​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Nội dung
 
 
  
  
Giới tính
Đơn vị
Lê Quang TuấnNamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Tân Châu
Nguyễn Văn Hợp10/02/1967NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
Thân Văn Nhân21/04/1969NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Châu Thành
Trần Văn Sỹ17/02/1969NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Châu Thành
Trần Văn Hận30/11/1964NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Nguyễn Thị Tuyết16/07/1966NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Trảng Bàng
Kim Thị Hạnh11/06/1977NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị huyện Tân Biên
Nguyễn Văn Phước 07/01/1966NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
Võ Văn Sớm17/11/1963NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban Văn hóa - Xã hội; Đơn vị Thị xã Hòa Thành
THÔNG BÁO