​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
Giới tính
  
Đơn vị
Lê Thành CôngNam14/02/1972Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Gò Dầu
Võ Văn DũngNam16/10/1967Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Gò Dầu
Lê Thị Cẩm NhungNữ19/02/1985Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Gò Dầu
Nguyễn Thành TâmNam20/11/1974Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị huyện Gò Dầu
Nguyễn Văn ThọNam03/02/1934Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Gò Dầu
Huỳnh Thị Thu HàNữ15/12/1980Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Gò Dầu
Dương Văn ThắngNam21/01/1964Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Gò Dầu
THÔNG BÁO