Thông Tin Trong Tỉnh
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thường trực HĐND huyện Tân Biên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020Thường trực HĐND huyện Tân Biên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020
Ngày 24/11, Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức họp thường kỳ tháng 11 năm 2020. Chủ trì cuộc họp do ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, mời tham dự có bà Đoàn Thị Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Út -  Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng với lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

TanBienhopthuongkythang11.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thường trực HĐND huyện Tân Biên; cho ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện năm 2020; Cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức đoàn học tập và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND năm 2020; xem xét Tờ trình của UBND huyện về dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước cấp huyện năm 2020; cho ý kiến về phương án sử dụng số tiết kiệm chi theo quy định tại khoản 2 điều 59 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 đối với tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 2); thống nhất kết quả chấm điểm hoạt động của HĐND các xã, thị trấn năm 2020.

Kết luận tại phiên họp ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của Thường trực HĐND huyện và của 02 Ban HĐND huyện. Trong thời gian tới nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 13 HĐND huyện. Đề nghị 02 Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 theo đúng quy trình và thời gian theo luật định. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu Thường trực HĐND huyện chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ kỳ họp.

             Nguyễn Thị Huyền - VP. HĐND và UBND huyện


25/11/2020 17:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND huyện Tân Biên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/11, Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức họp thường kỳ tháng 11 năm 2020. Chủ trì cuộc họp do ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, mời tham dự có bà Đoàn Thị Minh Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Út -  Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng với lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
25/11/2020 17:00NoĐã ban hành
​  Thường trực HĐND xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021​  Thường trực HĐND xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Chiều ngày 20/11, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận do ông Ngô Văn Dố - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì đã tiến hành họp để thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có ông Nguyễn Văn Ngách - Bí thư Đảng ủy xã; lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, 2 Ban HĐND xã và các đơn vị có liên quan.

Tại hội nghị Thường trực HĐND xã đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ 13 vào ngày 22/12/2020. Chương trình kỳ họp lần này Uỷ ban nhân dân xã thông qua 02 tờ trình và 08 báo cáo, Hội đồng nhân dân xã thông qua  02 tờ trình và 07 báo cáo có liên quan. Bên cạnh đó UBMTTQVN xã thông qua thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2020. 

Kết luận hội nghị ông Ngô Văn Dố - Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã cần tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra năm 2020, chuẩn bị các nội dung theo dự kiến chương trình kỳ họp hoàn thiện các văn bản chuyển đến 2 Ban HĐND xã chậm nhất ngày 09/12/2020 để Ban thẩm tra, giao đồng chí Phó Chủ tịch HĐND cùng bộ phận văn phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt cho kỳ họp, phối hợp với MTTQ tổ chức cho đại biểu TXCT trước kỳ họp lần thứ 13 HĐND xã theo quy định.

Thường trực HĐND xã


                                                                                                   23/11/2020 21:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin​  Thường trực HĐND xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng: Họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 20/11, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Đôn Thuận do ông Ngô Văn Dố - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì đã tiến hành họp để thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có ông Nguyễn Văn Ngách - Bí thư Đảng ủy xã; lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, 2 Ban HĐND xã và các đơn vị có liên quan.
23/11/2020 21:00NoĐã ban hành
Thường trực HĐND huyện Tân Biên: Tổ chức Hội nghị giao ban huyện,   xã, thị trấn năm 2020Thường trực HĐND huyện Tân Biên: Tổ chức Hội nghị giao ban huyện,   xã, thị trấn năm 2020
Ngày 18/11, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị giao ban huyện, xã, thị trấn năm 2020. Ông Trần Văn Lộc - Phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Đỗ Hoàng Nam - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Cùng với lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND, Trưởng 02 Ban HĐND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của HĐND huyện, xã, thị trấn; nghe HĐND các xã, thị trấn phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn; đồng thời Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện hướng dẫn Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các xã, thị trấn trong hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND (thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội).

TanBientochuchoinghigiaoban2020.jpg

Quang cảnh hội nghị

Kết luận Hội Nghị, Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường thực HĐND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội sung sau: 

Tập trung thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND huyện, xã, thị trấn; phân công các Ban của HĐND thẩm tra đầy đủ theo quy định, các Ban tham gia nghiên cứu, có ý kiến ngay từ đầu với đơn vị chủ trì soạn thảo, chủ động tổ chức khảo sát thực tế để phục vụ tốt công tác thẩm tra. Điều hòa, phối hợp tốt hoạt động giám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện, của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện. Tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ theo đúng quy định; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp tổng hợp chính xác, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của UBND cùng cấp. Thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở đại biểu tham gia tiếp công dân đầy đủ theo quy định. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN trong công tác chuẩn bị kỳ họp, trong tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của của tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo để đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và nhân dân. Phối hợp chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nguyễn Thị Huyền - VP. HĐND-UBND huyện


.


23/11/2020 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND huyện Tân Biên: Tổ chức Hội nghị giao ban huyện,   xã, thị trấn năm 2020/PublishingImages/TanBientochuchoinghigiaoban2020.jpg
Ngày 18/11, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị giao ban huyện, xã, thị trấn năm 2020. Ông Trần Văn Lộc - Phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Đỗ Hoàng Nam - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Cùng với lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND, Trưởng 02 Ban HĐND các xã, thị trấn.
23/11/2020 09:00NoĐã ban hành
THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA LỘC, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC HỌP CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP LẦN THỨ 12 HĐND PHƯỜNG, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA LỘC, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC HỌP CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP LẦN THỨ 12 HĐND PHƯỜNG, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
Sáng ngày 18/11, Thường trực HĐND phường Gia Lộc tổ chức cuộc họp thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND phường Gia Lộc, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Tham dự cuộc họp có ông Dương Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy; ông Phạm Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND phường thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp HĐND phường lần thứ 12 như sau: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động lãnh đạo điều hành của Ủy ban nhân dân năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo tình hình  thu - chi ngân sách phường năm 2020; Tờ trình, thông qua dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2020; Báo cáo phòng chống tham nhũng và báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND phường sẽ thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND phường như: Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND phường năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11, báo cáo kết quả giám sát khiếu nại tố cáo năm 2020 của HĐND phường; Báo cáo thẩm tra của 02 ban HĐND phường; Báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của UB.MTTQVN năm 2020.

Kết thúc hội nghị, ông Phạm Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND phường đề nghị công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp lần thứ 12 HĐND phường phải đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan thực hiện đúng theo nội dung, thời gian quy định, tổ chức thẩm tra văn kiện trình kỳ họp, công tác phối hợp với UBMTTQVN phường tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri đúng luật định. Dự kiến kỳ họp lần thứ 12 HĐND phường Gia Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong thời gian 01 ngày, bắt đầu kỳ họp lúc 07 giờ 30 ngày 25 tháng 12 năm 2020.

TT.HĐND phường Gia Lộc
19/11/2020 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTHƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA LỘC, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC HỌP CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP LẦN THỨ 12 HĐND PHƯỜNG, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 18/11, Thường trực HĐND phường Gia Lộc tổ chức cuộc họp thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND phường Gia Lộc, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Tham dự cuộc họp có ông Dương Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy; ông Phạm Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.
19/11/2020 08:00NoĐã ban hành
THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA LỘC, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNGTHƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA LỘC, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
Ngày 17/11, tại Hội trường UBND phường Gia Lộc, Thường trực HĐND phường đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý đất, sử dụng không đúng mục đích, sai mục đích, xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất công trên địa bàn phường.   

Đến dự phiên giải trình có ông Dương Văn Y- Phó bí thư Đảng ủy phường; ông Lê Long Bá - Chủ tịch UBND phường, cùng Trưởng, Phó 02 ban HĐND phường; bà Trần Thị Thôn Nữ - Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại phiên giải trình, ông Lê Long Bá - Chủ tịch UBND phường cho biết: việc quản lý đất trên địa bàn, cụ thể việc tư nhân tự phân lô bán nền đất chưa chuyển mục đích có 3 trường hợp, UBND đã lập biên bản, mời làm việc 02 trường hợp, 01 trường hợp không đến, tiếp tục mời giải quyết; Việc xây nhà trái phép trong năm, UBND phường  đã lập biên bản phạt hành chính 02 trường hợp, 01 trường hợp tự ý san lắp mặt bằng làm thay đổi hiện trạng đất và 02 trường hợp sử dụng sai mục đích, UBND đã lập biên bản và đề nghị UBND thị xã ra quyết định xử phạt với số tiền 50.000.000 đồng; Việc 04 hộ lấn chiếm đất công UBND tiếp tục làm việc với các hộ lấn chiếm và cắm ranh đất công.

Tại phiên giải trình, có 05 lượt phát biểu từ đại biểu HĐND phường với 09 câu hỏi, ý kiến xoay quanh việc giải quyết các vấn đề sử dụng đất sai mục đích, biện pháp giải quyết dứt điểm các trường hợp sử dụng sai mục đích, lấn chiếm đất công như thế nào? yêu cầu giải trình và đề xuất một số giải pháp thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND phường, ngành chuyên môn đã báo cáo giải trình làm rõ.

Phát biểu kết luận phiên giải trình, bà Trần Thị Thôn Nữ - Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của UBND phường trong quản lý đất là tài sản công hiện đang bị lấn chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích, sai mục đích trên địa bàn phường; đánh giá cao trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu đã tham gia đặt câu hỏi, Chủ tịch UBND phường tham gia giải trình nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị trong việc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của đại biểu. Chủ tịch HĐND phường cũng đề nghị UBND phường tiếp tục có nhiều giải pháp và lộ trình cụ thể tổ chức thực hiện để công tác quản lý đất đai, việc lấn chiếm đất công trên địa bàn phường ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực. Thường trực, 02 Ban, 05 Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND phường sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện công tác này.


