​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
  
Giới tính
Đơn vị
Nguyễn Đài Thy24/06/1973NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Lý Bá ThuậnNamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Ngô Trần Ngọc Quốc30/08/1972NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Lê Minh Trúc13/11/1978NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Võ Văn Sớm17/11/1963NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Nguyễn Văn Phước 07/01/1966NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Nguyễn Hồng Thanh12/12/1972NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Nguyễn Trung Hiếu20/10/1985NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Tân Biên
Nguyễn Tấn Đức29/12/1976NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Tân Biên
Phan Thị Điệp10/03/1965NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Tân Biên
Kim Thị Hạnh11/06/1977NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Tân Biên
Trần Văn Chiến15/05/1964NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Tân Biên
Dương Văn Thắng21/01/1964NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Gò Dầu
Huỳnh Thị Thu Hà15/12/1980NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Gò Dầu
Nguyễn Văn Thọ03/02/1934NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Gò Dầu
Nguyễn Thành Tâm20/11/1974NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị huyện Gò Dầu
Lê Thị Cẩm Nhung19/02/1985NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Gò Dầu
Võ Văn Dũng16/10/1967NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Gò Dầu
Nguyễn Văn Trứ05/10/1964NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Phạm Văn Tân20/07/1960NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Lý Hồng Sinh04/01/1964NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Trần Anh Minh 09/01/1975NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Nguyễn Hoàng Nam19/07/1979NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Đặng Minh Lũy22/02/1969NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Lê Thành Công14/02/1972NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Gò Dầu
Nguyễn Thị Tuyết16/07/1966NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Lê Anh Tuấn05/08/1969NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Trần Văn Hận30/11/1964NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Phạm Văn Đặng25/11/1976NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Trần Văn Khải18/06/1966NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Trương Thị Phương Thảo03/12/1972NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Bến Cầu
Trần Thị Ngọc Trinh 15/11/1985NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Bến Cầu
Trần Hải Sơn12/11/1961NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Bến Cầu
Phạm Văn Cư05/07/1963NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Bến Cầu
Lê Hồng Vương10/03/1966NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Châu Thành
1 - 35Next