họp liên trực thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã
Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2019, Thường trực HĐND xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng tổ chức họp liên trực thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Chủ trì hội nghị là bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch HĐND xã, tham dự còn có các đồng chí Thường trực HĐND xã, lãnh đạo UBND xã, Ban thường trực UBMTTQVN xã, đại diện hai ban HĐND xã.

phuocchi 16.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Cuộc họp đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã vào ngày 25/6/2019, địa điểm tại Hội trường xã Phước Chỉ. Chương trình kỳ họp lần này gồm những nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2018; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; các báo cáo chuyên đề, tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo hoạt động của thường trực HĐND xã, hai ban HĐND xã, thông báo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 của UBMTTQVN xã; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND xã bầu.

Tại kỳ họp này, HĐND xã dự kiến thông qua 03 nghị quyết: nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã năm 2019; Nghị quyết thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã cần tập trung chuẩn bị các báo cáo theo dự kiến chương trình kỳ họp, hoàn thiện và gửi đến hai ban HĐND xã tổ chức thẩm tra đúng thời gian quy định, xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp HĐND xã lần thứ 7.

DUY LOAN

5/16/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng họp liên trực thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã/PublishingImages/phuocchi%2016.5.jpg
Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2019, Thường trực HĐND xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng tổ chức họp liên trực thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Chủ trì hội nghị là bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch HĐND xã, tham dự còn có các đồng chí Thường trực HĐND xã, lãnh đạo UBND xã, Ban thường trực UBMTTQVN xã, đại diện hai ban HĐND xã.
5/16/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã( khóa XI) NK 2016-2021Thường trực HĐND xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã( khóa XI) NK 2016-2021
Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Thường trực HĐND xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Ông Trần Văn Minh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị, tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo UBND xã, Ban Thường trực UBMTTQVN xã và hai Ban HĐND xã.

binhthanh 16.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Cuộc họp đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã vào ngày 20/6/2019, địa điểm tại Hội trường UBND xã Bình Thạnh, chương trình kỳ họp lần này gồm những nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã; Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; các báo cáo chuyền đề, tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã, hai Ban HĐND xã; thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 của UBMTTQVN xã.

Tại kỳ họp HĐND xã lần này dự kiến thông qua 02 Nghị quyết: Nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND xã về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, hộ nghèo, cận nghèo đối với UBND xã năm 2019.

Kết luận hội nghị ông Trần Văn Minh - Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã cần tập trung chuẩn bị các nội dung theo dự kiến chương trình kỳ họp, hoàn thiện các Báo cáo chuyển đến hai Ban HĐND xã thẩm tra theo đúng thời gian quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp thứ 7 HĐND xã.

                                                                          Biện  Duy Thanh (Thường trực HĐND xã Bình Thạnh)

                                                                           

5/16/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã( khóa XI) NK 2016-2021/PublishingImages/binhthanh%2016.5.jpg
Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Thường trực HĐND xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Ông Trần Văn Minh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị, tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo UBND xã, Ban Thường trực UBMTTQVN xã và hai Ban HĐND xã.
5/16/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7
Sáng ngày 13/5, Thường trực HĐND xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu phối hợp UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Thanh Phước, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

thanhphuoc 16.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, từ ngày 21 đến ngày 24/5/2019, UBMTTQVN xã Thanh Phước chủ trì tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã cho 29 Đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các Đại biểu HĐND sẽ thông báo đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã; đồng thời, thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND xã và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kết thúc hội nghị, Ông Bùi Hữu Đức - Chủ tịch HĐND xã đề nghị đại biểu  HĐND xã  các ấp trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND tổ chức họp đại biểu, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ với ấp, Ban Công tác mặt trận để chuẩn bị chu đáo địa điểm, nội dung cho đại biểu tiếp xúc cử tri. Đồng thời, đề nghị UBND xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo Ủy ban tham dự các buổi tiếp xúc cử tri để giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của xã.

                           TUYẾT VÂN

5/16/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực Hội đồng nhân dân xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7/PublishingImages/thanhphuoc%2016.5.jpg
Sáng ngày 13/5, Thường trực HĐND xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu phối hợp UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Thanh Phước, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5/16/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Thường trực HĐND huyện Bền Cầu họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 08 HĐND huyện, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021Thường trực HĐND huyện Bền Cầu họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 08 HĐND huyện, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Chiều ngày 14/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu tổ chức cuộc họp để thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp 8 của Hội đồng nhân dân huyện.

Chủ trì cuộc họp, ông Phạm Văn Cư – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch, Trưởng và Phó Trưởng 2 ban của Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Hội nghị đã thống nhất tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện sẽ xem xét báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, UBND huyện; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018; tờ trình thông qua Quy hoạch chi tiết khu dân cư, dịch vụ, thương mại dự án 786; báo cáo công tác của TAND huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2019,… và xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của địa phương trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình.

Về thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến kỳ họp 2 ngày, 25/6/2019-26/6/2019.

Thường trực HĐND huyện chỉ đạo 2 Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các văn bản thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện; Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu liên quan trình kỳ họp thứ 08 HĐND huyện đảm báo đúng thời gian, nội dung theo quy định của pháp luật.

                                        Ngân Kim

5/16/2019 2:00 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND huyện Bền Cầu họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 08 HĐND huyện, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 14/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu tổ chức cuộc họp để thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp 8 của Hội đồng nhân dân huyện.
5/16/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Huyện Châu Thành: Họp Thường trực HĐND thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND huyệnHuyện Châu Thành: Họp Thường trực HĐND thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND huyện
Chiều ngày 13/5, Thường trực HĐND huyện Châu Thành tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện để thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số nội dung khác. Phiên họp do Thường trực HĐND huyện chủ trì. Tham dự còn có ông Võ Văn Tươi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Thanh Lam - Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; cùng Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

chauthanh 234.jpg

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; dự kiến Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá xếp loại hoạt động HĐND xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành; dự thảo báo cáo kết quả khảo sát các công trình trong danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2019 thuộc nguồn vốn duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Qua thảo luận, Thường trực HĐND huyện thống nhất dự kiến kỳ họp thứ 7 HĐND huyện sẽ diễn ra trong 02 ngày 24 và 25/6/2019, tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành. Theo dự kiến, tại kỳ họp UBND huyện sẽ trình thông qua 10 báo cáo, 02 Tờ trình; Thường trực HĐND huyện trình 06 báo cáo, 02 Tờ trình; 02 Ban của HĐND huyện thông qua các báo cáo thẩm tra đối với các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và báo cáo công tác 06 tháng của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp. Kỳ họp dự kiến sẽ miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện; miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện, lý do: chuyển công tác. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện cũng đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất đối với dự kiến Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá xếp loại hoạt động HĐND xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành, dự thảo báo cáo kết quả khảo sát các công trình trong danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2019.

Kết luận phiên họp, ông Thân Văn Nhân - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Lãnh đạo UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định. Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu Thường trực HĐND huyện ban hành văn bản phân công các ngành, đơn vị chuẩn bị kỳ họp thứ 7 trong tháng 5/2019 để kịp tiến độ; đồng thời chuẩn bị tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo kế hoạch của tỉnh.

Phương Thảo

5/15/2019 9:45 AMĐã ban hànhThông tin cơ sở; Thời sự chính trịTinHuyện Châu Thành: Họp Thường trực HĐND thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND huyện/PublishingImages/chauthanh%20234.jpg
Chiều ngày 13/5, Thường trực HĐND huyện Châu Thành tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện để thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số nội dung khác. Phiên họp do Thường trực HĐND huyện chủ trì. Tham dự còn có ông Võ Văn Tươi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Thanh Lam - Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; cùng Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.
5/15/2019 9:45 AMYesĐã ban hành
HĐND huyện Châu Thành: Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước và kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 20/10/2007 của Chính phủ trên địa bàn huHĐND huyện Châu Thành: Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước và kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 20/10/2007 của Chính phủ trên địa bàn hu
Sáng ngày 14/5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện do ông Thân Văn Nhân - Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước và kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 20/10/2007 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

chauthanh 15.5.jpg

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2019 huyện được giao 1.681 biên chế (trong đó, 95 công chức, 1.586 viên chức), giảm 25 biên chế so với năm 2018 (thuộc sự nghiệp giáo dục đào tạo). Về sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước, đối với các cơ quan chuyên môn, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 23/4/2018 của Huyện ủy về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Trong đó, sẽ giảm 01 cơ quan (Phòng Y tế), còn lại 11 cơ quan. Tuy nhiên, việc sắp xếp đang tạm ngưng chờ hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 24/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó giai đoạn 2018 - 2021 giảm 13 trường (73 trường năm 2015 còn lại 60 trường vào năm 2021), giảm 02 đơn vị sự nghiệp văn hóa, kết quả thực hiện, đã giảm 04 trường. Việc sáp nhập Trung tâm VHTT-TT, Đài Truyền thanh, Thư viện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh: đang trình Sở Nội vụ phê duyệt đề án. Về tinh giản biên chế, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, kết quả, đã thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay là 39 người (trong đó: công chức 9 người, viên chức 30 người), 6 tháng cuối năm 2019 đã gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ thẩm định 15 trường hợp của viên chức giáo dục. Về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, hàng năm, giao Phòng Nội vụ phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát và lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác tham mưu UBND huyện phương án chuyển đổi và quyết định chuyển đổi vị trí công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, kết quả từ năm 2012 đến nay đã thực hiện chuyển đổi 27 trường hợp công chức (cấp xã 25, cấp huyện 02). Đối với việc chuyển đổi trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, UBND huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi đối với chức danh kế toán các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, kết quả đã thực hiện được 17 trường hợp.

Bên cạnh đó, còn một số hạn chế, khó khăn như: Việc tinh giản biên chế chủ yếu là trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, công chức; thiếu giải pháp tích cực để thực hiện tinh giản biên chế đối với những trường hợp cán bộ, công chức có trình độ hạn chế, năng lực công tác yếu; công tác nhận xét, đánh giá ở nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng nể nang, đánh giá chưa đúng thực chất nên việc xét tinh giản biên đảm bảo điều kiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP còn gặp nhiều khó khăn. Những công chức đang đảm nhiệm nhiệm vụ thuộc danh mục chuyển đổi vị trí việc làm, nhất là công chức cấp xã phải chuyển địa bàn, tác động lớn đến tâm lý phấn đấu vào quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, vì đủ thời hạn là phải chuyển đổi vị trí khác, không an tâm để phấn đấu; việc chuyển đổi vị trí công tác thực hiện chưa nhiều, một số xã thực hiện chuyển nội bộ. Do hầu hết các cơ quan, đơn vị đều muốn bố trí cán bộ, công chức nắm bắt vững vàng công việc, nâng cao hiệu quả công tác; còn nhiều công chức xã đến hạn phải chuyển đổi nhưng UBND xã đề nghị giữ lại, không chuyển đổi với những lý do không có trong quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP (như: là Đại biểu HĐND xã, Đảng ủy viên).

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Thân Văn Nhân - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo triển khai và thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước và kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của huyện trong thời gian vừa qua. Nhìn chung, lộ trình tinh giản biên chế đảm bảo, thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm đúng quy định. Đồng thời đề nghị UBND huyện bổ sung thêm phụ lục báo cáo, bám sát kế hoạch Huyện ủy để thực hiện đảm bảo lộ trình, kiên quyết thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Phương Thảo

5/15/2019 9:40 AMĐã ban hànhThông tin cơ sở; Thời sự chính trịTinHĐND huyện Châu Thành: Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước và kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 20/10/2007 của Chính phủ trên địa bàn hu/PublishingImages/chauthanh%2015.5.jpg
Sáng ngày 14/5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện do ông Thân Văn Nhân - Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước và kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 20/10/2007 của Chính phủ trên địa bàn huyện.
5/15/2019 9:40 AMYesĐã ban hành
HĐND huyện Tân Biên: Tổ chức phiên giải trình thực hiện các phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất bệnh viện cũ và sân bay Thiện Ngôn HĐND huyện Tân Biên: Tổ chức phiên giải trình thực hiện các phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất bệnh viện cũ và sân bay Thiện Ngôn
Chiều ngày 8/5, Thường trực HĐND huyện Tân Biên đã tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện các phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) tại khu đất bệnh viện cũ và sân bay Thiện Ngôn đối với UBND huyện và các cấp, các ngành có liên quan. Đến dự có ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

tb 14.5.jpg

Quang cảnh phiên giải trình

Theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện các quyết định giao đất chuyên dùng của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho UBND huyện Tân Biên bố trí các công trình công cộng và quy hoạch khu dân cư, UBND huyện Tân Biên đã có phương án cấp giấy CNQSDĐ tại khu đất bệnh viện cũ và sân bay Thiện Ngôn  cho các cấp, các ngành tập trung thực hiện. Trong đó, tại  khu đất bệnh viện cũ (thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Biên) có 25 hộ kê khai đăng ký và đã ra quyết định cấp giấy CNQSDĐ cho 23 hộ, còn lại 2 hộ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, thu hồi bán đấu giá 10 thửa do lấn chiếm. Tại khu vực đất sân bay Thiện Ngôn có 186 hộ thuộc diện phải kê khai đăng ký cấp giấy CNQSDĐ, đến tháng 2/2019, UBND huyện đã cấp giấy CNQSDĐ cho 20 hộ. Sau khi cấp đã phát hiện 10/20 hộ bị lộn chủ, lộn thửa, hiện còn một số hộ chưa thực hiện kê khai đăng ký, 38 thửa không có nhà ở chưa thu hồi để bán đấu giá, các thửa đất khi lập phương án còn bỏ sót 12 trường hợp, nên phương án cấp đất tại khu đất sân bay Thiện Ngôn tạm ngưng để xác minh làm rõ và cho đo đạc để có hướng điều chỉnh phương án cho phù hợp. 

Thường trực HĐND huyện Tân Biên đề nghị UBND huyện chỉ đạo cho các cấp, các ngành cần sớm cấp giấy CNQSDĐ cho những hộ đã có quyết định cấp giấy; sớm giải quyết những trường hợp cấp giấy CNQSDĐ bị lộn chủ, lộn thửa; xác minh, rà soát lại việc thực hiện các phương án để điều chỉnh cho phù hợp; sớm hoàn thành việc cấp giấy CNQSDĐ tại khu đất bệnh viện cũ và khu đất sân bay Thiện Ngôn trong năm 2019. 

Hoàng Công Quý

5/14/2019 9:00 PMĐã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND huyện Tân Biên: Tổ chức phiên giải trình thực hiện các phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất bệnh viện cũ và sân bay Thiện Ngôn /PublishingImages/tb%2014.5.jpg
Chiều ngày 8/5, Thường trực HĐND huyện Tân Biên đã tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện các phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) tại khu đất bệnh viện cũ và sân bay Thiện Ngôn đối với UBND huyện và các cấp, các ngành có liên quan. Đến dự có ông Mai Văn Hải - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
5/14/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next