       THƯỜNG TRỰC HĐND

Phạm Văn Liêm


19/11/2020 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTHƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG GIA LỘC, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/11, tại Hội trường UBND phường Gia Lộc, Thường trực HĐND phường đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý đất, sử dụng không đúng mục đích, sai mục đích, xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm đất công trên địa bàn phường.   
19/11/2020 08:00NoĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng: Họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND xãThường trực HĐND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng: Họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND xã
​Ngày 16/11, Thường Trực HĐND xã Phước Bình tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Bùi Văn Riêng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo UBND xã, Ban Thường trực UBMTTQVN xã và 02 Ban HĐND xã.

PhuocBinhhopthongnhatnoidungcuochopthu4.jpg

Quang cảnh hội nghị 

Cuộc họp đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã vào ngày 28/12/2020, địa điểm tại Hội trường UBND xã Phước Bình, chương trình kỳ họp lần này gồm những nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân năm 2020; Báo cáo kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã; Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; các báo cáo chuyên đề, tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã, 02 Ban HĐND xã; thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 của UBMTTQVN xã.
Tại kỳ họp HĐND xã lần này dự kiến thông qua 04 Nghị quyết: Nghị quyết về việc Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã Phước Bình năm 2021; Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động HĐND xã Phước Bình năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát UBND xã Phước Bình về việc thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 Kết luận hội nghị, ông Bùi Văn Riêng - Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã cần tập trung chuẩn bị các nội dung theo dự kiến chương trình kỳ họp, hoàn thiện các Báo cáo chuyển đến 02 Ban HĐND xã thẩm tra theo đúng thời gian quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp thứ 4 HĐND xã.                                                             


                                                                         TT.HĐND XÃ PHƯỚC BÌNH 


                                                                            
19/11/2020 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng: Họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND xã/PublishingImages/PhuocBinhhopthongnhatnoidungcuochopthu4.jpg
​Ngày 16/11, Thường Trực HĐND xã Phước Bình tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Bùi Văn Riêng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo UBND xã, Ban Thường trực UBMTTQVN xã và 02 Ban HĐND xã.
19/11/2020 08:00NoĐã ban hành
Hội đồng nhân dân phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 13 HĐND phường, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021Hội đồng nhân dân phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 13 HĐND phường, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng ngày 17/11, Thường trực HĐND phường An Hòa tổ chức họp chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND phường An Hòa, lần thứ 13, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Đến dự họp có ông Trần Minh Tâm - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường An Hòa, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, các ban ngành đoàn thể phường, Trưởng, Phó 02 Ban HĐND phường, cùng 11 tổ đại biểu HĐND phường. Ông Trịnh Minh Phước - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì phiên họp.

AnHoantochuckyhopt13.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, bà Quách Lệ Khương - Phó Chủ tịch HĐND phường đã thông qua Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, diễn ra từ ngày 25/11 đến 27/11; Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp HĐND phường An Hòa lần thứ 13; Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11. Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND phường thông qua góp ý chương trình giám sát  năm 2021 và thảo luận một số nội dung quan trọng trình kỳ họp như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu - chi ngân sách; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2020, kết quả thực hiện chương trình giám sát của TT.HĐND năm 2020; Thông báo kết quả UBMTTQVN phường tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trên cở sở những nội dung tại kỳ họp thứ 13, Thường trực HĐND phường đề nghị Ủy ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể, 02 ban HĐND, các tổ đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp thực hiện hoàn thành các nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và quy định pháp luật góp phần vào thành công chương trình kỳ họp HĐND phường An Hòa lần thứ 13, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

            Quách Lệ Khương

    PCT.HĐND phường An Hòa

17/11/2020 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 13 HĐND phường, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021/PublishingImages/AnHoantochuckyhopt13.jpg
Sáng ngày 17/11, Thường trực HĐND phường An Hòa tổ chức họp chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND phường An Hòa, lần thứ 13, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

17/11/2020 08:00NoĐã ban hành
Phước Vinh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Ủy viên Ủy ban nhân dân xãPhước Vinh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã
Chiều ngày 10/11/2020  Hội đồng nhân dân xã Phước Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 bầu bổ sung chức danh phó Chủ tịch UBND xã và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã. Đến dự có ông Thân Văn Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành; ông Nguyễn Thanh Lam - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND xã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Phan Thị Anh Đào - Công chức Văn phòng Thống kê xã được giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã với số phiếu 17/24 phiếu, đạt 70,83%. Đồng thời, bầu ông Nguyễn Ngọc Anh Chương - Trưởng Công an xã vào Ủy viên Ủy ban nhân dân xã với số phiếu 22/24 phiếu, đạt 91,6%.

PhuocVinhbauPCTxa.jpg

Kết quả, bà Phan Thị Anh Đào đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Phước Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nguyễn Ngọc Anh Chương trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Phước Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

                                                                     Thường trực HĐND xã Phước Vinh


15/11/2020 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinPhước Vinh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã/PublishingImages/PhuocVinhbauPCTxa.jpg
Chiều ngày 10/11/2020  Hội đồng nhân dân xã Phước Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 bầu bổ sung chức danh phó Chủ tịch UBND xã và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã. Đến dự có ông Thân Văn Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành; ông Nguyễn Thanh Lam - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

15/11/2020 09:00NoĐã ban hành
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu:  Sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND- UBND- UBMTTQVN xã   năm 2020 và trao đổi kinh nghiệm chuyên đề.Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu:  Sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND- UBND- UBMTTQVN xã   năm 2020 và trao đổi kinh nghiệm chuyên đề.
Sáng nay, ngày 13/11/2020. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và Thường trực HĐND với UBMTTQVN xã Chà Là khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 năm 2020 và trao đổi kinh nghiệm chuyên đề. Tham  dự hội nghị có bà Đỗ Diệp Tuyền - Huyện ủy viên, Bí Thư Đảng Ủy; Ông Nguyễn Minh Toàn – Phó Chủ tịch UBND xã; Ông Phạm Thành Giang – Chủ tịch UBMTTQVN xã, lãnh đạo 02 Ban HĐND xã, các tổ Trưởng tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã. Chủ trì hội nghị là Ông Nguyễn Tấn Sang - Phó  Bí thư  Trường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

ChaLasoket1namthuchienquychevatraodoikinhnghiem.jpg

 Quang cảnh Hội nghị

 Tại hội nghị, sau khi nghe Thường trực HĐND thông qua báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và Thường trực HĐND với UBMTTQVN xã năm 2020. Cho thấy công tác phối kết hợp giữa Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN xã ngày càng chặc chẽ như: Tổ chức kỳ họp thứ 8, thứ 9 và thứ 10 HĐND xã đảm bảo đúng luật định, vai trò của đại biểu HĐND xã ngày càng nâng lên trong việc tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ giúp cho UBND xã thực hiện tốt  chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương; Tiếp xúc cử tri đảm bảo kế hoạch đề ra, trong năm tổ chức 20 cuộc với 815 lượt ngưởi tham dự, có 85 ý kiến nghị đã giải trình tại chổ 62 ý kiến và ghi nhận 23 ý kiến  hiện nay đã thực hiện xong 16/23 ý kiến còn lại 07 ý kiến đang tổ chưc thực hiện;  công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, giải quyết đơn đã tổ chức thực hiện giải quyết 16/18 đơn theo luật định, còn 02 đơn mới tiếp nhận đang xác minh giải quyết; Công tác phối hợp hoạt động giám sát được thực hiện đảm bảo theo quy định và hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết HĐND đề ra; UBMTTQVN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát, phản biện tham gia xây dựng chính quyền năm 2020. Tuy nhiên, qua 01 năm thực hiện quy chế phối hợp thực hiện giữa HĐND - UBND- UBNTTQVN vẫn còn một số mặt tồn tại hạn chế như công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được giải quyết nhưng có đôi lúc còn chậm nhất là lĩnh vực môi trường.

Cũng tại Hội nghị này, Tổ đại biểu HĐND số 01, ấp Ninh Hưng 1 báo cáo tham luận về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao kỷ năng thảo luận tại kỳ họp; Tổ đại biểu số 03, ấp Bình Linh báo cáo tham luận về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao kỹ năng chất vấn tại kỳ họp HĐND xã. Nhìn chung, đại biểu HĐND xã cơ bản thống nhất các báo cáo tham luận tại Hội nghị và đề ra một số giải pháp trong thời gian tới để cho từng đại biểu HĐND xã phát huy hơn nữa về vai trò trách nhiệm là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp HĐND xã trong thời gian tới.

Tại hội nghị Bà Đỗ Diệp Tuyền - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, đánh giá cao công tác phối giữa  HĐND – UBND - UBMTTQVN xã Chà Là trong thời gian qua. Đồng thời trong thời gian tới đề nghị Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN xã tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hơp trong công tác tổ chức kỳ họp; công tác giám sát; tiếp xúc cử tri;  tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo đúng luật định và đề nghị các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử mà Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định .

                                                                                             Người gởi tin

                                                                                    Lê Thành Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/11/2020 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu:  Sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND- UBND- UBMTTQVN xã   năm 2020 và trao đổi kinh nghiệm chuyên đề./PublishingImages/ChaLasoket1namthuchienquychevatraodoikinhnghiem.jpg
Sáng nay, ngày 13/11/2020. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và Thường trực HĐND với UBMTTQVN xã Chà Là khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 năm 2020 và trao đổi kinh nghiệm chuyên đề. Tham  dự hội nghị có bà Đỗ Diệp Tuyền - Huyện ủy viên, Bí Thư Đảng Ủy; Ông Nguyễn Minh Toàn – Phó Chủ tịch UBND xã; Ông Phạm Thành Giang – Chủ tịch UBMTTQVN xã, lãnh đạo 02 Ban HĐND xã, các tổ Trưởng tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã. Chủ trì hội nghị là Ông Nguyễn Tấn Sang - Phó  Bí thư  Trường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

14/11/2020 09:00NoĐã ban hành
   Hội đồng nhân dân phường An Hòa tổ chức phiên giải trình:" về tình hình quản lý việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường An Hòa "   Hội đồng nhân dân phường An Hòa tổ chức phiên giải trình:" về tình hình quản lý việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường An Hòa "
​ Sáng ngày 12/11/2020, Thường trực HĐND phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng tổ chức phiên giải trình " về tình hình quản lý việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường An Hòa".

