CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TÂY NINH

KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

Huyện Hoà Thành gồm các xã: Hiệp Tân, Long Thành Trung, Long Thành Nam và thị trấn Hoà Thành; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu NGUYỄN VĂN PHƯỚC, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, Thành viên Ban VHXH HĐND Tỉnh

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục:

1. Thường xuyên giám sát trách nhiệm của thủ trưởng các cơ sở giáo dục về việc quản lý chất lượng giáo dục; quan tâm đến học sinh nghèo và nhất là công tác phổ cập giáo dục tại các địa phương trong tỉnh. Việc thực hiện các khoản thu tiền theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Quan tâm công tác cải cách hành chính một cửa tại các địa phương; quản lý môi trường địa phương.

3. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và nhất là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông mọi cấp học, đạo đức lối sống học sinh; phân luồng học sinh; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đội ngũ giáo viên.

4. Giải quyết những bức xúc của người dân về lĩnh vực giáo dục và bảo vệ quyền lợi người dân theo quy định của pháp luật.

5. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học về an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi chính đáng của học sinh. Nếu bà con xét thấy những vấn đề học hành của con em mình còn có những bức xúc khác.

Bản thân xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa ra những vấn đề mà cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của Hội đồng nhân dân tỉnh.


2. Đại biểu VÕ VĂN SỚM, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Tây Ninh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND Tỉnh

Nếu được cử tri huyện tín nhiệm, bầu tôi trúng cử vào đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, ra sức phục vụ đất nước, tỉnh nhà nói chung và huyện Hoà Thành nói riêng với những hành động cụ thể như sau:

Một là, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức lối sống, năng lực công tác, làm việc công tâm, khách quan với tinh thần vì nhân dân mà phục vụ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách được giao.

Hai là, liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến HĐND, các ngành chức năng để có chủ trương, quyết sách đúng và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị bức xúc mà cử tri quan tâm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Ba là, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tích cực thảo luận và biểu quyết các vấn đề kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Những vấn đề tôi quan tâm và sẽ đề xuất với tỉnh các giải pháp thực hiện, đó là:

- Đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh.

- Phát triển văn hoá, xã hội, phối hợp chăm lo vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính, đi đôi với củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bốn là, tích cực thực hiện chức năng giám sát của đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật và chấp hành nghị quyết của HĐND, từ đó kiến nghị xử lý những vấn đề chưa tốt, chưa đúng, góp phần xây dựng chính quyền Nhà nước thật sự vững mạnh của dân, do dân và vì dân.


3. Đại biểu LÊ MINH TRÚC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Duy.

Được ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin cam kết thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình đối với việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà cũng như của huyện Hoà Thành như sau:

Một là: Tiếp nối chương trình Hùng Duy chia sẻ cuộc sống trong 5 năm qua và cho 5 năm tới, tôi sẽ tiếp tục đóng góp 1 tỷ – 1,2 tỷ đồng mỗi năm cho các chương trình như: xây dựng nhà đại đoàn kết, xây nhà tình nghĩa, khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, hỗ trợ Quỹ Khuyến học, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Câu lạc bộ nữ từ thiện, Quỹ Chất độc da cam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tàn tật và các chương trình bán hàng giảm giá cho các gia đình khó khăn trong địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hai là: Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống công ty ngày càng toàn diện hơn, xây dựng Trung tâm Cà Na là một nơi vui chơi giải trí lành mạnh hàng đầu của tỉnh cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Bên cạnh đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, mà lớn hơn hết là góp phần bé nhỏ để huyện Hoà Thành trở thành đô thị loại III.

Ba là: Sẽ góp thêm tiếng nói của mình trong quá trình xây dựng chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong những năm tới, tham gia đóng góp phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế hội nhập, tham gia vận động các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, chấp hành đúng chủ trương, pháp luật trong kinh doanh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đo lường chất lượng, giá cả hàng hoá ổn định và phát triển kinh tế bền vững. Song song đó, xây dựng hình ảnh người phụ nữ, người đoàn viên thanh niên trong kinh doanh, trong việc làm giàu chính đáng trong giai đoạn mới.

Bốn là: Xây dựng trung tâm phân phối và bình ổn giá cho các mặt hàng nhu yếu phẩm đến tận tay người tiêu dùng ở vùng sâu vùng xa để bảo đảm cuộc sống người dân nơi đây được ổn định. Là uỷ viên Trung ương hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tôi sẽ cố gắng liên kết mời gọi các doanh nghiệp có đủ tiềm lực về tỉnh nhà để đầu tư, hỗ trợ cho tỉnh ta ngày càng phát triển và tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động, giúp người dân tại địa phương có cuộc sống tốt hơn.

Năm là: Chú ý đến những kiến nghị bức xúc của cử tri huyện nhà, trong đó chú ý đến việc kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, giải quyết việc làm, xây dựng đường giao thông, cũng như những vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại tố cáo. Cùng với các đại biểu khác thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong HĐND tỉnh. Là chiếc cầu nối giữa cử tri và chính quyền. Bám sát đời sống thực tế của nhân dân. Thường xuyên trao đổi, tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến đóng góp của cử tri. Bên cạnh đó sẽ luôn quan tâm, đôn đốc các cơ quan giải quyết, thực hiện, xử lý như thế nào để báo cáo kết quả đó cho cử tri sớm nhất.


