​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
Giới tính
  
Đơn vị
Phạm Văn CưNam05/07/1963Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Bến Cầu
Trần Hải SơnNam12/11/1961Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Bến Cầu
Trần Thị Ngọc Trinh Nữ15/11/1985Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Bến Cầu
Trương Thị Phương ThảoNữ03/12/1972Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Bến Cầu
THÔNG BÁO