​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
Giới tính
  
Đơn vị
Nguyễn Hồng ThanhNam12/12/1972Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Nguyễn Văn Phước Nam07/01/1966Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Võ Văn SớmNam17/11/1963Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Lê Minh TrúcNữ13/11/1978Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Ngô Trần Ngọc QuốcNam30/08/1972Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Lý Bá ThuậnNamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Nguyễn Đài ThyNữ24/06/1973Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
THÔNG BÁO