ĐƠN Vị BẦU CỬ SỐ 2

Huyện Hoà Thành gồm các xã: Long Thành Bắc, Trường Hoà, Trường Đông, Trường Tây; được bầu bốn (04) đại biểu:


1Đại biểu NGÔ TRẦN NGỌC QUỐC, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VN tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Công ty TNHH-TM-DV-VT-XNK Trần Quốc, Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh

Tôi rất vinh dự, tự hào vì đã được nhân dân cử tri giao cho trọng trách ứng cử vào cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương. Nếu được tín nhiệm trúng cử, tôi xin hứa quyết tâm thực hiện các nội dung chương trình hành động như sau:

1. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri. Đảm bảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải đi vào cuộc sống thực tiễn. Thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đề xuất Hội đồng nhân dân, UBND ban hành những chủ trương, chính sách, giải pháp có lợi cho dân, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của nhân dân.

2. Khi nhận được phản ánh của người dân như đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc các yêu cầu khác có trách nhiệm nghiên cứu và chuyển đến cá nhân, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, đồng thời theo dõi đôn đốc việc giải quyết. Sớm thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn quy định pháp luật. Trong trường hợp đơn thư người dân không được giải quyết thoả đáng đúng pháp luật thì kiên quyết đeo bám, chất vấn làm rõ vấn đề tại kỳ họp gần nhất đối với cơ quan lãnh đạo có liên quan.

3. Khảo sát nghiên cứu, đề xuất, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại các địa phương, giám sát mục tiêu xây dựng cơ bản, giám sát việc xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, xoá hộ đói, giảm hộ nghèo, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ổn định cuộc sống nhân dân.

- Vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo. Phát huy quyền dân chủ của bà con cử tri trong xây dựng và phát triển tôn giáo, tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng theo quy định pháp luật.

4. Vận động các doanh nghiệp là thành viên trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, tham gia đóng góp tích cực vào việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho nhân dân khó khăn về nhà ở, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm cho người lao động, tổ chức các dịch vụ dạy nghề có hiệu quả, để góp phần cùng với tổ chức đoàn thể địa phương thực hiện giải pháp kéo giảm tệ nạn xã hội, từng bước ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Phối hợp cùng với cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện giám sát việc thực hiện quy định pháp luật như Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri là công nhân lao động

- Giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có thải khí thải, chất thải ra môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống dân cư.


2Đại biểu Nguyễn Hồng Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hoà Thành, Thành viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm và bầu tôi trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cán bộ, công chức theo chức trách được giao và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân:

Một là, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức lối sống, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, làm việc với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân mà phục vụ. Liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi bầu cử, làm cầu nối hiệu quả để cử tri phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của mình đến Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành chức năng để có chủ trương, quyết sách đúng và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị búc xúc mà cử tri quan tâm.

Hai là, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, nghiên cứu kỹ tài liệu, văn bản trình các kỳ họp, tích cực tham gia ý kiến thảo luận và biểu quyết các vấn đề kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Tôi quan tâm và sẽ đề xuất với tỉnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

- Đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học bảo đảm đúng thực chất; rà soát, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

- Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về an sinh xã hội.

Ba là, tích cực thực hiện chức năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật và chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 


3. Đại biểu LÝ BÁ THUẬN, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Long Thành Bắc, Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh

Trước cô, bác, anh, chị, em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hỗ trợ vốn vay kịp thời và đầy đủ cho nhân dân để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, mua sắm, tiêu dùng, sửa chữa và xây dựng nhà ở. Góp phần cải thiện, nâng cao mức sống và nhu cầu nhà ở của người dân địa phương, từng bước xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Cung cấp nguồn vốn vay lớn cho các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để đầu tư, mở rộng sản xuất, góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động ở địa phương. Mở rộng thêm địa bàn hoạt động để phục vụ rộng rãi nhu cầu vay vốn của nhân dân. Xử lý triệt để vấn nạn cò tín dụng móc nối với cán bộ, nhân viên trong cơ quan, từng bước giảm và xoá dần nạn cho vay nặng lãi ở địa phương.

Thực hiện tốt việc chi trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và khó khăn. Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên. Đề xuất, kiến nghị tăng lương, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những người hoạt động không chuyên trách, hoạt động tuần tra.

 Tiếp tục mở rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, vận động toàn dân thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Chăm lo đào tạo, dạy nghề, việc làm cho con em gia đình chính sách. Đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện các chương trình, dự án như: tín dụng, dạy nghề tạo việc làm, khuyến nông…

Thường xuyên, liên tục xuống địa phương để gặp gỡ, trao đổi một cách cởi mở với cử tri, xem báo, đài truyền thanh để nắm bắt tình hình về những vấn đề bức xúc nóng bỏng của cử tri: Tranh chấp đất đai kéo dài, nạn xả thải gây ô nhiễm ra môi trường, làm sổ đỏ kéo dài, quy hoạch treo, cơ sở hạ tầng và đường giao thông nông thôn còn thấp kém, vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí… Sau đó phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, một cách trung thực những thông tin mà cử tri quan tâm, kiến nghị và yêu cầu giải quyết về HĐND tỉnh và cố gắng đeo bám đến cùng các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri.


4Đại biểu NGUYỄN ĐÀI THY, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới như sau:

Vấn đề thứ nhất: Nếu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc, giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến cử tri; đưa ra chất vấn đồng thời theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng mà cử tri quan tâm; tiếp thu những đóng góp của các cử tri, của các cơ quan để làm cơ sở cho tôi tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh sát thực tế, đạt hiệu quả. Bản thân sẽ cố gắng học tập, nâng cao năng lực, rèn luyện tu dưỡng đạo đức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin của cử tri.

Vấn đề thứ hai: Nếu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện tham gia đóng góp nhiều những chủ trương, chính sách của tỉnh nhằm phát triển kinh tế – xã hội – quốc phòng an ninh tỉnh nhà, tôi sẽ cùng với các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động quan trọng, mang tính đột phá của tỉnh.

