​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
Giới tính
  
Đơn vị
Phạm Hùng TháiNam14/10/1970Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Tân Châu
Nguyễn Văn HùngNam09/04/1962Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
Phạm Thị Thanh VânNữ07/04/1958Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
Lê Hồng VươngNam10/03/1966Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Châu Thành
Phạm Văn ĐặngNam25/11/1976Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Đặng Minh LũyNữ22/02/1969Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Lý Hồng SinhNam04/01/1964Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị thành phố Tây Ninh
Võ Văn DũngNam16/10/1967Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Gò Dầu
Nguyễn Hồng ThanhNam12/12/1972Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
THÔNG BÁO