​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
Giới tính
  
Đơn vị
Nguyễn Thị HiếuNữ25/12/1966Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Tân Châu
Lê Quang TuấnNamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Tân Châu
Mai Văn HảiNam15/07/1961Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Tân Châu
Trần Thị Thanh HằngNữ30/05/1974Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Tân Châu
Phạm Hùng TháiNam14/10/1970Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Tân Châu
THÔNG BÁO