Bên cạnh đó, tôi sẽ kết hợp nhiệm vụ của một đại biểu HĐND tỉnh và nhiệm vụ công tác hiện nay để tập trung thực hiện một số việc cụ thể, góp một phần giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, góp sức cùng các ngành có liên quan thúc đẩy kinh tế – văn hoá – xã hội huyện Hoà Thành, nơi tôi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cụ thể là: -Một: tham gia cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng xã nông thôn mới. -Hai: quan tâm việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu UBND huyện Hoà Thành đề ra. -Ba là: bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Hiện nay, tôi là thành viên của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Với nhiệm vụ này, tôi sẽ cố gắng thực hiện các chính sách chăm lo cho chị em phụ nữ về mọi mặt như: về lao động, việc làm, về giáo dục - đào tạo, về chăm lo sức khoẻ của phụ nữ, về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội để tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, đề ra các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bạo lực gia đình. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, ngăn chặn tình trạng bạo lực, ma tuý trong học đường, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Huyện Bến Cầu, gồm tất cả các xã, thị trấn huyện Bến Cầu; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu PHẠM VĂN CƯ, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu.

Hôm nay trước bà con, cô bác, anh chị cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình, khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh như sau:

- Thứ nhất: Sẽ cố gắng không ngừng học tập, học hỏi để mở mang thêm tầm nhìn, hiểu biết nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

- Thứ hai: Sẽ tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri do HĐND huyện, HĐND tỉnh tổ chức để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mà bà con, cô bác, anh chị cử tri quan tâm để phản ánh, báo cáo với HĐND huyện, HĐND tỉnh xem xét, giải quyết. Đồng thời sẽ thực hiện giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với những vấn đề trên.

- Thứ ba: Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện, HĐND tỉnh, tích cực tham gia góp ý, thảo luận, đề xuất đưa vào nghị quyết HĐND huyện, nghị quyết HĐND tỉnh những vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện Bến Cầu, của tỉnh Tây Ninh, góp phần tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân trong huyện, trong tỉnh.

Là một cán bộ đảng viên, tôi ý thức được rằng, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, cũng phải luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao. Tuy nhiên, nếu được bà con, cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện, HĐND tỉnh kỳ này, bản thân tôi sẽ có thêm cơ hội và điều kiện thuận lợi hơn để đề đạt và đưa những vấn đề mà cử tri bức xúc, quan tâm cũng như các nội dung chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của HĐND huyện, HĐND tỉnh. 


2. Đại biểu TRẦN HẢI SƠN, Phó Trưởng Ban BQL Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Núi Bà Đen, Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh.

Là một người con có nguồn gốc từ quê hương Bến Cầu, để tiếp bước những người đi trước, bản thân cũng đã nỗ lực phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Hôm nay trước quý cô, bác, anh-chị-em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Thứ nhất: Tôi cam kết sẽ nỗ lực làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri, để qua đó am hiểu cuộc sống thực tế của cử tri, để được lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các giới cử tri đối với chính quyền Tây Ninh về những yêu cầu cần tiếp tục được quan tâm; đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách đối với các giới đồng bào, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ hai: Tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, thực hiện nghiêm túc việc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, tuyệt đối luôn gương mẫu đi đầu chống mọi hành vi nhũng nhiễu, hách dịch quan liêu, cửa quyền và kiên quyết không chấp nhận các biểu hiện của các tệ nạn tham nhũng.

Thứ ba: Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc củng cố, mở rộng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới, đoàn kết trên cơ sở mở rộng dân chủ, đảm bảo công bằng xã hội và nâng cao dân trí, lấy mục tiêu: dân giàu, nước mạnh làm điểm tương đồng để hội tụ sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành động, việc làm sai trái, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân.

Thứ tư: Tôi sẽ nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động nghiên cứu học tập cùng với Hội Doanh nghiệp tỉnh quan tâm phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hoá, thực hiện liên kết "4 nhà - Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân", triển khai các vùng chuyên canh, cánh đồng mẫu lớn, nhân rộng mô hình trồng lúa công nghệ cao.

Thứ năm: Bằng khả năng, trách nhiệm và tâm huyết của mình tôi sẽ kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.


3. Đại biểu TRẦN THỊ NGỌC TRINH, Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu.

Với trách nhiệm là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Tôi sẽ làm hết sức mình để xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND tỉnh để ghi nhận, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri, để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bản thân luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gần gũi gắn bó với nhân dân, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu.

2. Là một cán bộ Đoàn, tôi sẽ tích cực tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến giới trẻ: Giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng; điều kiện học tập, vui chơi giải trí lành mạnh; cơ hội cống hiến và trưởng thành; tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư.

3. Kiến nghị, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp để đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn- nhất là đối tượng thanh niên là bộ đội xuất ngũ. Kiến nghị cấp có thẩm quyền đề ra các giải pháp kéo giảm và bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, góp phần giảm bớt khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nông dân; đồng thời, phải có biện pháp liên kết với các doanh nghiệp có hướng đầu tư cho nông dân theo hướng bao tiêu sản xuất hàng hoá và giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân. Bản thân sẽ cùng các ngành chức năng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thanh thiếu nhi và học sinh nghèo; huy động, vận động từ nhiều nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo.

4. Tham mưu các ngành chức năng tiếp tục xây dựng các chương trình dự án, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho bà con nông dân, thanh niên tiếp cận được các nguồn vốn, cũng như tiếp cận với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với mức phí thấp, làm đòn bẩy để người dân có điều kiện sản xuất, chăn nuôi phát kiển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng.