Đến dự phiên giải trình có ông Huỳnh Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thị xã và ông Lê Đình Nhung - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã. Ông Trịnh Minh Phước - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì phiên giải trình.

AnHoatochucgiaitrinhgomracthaisinhhoat.jpg

Quang cảnh phiên giải trình

Báo cáo tại phiên giải trình, ông Lê Nguyên Nhung - Phó chủ tịch UBND phường cho biết: Ủy ban nhân dân phường tổ chức vận động thu gom và xử lý rác thải. Kết quả vận động được 2.191/5.783 hộ dân tham gia (30 tuyến đường chính trong phường). Hợp đồng thu gom rác thải đối với 02 đơn vị: Công ty TNHH Môi trường xanh Đỉnh Vàng, địa chỉ: KP An Thới, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng và Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ tại ấp 3, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Các đơn vị thu gom rác thõa thuận thu gom rác thải về thời gian gom rác trong tuần (mỗi tuần 02 lần). Mức phí thu gom rác hàng tháng không vượt quá quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ dân đăng ký sử dụng dịch vụ thu gom, xử lý rác thải chưa cao; việc thu gom có lúc chưa kịp thời, một số hộ dân còn bỏ rác, vứt rác bừa bãi; chất thải rắn ở một số khu vực nông thôn vẫn chưa được thu gom, xử lý đúng quy đinh.

Tại phiên giải trình, lãnh đạo 02 Ban HĐND thị xã và Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành đoàn thể của phường đã nêu thực trạng việc quản lý, thu gom rác thải sinh hoạt, những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường trong thời gian tới.

 

         Quách Lệ Khương

    PCT.HĐND phường An Hòa

14/11/2020 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin   Hội đồng nhân dân phường An Hòa tổ chức phiên giải trình:" về tình hình quản lý việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường An Hòa "/PublishingImages/AnHoatochucgiaitrinhgomracthaisinhhoat.jpg
​ Sáng ngày 12/11/2020, Thường trực HĐND phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng tổ chức phiên giải trình " về tình hình quản lý việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường An Hòa".
14/11/2020 08:00NoĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Mỏ công tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND xãThường trực HĐND xã Mỏ công tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND xã
Sáng ngày 13/11/2020, Thường trực HĐND xã Mỏ Công tổ chức cuộc họp thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND xã Mỏ Công khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Tham dự cuộc họp có ông Hồ Hải Quốc Khương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - Chủ trì hội nghị; ông Nguyễn Thái Súng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Lê Văn Chẩn - Chủ tịch UBMTTQVN xã và Trưởng Hai Ban HĐND xã.

MoCongthongnhatchuongtrinhkyhopthu11.png

Quang cảnh cuộc họp

Kỳ họp thứ 11, HĐND xã Mỏ Công khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tổ chức trong 01 ngày, khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/12/2020, tại Hội trường UBND xã Mỏ Công.

Theo dự kiến chương trình UBND xã sẽ trình bày các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của UBND xã năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND xã; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời UBND xã thông qua báo cáo chuyên đề xây dựng Nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao (theo Quyết định số 192/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 01năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã sẽ trình báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; kết quả thẩm tra của hai Ban HĐND về các báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp; Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát công tác Quản lý và sử dụng tài sản công; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, 02 Ban của HĐND xã. Sau khi Thường trực HĐND xã và các Ban HĐND xã thông qua các nội dung, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ thông báo kết quả hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền 2020. Dự kiến kỳ họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

Phát biểu kết thúc cuộc họp ông Hồ Hải Quốc Khương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị Chủ tịch UBND xã chỉ đạo công chức có liên quan chuẩn bị các văn bản, báo cáo của UBND xã, hoàn chỉnh gửi hai Ban HĐND xã để thẩm tra; các đồng chí trong cuộc họp căn cứ theo dự kiến chương trình, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan, hoàn thành theo thời gian quy định để phục vụ tốt cho kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân xã

 

14/11/2020 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Mỏ công tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND xã/PublishingImages/MoCongthongnhatchuongtrinhkyhopthu11.png
Sáng ngày 13/11/2020, Thường trực HĐND xã Mỏ Công tổ chức cuộc họp thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND xã Mỏ Công khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Tham dự cuộc họp có ông Hồ Hải Quốc Khương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - Chủ trì hội nghị; ông Nguyễn Thái Súng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Lê Văn Chẩn - Chủ tịch UBMTTQVN xã và Trưởng Hai Ban HĐND xã.

14/11/2020 08:00NoĐã ban hành
​  HĐND xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ   12 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021​  HĐND xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ   12 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày 13/11/2020, HĐND xã Phước Chỉ khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (họp chuyên đề) tại hội trường UBND xã Phước Chỉ. Tham dự kỳ họp HĐND xã có ông Trương Tấn Đạt , ông Vũ Quang Quân đại biểu HĐND Thị Xã Trảng Bàng đơn vị xã Phước Chỉ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp và 27/28 vị Đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
PhuocChiTrangBangtochuckyhopt12.jpg

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân xã đã xem xét, thảo luận và biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã.

Kỳ họp thứ 12 đại biểu HĐND xã đã xem xét và biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Phước Nhiên, lý do: chuyển công tác khác. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Thành Lập, lý do: nghỉ hưu theo Nghị định 108/ 2014 của Chính Phủ.

Đại biểu hội đồng nhân dân xã đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thứ Đảng uỷ xã, kết quả đạt tỷ lệ 100%. Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Vũ Phương – Công chức văn phòng thống kê xã, kết quả đạt tỷ lệ 100% và đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Bế mạc kỳ họp, Bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch HĐND xã Chủ tọa Kỳ họp ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND xã; Giao UBND xã hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ gửi về trên đúng theo luật định.

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ PHƯỚC CHỈ

 

 

 

14/11/2020 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin​  HĐND xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng tổ chức kỳ họp lần thứ   12 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021/PublishingImages/PhuocChiTrangBangtochuckyhopt12.jpg
Ngày 13/11/2020, HĐND xã Phước Chỉ khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (họp chuyên đề) tại hội trường UBND xã Phước Chỉ. Tham dự kỳ họp HĐND xã có ông Trương Tấn Đạt , ông Vũ Quang Quân đại biểu HĐND Thị Xã Trảng Bàng đơn vị xã Phước Chỉ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp và 27/28 vị Đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14/11/2020 08:00NoĐã ban hành
 HĐND THỊ XÃ HÒA THÀNH TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM TRA HĐND THỊ XÃ HÒA THÀNH TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM TRA
​Thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp là chức năng nhiệm vụ của các Ban HĐND được pháp luật quy định tại Điều 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Qua hoạt động thực tiễn thời gian qua, để nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra các ban của HĐND các cấp, cần nhiều giải pháp tạo sự đồng thuận, minh bạch, khoa học và hiệu quả.

Đổi mới theo hướng chuyên sâu

Hoạt động thẩm tra là hình thức giám sát của các ban HĐND nhằm xem xét sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của nội dung dự thảo nghị quyết với hệ thống chính sách pháp luật hiện hành; sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là hoạt động quan trọng đảm bảo cho nghị quyết được ban hành sát đúng, làm cơ sở để đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định, thông qua nghị quyết tại các kỳ họp HĐND Thị xã.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND Thị xã Hòa Thành, thời gian qua triển khai thực hiện các quy định mới, hoạt động thẩm tra của các ban HĐND được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, chất lượng báo cáo từng bước đổi mới tích cực.

Theo ông Nguyễn Hoài Vi - Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, các buổi khảo sát, giám sát thực tế làm cơ sở để ban phản ánh trong báo cáo thẩm tra là yếu tố quan trọng để làm nên chất lượng của các báo cáo thẩm tra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã đã thẩm tra 34 báo cáo và 34 dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trên cơ sở quy định của pháp luật, nghị quyết HĐND thị xã và tình hình thực tế ở địa phương, nhất là các vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân, Ban kinh tế - xã hội HĐND quan tâm, lựa chọn những nội dung cần thiết liên quan đến quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến các chính sách an sinh xã hội để tổ chức Đoàn giám sát trực tiếp tại các ngành chuyên môn thuộc UBND thị xã và khảo sát thực tế các xã, phường trên địa bàn thị xã. Đồng thời, trong quá trình giám sát, khảo sát, mỗi thành viên của Ban Kinh tế - Xã hội phải phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động thu thập thông tin cần thiết, đi sâu tìm hiểu nắm bắt vấn đề thực tiễn mang tính ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đây là cơ sở quan trọng khi tổ chức thực hiện thẩm tra.

Ông Võ Xuân Phong  - Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thị xã cho biết: Căn cứ nghị quyết và chương trình giám sát của HĐND Thị xã Hòa Thành, Ban Pháp chế HĐND Thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai giám sát việc chấp hành pháp luật, thực thi pháp luật của các cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp và một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Qua đó, nắm bắt thông tin phục vụ tốt hơn cho công tác thẩm tra. "Nội dung thẩm tra bao quát và có lựa chọn trọng tâm để thẩm tra sâu, tập trung vào các nội dung như tình hình vi phạm, tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực được cử tri quan tâm".

ThiXaHoaThanhnagcaochatluongthamtra.jpg

Quang cảnh hội nghị giám sát công tác ban hành VB.QPPL

Kết quả công tác thẩm tra là cơ sở giúp đại biểu HĐND có thêm thông tin, thấy được những vấn đề cần tập trung thảo luận, lựa chọn phương án, quyết định biểu quyết thông qua nghị quyết phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thẩm tra còn khó khăn, vướng mắc như việc nghiên cứu, tìm kiếm, thu thập tài liệu, thông tin liên quan đến thẩm tra có lúc còn bị động, hoạt động khảo sát còn hạn chế…

Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục soạn thảo đúng quy định, xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo trình tự, thời gian theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Các ban chủ động tham gia ý kiến với các cơ quan soạn thảo ngay từ đầu năm để nắm được các vấn đề vướng mắc, phát sinh tạo thống nhất, đồng thuận khi UBND trình HĐND, hạn chế điều chỉnh.

