​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
  
Giới tính
Đơn vị
Mai Văn Hải15/07/1961NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Kinh tế - Ngân sách.; Đơn vị huyện Tân Châu
Phạm Hùng Thái14/10/1970NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Tân Châu
Võ Đức Trong04/05/1969NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị huyện Châu Thành; Thường trực Hội đồng nhân dân
Nguyễn Thanh Phong13/08/1964NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị huyện Châu Thành
Nguyễn Thành Tâm20/11/1974NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Đơn vị huyện Gò Dầu
Võ Văn Sớm17/11/1963NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
THÔNG BÁO