ĐƠN Vị BẦU CỬ SỐ 4

Huyện Trảng Bàng, gồm các xã: An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình, Lộc Hưng; Hưng Thuận; Đôn Thuận; được bầu bốn (04) đại biểu:


1. Đại biểu PHẠM VĂN ĐẶNG, Phó Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách HĐND Tỉnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào một số việc cụ thể sau:

Một là, làm tốt vai trò đại diện cho cử tri. Bản thân sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và ghi nhận đầy đủ ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kịp thời phản ánh đến các cấp chính quyền. Đồng thời, sẽ tích cực theo dõi, đôn đốc, báo cáo kịp thời cho cử tri và chính quyền địa phương về kết quả giải quyết.  

Hai là, tích cực tham gia cùng HĐND tỉnh thực hiện chức năng quyết định và giám sát. Cụ thể là tham gia cùng với Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và giám sát việc triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án, kế hoạch, các biện pháp, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh có những quyết sách phù hợp, có tính khả thi, đáp ứng được sự kỳ vọng của đông đảo cử tri, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn. Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đến các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp – phát triển nông thôn, lĩnh vực du lịch, công tác giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho những người lao động có thu nhập thấp, nhất là đối tượng nông dân và công nhân phổ thông ở các khu công nghiệp, đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.

Ba là, góp phần cùng với chính quyền địa phương cấp huyện, xã kiến nghị các cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện quan tâm, giải quyết những quyền lợi chính đáng của chính quyền và người dân địa phương, nhất là việc tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội để nâng cấp Trảng Bàng thành thị xã thuộc tỉnh; đầu tư tu bổ, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn; rà soát cải cách thủ tục hành chính, nhằm giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và người dân; xử lý có hiệu quả tình trạng khai thác đất, cát trái phép; xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường... Bên cạnh đó, tôi cũng tích cực tham gia cùng với chính quyền vận động các nguồn lực xã hội hoá để góp phần chăm lo cho hộ nghèo, các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, xã.


2. Đại biểu TRẦN VĂN HẬN, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, Thành viên Ban VHXH HĐND Tỉnh

Hôm nay đứng trước cô, bác, anh chị, em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

1 Để khắc phục khó khăn hạn chế trong sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan và các doanh nghiệp xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn có sức cạnh tranh trên thị trường. Tham gia hướng dẫn, tuyên truyền việc nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, mô hình hợp tác sản xuất VietGAP. Xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tạo sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp phối hợp chuyển giao ứng dụng sử dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao, gắn phát triển sản xuất theo hướng bền vững với bảo vệ môi trường, giới thiệu cho nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây, con năng suất, chất lượng cao vào sản xuất.

2. Hiện nay, đa số các tuyến giao thông nội đồng đều là đường đất nhỏ, vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản hết sức khó khăn, nên việc xây dựng hệ thống đường giao thông nội đồng là việc làm hết sức cần thiết giúp góp phần thực hiện hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tới, tôi sẽ tuyên truyền vận động, huy động vốn của các doanh nghiệp, hội viên Nông dân xây dựng đường giao thông nội đồng, giảm bớt khó khăn, vất vả cho nông dân góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

3. Trong những năm qua, Hội Nông dân đã liên tịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp cũng đã xây dựng được nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp để hỗ trợ hội viên Nông dân vay làm ăn với những mô hình sản xuất và chăn nuôi hiệu quả, mở ra nhiều hướng làm ăn mới, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm được tình trạng cho vay nặng lãi. Trong thời gian tới, với cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân, tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn trong công tác hỗ trợ vốn cho hội viên Nông dân làm ăn, sản xuất.

4. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền.


3. Đại biểu LÊ ANH TUẤN, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

Với nhiệm vụ là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách nên hầu hết thời gian công tác, học tập và nghiên cứu của bản thân tôi đều tập trung tổ chức hoặc phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân; bản thân đã chủ động, tích cực nghiên cứu, nắm bắt thông tin, đề xuất và triển khai thực hiện được rất nhiều các chuyên đề, nội dung hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Nếu được cô bác, anh chị cử tri tin tưởng, tín nhiệm và được trúng cử là đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin hứa:

- Cố gắng hơn nữa trong khắc phục khó khăn nhằm phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người đại biểu dân cử theo đúng quy định của pháp luật; liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử (qua tiếp xúc hoặc gặp gỡ), tăng cường nắm bắt thông tin về những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả các kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri.

- Tham gia tích cực, đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao các hoạt động của Hội đồng nhân dân như: giám sát, khảo sát, thẩm tra, các hoạt động tại kỳ họp (nghiên cứu, thảo luận, góp ý); tích cực tham gia các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, xây dựng nghị quyết, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng theo thẩm quyền… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các đại biểu trong tổ để thống nhất kế hoạch cho từng đợt tiếp xúc cử tri. Kịp thời tổng hợp đầy đủ những ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri để phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

- Tự giác, tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi với đồng chí, đồng nghiệp, cùng với tăng cường công tác cơ sở để nắm bắt thông tin và tình hình thực tiễn nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và các công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng có chất lượng và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà nói chung và của huyện Trảng Bàng nói riêng.


4. Đại biểu NGUYỄN THỊ TUYẾT, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Tỉnh, Thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND Tỉnh.

