Thông Tin Trong Tỉnh
hidden
hidden
Ngày 25/12, Hội đồng nhân dân phường Gia Lộc, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Trảng Bàng; Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Đại biểu HĐND thị xã đơn vị Phường Gia Lộc; Bà Nguyễn Thị Thủy Cúc - Bí thư Đảng ủy phường; Bà Trần Thị Thôn Nữ - Chủ tịch HĐND phường, cùng lãnh đạo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường, đại diện các ban ngành, đoàn thể và 22/23 đại biểu HĐND phường.​
hidden
hidden
Trong hai ngày 24 và 25/12, Hội đồng nhân dân xã Trường Đông, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 tại Hội trường UBND xã. Kỳ họp do bà Phạm Thị Kim Anh - Phó Bí thư Thường trực đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Thái Bình - Ủy viên Ban chấp hành đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã đồng chủ trì.
hidden
hidden
Ngày 25/12, Hội đồng nhân dân Thị trấn Dương Minh Châu, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12. Tham dự kỳ họp có bà Quách Thị Yến Linh - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Bà Lê Thị Kim Xuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn, cùng lãnh đạo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn, đại diện các ban ngành, đoàn thể và 24/24 đại biểu HĐND thị trấn.
hidden
hidden
Sáng ngày 22/12/2020, Hội đồng nhân dân xã Thanh Điền đã tổ chức kỳ họp thứ 14 kỳ họp cuối năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về tình hình phát triển Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm năm 2020 và kế hoạch giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2021. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Thanh Lam - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Đỗ Thành Trung - Bí thư Đảng ủy xã, lãnh đạo UBND xã, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và 29 đại biểu HĐND xã Thanh Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
hidden
hidden
Chiều ngày 25/12/2020, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
hidden
hidden
Ngày 24/12, tại Hội trường UBND xã Phước Bình đã diễn ra kỳ họp thứ 4 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Trần Ái Hòa - Chủ tịch liên đoàn lao động Thị xã Trảng Bàng - Đại biểu hội đồng nhân dân Thị xã đơn vị xã Phước Bình; ông Trần Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã, ấp và có mặt 51/51 vị đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.
hidden
hidden
Trong 1,5 ngày làm việc (ngày 22 và 23/12) tại Hội trường Trung tâm Văn hoá Thể thao Học tập cộng đồng xã Long Thành Nam, Hội đồng nhân dân xã Long Thành Nam đã tổ chức kỳ họp thứ 15 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, kế hoạch năm 2021; dự toán thu chi ngân sách năm 2021 và phân bổ ngân sách xã năm 2021.
hidden
hidden
Trong hai ngày 17 và 18/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Dương Minh Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện. Kỳ họp do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hoài Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì.
hidden
hidden
Để chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp lần thứ 11, HĐND xã Thạnh Tây Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 18/12, Ban Pháp chế tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp lần thứ 11. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Nguyên - Phó Chủ tịch HĐND xã, lãnh đạo UBND, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN xã, Ban Pháp chế và cán bộ chuyên môn thuộc UBND xã. Hội nghị do ông Phạm Văn Hà - Trưởng Ban pháp chế HĐND xã chủ trì.
hidden
hidden
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra trong hai ngày 17 và 18/12, qua hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thường trực HĐND xã Tân Bình, huyện Tân Biên họp để chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Thường trực HĐND xã Tân Bình, huyện Tân Biên họp để chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Để chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng ngày 11/6/2021, Thường trực HĐND xã Tân Bình tổ chức họp cho ý kiến các nội dung trình và thống nhất dự kiến Chương trình kỳ họp. Chủ trì cuộc họp là ông Đỗ Trung Kiên – Chủ tịch HĐND xã, tham dự cuộc họp còn có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, 2 Ban HĐND xã.

Kỳ họp thứ nhất dự kiến được tổ chức vào ngày 24, 25/6/2021. Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã đồng thời thông qua báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026. HĐND xã sẽ tổ chức bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND. Các nội dung khác được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Kết thúc cuộc họp, ông Đỗ Trung Kiên – Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND, UBMTTQVN xã, các Ban HĐND xã căn cứ dự kiến Chương trình kỳ họp xây dựng văn bản phục vụ kỳ họp; chỉ đạo công chức Văn phòng - Thống kê đôn đốc, kiểm tra công tác soạn thảo đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp,  nhất là công tác đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Phạm Thị Minh


14/06/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Tân Bình, huyện Tân Biên họp để chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng ngày 11/6/2021, Thường trực HĐND xã Tân Bình tổ chức họp cho ý kiến các nội dung trình và thống nhất dự kiến Chương trình kỳ họp. Chủ trì cuộc họp là ông Đỗ Trung Kiên – Chủ tịch HĐND xã, tham dự cuộc họp còn có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, 2 Ban HĐND xã.
14/06/2021 08:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu: Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021Thường trực HĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu: Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021
Sáng ngày 10/6, tại Phòng họp Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức họp thông qua dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp do ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐND xã chủ trì; Trưởng 02 Ban Hội đồng nhân dân xã; đại diện UBMTTQVN xã; Đại diện lãnh đạo UBND xã.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thúy Nhung - Phó Chủ tịch HĐND xã thông qua kế hoạch và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các nội dung: báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự thảo nhân sự bầu các chức danh của HĐND, Trưởng và phó hai Ban HĐND, UBND, thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND xã; Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2021.


Quang cảnh cuộc họp

Các đại biểu tại hội nghị đã thảo luận và thống nhất với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại phiên họp, thống nhất kỳ họp thứ nhất HĐND xã Phước Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 28/6/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã. Giao Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND xã; UBND, UBMTTQVN xã thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND xã Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2016.

                                                          THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ


14/06/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu: Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021/PublishingImages/2021-06/Go dau 146_Key_14062021071010.jpg
Sáng ngày 10/6, tại Phòng họp Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức họp thông qua dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp do ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐND xã chủ trì; Trưởng 02 Ban Hội đồng nhân dân xã; đại diện UBMTTQVN xã; Đại diện lãnh đạo UBND xã.
14/06/2021 08:00YesĐã ban hành
HĐND xã Thanh Điền, huyện Châu Thành tổ chức họp liên trực thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026HĐND xã Thanh Điền, huyện Châu Thành tổ chức họp liên trực thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026
Sáng ngày 09/6/2021, Thường trực HĐND xã Thanh Điền đã tổ chức họp liên trực thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhằm để báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thanh Điền khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời bầu ra các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã và thông qua một số nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự họp có ông Võ Văn Vu - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; lãnh đạo Thường trực Đảng ủy xã; Thường trực Hội đồng nhân dân xã; lãnh đạo UBND xã; Ủy ban MTTQVN xã.


Quang cảnh cuộc họp

Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất vào ngày 07/7/2021, địa điểm tại Trung tâm văn hóa – thể thao – học tập cộng đồng xã. Tại cuộc họp các đồng chí tham dự thống nhất cao các nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể từng ngành, từng đồng chí phụ trách đã đề ra và đặc biệt là phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19 trước, trong và sau khi tổ chức kỳ họp.

Phạm Hùng Sơn

11/06/2021 08:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHĐND xã Thanh Điền, huyện Châu Thành tổ chức họp liên trực thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026/PublishingImages/2021-06/Thanh dien 116_Key_11062021073334.jpg
Sáng ngày 09/6/2021, Thường trực HĐND xã Thanh Điền đã tổ chức họp liên trực thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
11/06/2021 08:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND huyện Gò Dầu: Thăm, tặng quà cho Ban điều hành tại các khu cách ly Covid-19 trên địa bàn huyệnThường trực HĐND huyện Gò Dầu: Thăm, tặng quà cho Ban điều hành tại các khu cách ly Covid-19 trên địa bàn huyện
Chiều ngày 04/6, bà Vương Thị Thúy Oanh -  Phó chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy cùng Huyện đoàn Gò Dầu đã đến thăm, tặng quà cho các Ban điều hành tại các khu cách ly Covid-19 trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà 2 điểm cách ly Covid -19 trên địa bàn huyện. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã thăm hỏi sức khỏe các chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly, đồng thời trao tặng mì gói, sữa tươi, viên sủi vitamin C và nhang muỗi. Kinh phí trao tặng quà là hơn 03 triệu đồng, do bà Vương Thị Thúy Oanh - Phó chủ tịch HĐND huyện vận động các công chức HĐND và UBND huyện đóng góp.


Đoàn thăm và tặng quà tại khu điều hành cách ly

Được biết, tính từ ngày 01/6 đến nay, huyện Gò Dầu đã đón nhận và cách ly 211 người tại 2 điểm gồm: Trường THCS Phước Đông là 194 người và Trường THCS Bàu Đồn là 17 người.

TT. HĐND Huyện Gò Dầu

08/06/2021 11:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND huyện Gò Dầu: Thăm, tặng quà cho Ban điều hành tại các khu cách ly Covid-19 trên địa bàn huyện/PublishingImages/2021-06/Go Dau 086_Key_08062021101534.jpg
Chiều ngày 04/6, bà Vương Thị Thúy Oanh -  Phó chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy cùng Huyện đoàn Gò Dầu đã đến thăm, tặng quà cho các Ban điều hành tại các khu cách ly Covid-19 trên địa bàn huyện.
08/06/2021 11:00YesĐã ban hành
Xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dânXã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Chiều ngày 2/6/2021, Ủy ban bầu cử xã Thạnh Tân đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Thạnh Tân, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, Ủy ban bầu cử xã Thạnh Tân công bố kết quả bầu cử và danh sách 27 đại biểu trúng cử HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Thạnh Tân. Trong đó, tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu tái cử đều đạt yêu cầu.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%, thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Bên cạnh đó, Cử tri xã Thạnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác nhân sự cơ bản đã giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, trình độ chuyên môn, chính trị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân./.

                                                                                              Văn Lâu

05/06/2021 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinXã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chiều ngày 2/6/2021, Ủy ban bầu cử xã Thạnh Tân đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Thạnh Tân, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
05/06/2021 16:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Trường Đông: Tổ chức  họp liên trực chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026Hội đồng nhân dân xã Trường Đông: Tổ chức  họp liên trực chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 03/6/2021, tại hội trường UBND xã Trường Đông, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức họp liên trực thông qua dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, bà Phạm Thị Kim Anh– Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, bà Nguyễn Thị Thu Nga - Ủy viên Thường vụ - Chủ tịch UB.MTTQVN xã, ông Nguyễn Thái Bình– Phó chủ tịch HĐND và các đồng chí là đại diện lãnh đạo hai ban HĐND xã.

Tại cuộc họp ông Nguyễn Thái Bình – Phó Chủ tịch HĐND xã Trường Đông thông qua kế hoạch và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026  gồm các nội dung: báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; dự thảo nhân sự bầu các các chức danh của HĐND, UBND, Trưởng phó hai Ban HĐND, thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND xã; Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2021.

Các đại biểu tại hội nghị đã thảo luận và thống nhất với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã.

Kết luận tại cuộc họp, thống nhất Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trường Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 15/6/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Trường Đông. Giao Thường trực HĐND, hai Ban HĐND xã; UBND, UBMTTQVN xã thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2016, đặc biệt quan tâm đến nhân sự bầu cử các chức danh HĐND và UBND xã./.

                                                TT. HĐND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG

05/06/2021 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Trường Đông: Tổ chức  họp liên trực chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 03/6/2021, tại hội trường UBND xã Trường Đông, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức họp liên trực thông qua dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, bà Phạm Thị Kim Anh– Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, bà Nguyễn Thị Thu Nga - Ủy viên Thường vụ - Chủ tịch UB.MTTQVN xã, ông Nguyễn Thái Bình– Phó chủ tịch HĐND và các đồng chí là đại diện lãnh đạo hai ban HĐND xã.
05/06/2021 16:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên: Họp dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp lần thứ 1 HĐND huyện Tân Biên, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên: Họp dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp lần thứ 1 HĐND huyện Tân Biên, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 1, khóa XII,  nhiệm kỳ 2021-2026,  Vào lúc 14 giờ, ngày 03/6/2021, Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 1, HĐND huyện khoá XII,  nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Trần Văn Lộc – Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Út – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng các thành viên Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và các ngành liên quan trong huyện.

Kỳ họp thứ 1 HĐND huyện dự kiến được tổ chức trong 2 ngày cuối tháng 6, với các nội dung chính như: Báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác thu, chi ngân sách nhà nước; Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác xây dựng cơ bản; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND; kết quả hoạt động giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các nội dung có liên quan.

Kỳ họp sẽ tổ chức thảo luận ở tổ và Hội trường; chất vấn và xem xét trả lời chất vấn đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; thông qua 03 nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2026; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện.

Kết luận tại cuộc họp, ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định. Giao 02 Ban HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 1 theo đúng quy trình và thời gian theo luật định.

                    Nguyễn Văn Vũ – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện

04/06/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân huyện Tân Biên: Họp dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp lần thứ 1 HĐND huyện Tân Biên, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 1, khóa XII,  nhiệm kỳ 2021-2026,  Vào lúc 14 giờ, ngày 03/6/2021, Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 1, HĐND huyện khoá XII,  nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Trần Văn Lộc – Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Út – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng các thành viên Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và các ngành liên quan trong huyện.
04/06/2021 09:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành  tổ chức hội nghị liên trực chuẩn bị kỳ họp thứ 1 HĐND phường  khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Hội đồng nhân dân phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành  tổ chức hội nghị liên trực chuẩn bị kỳ họp thứ 1 HĐND phường  khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 01/06/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Tân tổ chức Hội nghị liên trực thống nhất dự kiến nội dung, thời gian chuẩn bị kỳ họp thứ 1 HĐND phường. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, bà Trần Thị Kim Nguyệ t– Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó chủ tịch UBND phường, bà Ngô Thị Thùy Dương – Phó Chủ tịch HĐND phường và các đồng chí là đại diện lãnh đạo hai ban HĐND phường.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã nghe thường trực HĐND thông qua kế hoạch và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 1gồm các nội dung: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường  khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026;  Bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, trưởng, phó hai ban HĐND phường và thành viên UBND phường  nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND phường; Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị đại biểu thống nhất cao với các dự kiến nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 1 HĐND phường.

 Kết thúc hội nghị, Bà Trần Thị Kim Nguyệt - Chủ tịch HĐND phường đề nghị các ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công tham mưu thường trực HĐND phường chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 1 HĐND phường đúng theo quy định.

Thùy Dương – TT. HĐND phường Hiệp Tân

03/06/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành  tổ chức hội nghị liên trực chuẩn bị kỳ họp thứ 1 HĐND phường  khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sáng ngày 01/06/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Tân tổ chức Hội nghị liên trực thống nhất dự kiến nội dung, thời gian chuẩn bị kỳ họp thứ 1 HĐND phường. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu – Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, bà Trần Thị Kim Nguyệ t– Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó chủ tịch UBND phường, bà Ngô Thị Thùy Dương – Phó Chủ tịch HĐND phường và các đồng chí là đại diện lãnh đạo hai ban HĐND phường.
03/06/2021 09:00YesĐã ban hành
Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 01/6/2021, Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị do ông Lê Ngọc Ẩn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có ông Thân Văn Nhân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo UBMTTQVN huyện và các thành viên Ủy ban bầu cử huyện.

Tại Hội nghị, Ủy ban bầu cử huyện đã báo cáo kết quả về công tác bầu cử trên địa bàn huyện và công bố danh sách 34 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Lê Ngọc Ẩn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Châu Thành đã thành công tốt đẹp, để có được thành quả đó chính là nhờ vào sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, các địa phương và của từng cán bộ, thành viên tổ bầu cử. Ông đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.


Quang cảnh Hội nghị

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015 như: Xem xét, giải quyết các khiếu nại nếu có phát sinh; xác nhận tư cách đại biểu, cấp giấy chứng nhận đại biểu và báo cáo Hội đồng nhân dân về kết quả công tác bầu cử tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thanh Nga

03/06/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinỦy ban bầu cử huyện Châu Thành công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026/PublishingImages/2021-06/Chau Thanh 036_Key_03062021081621.jpg
Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 01/6/2021, Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị do ông Lê Ngọc Ẩn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có ông Thân Văn Nhân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo UBMTTQVN huyện và các thành viên Ủy ban bầu cử huyện.
03/06/2021 09:00YesĐã ban hành
Thành phố Tây Ninh công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026Thành phố Tây Ninh công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều ngày 31/5/2021, Uỷ ban Bầu cử thành phố Tây Ninh tổ chức họp công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026. Do ông Phạm Trung Chánh - Chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Thành phố chủ trì cuộc họp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Thành phố được tổ chức thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid - 19 tại các khu vực bỏ phiếu.

Thành phố Tây Ninh có 80 Tổ bầu cử, với 115.413 cử tri, số lượng cử tri đi bỏ phiếu là 114.558 người, đạt tỷ lệ 99,26%. Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, có 32 đại biểu trúng cử. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ đạt tỷ lệ 33,77%; đại biểu tái cử đạt tỷ lệ 48,92; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt tỷ lệ 38,96%; đại biểu tôn giáo đạt tỷ lệ 4,33%.

Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố-Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Thành phố phát biểu

Cụ thể, Đơn vị bầu cử số 1 phường 1 có 04 người trúng cử; đơn vị bầu cử số 2 phường 2 có 02 người trúng cử; đơn vị bầu cử số 3 phường 3 có 04 người trúng cử; đơn vị bầu cử số 4 phường IV có 03 người trúng cử; đơn vị bầu cử số 5 phường Hiệp Ninh có 05 người trúng cử; đơn vị bầu cử số 6 phường Ninh Thạnh có 04 người trúng cử; đơn vị bầu cử số 7 có 05 người trúng cử; đơn vị bầu cử số 8 xã Bình Minh, xã Thạnh tân và xã Tân Bình có 05 người trúng cử.

Ông Phạm Trung Chánh - Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Thành phố cho biết đến thời điểm này Thành phố hoàn thành tốt các nội dung liên quan cuộc bầu cử, đặc biệt là các phường, xã đều đạt tỷ lệ theo quy định. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, các địa phương sẽ thông báo bằng nghị quyết và danh sách những người trúng cử trên hệ thống truyền thanh và niêm yết tại địa phương để người dân nắm thông tin./. 

Phương Ngân

03/06/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThành phố Tây Ninh công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026/PublishingImages/2021-06/TP 036_Key_03062021081958.jpg
Chiều ngày 31/5/2021, Uỷ ban Bầu cử thành phố Tây Ninh tổ chức họp công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026. Do ông Phạm Trung Chánh - Chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Thành phố chủ trì cuộc họp.
03/06/2021 09:00YesĐã ban hành
Họp thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Truông Mít khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026Họp thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Truông Mít khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Truông Mít nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng ngày 28/5/2021, Thường trực HĐND xã tổ chức họp thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Phiên họp do ông Trần Văn Rân, Chủ t

Tại cuộc họp ông Phạm Văn Trương – Phó Chủ tịch HĐND xã Truông Mít thông báo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026  gồm các nội dung: dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2020; dự thảo Nghị quyết về phân bổ sử dụng nguồn kết dư ngân sách xã năm 2020; dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã về tình hình thực hiện Luật bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường trên địa bàn xã; dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2022; dự thảo Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2021.

Cũng tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Chủ tịch UBND xã đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp 02 báo cáo gồm: Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tình hình thực hiện dự án mở rộng đường Ngã 3 Đất Sét – Bến Củi và đường 784.

Kết luận tại cuộc họp, thống nhất Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Truông Mít nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 23/6/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Truông Mít. Giao Thường trực HĐND, hai Ban HĐND xã; UBND, UBMTTQVN xã thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2016, đặc biệt quan tâm đến nhân sự bầu cử các chức danh HĐND và UBND xã.

Phạm Văn Trương

31/05/2021 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHọp thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Truông Mít khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Truông Mít nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng ngày 28/5/2021, Thường trực HĐND xã tổ chức họp thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Phiên họp do ông Trần Văn Rân, Chủ t
31/05/2021 15:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Truông Mít: giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường giai đoạn 2020 -2021Hội đồng nhân dân xã Truông Mít: giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường giai đoạn 2020 -2021
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, ngày 19/5/2021, Hội đồng nhân dân xã Truông Mít tổ chức giám sát chuyên đề về công tác thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường trong năm 2020 -2021. Trưởng đoàn giám sát là ông Trần Văn Rân - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Truông Mít.

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, UBND xã đã xử lý 02 trường hợp vi phạm về môi trường; ban hành 04 quyết định xử phạt, số tiền 3.000.000đ;  việc hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được kịp thời, đúng thời gian quy định góp phần giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.


Quang cảnh buổi giám sát

Kết quả giám sát cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường còn một số tồn tại, hạn chế như: việc huy động được lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường đã được tổ chức thực hiện nhưng công tác thực hiện chưa thường xuyên, còn mang tính thời vụ; việc đăng ký tham gia chương trình thu gom rác của các hộ dân chưa cao; chưa áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với các hộ dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục vi phạm về môi trường, cụ thể Cơ sở tái chế bao nylon của ông Nguyễn Quốc Toàn tại ấp Thuận Hòa; tình trạng người dân vẫn vứt rác bữa bãi trên các tuyến đường giao thông, khu vực sân bóng đá …; chưa kiểm tra xử lý kiên quyết việc chăn nuôi heo trong khu dân cư.

Trên cơ sở kết quả làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND xã tăng cường kiểm tra và phối hợp với ngành cấp trên kiểm tra việc bảo vệ môi trường đối với các hộ chăn và các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Tiếp tục vận động người dân đăng ký tham gia chương trình thu gom rác thải để giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Đề ra các giải pháp thực hiện chặt chẽ hơn trong công tác quản lý bảo vệ môi trường đặc biệt là vấn đề chăn nuôi trong khu dân cư. Áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ chăn nuôi, các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đã được kiểm tra nhắc nhở nhiều lần; xử lý các trường hợp vứt rác bữa bãi ra khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

          Phạm Văn Trương 


26/05/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Truông Mít: giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường giai đoạn 2020 -2021/PublishingImages/2021-05/DMC 265_Key_26052021080444.jpg
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, ngày 19/5/2021, Hội đồng nhân dân xã Truông Mít tổ chức giám sát chuyên đề về công tác thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường trong năm 2020 -2021. Trưởng đoàn giám sát là ông Trần Văn Rân - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Truông Mít.
26/05/2021 09:00YesĐã ban hành
Bí thư Huyện ủy Tân Châu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyệnBí thư Huyện ủy Tân Châu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện
Sáng ngày 22/5, ông Nguyễn Văn Cường - Bí thư Huyện ủy Tân Châu và ông Bùi Trọng Bình  - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn một số xã, thị trấn của huyện Tân Châu.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử được các địa phương tiến hành đảm bảo về nội dung, đúng tiến độ thời gian theo luật định. Cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử đảm bảo; danh sách cử tri, các ứng cử viên được niêm yết trang trọng, tạo thuận lợi cho cử tri tìm hiểu, nghiên cứu. Công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự khu vực bỏ phiếu được đẩy mạnh. Các địa phương cũng đặc biệt chú trọng thực hiện tốt các phương án phòng chống dịch bệnh CoVid-19 ở các địa điểm bỏ phiếu. Qua kiểm tra các đồng chí trong đoàn yêu cầu các địa phương, các tổ bầu cử cần tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai

Bí thư Huyện ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cường thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

thực hiện hoàn thành tốt những nội dung công việc còn lại; quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền. Chủ động xây dựng các phương án bỏ phiếu thích hợp trong trường hợp có người có nhiệt độ cao, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của mọi cử tri.   Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt tại mỗi khu vực bỏ phiếu chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn và hướng dẫn cử tri thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Được biết, tính đến 9 giờ ngày 21/5 huyện Tân Châu có 112.797 cử tri, 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, với 54 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 33 đại biểu; 88 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, với 96 khu vực bỏ phiếu, tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã là 544 vị, số đại biểu được bầu là 324 đại biểu.

TT. HĐND HUYỆN TÂN CHÂU


23/05/2021 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinBí thư Huyện ủy Tân Châu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện/PublishingImages/2021-05/Tan chau 235_Key_23052021153311.jpg
Sáng ngày 22/5, ông Nguyễn Văn Cường - Bí thư Huyện ủy Tân Châu và ông Bùi Trọng Bình  - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn một số xã, thị trấn của huyện Tân Châu.
23/05/2021 16:00YesĐã ban hành
Thành phố Tây Ninh: khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026Thành phố Tây Ninh: khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 23/5/2021, đồng loạt các đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố Tây Ninh tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 696 ấp Bình Trung, xã Bình Minh có ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh.

Trên địa bàn Thành phố có 115.413 cử tri, có 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp Thành phố với số đại biểu được bầu là 32 đại biểu và 65 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với số đại biểu được bầu 231 đại biểu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 696 ấp Bình Trung có 905 cử tri, ngay từ sáng sớm các cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu trong sự hân hoan, phấn khởi.

Sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm, tổ trưởng tổ bầu cử đã quán triệt nội quy bầu cử, mời đại diện cử tri lên kiểm tra hòm phiếu.


Ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy là cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử của mình vào hòm phiếu để thực hiện quyền công dân. Tiếp đó các cử tri là cán bộ, nhân dân của khu vực bầu cử số 696 lần lượt đến bàn đối chiếu danh sách cử tri, nhận phiếu bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Nhìn chung công tác bầu cử trên địa bàn Thành phố diễn ra an toàn, đúng luật, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, công tác phòng chống dịch Covid- 19 được thực hiện tốt.

Tấn Đạt


23/05/2021 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThành phố Tây Ninh: khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026/PublishingImages/2021-05/TP 235_Key_23052021153744.jpg
Sáng ngày 23/5/2021, đồng loạt các đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố Tây Ninh tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 696 ấp Bình Trung, xã Bình Minh có ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh.
23/05/2021 16:00YesĐã ban hành
Cử tri Tân Châu nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấpCử tri Tân Châu nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Hòa trong không khí nô nức, phấn khởi của ngày hội non sông, sáng 23/5/2021, hơn 103 ngàn cử tri huyện Tân Châu bắt đầu đến các địa điểm bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Khu vực bỏ phiếu Tổ 424 của UBND Thị trấn Tân Châu, ông Võ Văn Sớm - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai mạc cuộc bầu cử.

Đúng 7h lễ khai mạc cuộc bầu cử được bắt đầu, sau đó các cử tri bắt đầu bỏ phiếu để bầu những ứng cử viên có đức, có tài mà mình tín nhiệm, lựa chọn để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội khoá XV cũng như bầu vào HĐND tỉnh, HĐND huyện và HĐND xã thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các điểm bầu cử, cử tri đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được bộ phận y tế đo thân nhiệt trước lúc vào khu vực bỏ phiếu.

Ông Võ Văn Sớm - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 424 Thị trấn Tân Châu

 Hầu hết cử tri nhận thấy được quyền của mình đối với cuộc bầu cử lần này, tán thành danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và rất hào hứng, phấn khởi khi tham gia bỏ phiếu. Nhìn chung, các điểm bầu cử trên địa bàn huyện đã có sự chuẩn bị chu đáo, danh sách cử tri, các ứng cử viên được niêm yết trang trọng, tạo thuận lợi cho cử tri tìm hiểu, nghiên cứu; từ điểm chính đến các thùng phiếu phụ đảm bảo đúng quy định; tài liệu phục vụ bầu cử được cấp phát đầy đủ trước ngày bầu cử;…

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, huyện đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ cơ sở vật chất đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử tại các địa phương được đảm bảo, các phương án bảo vệ được triển khai theo đúng kế hoạch.

TT. HĐND HUYỆN


23/05/2021 16:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinCử tri Tân Châu nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp/PublishingImages/2021-05/Tan chau 235 2_Key_23052021154317.jpg
Hòa trong không khí nô nức, phấn khởi của ngày hội non sông, sáng 23/5/2021, hơn 103 ngàn cử tri huyện Tân Châu bắt đầu đến các địa điểm bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Khu vực bỏ phiếu Tổ 424 của UBND Thị trấn Tân Châu, ông Võ Văn Sớm - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai mạc cuộc bầu cử.
23/05/2021 16:00YesĐã ban hành
Thường trực hội đồng nhân dân xã Tân Bình giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cửThường trực hội đồng nhân dân xã Tân Bình giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử
Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo các bước phải được thực hiện theo đúng Luật bầu cử quy định. Vào Sáng ngày 20/5, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tân Bình tổ chức giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại các Ban bầu cử, Tổ bầu cử của xã. Đoàn giám sát do Ông Châu Trần Văn Nhựt  – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm trưởng đoàn, tham gia đoàn giám sát có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các thành viên trong đoàn là trưởng các ban ngành đoàn thể xã.

Qua việc giám sát được biết, trên địa bàn xã Tân Bình Thành phố Tây Ninh được chia làm 5 điểm bầu cử với trên 4700 cử tri, đến thời điểm giám sát, nhìn chung các Ban bầu cử, Tổ bầu cử của xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử, việc niêm yết danh sách cử tri, và danh sách ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân các cấp cũng như là tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đầy đủ đảm bảo đúng thời gian quy định. Tổ chức phát thẻ cử tri, rà soát, đối chiếu danh sách cử tri, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, bồn rửa tay và phân công thành viên tổ hướng dẫn cử tri tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định, và làm tốt công tác phòng chống dịch tại các điểm bầu cử, để đảm bảo 100% cử tri tham gia bỏ phiếu Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo cho đại truyền thanh xã tăng cường thời lượng tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, những nơi không có hệ thống loa phát thanh, ủy ban bầu cử xã đã bố chí 3 xe tuyên truyền lưu động thay phiên nhau đi tuyên truyền trên địa bàn xã.


Quang cảnh điểm bầu cử khu vực bỏ phiếu 704 ấp Tân Trung xã Tân Bình

Bên cạnh những thuận lợi còn gặp những khó khăn như, công tác rà soát và làm thẻ cử tri còn sót nhiều, cơ sở vật chất có một số nơi chưa đảm bảo, số lượng ý, bác sĩ trên địa bàn còn ít gặp khó khăn trong công tác đo thân nhiệt cũng như là khai báo ý tế cho các cử tri đi bỏ phiểu.

Kết thúc buổi giám sát ông Châu Trần Văn Nhựt – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Bình đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Ban bầu cử, Tổ bầu cử. Đồng thời yêu cầu các Ban bầu cử, Tổ bầu cử cần tăng cường tuyền truyền bầu cử, phân công thành viên thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19.

Viết Văn


22/05/2021 10:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực hội đồng nhân dân xã Tân Bình giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử/PublishingImages/2021-05/Tan Binh 225 2_Key_22052021090631.jpg
Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo các bước phải được thực hiện theo đúng Luật bầu cử quy định. Vào Sáng ngày 20/5, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tân Bình tổ chức giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại các Ban bầu cử, Tổ bầu cử của xã. Đoàn giám sát do Ông Châu Trần Văn Nhựt  – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm trưởng đoàn, tham gia đoàn giám sát có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các thành viên trong đoàn là trưởng các ban ngành đoàn thể xã.
22/05/2021 10:00YesĐã ban hành
Ứng cử viên Đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh tiếp xúc với cử tri vận động bầu cử đối với cử tri xã Tân Bình Thành phố Tây NinhỨng cử viên Đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh tiếp xúc với cử tri vận động bầu cử đối với cử tri xã Tân Bình Thành phố Tây Ninh
Vào sáng ngày 19.5.2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Tây Ninh phối hợp UBMTTQVN xã Tân Bình, UBND xã Tân Bình Thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri vận động bầu cử của đối với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Có gần 50 cử tri trên địa bàn xã về tham dự.

Sau khi lần lượt thông tin tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 8, gồm ông Trần Thanh Danh - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh; ông Nguyễn Thành Đại - Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Tân; ông Nguyễn Tân Đạt - Thành ủy viên - Bí thư đảng ủy xã Tân Bình; bà Võ Thị Thu Hồng - Ủy viên thường Trực - Ủy ban MTTQVN Thành phố Tây Ninh; bà Lâm Thị Khi – Già làng dân tộc Tà Mun xã Tân Bình; bà Nguyễn Kim Oanh – Phó ban kinh tế - xã hội HĐND Thành phố Tây Ninh; ông Nguyễn Văn Thảo – Giám đốc công ty TNHH MTV Phúc Khang; ông Phan Văn Triều - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy – Thưởng công an Thành phố Tây Ninh. Các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 08. Qua các chương trình hành đồng của từng ứng cử viên cho thấy dù ở cương vị khác nhau, nhưng các ứng cử viên đã đề ra chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế địa phương, góp phần xây dựng Thành phố Tây Ninh ngày càng giàu đẹp. Đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.


Các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh, cử tri xã Tân Bình cũng đã gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng mong muốn các ứng cử viên khi đắc cử sẽ thực hiện đúng các nội dung chương trình động đã đề ra, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đưa kinh tế-xã hội của xã Tân Bình nối chung và Thành phố Tây Ninh nói riêng ngày càng phát triển./.

Viết Văn


22/05/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinỨng cử viên Đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh tiếp xúc với cử tri vận động bầu cử đối với cử tri xã Tân Bình Thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2021-05/Tan Binh 225_Key_22052021085628.jpg
Vào sáng ngày 19.5.2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Tây Ninh phối hợp UBMTTQVN xã Tân Bình, UBND xã Tân Bình Thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri vận động bầu cử của đối với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Tây Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Có gần 50 cử tri trên địa bàn xã về tham dự.
22/05/2021 09:00YesĐã ban hành
Hội Liên hiệp phụ nữa phối hợp Đoàn TNCSHCM Phường 2 Vận động phụ nữ tham gia bầu cử và tuyên truyền phóng chống dịch Covid-19Hội Liên hiệp phụ nữa phối hợp Đoàn TNCSHCM Phường 2 Vận động phụ nữ tham gia bầu cử và tuyên truyền phóng chống dịch Covid-19
Sáng ngày 20/5/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp Đoàn thanh niên Phường 2 ra quân tuyên truyền: Phụ nữ tham gia bầu cử cũng như vận động người thân giam đi bầu; cùng với đó tuyên truyền đến mọi người dân Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19 tại khu vực chợ Thành phố Tây Ninh, các quan ăn, quán nước trên địa bàn, phát trên 300 tờ rơi tuyên truyền.

Hướng dẫn người dân khi đi đến các điểm bầu cử thực hiện đúng các bước quy trình phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm bầu cử, để bảo đảm an toàn cho mình và mọi người khi đi bầu cử, để ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.


Phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân

Qua đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026  và vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự giác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện giải pháp 5K của Bộ Y tế.

Thái Nguyên


22/05/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội Liên hiệp phụ nữa phối hợp Đoàn TNCSHCM Phường 2 Vận động phụ nữ tham gia bầu cử và tuyên truyền phóng chống dịch Covid-19/PublishingImages/2021-05/P2 225 2_Key_22052021090009.jpg
Sáng ngày 20/5/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp Đoàn thanh niên Phường 2 ra quân tuyên truyền: Phụ nữ tham gia bầu cử cũng như vận động người thân giam đi bầu; cùng với đó tuyên truyền đến mọi người dân Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19 tại khu vực chợ Thành phố Tây Ninh, các quan ăn, quán nước trên địa bàn, phát trên 300 tờ rơi tuyên truyền.
22/05/2021 09:00YesĐã ban hành
XÃ THẠNH TÂY TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN, XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026XÃ THẠNH TÂY TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN, XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026
Từ ngày 10/5 đến ngày 17/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tây tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ứng cử viên tham dự 06 điểm tiếp xúc trên địa bàn xã với 279 cử tri, qua các buổi tiếp xúc có 18 lượt cử tri phát biểu với 31 ý kiến, kiến nghị về nội dung liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, quản lý đất đai, môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và đặc biệt là phần lớn cử tri đều mong muốn các vị ứng cử viên được trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải làm tốt nhiệm vụ của mình, lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri cũng như đề đạt giải quyết các ý kiến chính đáng của cử tri trong thời gian sớm nhất.


Hội nghị tiếp xúc cử tri tại ấp Thạnh Trung

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các ứng cử viên giải trình các ý kiến thuộc lĩnh vực ngành chuyên môn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri. Đồng thời cam kết dù được phân công ở bất kỳ vị trí công tác nào cũng sẽ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự mong mỏi của đông đảo cử tri xã nhà.

Thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri đã giúp cho các ứng cử viên có điều kiện gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, trên cơ sở đó bổ sung chương trình hành động của mình. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu trong thời gian tới.

                                                              TT.HĐND XÃ THẠNH TÂY

                                                                         NGÂN TRẦN

19/05/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinXÃ THẠNH TÂY TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN, XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026/PublishingImages/2021-05/Thanh Tay 195_Key_19052021084845.jpg
Từ ngày 10/5 đến ngày 17/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tây tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026.
19/05/2021 09:00YesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành   giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử triHội đồng nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành   giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2021, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân do ông Nguyễn Thái Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã đối với Ủy ban nhân dân xã Trường Đông.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân đến nay xã cơ bản đã giải quyết 04/04 vấn đề được cử tri quan tâm; Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Ủy ban nhân dân xã cũng gặp không ít khó khăn do ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao nên vẫn còn tái diễn một số trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông, an ninh trật tự, xây dựng trái phép…


Quang cảnh buổi giám sát

Qua buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay và chia sẻ những khó khăn trong quá trình điều hành quản lý Nhà nước ở địa phương của Ủy ban nhân dân xã. Để nêu cao tinh thần trách nhiệm, củng cố niềm tin với nhân dân đề nghị Ủy ban nhân dân xã cần quan tâm, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực như an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý xây dựng… để người dân có ý thức chấp hành và vận động cả cộng đồng xã hội cùng chấp hành. Đồng thời có biện pháp tăng cường tuần tra, kiểm tra kịp thời xử lý nghiêm minh mọi trường hợp vi phạm pháp luật có liên quan nhằm răn đe không để tái phạm thiết lập lại trật tự kỷ cương trong cộng đồng dân cư.                                                           

                                  Thường trực Hội đồng nhân dân xã Trường Đông

19/05/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinHội đồng nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành   giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri/PublishingImages/2021-05/Truong dong 195_Key_19052021085240.jpg
Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2021, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân do ông Nguyễn Thái Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã đối với Ủy ban nhân dân xã Trường Đông.
19/05/2021 09:00YesĐã ban hành
UBMTTQVN xã Trường Đông tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026UBMTTQVN xã Trường Đông tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Vào tối ngày 15/5/2021, Tại ấp Trường Ân xã Trường Đông, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng đại biểu hội đồng nhân dân xã khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 – 2026, đến dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND xã và hơn 30 cử tri trên địa bàn ấp.

Sau khi lần lượt thông tin tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động các ứng cử viên đại biểu HĐND xã, tại điểm bầu cử số 08, 09 ấp Trường Ân có 10 vị gồm ông Huỳnh Thiện Huấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; bà Trần Thanh Ngọc Bích – Bí thư đoàn TNCSHCM; ông Trần Trung Trực – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, bà Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh – Phó chủ tịch UB.MTTQVN xã; bà Lê Thị Hoa – Công chức Tư pháp Hộ tịch; ông Võ Văn Nuôi – cán bộ Trạm Y tế; ông Nguyễn Hữu Hiệp – Giáo viên trường THCS Nguyễn Thái Bình; ông Ngô Tùng Minh - Bí thư chi bộ - Trưởng ấp Trường Ân, Ông Nguyễn Hữu Nhân – Chủ tịch Hội Người cao tuổi; ông Nguyễn Minh Chống Trưởng ban Hội Đình. Qua các chương trình hành đồng của từng ứng cử viên cho thấy dù ở cương vị khác nhau, nhưng các ứng cử viên đã đề ra chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế địa phương, góp phần xây dựng xã Trường Đông ngày càng giàu đẹp và ngày càng phát triển. Đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử viên đại biểu HĐND xã, cử tri ấp Trường Ân đã gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn các ứng cử viên khi đắc cử sẽ thực hiện đúng các nội dung chương trình động đã đề ra, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đưa nên kinh tế của phường ngày càng phát triển./. 

TT. HĐND xã Trường Đông

19/05/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinUBMTTQVN xã Trường Đông tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Vào tối ngày 15/5/2021, Tại ấp Trường Ân xã Trường Đông, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng đại biểu hội đồng nhân dân xã khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 – 2026, đến dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND xã và hơn 30 cử tri trên địa bàn ấp.
19/05/2021 09:00YesĐã ban hành
Ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri phường Ninh ThạnhỨng cử viên đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri phường Ninh Thạnh
Chiều ngày 17/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố đơn vị bầu cử số 6 gồm bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bà Trần Thị Ly Lan- Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố, ông Nguyễn Công Nghiệp - Phó Ban pháp chế HĐND Thành phố, bà Nguyễn Thị Huệ- Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch Thành phố, bà Phạm Thị Hồng Thái - Phó Bí thư Thành đoàn, bà Đinh Thụy Dương Thúy - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố, ông Phạm Văn Thảo- Bí thư Đảng ủy phường Ninh Thạnh có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại phường Ninh Thạnh.

Tại Hội nghị, Ban thường trực UB MTTQVN Thành phố thông qua tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, sau đó các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỷ 2021- 2026.

Tp 195.jpg

Ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri phường Ninh Thạnh

Trong chương trình hành của các ứng cử viên thể hiện niềm vinh dự và sự tâm huyết trong thực hiện các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; quan tâm thực hiện mục tiêu đưa Thành phố Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng trên địa bàn; tập trung tháo gở khó khăn trong công tác quy hoạch đô thị, khắc phục những điểm nghẽn về qui hoạch, những dự án treo gây bức xúc trong thời gian qua; đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về quy hoạch theo hướng công nghệ số; xây dựng chính quyền điện tử; phấn đấu để thành phố Tây Ninh trở thành đô thị loại II, hướng tới đô thị loại I.


Ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Loan trình bày chương trình hành động

Bên cạnh đó, các đại biểu nữ sẽ quan tâm đóng góp các vần đề liên quan đến giới nữ như việc thực hiện chính sách dân số và gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em…

Cử tri phường Ninh Thạnh thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời tin tưởng, mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu HĐND Thành phố sẽ quan tâm nhiều hơn đến vần để ô nhiễm môi rường, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn phường Ninh Thạnh.

Thay mặt các ứng cử viên bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tây Ninh giải trình và ghi nhận các ý kiến của cử tri.

Tấn Đạt

19/05/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinỨng cử viên đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri phường Ninh Thạnh/PublishingImages/2021-05/Tp 195 2_Key_19052021085758.jpg
Chiều ngày 17/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố đơn vị bầu cử số 6 gồm bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bà Trần Thị Ly Lan- Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố, ông Nguyễn Công Nghiệp - Phó Ban pháp chế HĐND Thành phố, bà Nguyễn Thị Huệ- Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch Thành phố, bà Phạm Thị Hồng Thái - Phó Bí thư Thành đoàn, bà Đinh Thụy Dương Thúy - Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố, ông Phạm Văn Thảo- Bí thư Đảng ủy phường Ninh Thạnh có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại phường Ninh Thạnh.
19/05/2021 09:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Chà Là: giám sát chuyên đề về “Thực hiện tiêu chí số 08  của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 – 2020”Thường trực HĐND xã Chà Là: giám sát chuyên đề về “Thực hiện tiêu chí số 08  của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 – 2020”
Sáng ngày 13/5/2021, Thường trực HĐND xã Chà Là tiến hành giám sát chuyên đề công tác thực hiện tiêu chí số 08 về tổ chức sản xuất theo quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020. Tham dự đoàn giám sát có lãnh đạo Thường trực HĐND, UBMTTQVN, lãnh đạo 02 Ban HĐND, các tổ trưởng tổ đại biểu HĐND xã. Chủ trì buổi giám sát là ông Nguyễn Tấn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoàn 2019-2020, UBND xã Chà Là đã có chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 08 về tổ chức sản xuất. Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, trên địa bàn xã đã thành lập 01 hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, với 31 thành viên; thực hiện được 02 dự án trồng Dưa Leo và Bí nụ sạch theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ nông sản, dự án này với 26 hộ dân tham gia, với tổng nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân là 225.000.000đ; thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ, có mô hình trồng Dưa Lưới trong nhà kính cho năng suất và hiệu quả cao; về tổ chức chăn nuôi nhỏ lẽ, hiện trên địa bàn xã có một trang trại chăn nuôi Heo theo mô hình khép kín với tổng số lượng khoảng 500 con và các mô hình nuôi Gà, Cá, ếch tại Ấp Láng…


Quang cảnh buổi giám sát

Qua giám sát việc thực hiện tiêu chí số 08 về tổ chức sản xuất theo quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 cũng còn một số hạn chế  như: chưa  nhân rộng mô hình công nghệ cao trong sản xuất; tỷ lệ chăn nuôi nhỏ, lẽ đảm bảo vệ sinh môi trường sinh học chưa được phổ biến nhân rộng nhiều; giá trị thu nhập bình quân trên diện tích 01 đất nông nghiệp còn thấp; chưa thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận kết quả tổ chức thực hiện của UBND xã trong thời gian qua . Đồng thời, đề nghị UBND xã tiếp tục có giải pháp khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế qua giám sát, phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí xã Chà Là đạt  thôn mới nâng cao trong thời gian tới ./.

                                                                                                                                                       Lê Thành Nhân

17/05/2021 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Chà Là: giám sát chuyên đề về “Thực hiện tiêu chí số 08  của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 – 2020”/PublishingImages/2021-05/DMC 175_Key_17052021140329.jpg
Sáng ngày 13/5/2021, Thường trực HĐND xã Chà Là tiến hành giám sát chuyên đề công tác thực hiện tiêu chí số 08 về tổ chức sản xuất theo quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020. Tham dự đoàn giám sát có lãnh đạo Thường trực HĐND, UBMTTQVN, lãnh đạo 02 Ban HĐND, các tổ trưởng tổ đại biểu HĐND xã. Chủ trì buổi giám sát là ông Nguyễn Tấn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.
17/05/2021 15:00YesĐã ban hành
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ THẠNH TÂY GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN  CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN XÃTHƯỜNG TRỰC HĐND XÃ THẠNH TÂY GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN  CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
Để đảm bảo việc thực hiện các bước bầu cử đúng pháp luật. Sáng ngày 14/5/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây tổ chức giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại các Ban bầu cử, Tổ bầu cử của xã.

 Đoàn giám sát do bà Trần Thị Ngân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây làm trưởng đoàn, tham gia đoàn giám sát có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Trưởng hai ban HĐND xã.


Bảng niêm yết danh sách khu vực bỏ phiếu số 512 ấp Thạnh Trung

Đến thời điểm giám sát, nhìn chung các Ban bầu cử, Tổ bầu cử của xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đầy đủ đảm bảo đúng thời gian quy định. Phối hợp phát thẻ cử tri, rà soát, đối chiếu danh sách cử tri, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, bồn rửa tay và phân công thành viên tổ hướng dẫn cử tri tham gia bỏ phiếu theo thông điệp 5K, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, hiện nay một số khu vực bỏ phiếu không đảm bảo không gian để giãn cách, cũng như bố trí nhà cách ly tạm thời, một số cụm loa thông minh đường truyền chưa tốt.

Kết thúc buổi giám sát Trần Thị Ngân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Ban bầu cử, Tổ bầu cử. Đồng thời yêu cầu các Ban bầu cử, Tổ bầu cử cần tăng cường tuyền truyền bầu cử, phân công thành viên thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19.

TT.HĐND XÃ THẠNH TÂY, TÂN BIÊN

NGÂN TRẦN

17/05/2021 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinTHƯỜNG TRỰC HĐND XÃ THẠNH TÂY GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN  CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PublishingImages/2021-05/Tan bien 175_Key_17052021140549.jpg
Để đảm bảo việc thực hiện các bước bầu cử đúng pháp luật. Sáng ngày 14/5/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thạnh Tây tổ chức giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại các Ban bầu cử, Tổ bầu cử của xã.
17/05/2021 15:00YesĐã ban hành
Phường 2: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phường tại UBND Phường 2Phường 2: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phường tại UBND Phường 2
Nhằm giúp cho những người ứng cử đại biểu HĐND phường gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại đơn vị mình ứng cử, tối ngày 15/5/2021, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam Phường 2 (thành phố Tây Ninh) phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026 tại UBND Phường 2.

Tham dự hội nghị có các cử tri đại diện cho các hộ dân Khu phố 4-Phường 2. Ứng cử viên đại biểu HĐND Phường 2 tại đơn vị bầu cử số 05, UBND phường có 5 vị gồm: ông Nguyễn Thành Hoa, ông Nguyễn Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thanh Thảo, ông Hồ Minh Sơn, bà Nguyễn Thu Thủy. Qua các chương trình hành đồng của từng ứng cử viên cho thấy dù ở cương vị khác nhau, nhưng các ứng cử viên đã đề ra chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế địa phương, góp phần xây dựng Phường 2 ngày càng giàu đẹp và ngày càng phát triển. Đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.


Các ứng cử viên tại hội nghị

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu HĐND phường cần nỗ lực, cố gắng thực hiệt tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân cũng như các nội dung đã trình bày trước cử tri.

                                                                                                           Thái Nguyên

17/05/2021 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinPhường 2: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phường tại UBND Phường 2/PublishingImages/2021-05/P2 175_Key_17052021140926.jpg
Nhằm giúp cho những người ứng cử đại biểu HĐND phường gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại đơn vị mình ứng cử, tối ngày 15/5/2021, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam Phường 2 (thành phố Tây Ninh) phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026 tại UBND Phường 2.
17/05/2021 15:00YesĐã ban hành
Phường 2: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phường tại Khu phố 4Phường 2: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phường tại Khu phố 4
Nhằm giúp cho những người ứng cử đại biểu HĐND phường gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại đơn vị mình ứng cử, tối ngày 14/5/2021, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam Phường 2 (thành phố Tây Ninh) phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Khu phố 4.

Tham dự hội nghị có các cử tri đại diện cho các hộ dân Khu phố 4-Phường 2. Ứng cử viên đại biểu HĐND Phường 2 tại đơn vị bầu cử số 04, Khu phố 4 có 5 vị gồm: ông Lê Chí Cường, ông Trần Văn Quang, bà Phạm Thị Thùy Linh, ông Nguyễn Văn Giàu,ông Thái Thành Thái. Qua các chương trình hành đồng của từng ứng cử viên cho thấy dù ở cương vị khác nhau, nhưng các ứng cử viên đã đề ra chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế địa phương, góp phần xây dựng Phường 2 ngày càng giàu đẹp và ngày càng phát triển. Đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.


Quang cảnh hội nghị

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu HĐND phường cần nỗ lực, cố gắng thực hiệt tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân cũng như các nội dung đã trình bày trước cử tri.

                                                                                                           Thái Nguyên


17/05/2021 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinPhường 2: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phường tại Khu phố 4/PublishingImages/2021-05/Kp4 175_Key_17052021141326.jpg
Nhằm giúp cho những người ứng cử đại biểu HĐND phường gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại đơn vị mình ứng cử, tối ngày 14/5/2021, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam Phường 2 (thành phố Tây Ninh) phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Khu phố 4.
17/05/2021 15:00YesĐã ban hành
Phường 2: Tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các tổ bầu cửPhường 2: Tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các tổ bầu cử
Ngày 16/5/2021, Uỷ ban bầu cử Phường  2 - TP Tây Ninh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ trong  ngày bầu cử cho tất cả thành viên 7/7 tổ bầu cử về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tập huấn, các thành viên trong tổ bầu cử đã được nghiên cứu, quán triệt các nội dung và nghiệp vụ công tác bầu cử; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử; quy trình nội dung các công việc phải thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử; hướng dẫn việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu của tổ bầu cử. Tại buổi tập huấn, thành viên các tổ bầu cử của 7/7 tổ bầu cử đã được thực hành về nghiệp vụ công tác bầu cử, quy trình công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được phân công của từng thành viên tổ bầu cử trong ngày bầu cử.


Quang cảnh buổi tập huấn

Qua buổi tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản giúp thành viên tổ bầu cử hiểu rõ về nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình và những nội dung cân phải thực hiện trong quá trình tổ chức bầu cử.

                                                                                                     Thái Nguyên


17/05/2021 15:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinPhường 2: Tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các tổ bầu cử/PublishingImages/2021-05/P2 175 2_Key_17052021141652.jpg
Ngày 16/5/2021, Uỷ ban bầu cử Phường  2 - TP Tây Ninh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ trong  ngày bầu cử cho tất cả thành viên 7/7 tổ bầu cử về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
17/05/2021 15:00YesĐã ban hành
Thường trực HĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu: Tổ chức phiên họp định kỳ tháng 5 năm 2021Thường trực HĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu: Tổ chức phiên họp định kỳ tháng 5 năm 2021
Sáng ngày 13/5, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Phước Đông tổ chức phiên họp định kỳ tháng 5 năm 2021. Phiên họp do ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐND xã chủ trì; tham dự phiên họp có trưởng và phó 02 Ban Hội đồng nhân dân xã; đại diện UBMTTQVN xã; Phó Chủ tịch UBND xã.

Tại phiên họp tháng 5, Thường trực HĐND xã thông qua báo cáo tháng 5 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2021; Thông qua dự thảo thông báo dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp giữa năm HĐND xã; UBND thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 5 năm 2021; Ủy ban MTTQ thông qua báo cáo giám sát hoạt động của đại biểu HĐND tháng 5 năm 2021.


Quang cảnh cuộc họp

Tại phiên họp, ông Lê Hoàng Hải đề nghị UBND quan tâm giải quyết các ý kiến phản ảnh của 02 Ban Hội đồng nhân dân xã, nhất là tình hình buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn; UBND nên chỉ đạo cán bộ Công an tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đối với Thường trực HĐND xã quan tâm chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND giữa năm cho đảm bảo; 02 ban Hội đồng nhân dân nên tăng cường công tác giám sát theo chương trình đề ra trong năm 2021; Ủy ban MTTQ nên tăng cường công tác giám sát đại biểu và nắm tâm tư nguyện vọng nhân dân phản ảnh kịp thời cho Thường trực Hội đồng nhân dân./.          

                                                          THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

16/05/2021 20:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinThường trực HĐND xã Phước Đông, huyện Gò Dầu: Tổ chức phiên họp định kỳ tháng 5 năm 2021/PublishingImages/2021-05/Go dau 165_Key_16052021190623.jpg
Sáng ngày 13/5, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Phước Đông tổ chức phiên họp định kỳ tháng 5 năm 2021. Phiên họp do ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐND xã chủ trì; tham dự phiên họp có trưởng và phó 02 Ban Hội đồng nhân dân xã; đại diện UBMTTQVN xã; Phó Chủ tịch UBND xã.
16/05/2021 20:00YesĐã ban hành
Các ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Tân Bình, Thành phố Tây NinhCác ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh
Sáng ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 15 gồm ông Hà Minh Châu- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, bà Huỳnh Thị Ngọc Thu- Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Thu có buổi tiếp xúc với cử tri, vận động bầu cử tại xã Thạnh Tân, Thành phố.

Ct 145 1.jpg

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thạnh Tân

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.


Ứng cử viên Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh trình bày chương trình hành động

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tập trung thể hiện rõ quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh nhà; quan tâm thực hiện tốt công tác Quân sự quốc phòng, công tác đối ngoại; giữ vững hòa bình, hữu nghị, hợp tác với nước bạn Campuchia; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là các băng, ổ nhóm theo kiểu "xã hội đen"; kéo giảm số người nghiện ma túy; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; rà soát quy hoạch tổng thể đô thị, hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thi thông minh….

Cử tri xã Thạnh Tân đồng tình và thống nhất cao với nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày tại hội nghị.

Tấn Đạt


14/05/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinCác ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2021-05/CT 145 2_Key_14052021080450.jpg
Sáng ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 15 gồm ông Hà Minh Châu- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, bà Huỳnh Thị Ngọc Thu- Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt Thu có buổi tiếp xúc với cử tri, vận động bầu cử tại xã Thạnh Tân, Thành phố.
14/05/2021 09:00YesĐã ban hành
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2) tại xã Phước Vinh, An Cơ.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2) tại xã Phước Vinh, An Cơ.
Ngày 11/5/2021 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2) tại xã Phước Vinh, An Cơ. Tham gia đoàn giám sát gồm có ông Nguyễn Thanh Lam - Phó Chủ tịch HĐND huyện - kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành - Trưởng đoàn; ông Lâm Minh Lâm – Phó Chủ tịch MTTQVN huyện – Phó Trưởng đoàn; ông Nguyễn Thanh Xuân - Ủy viên Thường trực MTTQ VN huyện – Thư ký đoàn; cùng các thành viên đoàn giám sát.

Tại buổi giám sát các thành viên trong đoàn giám sát đã được nghe đại diện xã Phước Vinh, Hảo Đước trình bày 02 báo cáo kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử xã và MTTQVN xã, cụ thể:

Xã Hảo Đước có tổng số 6 đơn vị bầu cử, tổng số người ứng cử chính thức là 43 vị, tổng số đại biểu được bầu là 26 đại biểu. Tổng số điểm/ cử tri tham dự: 16 điểm/1.019 cử tri tham dự/tổng số 1.503 cử tri được mời, đạt 67.79% (có 16 điểm tổ chức Hội nghị, cử tri tham dự đảm bảo số lượng theo quy định, từ 25 cử tri đến 94 cử tri), trong đó trong xã là 06 điểm/41 người ứng cử, ngoài xã là 10 điểm/13 người ứng cử.

Xã Phước Vinh có tổng số 7 đơn vị bầu cử, tổng số người cử là 46 vị, trong đó trên địa bàn xã là 38 vị, ngoài địa bàn xã 8 vị. Tổng số điểm/ cử tri tham dự: 16 điểm/993 cử tri tham dự/tổng số 1.930 cử tri được mời, đạt 51.4% có 16 điểm tổ chức hội nghị, cử tri tham dự đảm bảo số lượng theo quy định, từ 56 cử tri đến 81 cử tri (trong đó xã là 8 điểm/44 người ứng cử, ngoài xã là 8 điểm/8 người ứng cử).


Quang cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát các xã nêu lên nhưng khó khăn xoay quanh các vấn đề như internet không đảm bảo cho quá trình nhập liệu tại các điểm kiểm phiếu, chưa trang bị đủ máy tính phục vụ công tác nhập liệu kết quả. Do tình hình dịch bệnh chỉ cho được 1 đồng chí đi tập huấn công tác bầu cử ở huyện thì chưa đảm bảo được chất lượng, kiến nghị được cử ít nhất 3 người đi tham gia tập huấn. Các thành viên đoàn giám sát có 1 số ý kiến góp ý xoay quanh các vấn đề vệ sinh, chỉnh trang lại khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn treo lại các bảng danh sách ứng cử viên.

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Thanh Lam đề nghị các xã ghi nhận lại các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh báo cáo, treo lại các bảng danh sách ứng cử viên theo đúng quy định, tích cực vệ sinh khu vực bỏ phiếu, rong các nhánh cây quanh khu vực bỏ phiếu, đắp lại các vũng nước để bà con tiện việc đi lại trong quá trình bỏ phiếu. Ghi nhận lại những khó khăn về công tác tập huấn, về cơ sở vật chất sẽ về xin ý kiến của Ủy ban bầu cử huyện.

Anh Kiệt

14/05/2021 09:00Đã ban hànhThông tin cơ sởTinMặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2) tại xã Phước Vinh, An Cơ./PublishingImages/2021-05/Chau thanh 145_Key_14052021080854.jpg
Ngày 11/5/2021 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Đợt 2) tại xã Phước Vinh, An Cơ. Tham gia đoàn giám sát gồm có ông Nguyễn Thanh Lam - Phó Chủ tịch HĐND huyện - kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành - Trưởng đoàn; ông Lâm Minh Lâm – Phó Chủ tịch MTTQVN huyện – Phó Trưởng đoàn; ông Nguyễn Thanh Xuân - Ủy viên Thường trực MTTQ VN huyện – Thư ký đoàn; cùng các thành viên đoàn giám sát.
14/05/2021 09:00YesĐã ban hành
1 - 30Next
THÔNG BÁO