​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
Giới tính
  
Đơn vị
Trần Văn ChiếnNam15/05/1964Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Tân Biên
Kim Thị HạnhNữ11/06/1977Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Tân Biên
Phan Thị ĐiệpNữ10/03/1965Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Tân Biên
Nguyễn Tấn ĐứcNam29/12/1976Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Tân Biên
Nguyễn Trung HiếuNam20/10/1985Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Tân Biên
THÔNG BÁO