Nội dung
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  
Giới tính
  
Đơn vị
Trần Văn KhảiNam18/06/1966Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Phạm Văn ĐặngNam25/11/1976Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Trần Văn HậnNam30/11/1964Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Lê Anh TuấnNam05/08/1969Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Nguyễn Thị TuyếtNữ16/07/1966Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Đặng Minh LũyNữ22/02/1969Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
THÔNG BÁO