​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
Giới tính
  
Đơn vị
Mai Văn HảiNam15/07/1961Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Tân Châu
Nguyễn Trọng TấnNam16/09/1981Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Châu Thành
Trần Hải SơnNam12/11/1961Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Bến Cầu
Trần Anh Minh Nam09/01/1975Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Huỳnh Thị Thu HàNữ15/12/1980Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Gò Dầu
Nguyễn Tấn ĐứcNam29/12/1976Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Tân Biên
Nguyễn Trung HiếuNam20/10/1985Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Tân Biên
Ngô Trần Ngọc QuốcNam30/08/1972Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Lý Bá ThuậnNamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
THÔNG BÁO