Trước các bác, cô, chú, anh, chị, em cử tri tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (khoá IX) nhiệm kỳ 2016-2021 tôi sẽ cố gắng thực hiện những phần công việc của mình như sau:

1. Với chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Tỉnh uỷ, tôi cùng với các đồng chí trong lãnh đạo Ban tham mưu giúp cho Tỉnh uỷ trên lĩnh vực như: nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và phối hợp với các ngành, các cấp chăm lo giải quyết kịp thời các chính sách về an sinh xã hội, những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích cho nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trước nhân dân, luôn lắng nghe các ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cử tri; qua đó, một mặt phản ánh với các cơ quan chức năng của chính quyền, mặt khác báo cáo và tham mưu cho Tỉnh uỷ chỉ đạo các ngành chức năng các cấp giải quyết kịp thời theo đúng thẩm quyền pháp luật quy định.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, ghi nhận và chia sẻ những khó khăn, bức xúc của cử tri. Thường xuyên giữ mối liên hệ gần gũi với cử tri nơi cư trú và đơn vị ứng cử, thể hiện thật đầy đủ trách nhiệm là một đại biểu HĐND tỉnh đối với cử tri huyện nhà.

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát các cơ quan chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên lĩnh vực chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhất là, các vấn đề về an sinh xã hội như: y tế, giáo dục, gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn; phối hợp các ngành chức năng đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp, giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên đến tuổi lao động.

4. Ngoài những việc làm trên, dù ở cương vị nào, với tinh thần trách nhiệm tôi cũng sẽ đặt quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết và cương quyết thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cống hiến được nhiều hơn cho nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

 

ĐƠN Vị BẦU CỬ SỐ 5

Huyện Trảng Bàng gồm các xã: An Hoà, Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ và thị trấn Trảng Bàng; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu LÊ THÀNH CÔNG, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm chọn tôi vào HĐND tỉnh, là người đại diện nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, tôi sẽ phấn đấu làm tốt những công việc sau:

1- Bản thân ra sức nghiên cứu, học tập nhiều hơn nữa, nhất là phải thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, vì có gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe, học hỏi từ nhân dân thì mới hoàn thiện đạo đức, nhân cách và năng lực của mình. Và qua đó mới hiểu sâu sắc những mong muốn, yêu cầu chính đáng của người dân để tiếp nhận giải quyết hoặc đề đạt phản ánh đến các cơ quan chức năng xử lý; đốc thúc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân mà mình đã lĩnh hội, báo cáo kết quả đến nhân dân. Đồng thời truyền đạt thông tin đến nhân dân, cử tri biết về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Làm tốt việc này thì người đại biểu mới thật sự làm tròn trách nhiệm là người đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

2- Bản thân phấn đấu hoàn thành tốt công việc chuyên môn của mình. Cùng với lãnh đạo Sở Công Thương cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhất là các vấn đề quản lý phát sinh khi nền kinh tế thị trường phát triển. Làm sao cùng các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh lựa chọn được các nhà đầu tư tốt, vừa lo phát triển kinh tế của mình nhưng cũng phải hài hoà với lợi ích của người dân nơi mình đầu tư, biết chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho những con người nơi mảnh đất đã đem lại lợi ích cho mình. Hỗ trợ và cùng các doanh nghiệp xúc tiến thương mại để tìm đầu ra cho sản phẩm của nhân dân. 

3- Tôi sẽ cùng lãnh đạo Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường làm tốt công tác của mình như chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại, buôn lậu… nhất là các lĩnh vực như xăng dầu, phân bón vô cơ, bán hàng đa cấp, vệ sinh an toàn thực phẩm do ngành công thương quản lý… nhằm lành mạnh hoá môi trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.


2. Đại biểu TRẦN VĂN KHẢI, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bàng.

Nhiệm kỳ 2016-2021, nếu cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Trung thành tuyệt đối đại diện cho tiếng nói cử tri, làm cầu nối đem ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời đến HĐND tỉnh tại các kỳ họp để có những giải pháp giải quyết kịp thời cho cử tri.

2. Với chương trình phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh và của huyện nhiệm kỳ 2015-2020, bản thân có trách nhiệm kiến nghị, đề xuất các ngành chuyên môn tiến hành đầu tư khởi công xây dựng cầu nối ngang qua sông Vàm Cỏ, nối liền giữa các xã cánh Đông và cánh Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế vùng, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân 3 xã cánh Tây, đồng thời khai thác các loại hình du lịch sinh thái ven sông Vàm Cỏ và Sài Gòn...; xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 để phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân như đầu tư xây dựng đường An Thạnh - Trà Cao, đường nhựa Phước Lưu, Phước Giang..., lề hoá tuyến đường quốc lộ 22A, đường 787B đi qua trung tâm các xã An Tịnh, Thị trấn, An Hoà...; xây dựng hạ tầng cơ sở- nhất là Thị trấn và các xã, đảm bảo đủ điều kiện lên thị xã Trảng Bàng cuối năm 2018; quan tâm cấp thoát nước, cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, chất lượng khám, chữa bệnh; chất lượng giáo dục đào tạo, an ninh trật tự, an sinh xã hội, việc làm.

3. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để lắng nghe, chia sẻ những vấn đề của cử tri, tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐND và thực hiện đầy đủ quyền chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề của cử tri, cũng như đề xuất, kiến nghị những vấn đề được cử tri gửi gắm, giao phó.

Việc thực hiện các hoạt động này dựa trên quan niệm "Cái gì có lợi cho nhân dân thì cố gắng làm bằng được, cái gì không lợi cho nhân dân thì hết sức tránh và cái gì có hại cho nhân dân thì kiên quyết không làm".

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của HĐND tỉnh.


3. Đại biểu ĐẶNG MINH LUỸ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Thành viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Lần này được giới thiệu ra ứng cử, là một cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được rèn luyện và trưởng thành qua các phong trào, các cuộc vận động, tôi xác định cho dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc tỉnh nhà.

 Nếu được cô bác, anh, chị cử tri tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ có cơ hội và điều kiện trực tiếp phát huy vai trò của Mặt trận tham gia đóng góp vào các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; thực hiện tốt hơn công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Tôi xin hứa sẽ quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tôi luôn rèn luyện phẩm chất, đạo đức để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; dành nhiều thời gian để tiếp xúc gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, bức xúc của cử tri và nhân dân; tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân; các chính sách chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

2. Với trách nhiệm đang công tác tôi sẽ cùng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, trong đó chú trọng đến thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo như: hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo có điều kiện sản xuất, chăn nuôi cải thiện đời sống; tập trung xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo…

3. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Quan tâm đề xuất các chính sách đối với cán bộ cơ sở, nhằm tháo gỡ những khó khăn của cán bộ cơ sở hiện nay.

 

ĐƠN Vị BẦU CỬ SỐ 6

Huyện Gò Dầu gồm các xã: Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Phước Thạnh; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu LÊ THỊ CẨM NHUNG, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu.

Trong những năm qua, Hội Phụ nữ cùng với Đảng, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương quan tâm chăm lo công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, chăm lo cho phụ nữ khó khăn và trẻ em góp phần thực hiện tốt phong trào Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. Nếu được cô, bác, anh, chị cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với nhiệm vụ của Hội, cụ thể như sau:

1. Tích cực phối hợp cùng các ngành nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cho nhân dân và nhất là đối với nhân dân nghèo, gia đình chính sách khó khăn; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động góp phần giảm nghèo bền vững.

2. Tham gia giám sát việc tổ chức triển khai các chính sách an sinh xã hội đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, phụ nữ, trẻ em được hưởng đúng, đủ chính sách theo quy định và kịp thời. Quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ và trẻ em nghèo.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tiết kiệm của Hội, tăng cường khai thác các nguồn vốn để giúp phụ nữ có điều kiện sản xuất, kinh doanh, giới thiệu việc làm cho lao động nữ góp phần tăng thu nhập cho chị em.

4. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri; Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử, là góp phần giám sát chính quyền trong thực thi nhiệm vụ, nhất là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 5 năm (2016 – 2021) và thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.


2. Đại biểu NGUYỄN THÀNH TÂM, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh.

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới và quy định của pháp luật về hoạt động của HĐND, quyền và trách nhiệm của ĐBHĐND tỉnh, tôi xây dựng chương trình hành động như sau:

Thứ nhất, cùng tập thể HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, tham gia xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của tỉnh là tăng trưởng kinh tế cao – đảm bảo xã hội, quốc phòng an ninh – nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và xây dựng nền tảng để tỉnh nhà cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Thứ hai, với khả năng và hiểu biết của bản thân, tôi đặt trọng tâm hành động vào 3 việc cụ thể sau đây: -Một là, việc tổ chức triển khai chủ trương, chính sách để cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới. Hai là, triển khai chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn của tỉnh. Ba là, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội tại địa phương; "Giảm nghèo bền vững" là một chính sách xã hội mà tôi đặc biệt quan tâm.

Thứ ba, tôi xác định rõ, đại biểu dân cử là người được cử tri tín nhiệm giao gửi quyền hạn của nhân dân, thay mặt nhân dân để xem xét, quyết định và giám sát việc tổ chức thực hiện những vấn đề của địa phương phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của đông đảo cử tri địa phương. Vì vậy, bên cạnh phát huy năng lực, hiểu biết, trách nhiệm cá nhân, thì đại biểu HĐND cần gắn bó mật thiết với cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đại biểu; chịu sự giám sát của cử tri; đặc biệt là thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, thực hiện việc tiếp xúc cử tri, tiếp dân theo quy định; tích cực, chủ động trong gặp gỡ với nhân dân tại địa phương để nắm bắt và tiếp nhận tối đa các ý kiến góp ý, kiến nghị, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời tập hợp đưa vào các quyết định, chương trình giám sát của HĐND hoặc kiến nghị, yêu cầu và giám sát các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho cử tri.


3. Đại biểu NGUYỄN VĂN THỌ, Giáo sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại diện Hội thánh tỉnh Tây Ninh.

Là một chức sắc của Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh, tôi rất tâm đắc và cố gắng thực hiện đường hướng hành đạo, mục đích phục vụ dân tộc, Tổ quốc nhơn loại và chúng sanh, với phương châm "Nước vinh - đạo sáng, tốt đời - đẹp đạo" của Hội thánh đề ra. Hôm nay, được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nếu được sự tin tưởng ủng hộ và đắc cử, tôi tâm niệm và phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1.Tôi luôn phấn đấu, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với cử tri và nhân dân nơi mình ứng cử để tìm hiểu, lắng nghe và ghi nhận đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, qua đó có tiếng nói phản ánh, đạo đạt để được chính quyền và các ngành liên quan xem xét giải quyết bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân được bảo vệ và thoả mãn.

2. Cố gắng hết sức mình thực hiện vai trò đại diện người dân có tín ngưỡng tôn giáo tại cơ quan quyền lực Nhà nước địa phương, cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương tỉnh nhà có kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc lương giáo ngày càng được củng cố, tăng cường tốt đẹp.

3. Với trách nhiệm là Trưởng Ban đại diện Hội thánh tỉnh Tây Ninh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi có thêm điều kiện thuận lợi vừa góp phần chăm lo, phát triển nghiệp đạo tỉnh nhà, vừa thực hiện tốt các công tác chăm lo an sinh, xã hội, giúp khó trợ nghèo xây dựng quan hệ đạo - đời tương đắc.


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

Huyện Gò Dầu gồm các xã: Thanh Phước, Phước Đông, Bàu Đồn và thị trấn Gò Dầu; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu VÕ VĂN DŨNG, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021, bằng năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình, bản thân tôi sẽ phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt những vấn đề như sau:

1. Đảm bảo thực hiện hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu HĐND mà pháp luật đã quy định, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND; tích cực tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo trước cử tri về hoạt động của mình theo quy định:

2. Phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh nói chung và huyện Gò Dầu nói riêng, trong đó tập trung vào các vấn đề như:

- Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình hình trộm cắp, cờ bạc, mại dâm, ma tuý, uống rượu gây rối, tai nạn giao thông… nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội và an ninh nông thôn.

- Củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn. Xây dựng người cán bộ, công chức Nhà nước có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao và thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

- Có những giải pháp phù hợp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, lao động, lợi thế về vị trí địa lý của huyện; duy trì và giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định của huyện.

- Đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất trường lớp, cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên.

- Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề xã hội quan tâm và những bức xúc của nhân dân. Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo cho gia đình đối tượng chính sách. Chú trọng công tác giảm nghèo gắn với đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện.


2. Đại biểu HUỲNH THỊ THU HÀ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh

Nhận thức rõ trách nhiệm của một đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và hiểu được kỳ vọng của cử tri đối với các đại biểu, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi xin hứa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của cơ quan dân cử. Cụ thể:

Một là: Lắp đặt miễn phí các hệ thống xử lý nước, khử phèn cho bà con thuộc xã nông thôn mới và triển khai nhân rộng cho các hộ dân khu vực còn lại, đặc biệt là các xã thuộc huyện Gò Dầu, tạo cơ hội cho người dân được sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo sức khoẻ và vệ sinh ăn uống.

Hai là: Xây dựng và lắp đặt miễn phí các mô hình "biogas xử lý lục bình" nhằm cung cấp nguồn gas dồi dào, không tốn chi phí cho người dân sử dụng và góp phần giải quyết vấn nạn lục bình trên hệ thống sông Vàm Cỏ Đông thuộc các địa bàn của tỉnh (trong đó có huyện Gò Dầu).

Ba là: Tổ chức hội thảo về các mô hình sản xuất công - nông nghiệp có trình độ kỹ thuật và khoa học công nghệ tiên tiến, có khả năng ứng dụng phù hợp và triển khai rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống của người dân Gò Dầu nói riêng và người dân Tây Ninh nói chung. Triển khai các mô hình ứng dụng từ kết quả của đề tài, dự án mang lại hiệu quả kinh tế trên các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp…

Bốn là: Làm cầu nối giúp người dân và các tổ chức có cơ hội tiếp cận, gia nhập hoặc nhận được sự hỗ trợ từ các hội nghề nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Tây Ninh như: Hội Luật gia, Hội đông y, Hội Sinh vật cảnh, Hội Điều dưỡng…

Năm là: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông qua Hội đồng nhân dân để phản ánh, chất vấn các vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc. Tạo mối quan hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân huyện Gò Dầu nơi tôi ứng cử để có nhiều thông tin cụ thể, qua đó đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực, đảm bảo cho những ý kiến chính đáng của nhân dân phải được khẩn trương giải quyết.


3. Đại biểu DƯƠNG VĂN THẮNG, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá mới, với trách nhiệm của người cán bộ Nhà nước và là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động như sau:

- Một là, cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành, các cấp nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương giai đoạn 2016 – 2021 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đặt ra; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Tích cực cải thiện môi trường đầu tư hiệu quả và thông thoáng đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển gắn với bảo vệ môi trường... Sử dụng nguồn lực ngân sách hiệu quả, đặc biệt là trong đầu tư công. Quan tâm đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá xã hội… để tạo ra nguồn lực, cơ sở vật chất mới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

- Hai là, bản thân sẽ tích cực tham gia góp phần thúc đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, không gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát thủ tục hành chính và ban hành kết quả giải quyết một cách nhanh nhất nhằm giảm thời gian và chi phí giao dịch mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

- Ba là, đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, cụ thể: giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tệ nạn xã hội khác… Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, sẽ chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm một cách hiệu quả và thiết thực nhằm đưa những sản phẩm an toàn và chất lượng đến tận tay người tiêu dùng.

- Bốn là, quan tâm tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nơi ứng cử cũng như đời sống vật chất và tinh thần của quý cô bác, anh chị cử tri tại xã nhà; tôi sẽ cùng với lãnh đạo địa phương định hướng các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, khai thác tối đa các lợi thế và tiềm năng nhằm đưa huyện Gò Dầu trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh. Tiếp tục rà soát những kiến nghị bức xúc chính đáng của cử tri trên địa bàn để chỉ đạo hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết.

- Năm là, bản thân sẽ không ngừng học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là đại biểu thực sự của dân, do dân và vì dân.

ĐƠN Vị BẦU CỬ SỐ 8

Huyện Châu Thành gồm các xã: Thanh Điền, Ninh Điền, An Bình, Thái Bình, Trí Bình, Long Vĩnh và thị trấn Châu Thành; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu NGUYỄN THANH PHONG, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh.

Trước cô, bác, anh, chị, em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cùng với các ngành chức năng tỉnh ưu tiên quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tôi sẽ thực hiện nghiêm nhiệm vụ của người đại biểu, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Hai là, cùng với các ngành tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư về hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học và hạ tầng điện; kiên cố hoá kênh mương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm bơm; xây dựng trường học đủ về cơ sở vật chất để phục vụ dạy và học; chú trọng đến công tác xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm và tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo chiều sâu, gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và chức trách công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân trên tất cả các lĩnh vực.

Bốn là, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để mời gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, các ngành gắn với lợi thế của từng địa phương và phù hợp với môi trường; quy hoạch vùng nguyên liệu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất và sản lượng cây trồng, kiến nghị và đề ra giải pháp để ổn định giá cả đối với sản phẩm nông nghiệp.

Năm là, chú trọng đến công tác quản lý đất đai, tập trung kiểm tra thường xuyên tình hình khai thác cát, đất trái phép, các cơ sở xả nước thải không đạt chất lượng ra môi trường, cùng với các ngành tỉnh xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông.

Sáu là, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, tập trung giải quyết việc làm, chăm sóc người cao tuổi, người có công…

Bảy là, tập trung giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề khiếu nại bức xúc của nhân dân, nhất là những vụ việc kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai, thi hành án dân sự, đền bù giải phóng mặt bằng… đổi mới công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

Tám là, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông ở mức thấp nhất.

Chín là, cùng với các ngành tỉnh quan tâm nâng cấp, xây dựng bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, tăng cường trang thiết bị y tế đi đôi với nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y, bác sĩ; quan tâm đến công tác khám và điều trị bệnh, đặc biệt đối với người dân có thẻ bảo hiểm y tế.

Mười là, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy vai trò của đồng bào có đạo trong phát triển kinh tế-xã hội; quan tâm thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để đồng bào phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.


2. Đại biểu NGUYỄN TRỌNG TẤN, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh, Thành viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Nếu được quý vị cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu tôi vào HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện với các nội dung công việc cụ thể như sau:

1.Thực hiện tốt vai trò của một đại biểu HĐND:

 - Nếu trúng cử, tôi nghiêm túc lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến đóng góp, chân thành trao đổi của cử tri. Tôi xác định tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND.

 -Thực hiện tốt vai trò là "cầu nối" giữa nhân dân với Nhà nước… liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri theo quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

 - Là cán bộ khoa học trẻ, tôi lắng nghe, phân tích những vấn đề quan trọng, bức xúc của người dân, tìm hiểu nguyên nhân của sự việc, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc phản ánh, đề đạt đến cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời tôi quan tâm đến vấn đề phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ vào mọi mặt của đời sống nhân dân.

 2. Về lĩnh vực chuyên môn:

 - Trong nhiệm vụ công tác của mình, tôi tập trung thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; đồng thời, tôi luôn cùng nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để các kiến nghị của nhân dân nhanh chóng được giải quyết, nhất là các thủ tục hành chính cần phải được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia giám sát.

- Tôi luôn mang hết sức mình để phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Tây Ninh. Đây là ngành khoa học công nghệ cao, sử dụng trí tuệ và tác động xã hội to lớn. Ngành Thông tin và Truyền thông càng phát triển sẽ giúp người dân sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin có chất lượng cao và giá cước ngày một giảm. Việc xây dựng Chính quyền điện tử giúp giải quyết công việc cho người dân nhanh hơn, nhiều hơn, chính xác hơn và minh bạch hơn.

- Xây dựng các trang thông tin đóng góp nhằm mục tiêu tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân về các vấn đề như hiến kế, bức xúc trong công tác cải cách hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.


3. Đại biểu VÕ ĐỨC TRONG, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

Tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh:

1. Làm tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh theo quy định:

- Thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối quan hệ với cử tri nơi ứng cử để lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri và kịp thời đề đạt những nguyện vọng chính đáng của cử tri đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời đôn đốc, giám sát việc trả lời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến cử tri; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cử tri trước pháp luật. - Dự đầy đủ các kỳ họp HĐND và tích cực tham gia xây dựng chương trình, nghị quyết của HĐND phù hợp với tình hình thực tế địa phương.- Giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước- nhất là công tác phòng chống tham nhũng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản…

2. Quan tâm cơ chế chính sách, thu hút nguồn lực xây dựng nông thôn mới; chính sách thu hút đầu tư, hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển khu, cụm công nghiệp; đời sống công nhân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng chính sách, chính sách hậu phương quân đội và hộ nghèo. Quan tâm việc xây dựng chính quyền cơ sở; thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức; cải cách hành chính.

3. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; trong đó tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhanh thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó, quan tâm đề xuất những chủ trương chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn đồng bộ đáp ứng thực tiễn sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu được cử tri tín nhiệm bản thân sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào các nội dung hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới.


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9

Huyện Châu Thành gồm các xã: Đồng Khởi, Hảo Đước, An Cơ, Phước Vinh, Thành Long, Hoà Hội, Hoà Thạnh và Biên Giới; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu THÂN VĂN NHÂN, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Châu Thành.

Trước cô, bác, anh chị em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình như sau:

1. Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không tham nhũng, tiêu cực, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh.

2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt và phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri; yêu cầu cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân.

3. Nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và thực thi công vụ để nhân dân cùng giám sát thực hiện.

4. Đề xuất tỉnh có chính sách ưu tiên cho huyện Châu Thành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm giảm bớt khoảng cách giữa huyện Châu Thành và các huyện khác trong tỉnh. Đề nghị tiếp tục xây dựng, ban hành các quy định, các cơ chế chính sách, tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo… để giúp cho nhân dân lao động có điều kiện sản xuất, vươn lên và nâng dần mức sống trong cộng đồng dân cư.

5. Cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc khoa học, khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện Châu Thành nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, xây dựng huyện Châu Thành phát triển toàn diện, bền vững.


2. Đại biểu TRẦN VĂN SỸ, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, Thành viên Ban VHXH HĐND Tỉnh

Được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, sau ba lần hiệp thương để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi. Trước cô, bác, anh chị em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình với những nội dung sau:

1. