​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
Giới tính
  
Đơn vị
Võ Đức TrongNam04/05/1969Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Châu Thành; Thường trực Hội đồng nhân dân
Thân Văn NhânNam21/04/1969Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Châu Thành
Nguyễn Thanh PhongNam13/08/1964Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị huyện Châu Thành
Nguyễn Trọng TấnNam16/09/1981Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Châu Thành
Trần Văn SỹNam17/02/1969Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Châu Thành
Lê Hồng VươngNam10/03/1966Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Châu Thành
THÔNG BÁO