Trong thời gian tới, để chất lượng các báo cáo thẩm tra ngày được nâng cao, các Ban HĐND thị xã luôn xác định từng thành viên của Ban phải tự nghiên cứu, thu thập tài liệu, thường xuyên cập nhật các văn bản mới, tranh thủ ý kiến của các cá nhân có kinh nghiệm, am hiểu về vấn đề chuyên môn có liên quan, coi trọng việc lấy ý kiến đóng góp từ các đối tượng chịu sự tác động của nghị quyết, nhất là đối với những nghị quyết liên quan đến đời sống của nhân dân.

Đồng thời, nội dung thẩm tra cần đảm bảo toàn diện, các thông tin đưa ra trong báo cáo thẩm tra phải trên cơ sở thông tin đa chiều phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vai trò Thường trực HĐND trong nâng cao chất lượng thẩm tra

  Ông Huỳnh Công Luận - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã Hòa Thành chia sẽ: Việc thẩm tra để đánh giá các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp HĐND là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của các Ban HĐND, được quy định tại khoản 4, Điều 6 và Điều 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Để giúp các Ban thực hiện tốt nhiệm vụ này, về phía Thường trực HĐND quan tâm thực hiện một số giải pháp như:  Đề nghị UBND Thị xã khi thông qua dự thảo các văn bản chuẩn bị trình kỳ họp HĐND ngoài mời Thường trực HĐND thì mời thêm lãnh đạo các Ban tham dự để nắm trước nội dung mà UBND sẽ trình HĐND; UBND và các ngành chuyên môn cung cấp đủ nội dung, gửi các văn bản phải đảm bảo về chất lượng, nhất là thời gian theo qui định để các Ban HĐND có đủ thời gian nghiên cứu, khảo sát nếu cần; Thường trực HĐND quan tâm theo dõi và tham dự hội nghị Ban tổ chức để thẩm tra các văn bản trình kỳ họp. Có ý kiến chỉ đạo: vừa yên cầu cơ quan soạn thảo giải trình làm rõ, vừa định hướng gợi mở để thành viên Ban thảo luận nhằm tạo chính kiến của từng thành viên trong Ban; qua đó đi đến thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban giúp đại biểu HĐND tham gia thảo luận và quyết định để Nghị quyết của HĐND ban hành phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống. Làm tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp đối với các Ban, ngoài việc tránh trùng lắp trong giám sát còn giúp các Ban tháo gở khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động.

 

                                          THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ HÒA THÀNH

 

 

13/11/2020 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sở HĐND THỊ XÃ HÒA THÀNH TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM TRA/PublishingImages/ThiXaHoaThanhnagcaochatluongthamtra.jpg
​Thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp là chức năng nhiệm vụ của các Ban HĐND được pháp luật quy định tại Điều 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Qua hoạt động thực tiễn thời gian qua, để nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra các ban của HĐND các cấp, cần nhiều giải pháp tạo sự đồng thuận, minh bạch, khoa học và hiệu quả.
13/11/2020 08:00NoĐã ban hành
​  HĐND Thành phố họp phiên giải trình về hộ dân lấn chiếm hẻm 13  đường Điện Biên Phủ​  HĐND Thành phố họp phiên giải trình về hộ dân lấn chiếm hẻm 13  đường Điện Biên Phủ
Sáng ngày 11/11/2020, Thường trực HĐND thành phố Tây Ninh tổ chức họp phiên giải trình về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh hộ dân lấn chiếm hẻm 13 đường Điện Biên Phủ, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, Thành phố.

Đến dự có ông Mai Văn Hải - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ông Lê Quang Tuấn - Phó Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh. Bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi làm việc.

HopgiaitrinhhodanlanchiemduongDBP.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Qua phản ánh kiến nghị của cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất của hai hộ dân tại hai thửa đất đầu hẻm 13, tiếp giáp đường Điện Biên Phủ, xác định hộ ông Trần Bình Định và hộ bà Phan Thị Kim Hiền, tiến hành kiểm tra nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của hai hộ dân này đồng thời tiến hành xác minh tại nhà các hộ dân sinh sống nhiều năm tại địa phương và xác minh qua bản đồ địa chính. Qua đó hẻm 13 đã hình thành rất lâu, từ trước giải phóng là đường đi rất lớn, sau khi đạo phân chia đất và cấp cho các hộ về sinh sống thì hẻm nhỏ hơn. Qua quá trình xác minh nguồn gốc, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho phường Hiệp Ninh yêu cầu ông Trần Bình Định giao phần đất trống có chiều ngang 0,2 mét và bà Phan Thị Kim Hiền giao phần đất có chiều ngang 0,47 mét để mở rộng hẻm 13, nhưng cả hai đều không chấp hành nên chưa giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ngoài ra, trong quá trình thông báo kết quả giải quyết đến cử tri, cử tri cũng kiến nghị nâng cấp mở rộng và thông thẳng tuyến hẻm 13 chứ không phải quanh co như hiện tại.

Tại phiên họp, ông Mai Văn Hải - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thành phố cùng phường Hiệp Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của UBND Thành phố, để xem có lấn hẻm hay không; các phòng ban Thành phố tham mưu Thành phố xem xét chỉnh trang đô thị Thành phố trong đó có chỉnh trang hẻm 13, có phương án cụ thể và thực hiện giai đoạn nào; UBND Thành phố chỉ đạo các phòng ban, phường, xã quản lý chặt các quy hoạch cũng như hiện trạng đất hiện nay không để xảy ra lấn chiếm.

Bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các phòng ban chuyên môn Thành phố xác định việc các hộ dân có lấn chiếm hẻm 13 không để có căn cứ trả lời cho cử tri, vận động các hộ dân chấp hành nội dung kết luận của UBND Thành phố; kiến nghị UBND Thành phố trong công tác rà soát quy hoạch, chỉnh trang đô thị xem xét các tuyến đường trên địa bàn Thành phố để đưa vào kế hoạch đầu tư./.

 

Phương Ngân

13/11/2020 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin​  HĐND Thành phố họp phiên giải trình về hộ dân lấn chiếm hẻm 13  đường Điện Biên Phủ/PublishingImages/HopgiaitrinhhodanlanchiemduongDBP.jpg
Sáng ngày 11/11/2020, Thường trực HĐND thành phố Tây Ninh tổ chức họp phiên giải trình về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh hộ dân lấn chiếm hẻm 13 đường Điện Biên Phủ, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, Thành phố.
13/11/2020 08:00NoĐã ban hành
​  Thường trực HĐND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức kỳ họp  thứ 3 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021​  Thường trực HĐND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức kỳ họp  thứ 3 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 11/11, tại Hội trường UBND xã Phước Bình đã diễn ra kỳ họp thứ 3 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Minh Xuyên - Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Trảng Bàng; Ông Trần Ái Hòa - Thị ủy viên, Chủ tịch liên đoàn lao động thị xã, đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Trảng Bàng đơn vị xã Phước Bình; ông Hồ Văn Quang - Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã Trảng Bàng; ông Trần Văn Minh - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể  xã, ấp và có mặt 51/51 vị đại biểu HĐND xã Phước Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Tại kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Phước Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Minh và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Phước Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Phước Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Bình; ông Nguyễn Phước Nhiên đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Phước Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu đạt 100%.

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã Phước Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Phước Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Minh; Nghị quyết chấp thuận bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND xã Phước Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Phước Nhiên; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực HĐND xã Phước Bình

                                                                                                    Biện Duy Thanh


12/11/2020 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin​  Thường trực HĐND xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng: Tổ chức kỳ họp  thứ 3 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/11, tại Hội trường UBND xã Phước Bình đã diễn ra kỳ họp thứ 3 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Minh Xuyên - Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Trảng Bàng; Ông Trần Ái Hòa - Thị ủy viên, Chủ tịch liên đoàn lao động thị xã, đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Trảng Bàng đơn vị xã Phước Bình; ông Hồ Văn Quang - Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã Trảng Bàng; ông Trần Văn Minh - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể  xã, ấp và có mặt 51/51 vị đại biểu HĐND xã Phước Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

 
12/11/2020 16:00NoĐã ban hành
​  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG, THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH​  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG, THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH
Trong những năm qua, hoạt động của HĐND xã Trường Đông đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ được tôn trọng, dân chủ trong sinh hoạt được phát huy, tính hình thức trong hoạt động của HĐND giảm dần; chất lượng các kỳ họp HĐND từng bước được nâng lên.

  Nhận thức được kỳ họp là hoạt động quan trọng của HĐND, trong năm HĐND xã đã đảm bảo được số lượng các kỳ họp đúng theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức, điều hành kỳ họp từng bước được cải tiến nhằm phát huy dân chủ. Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND có chất lượng, các Nghị quyết đề ra đảm bảo đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa 02 kỳ họp từng bước được nâng lên. Việc lắng nghe ý kiến của nhân dân được tăng cường, các đại biểu đã thường xuyên tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt công tác tiếp dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND xã.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động của HĐND xã có lúc chưa phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, vẫn còn tồn tại, hạn chế như: công tác tham gia xây dựng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của HĐND còn thiếu chủ động; việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về ngân sách nhà nước có lúc còn mang tính hình thức; hoạt động giám sát hiệu quả chưa cao, nhiều kiến nghị chưa được UBND xã giải quyết kịp thời; một số đại biểu HĐND chưa làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, chưa dành thời gian cần thiết cho hoạt động của HĐND, chưa thường xuyên tiếp công dân theo quy định.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do Thường trực HĐND xã chỉ có một Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách; lãnh đạo 02 ban HĐND xã đều hoạt động kiêm nhiệm nên chưa đầu tư nhiều vào hoạt động của HĐND xã; có phân công một công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu giúp việc cho HĐND xã nhưng kiêm nhiệm, chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND xã; một số đại biểu còn hạn chế về trình độ, năng lực, thiếu tâm huyết với HĐND; điều kiện đảm bảo cho các hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND còn hạn chế…

 Từ thực tế hoạt động thời gian qua, để HĐND xã hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn, Thường trực HĐND xã Trường Đông đã rút ra một số bài học kinh nghiệm thực hiện như sau:

Thứ nhất, Cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của HĐND, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, phân công cán bộ có tâm, có tầm làm công tác HĐND để xây dựng HĐND thật sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Thứ hai, cần cải tiến và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND. Kỳ họp HĐND xã phải thực sự là diễn đàn của nhân dân, là nơi thể hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", là hoạt động thu hút sự quan tâm theo dõi của cử tri. Do vậy, tổ chức kỳ họp phải có sự chuẩn bị chu đáo, đại biểu HĐND phải được cung cấp đầy đủ và kịp thời các văn bản báo cáo, tờ trình và những thông tin liên quan để nghiên cứu trước; đồng thời phải dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận và chất vấn. Chủ tọa cần linh động trong điều hành kỳ họp, gợi ý để đại biểu mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp, nhất là ý kiến phản biện để xem xét vấn đề một cách thấu đáo hơn, đa chiều hơn nhằm ban hành những Nghị quyết có tính khả thi cao.

