​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
Giới tính
  
Đơn vị
Nguyễn Văn HùngNam09/04/1962Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
Phạm Văn TínNam24/04/1968Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
Nguyễn Văn HợpNam10/02/1967Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
Võ Thị Bạch Tuyết​Nữ26/11/1966Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
Đỗ Thị Thanh LoanNữ12/07/1987Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
Phạm Thị Thanh VânNữ07/04/1958Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
THÔNG BÁO