 Thứ ba, thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND xã như xem xét các báo cáo tại kỳ họp HĐND, chất vấn của đại biểu, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, giám sát công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát chuyên đề giữa 02 kỳ họp đối với những vấn đề thực tế tại địa phương.

 Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp dân của đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp. Đại biểu HĐND nên dành thời gian để tiếp dân; đại biểu phải thật sự gần dân, lắng nghe ý kiến người dân một cách cầu thị, đối thoại cùng người dân và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với HĐND. 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đó cũng là yêu cầu thực tế bức thiết của cuộc sống, nhằm ngày càng hoàn thiện thiết chế dân chủ, bảo đảm cho nhân dân thực hiện được quyền làm chủ của mình. Nâng cao năng lực hoạt động của HĐND xã cũng chính là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội cũng như bảo đảm thực hiện cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", mục tiêu phấn đấu xây dựng xã Trường Đông đạt chuẩn xã nông thông mới nâng cao trong năm 2020, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

 

 

                                                     Thường trực HĐND xã Trường Đông

09/11/2020 10:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin​  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG, THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong những năm qua, hoạt động của HĐND xã Trường Đông đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ được tôn trọng, dân chủ trong sinh hoạt được phát huy, tính hình thức trong hoạt động của HĐND giảm dần; chất lượng các kỳ họp HĐND từng bước được nâng lên.
09/11/2020 10:00NoĐã ban hành
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ THẠNH TÂY, HUYỆN TÂN BIÊN:  HỌP DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌPTHƯỜNG TRỰC HĐND XÃ THẠNH TÂY, HUYỆN TÂN BIÊN:  HỌP DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP
Sáng ngày 06/11, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây họp dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Hội nghị do bà Trần Thị Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chủ trì.

ThanhTayDukienchuongtrinhkyhop.jpg

Quang cảnh cuộc họp

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 25/12 với các nội dung được thông qua gồm: Các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân xã (gồm 11 báo cáo, 02 tờ trình); các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân xã; thông báo tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Tại kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây sẽ thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân xã năm 2021.

Kết thúc cuộc họp bà Trần Thị Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân xã chuẩn bị tốt các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp; Thường trực Hội đồng nhân dân xã phối hợp tốt với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tốt công tác tiếp xúc tri trước kỳ họp, đồng thời phân công hai Ban thực hiện tốt việc thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, để kỳ họp lần thứ 11 được tổ chức đạt kết quả cao.

 

                                                                   TT.HĐND xã Thạnh Tây, Tân Biên

                                                                                     

 

08/11/2020 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTHƯỜNG TRỰC HĐND XÃ THẠNH TÂY, HUYỆN TÂN BIÊN:  HỌP DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP/PublishingImages/ThanhTayDukienchuongtrinhkyhop.jpg
Sáng ngày 06/11, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây họp dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Hội nghị do bà Trần Thị Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chủ trì.
08/11/2020 09:00NoĐã ban hành
​  Thường trực Hội đồng nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành:  Tổ chức phiên giải trình về tình hình An ninh trật tự - An toàn giao thông  trên địa bàn      ​  Thường trực Hội đồng nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành:  Tổ chức phiên giải trình về tình hình An ninh trật tự - An toàn giao thông  trên địa bàn     
Chiều ngày 05/11, Thường trực HĐND xã Trường Đông tổ chức phiên giải trình về "Tình hình an ninh trật tự - an toàn giao thông"  trên địa bàn xã. Chủ trì phiên giải trình là bà Phạm Thị Kim Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Tham dự có Trưởng, phó 2 ban Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, đại biểu HĐND xã đại diện 5 ấp, ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND xã, Trung tá Trần Hòa Bình - Trưởng công xã.

HoaThanhgiaitringAnninhtrattu.jpg

Quang cảnh phiên giải trình

Tại phiên giải trình, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến "Tình hình An ninh trật tự - An toàn giao thông" trong đó có tình hình trộm cắp xảy ra trên địa bàn; việc người dân không chấp hành Luật giao thông đường bộ, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe ngược chiều xung quanh vòng xuyến chợ Trường Lưu. Theo báo cáo của đơn vị giải trình cho thấy tình hình an ninh trật tự - an toàn giao thông được ủy ban nhân dân xã quan tâm, phát hiện các vi phạm và xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm; nhắc nhở nhân dân chấp hành theo quy định của nhà nước và pháp luật.

Tại phiên giải trình, có 05 lượt đại biểu tham dự phát biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung như: tình hình trộm cắp xảy ra ở các ấp, tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên; ý thức của người dân khi tham gia giao thông, chế tài xử phạt…..Các nội dung trên đã được Chủ tịch UBND xã và Trưởng công an xã giải trình  làm rõ.

Kết luận phiên giải trình, bà Phạm Thị Kim Anh - Chủ tịch HĐND xã ghi nhận sự nổ lực điều hành của UBND xã và ngành chuyên môn thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc vai trò quản lý nhà nước về an ninh trật tự - an toàn giao thông. Đồng thời đề nghị UBND xã và ngành chuyên môn cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến an ninh trật tự - an toàn giao thông để nhân dân hiểu và chấp hành pháp luật. Kiến nghị UBND xã có giải pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm tình hình trộm cắp, ma túy trong thanh thiếu niên và vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn.

 

                                                                          Thường trực HĐND xã Trường Đông

06/11/2020 21:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin​  Thường trực Hội đồng nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành:  Tổ chức phiên giải trình về tình hình An ninh trật tự - An toàn giao thông  trên địa bàn      /PublishingImages/HoaThanhgiaitringAnninhtrattu.jpg
Chiều ngày 05/11, Thường trực HĐND xã Trường Đông tổ chức phiên giải trình về "Tình hình an ninh trật tự - an toàn giao thông"  trên địa bàn xã. Chủ trì phiên giải trình là bà Phạm Thị Kim Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Tham dự có Trưởng, phó 2 ban Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, đại biểu HĐND xã đại diện 5 ấp, ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND xã, Trung tá Trần Hòa Bình - Trưởng công xã.
06/11/2020 21:00NoĐã ban hành
​  Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu: Thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, khóa XI,  nhiệm kỳ 2016-2021​  Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu: Thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, khóa XI,  nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 04/11, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là tổ chức phiên họp Thường trực HĐND xã để thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự phiên họp Thường trực HĐND có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, 02 Ban HĐND xã, các Tổ Trưởng tổ đại biểu HĐND xã. Chủ trì phiên họp là ông Nguyễn Tấn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã.

Tại phiên họp đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Cho ý kiến kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND xã. Qua thảo luận, Thường trực HĐND xã thống nhất dự kiến kỳ họp thứ 11 HĐND xã diễn ra trong 01 ngày 29/12/2020, tại Hội trường UBND xã Chà Là. Theo dự kiến tại kỳ họp HĐND sẽ trình 07 báo cáo và 02 tờ trình; 02 Ban HĐND xã báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; UBND xã trình 15 báo cáo và 02 tờ trình; UBMTTQVN thông báo tham gia xây dưng chính quyến năm 2020; Thông nhất tiếp xúc cử tri 04 điểm từ ngày 06-10/11/2020.

Kết luận tại phiên họp, ông Nguyễn Tấn Sang - Chủ tịch HĐND xã yêu cầu lãnh đạo UBND, UBMTTQVN xã chuẩn bị các nội dung kỳ họp đúng thời gian theo luật định và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đảm bảo kế hoạch đề ra.

                                                                  Lê Thành Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/11/2020 21:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin​  Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu: Thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, khóa XI,  nhiệm kỳ 2016-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/11, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Chà Là tổ chức phiên họp Thường trực HĐND xã để thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự phiên họp Thường trực HĐND có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, 02 Ban HĐND xã, các Tổ Trưởng tổ đại biểu HĐND xã. Chủ trì phiên họp là ông Nguyễn Tấn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã.
06/11/2020 21:00NoĐã ban hành
Xã Suối Dây xây dựng nông thôn mớiXã Suối Dây xây dựng nông thôn mới
​Tây Ninh là tỉnh biên giới của vùng Đông Nam Bộ, đến tháng 11.2020 đã có 42/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Kế hoạch cuối năm 2020, Tây Ninh sẽ có 53 xã đạt chuẩn NTM, chiếm trên 66% số xã toàn địa bàn tỉnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X (chỉ tiêu 50% xã NTM). Nhiều địa phương cấp xã đang hướng đến xây dựng NTM nâng cao. Nhiệm kỳ 2021 -2025, xã Suối Dây là xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021, là xã có vốn đối ứng cao nhất trong toàn huyện Tân Châu, đây là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng chung tay thực hiện.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND huyện Tân Châu đồng thời chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 10, HĐND xã Suối Dây thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xã, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn và triển khai từng danh mục đầu tư công, trong đó có các công trình đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thể thao các ấp là các công trình liên quan đến kinh phí đối ứng của người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại xã Suối Dây đã duy trì và giữ vững 06/19 tiêu chí đó là tiêu chí số 3, 4, 8, 11, 12, 9. Còn lại 13 tiêu chí chưa đạt, phấn đấu năm 2020 công nhận thêm 03 tiêu chí số 7, 18, 19. Để từng bước thực hiện đạt hiệu quả 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong tháng 9/2020 xã xây dựng tổ chức lấy ý kiến nhân dân về 02 nội dung:

Tiêu chí số 1 quy hoạch: theo tiêu chí rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn đối với cơ sở thể dục thể thao, giao thông cụ thể điều chỉnh lộ giới quy hoạch các tuyến đường giao thông ấp, gộp các tuyến đường giao thông của xã, ấp thành 60 tuyến; tiến hành xây mới Trạm Y tế, làm mới sân, cổng, đường vào trạm tại vị trí cũ; cơ sở văn hóa, xây mới 04 văn phòng ấp, sửa chữa 03 văn phòng.

Tiêu chí số 2 giao thông: Triển khai từng danh mục đầu tư công trình giao thông trên địa bàn 08 ấp của xã, lấy ý kiến tổ chức vận động kinh phí đối ứng trong Nhân dân đóng góp thực hiện trên tất cả tuyến đường nông thôn. Về hình thức đóng góp vận động theo chiều ngang thửa đất của từng hộ hay thu theo đầu hộ dân; phương pháp đóng góp thu 01 lần 100% số tiền trong năm 2021 hay thu 02 lần trong năm 2020 là 50% và năm 2021 là 50%.

Nhìn chung bước đầu triển khai lấy ý kiến đến từng hộ dân được Nhân dân đồng tình thống nhất cao với chủ trương xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên tinh thần đảm bảo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi".. Về hình thức đóng góp Nhân dân chọn hình thức đóng theo chiều ngang thửa đất của từng hộ gia đình và phương pháp đóng góp là năm 2020 đóng trước 50% và năm 2021 đóng 50% còn lại.

Thời gian qua, xã Suối Dây tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tiêu chí chưa đạt chuẩn, đồng thời tuyên truyền thực hiện nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đề ra kế hoạch sát với thực tiễn của địa phương. Thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng của các đại lý bán bảo hiểm y tế ở các ấp phấn đấu đạt chỉ tiêu. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả cao cho Nhân dân; mở rộng các cuộc tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm trang bị những kiến thức về sản xuất cho nông dân giúp tăng sản lượng tăng thu nhập cho người dân.

SuoiDayxaydungnongthonmoi.jpg

 Lấy ý kiến nhân dân về đưa vào quy hoạch các tuyến đường trên địa bàn ấp 5

Tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất, các mô hình mới cho lợi nhuận cao như: khoai mì, mãng cầu, cây ăn quả, trồng rau sạch, xây dựng những cánh đồng mẫu lớn…, hỗ trợ chăn nuôi như: bò sinh sản, bò thịt, heo, gia cầm. Tạo mọi điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập đầu tư mở rộng quy mô với nhiều hình thức đưa sản phẩm hàng hóa, dịch vụ về nông thôn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, kích cầu thị trường nông thôn.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp vẫn chú trọng công tác bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, để thực hiện được điều đó xã phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết, hình thành ý thức, lối nghĩ, cách làm, hành vi ứng xử thân thiện với thiên nhiên, môi trường, sạch đường làng ngõ xóm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm được chú trọng hơn; tuyên truyền kiến thức, sự hiểu biết của người dân về vấn đề bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân; các nhà sản xuất, kinh doanh cũng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm mình làm ra.

Với tình hình thực trạng hiện nay, một số thanh thiếu niên nhận thức chưa tốt, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã phức tạp, số vụ vi phạm pháp luật rơi vào độ tuổi thanh thiếu niên nhiều và có tính chất nguy hiểm đòi hỏi công tác quản lý trật tự tại địa phương phải chuyên sâu, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến trong Nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có kế hoạch, chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự cũng như phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn xã.

Với tinh thấn ấy và với cách làm sáng tạo, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, xã Suối Dây sẽ thực hiện có hiệu quả nhất chương trình xây dựng NTM, phấn đấu cuối năm 2021 xã đạt chuẩn NTM.

 

                                                            Thường trực HĐND xã Suối Dây

05/11/2020 20:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinXã Suối Dây xây dựng nông thôn mới/PublishingImages/SuoiDayxaydungnongthonmoi.jpg
​Tây Ninh là tỉnh biên giới của vùng Đông Nam Bộ, đến tháng 11.2020 đã có 42/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Kế hoạch cuối năm 2020, Tây Ninh sẽ có 53 xã đạt chuẩn NTM, chiếm trên 66% số xã toàn địa bàn tỉnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X (chỉ tiêu 50% xã NTM). Nhiều địa phương cấp xã đang hướng đến xây dựng NTM nâng cao. Nhiệm kỳ 2021 -2025, xã Suối Dây là xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021, là xã có vốn đối ứng cao nhất trong toàn huyện Tân Châu, đây là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng chung tay thực hiện.
05/11/2020 20:00NoĐã ban hành
​  HĐND xã Thạnh Tây tổ chức lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng​  HĐND xã Thạnh Tây tổ chức lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chiều ngày 02/11/2020, Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Chủ trì hội nghị là đồng chí Trần Thị Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, lãnh đạo 02 ban HĐND xã và 22/23 đại biểu HĐND xã. Hội nghị sẽ cho ý kiến gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo báo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

ThanhTaylayykienvsnkiendaihoi.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị có 9 đại biểu phát biểu với 15 ý kiến, cơ bản đồng tình với các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội XIII của Đảng, phấn khởi với diện mạo đất nước phát triển, uy tín trên trường quốc tế ngày càng cao, đời sống nhân dân dần được cải thiện. Tuy nhiên còn một số ý kiến, kiến nghị nội dung như: cần quan tâm hơn nữa đối với nền giáo dục của đất nước, coi trọng giáo dục và đào tạo giữa đầu vào và đầu ra, chất lượng giáo dục ở thành thị và nông thôn còn có sự chênh lệch quá xa, việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; về chính sách cải cách tiền lương nên quan tâm nhiều hơn đối với những người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp hiện nay vẫn chưa phù hợp cho người lao động không chuyên trách...

Kết thúc hội nghị, bà Trần Thị Ngân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao vai trò trách nhiệm của Đại biểu đồng thời đề nghị Đại biểu HĐND xã tiếp thu ý kiến phản ánh của Nhân dân, tiếp tục nghiên cứu, đóng góp các ý kiến xác đáng tạo sự thống nhất cao trong các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội XIII của Đảng.

                                               Thường trực HĐND xã Thạnh Tây

 

 

 

 

05/11/2020 19:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin​  HĐND xã Thạnh Tây tổ chức lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chiều ngày 02/11/2020, Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
05/11/2020 19:00NoĐã ban hành
​  Thường trực HĐND xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành:   Tổ chức họp chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND xã  nhiệm kỳ 2016-2021​  Thường trực HĐND xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành:   Tổ chức họp chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND xã  nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng ngày 04/11, tại Phòng họp UBND xã Long Thành Nam, Thường trực HĐND xã Long Thành Nam tổ chức họp để thông qua kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 15 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến tham dự hội nghị có bà Lương Thị Ngọc Thanh - Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã, ông Huỳnh Thiện Huấn - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã - chủ trì hội nghị, bà Châu Thị Bích Hiền - Phó Chủ tịch HĐND xã, cùng với lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, trưởng, phó 02 ban HĐND xã và đại diện các đơn vị đại biểu HĐND xã ở các ấp.

Qua thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất kỳ họp thứ 15 HĐND xã sẽ tiến hành trong 02 ngày (vào ngày 29 và 30/12/2020), tại Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao và học tập cộng đồng xã Long Thành Nam.

Kỳ họp này sẽ xem xét thông qua các báo cáo của UBND xã trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như: Báo cáo hoạt động của UBND xã; báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND xã.

Tại kỳ họp cuối năm, Thường trực HĐND, các ban HĐND xã thông qua báo cáo hoạt động HĐND năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo và giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; Tờ trình tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 và báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của hai ban HĐND xã. Mặt trận tổ quốc thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020.

Kết luận hội nghị, ông Huỳnh Thiện Huấn - Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND, UBMTTQ xã và các ban HĐND xã tích cực nghiên cứu soạn thảo các văn bản trình ra kỳ họp đảm bảo chất lượng và đúng thời gian theo kế hoạch chuẩn bị kỳ họp đã đề ra. Song song đó, cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đạt chất lượng theo quy định từ ngày 23 đến ngày 27/11/2020.

          Thường trực HĐND xã Long Thành Nam

05/11/2020 19:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin​  Thường trực HĐND xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành:   Tổ chức họp chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND xã  nhiệm kỳ 2016-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 04/11, tại Phòng họp UBND xã Long Thành Nam, Thường trực HĐND xã Long Thành Nam tổ chức họp để thông qua kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 15 (kỳ họp cuối năm 2020) HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến tham dự hội nghị có bà Lương Thị Ngọc Thanh - Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã, ông Huỳnh Thiện Huấn - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã - chủ trì hội nghị, bà Châu Thị Bích Hiền - Phó Chủ tịch HĐND xã, cùng với lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, trưởng, phó 02 ban HĐND xã và đại diện các đơn vị đại biểu HĐND xã ở các ấp.
05/11/2020 19:00NoĐã ban hành
​  Thường trực HĐND xã Thạnh Đức tổ chức Hội nghị toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và thảo luận của đại biểu HĐND xã năm 2020​  Thường trực HĐND xã Thạnh Đức tổ chức Hội nghị toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và thảo luận của đại biểu HĐND xã năm 2020
Chiều ngày 30/10/2020, tại Phòng họp Đảng ủy xã Thạnh Đức, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đức tổ chức hội nghị Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và thảo luận của đại biểu HĐND xã năm 2020. Đến dự hội nghị có bà Vương Thị Thúy Oanh – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Thạnh Đức; Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND xã; Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN xã, cùng 10/10 đại diện tổ đại biểu HĐND xã đến dự.

Hội nghị đã nghe báo cáo thực trạng hoạt động chất vấn và thảo luận của đại biểu HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cụ thể: đa số các đại biểu HĐND xã đều phát huy vai trò, trách nhiệm với cử tri, đã có 40 lượt đại biểu gửi phiếu chất vấn, có 42 lượt đại biểu truy vấn UBND và các ngành chuyên môn, có 78 lượt đại biểu thảo luận tại 10 kỳ họp HĐND xã, đã phản ánh những tâm tư, nguyện vọng cũng như những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan nhà nước tại địa phương.

Tại buổi thảo luận, các vị đại biểu đã thẳng thắn nêu lên một số hạn chế như: Một bộ phận đại biểu chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của cơ quan dân cử. Tình trạng đại biểu chất vấn, thảo luận "chuyên nghiệp" chưa khắc phục; Vẫn còn tâm lý nể nang, ngại va chạm của một số đại biểu, đặc biệt là đại biểu kiêm nhiệm. Các đại biểu khi chất vấn thường né tránh những vấn đề nhạy cảm mặc dù đó là những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần làm rõ; Việc không thành lập Tổ đại biểu HĐND xã cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện hoạt động chất vấn và thảo luận của đại biểu... Trên cơ sở thực tiễn hoạt động, Thường trực HĐND xã Thạnh Đức rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn và thảo luận của đại biểu HĐND góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Đỗ Minh Tâm - Chủ tịch HĐND xã thay mặt HĐND xã ghi nhận các ý kiến tâm huyết mà các đại biểu đã đóng góp đồng thời khẳng định công tác chất vấn và thảo luận là hoạt động chủ yếu của đại biểu HĐND tại mỗi kỳ họp, thể hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu theo luật định và thực hiện trách nhiệm đối với cử tri. Việc thực hiện có hiệu quả hoạt động chất vấn, thảo luận tại các kỳ họp sẽ góp phần vào thành công của kỳ họp HĐND xã, đưa Nghị quyết của HĐND vào thực tiễn cuộc sống./.

 

Thường trực HĐND xã Thạnh Đức

 

 

05/11/2020 19:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin​  Thường trực HĐND xã Thạnh Đức tổ chức Hội nghị toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và thảo luận của đại biểu HĐND xã năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 30/10/2020, tại Phòng họp Đảng ủy xã Thạnh Đức, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đức tổ chức hội nghị Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và thảo luận của đại biểu HĐND xã năm 2020. Đến dự hội nghị có bà Vương Thị Thúy Oanh – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ,  Phó Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Thạnh Đức; Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND xã; Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN xã, cùng 10/10 đại diện tổ đại biểu HĐND xã đến dự.
05/11/2020 19:00NoĐã ban hành
 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên: Họp dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Tân Biên, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên: Họp dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Tân Biên, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
​Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 13, khóa XI,  nhiệm kỳ 2016-2021, vào lúc 09 giờ ngày 02/11, Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá XI (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng các thành viên thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các ngành liên quan trong huyện.

TanBiendukenchuongtrinhkyhopt13.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện, thời gian tổ chức kỳ họp được dự kiến trong 2 ngày, ngày 17 và 18/12/2020, với các nội dung chính như: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020; công tác thu, chi ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác xây dựng cơ bản; kết quả hoạt động của thường trực HĐND, kết quả hoạt động giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các nội dung có liên quan.

Kỳ họp sẽ tổ chức thảo luận ở tổ và Hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp và thông qua 08 nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Biên 05 năm 2021-2025; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát công tác thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Tân Biên; Nghị quyết về kết quả giám sát "Công tác quản lý nhà nước về đất đai" trên địa bàn huyện Tân Biên.

Ông Huỳnh Minh Lý - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời tiến độ kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện; báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện. Giao 02 Ban HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 theo đúng quy trình và thời gian theo luật định.

                               Nguyễn Thị Huyền - Chuyên viên VP. HĐND và UBND huyện

 

                                      

 

03/11/2020 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên: Họp dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Tân Biên, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021/PublishingImages/TanBiendukenchuongtrinhkyhopt13.jpg
​Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 13, khóa XI,  nhiệm kỳ 2016-2021, vào lúc 09 giờ ngày 02/11, Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá XI (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng các thành viên thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các ngành liên quan trong huyện.
03/11/2020 15:00NoĐã ban hành
​  THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ SUỐI DÂY, HUYỆN TÂN CHÂU:  HỌP PHIÊN THÁNG 11-2020   ​  THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ SUỐI DÂY, HUYỆN TÂN CHÂU:  HỌP PHIÊN THÁNG 11-2020  
Thực hiện Chương trình làm việc năm 2020, sáng ngày 02/11, tại phòng họp UBND xã, Thường trực HĐND xã Suối Dây tổ chức phiên họp liên trực thông qua dự kiến các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì; tham dự phiên họp có ông Trần Văn Luận - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã; Ông Lê Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND xã; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND xã, Văn phòng HĐND - UBND xã và các đại biểu phân công phụ trách ấp.

SuoiDayhopphienthang11.jpg

Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Dây phát biểu tại cuộc họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND xã đã thông qua dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã Khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và các nội dung trình tại kỳ họp với 20 nội dung và 03 Nghị quyết; Quyết định thành lập Đoàn giám sát về quản lý đất công trên địa bàn xã Suối Dây; Dự thảo kế hoạch về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021; Dự thảo Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã và một số nội dung chuẩn bị tốt cho kỳ họp cuối năm 2020.

Kết thúc phiên họp, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã chốt các số liệu báo cáo đến hết ngày 30/11/2020 và hoàn chỉnh báo cáo sớm để 02 Ban HĐND xã tổ chức thẩm tra theo đúng quy định. Thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (trong 01 ngày) ngày 28/12/2020. 02 Ban HĐND xã, Văn phòng HĐND-UBND xã chuẩn bị tốt cho công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, gửi tài liệu cho các đại biểu HĐND xã đúng theo quy định. Các đại biểu phân công phụ trách ấp họp đại biểu trong ấp mà mình được phân công gửi nội dung chất vấn, chuẩn bị báo cáo kết quả chương trình hành động năm 2020 của từng cá nhân đại biểu để báo cáo trước cử tri nơi mình được bầu ra; tham gia góp ý Kế hoạch xây dựng xã Suối Dây đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

TT.HĐND xã Suối Dây

03/11/2020 14:00Đã ban hànhThông tin cơ sở​  THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ SUỐI DÂY, HUYỆN TÂN CHÂU:  HỌP PHIÊN THÁNG 11-2020   /PublishingImages/SuoiDayhopphienthang11.jpg
Thực hiện Chương trình làm việc năm 2020, sáng ngày 02/11, tại phòng họp UBND xã, Thường trực HĐND xã Suối Dây tổ chức phiên họp liên trực thông qua dự kiến các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì; tham dự phiên họp có ông Trần Văn Luận - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã; Ông Lê Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND xã; Trưởng, Phó 02 Ban HĐND xã, Văn phòng HĐND - UBND xã và các đại biểu phân công phụ trách ấp.
03/11/2020 14:00NoĐã ban hành
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UBND XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: PHỐI HỢP VỚI TRẠM Y TẾ XÃ TỔ CHỨC KHÁM CHỮA BỆNH CẤP THUỐC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CAO TUỔI TRONG XÃ NĂM 2020HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UBND XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: PHỐI HỢP VỚI TRẠM Y TẾ XÃ TỔ CHỨC KHÁM CHỮA BỆNH CẤP THUỐC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CAO TUỔI TRONG XÃ NĂM 2020
Sáng ngày 30/10, tại trạm y tế xã Thạnh Bình, Thường trực  Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phối hợp với Trạm y tế xã Thạnh Bình tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 40 cụ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn xã với tổng kinh phí là 7.000.000 đồng.

ThanhBinhtochuckhamchuabenh.jpg

Tổ chức chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi năm 2020 của xã Thạnh Bình

Nguồn tiền tổ chức khám cấp thuốc miễn phí và quà do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phối hợp với Trạm y tế xã Thạnh Bình vận động.

Đại diện chính quyền địa phương Bà Trương Thị Tú Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cảm ơn những tấm lòng hảo tâm cùng với địa phương chăm sóc tốt sức khỏe cho người cao tuổi trong địa bàn .

Với tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau, tạo cho địa phương thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người cao tuổi trong xã sống vui sống khỏe.

                                                  THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                     TRƯƠNG THỊ TÚ ANH

 

30/10/2020 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UBND XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: PHỐI HỢP VỚI TRẠM Y TẾ XÃ TỔ CHỨC KHÁM CHỮA BỆNH CẤP THUỐC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI CAO TUỔI TRONG XÃ NĂM 2020/PublishingImages/ThanhBinhtochuckhamchuabenh.jpg
Sáng ngày 30/10, tại trạm y tế xã Thạnh Bình, Thường trực  Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phối hợp với Trạm y tế xã Thạnh Bình tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 40 cụ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn xã với tổng kinh phí là 7.000.000 đồng.
30/10/2020 09:00NoĐã ban hành
 HĐND thị xã Hòa Thành: Họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND thị xã Hòa Thành: Họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020
​Chiều ngày 29.10, Thường trực HĐND thị xã Hòa Thành tổ chức cuộc họp thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 19, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 20121 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hòa Thành - Chủ tịch HĐND thị xã Hòa Thành - Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

HoaThanhthongnhatnoidunghop.jpg

Quang cảnh cuộc họp

Kỳ họp thứ 19, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 22 đến ngày 23/12/2020, tại Hội trường UBND thị xã.

Theo chương trình, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã sẽ trình báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; kết quả thẩm tra của hai Ban HĐND; kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 19 HĐND thị xã và kết quả giám sát chuyên đề "Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020".

UBND thị xã sẽ trình các báo cáo về: tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 2020 và dự toán ngân sách nhà nước 2021; phương án phân bổ ngân sách địa phương 2021; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2020 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2021; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân;…

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền 2020; báo cáo của Tòa án nhân dân về công tác xét xử; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát và báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự thị xã về công tác thi hành án năm 2020.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; phương án phân bổ ngân sách thị xã, xã, phường năm 2021 và dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu, chi ngân sách thị xã, xã, phường năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2021.

Chủ tịch HĐND thị xã Hòa Thành - Nguyễn Văn Phong đề nghị sau cuộc họp, lãnh đạo các ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát, thống kê, cập nhật thông tin, đánh giá lại các nội dung đã thảo luận để Văn phòng HĐND - UBND thị xã tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo trình HĐND thị xã tại kỳ họp sắp tới đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

 

                                                                          Thường trực HĐND thị xã

 

         

 

30/10/2020 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTin HĐND thị xã Hòa Thành: Họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020/PublishingImages/HoaThanhthongnhatnoidunghop.jpg
​Chiều ngày 29.10, Thường trực HĐND thị xã Hòa Thành tổ chức cuộc họp thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 19, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 20121 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hòa Thành - Chủ tịch HĐND thị xã Hòa Thành - Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.
30/10/2020 09:00NoĐã ban hành
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TÂN CHÂU:  HỌP THÔNG QUA DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI  KỲ HỌP THỨ 11 HĐND HUYỆN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016-2021THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TÂN CHÂU:  HỌP THÔNG QUA DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI  KỲ HỌP THỨ 11 HĐND HUYỆN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016-2021
Thực hiện Quy chế hoạt động, Chương trình làm việc năm 2020, chiều ngày 29/10, tại phòng họp UBND huyện, Thường trực HĐND huyện Tân Châu tổ chức phiên họp liên trực thông qua dự kiến các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2020. Ông Võ Quốc Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; tham dự phiên họp có ông Phan Văn Quang - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện và một số lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã thông qua dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 và các nội dung trình tại kỳ họp với 41 nội dung và 07 Nghị quyết; Quyết định thành lập Đoàn giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; Dự thảo Kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại hoạt động Hội đồng nhân dân xã, thị trấn năm 2020.

Kết thúc phiên họp, ông Võ Quốc Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chốt các số liệu báo cáo đến hết ngày 30/11/2020 và gửi báo cáo sớm để hai Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra theo đúng quy định. Thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 trong 02 ngày 17 và 18/12. Giao hai Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp, gửi tài liệu cho các đại biểu HĐND huyện đúng theo quy định và phục vụ tốt  hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện.

                                                                            THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

 

 

30/10/2020 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTHƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TÂN CHÂU:  HỌP THÔNG QUA DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI  KỲ HỌP THỨ 11 HĐND HUYỆN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quy chế hoạt động, Chương trình làm việc năm 2020, chiều ngày 29/10, tại phòng họp UBND huyện, Thường trực HĐND huyện Tân Châu tổ chức phiên họp liên trực thông qua dự kiến các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2020. Ông Võ Quốc Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; tham dự phiên họp có ông Phan Văn Quang - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện; ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng, Phó hai Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện và một số lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện.
30/10/2020 09:00NoĐã ban hành
Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Mỏ Công năm 2020Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Mỏ Công năm 2020
Chiều ngày 27/10, tại Hội trường UBND xã Mỏ Công, Đảng ủy - HĐND - UBND xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2020. Đồng chủ trì Hội nghị có ông Trần Đức Tuấn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; ông Hồ Hải Quốc Khương - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Nguyễn Thái Súng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Súng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tóm tắt công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2020. Đánh giá các mặt làm được trên tất cả các mặt kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng đáng phấn khởi. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, chăn nuôi trên địa bàn xã có chiều hướng phát triển sau khi hết dịch; Thu ngân sách cơ bản đạt chỉ tiêu theo dự toán; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, các hoạt động phong trào ngày càng thu hút được nhân dân tham gia; Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Hiệu quả hoạt động của bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" được nâng lên, giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình Một cửa điện tử ngày càng đi vào nề nếp.

Bên cạnh đó cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Tình hình dịch bệnh khảm lá trên mì vẫn còn; Các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn xã hoạt động hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tuy được thực hiện nhưng chất lượng tuyên truyền chưa cao, chưa đi vào chiều sâu; Công tác quản lý đất công chưa kiểm tra thường xuyên; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt.

Hội nghị tiếp xúc có 04 lượt ý kiến phát biểu với 05 nội dung tập trung vào các vấn đề: Chính quyền cần quan tâm giải quyết dứt điểm tình hình tranh chấp đất đai trên địa bàn, để người dân an tâm sản xuất; Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến; Tăng cường công tác tuần tra, truy quét xử lý số đối tượng rải tờ rơi cho vay trả góp có tính chất lừa đảo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; nâng cấp các tuyến đường nông thôn để người dân thuận lợi trong quá trình lưu thông, vận chuyển nông sản…Các ý kiến góp ý tại Hội nghị đã được lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã tiếp thu, giải trình làm rõ được các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đồng tình, thống nhất cao.

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND xã, ông Trần Đức Tuấn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là các ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn xã đã góp phần giúp cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thấy được những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của người dân, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, ngày càng trong sạch, vững mạnh.               

Thường trực Hội đồng nhân dân xã

29/10/2020 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Mỏ Công năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 27/10, tại Hội trường UBND xã Mỏ Công, Đảng ủy - HĐND - UBND xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2020. Đồng chủ trì Hội nghị có ông Trần Đức Tuấn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; ông Hồ Hải Quốc Khương - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Nguyễn Thái Súng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã.
29/10/2020 16:00NoĐã ban hành
Thường trực Hội đồng nhân dân xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu): Tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực tháng 10 năm 2020Thường trực Hội đồng nhân dân xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu): Tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực tháng 10 năm 2020
Chiều ngày 28/10, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Bến Củi tổ chức phiên giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân xã. Chủ trì phiên giải trình là ông Nguyễn Hữu Dư - Phó Chủ tịch HĐND xã. Tham dự hội nghị có ông Bành Văn Hải - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, lãnh đạo hai Ban HĐND xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và đại diện 04 tổ đại biểu trên địa bàn xã. Cá nhân giải trình bà Nguyễn Thị Thúy Oanh - Chủ tịch UBND xã.

Bencuitochucphiengiaitrinhthang10.jpg

Quang cảnh hội nghị giải trình

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã nghe bà Nguyễn Thị Thúy Oanh báo cáo giải trình 04 nội dung mà Thường trực HĐND xã tổng hợp, ghi nhận từ đề xuất của các đại biểu Hội đồng nhân dân. Đây là các vấn đề ý kiến cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân xã hết sức quan tâm.

Đối với nội dung thứ nhất, yêu cầu giải trình về việc triển khai thực hiện các nguồn vốn được giao bổ sung ngoài dự toán năm 2020. Năm 2020, xã được bổ sung 903,5 triệu thực hiện các dự án  duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư Nông thôn mới (382,5 triệu); dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (225 triệu); nguồn vốn đầu tư nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn (125 triệu); dự án xây nhà tập kết trung chuyển rác thải (150 triệu); kinh phí tuyên truyền, quản lý (21 triệu). Tuy nhiên đến nay, việc thực hiện chưa đảm bảo tiến độ mới thực hiện xong 02/05 dự án.

Đối với nội dung thứ hai, đề nghị phản ánh việc thi công lề đường sỏi đỏ đoạn nâng cấp từ UBND xã ra Cầu Tàu - Dầu Tiếng không đảm bảo do nhận thấy còn chênh lệch giữa mặt nhựa và lề đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân xã đã có phản ánh tại các cuộc họp của huyện cũng như gửi văn bản đến chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án đề nghị kiểm tra, giám sát. Đơn vị thi công đã có văn bản phản hồi đánh giá cơ bản việc thi công đảm bảo thiết kế tuy nhiên đơn vị thi công ghi nhận hứa sẽ bổ sung dặm thêm sỏi đỏ ở một số vị trí.  

Đối với nội dung thứ ba, yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã giải trình việc duy trì thực hiện mô hình camera an ninh trên địa bàn. Mô hình camera an ninh bắt đầu triển khai thực hiện từ cuối năm 2018 với kinh phí vận động xã hội hóa với 19 mắt camera trên 05 vị trí, qua quá trình sử dụng đã hư hỏng số camera tại 04/05 vị trí. Hiện tại do không có kinh phí sửa chữa, Ủy ban nhân dân xã đang tiếp tục vận động xã hội hóa để duy trì mô hình.

Đốivới nội dung thứ tư, liên quan đến việc quy hoạch, quản lý xây dựng nhà nuôi chim yến trên địa bàn. Về thẩm quyền của cấp xã trong việc quản lý xây dựng nhà yến còn nhiều bất cập, văn bản cơ sở pháp lý quy định chưa có thống nhất nên khó khăn cho công tác quản lý ở địa phương, trước mắt UBND xã vận động người dân dừng không xây mới nhà yến chờ văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Kết luận phiên giải trình, ông Nguyễn Hữu Dư - Phó Chủ tịch HĐND đánh giá cơ bản lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức thực hiện các nội dung đại biểu đề nghị giải trình. Tuy nhiên, qua giải trình Thường trực HĐND nhận thấy còn một số vấn đề tồn tại cần khắc phục như cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, tăng cường kiểm tra giám sát quá trình thực hiện các dự án. Đối với mô hình camera an ninh tiếp tục vận động xã hội hóa sửa chữa đảm bảo phục vụ tốt cho công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn. Vấn đề quản lý nhà yến cần thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khi có văn bản hướng dẫn cụ thể cần thông tin đến người dân biết thực hiện.

 Hữu Dư

29/10/2020 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực Hội đồng nhân dân xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu): Tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực tháng 10 năm 2020/PublishingImages/Bencuitochucphiengiaitrinhthang10.jpg
Chiều ngày 28/10, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Bến Củi tổ chức phiên giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân xã. Chủ trì phiên giải trình là ông Nguyễn Hữu Dư - Phó Chủ tịch HĐND xã. Tham dự hội nghị có ông Bành Văn Hải - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, lãnh đạo hai Ban HĐND xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và đại diện 04 tổ đại biểu trên địa bàn xã. Cá nhân giải trình bà Nguyễn Thị Thúy Oanh - Chủ tịch UBND xã.
29/10/2020 16:00NoĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO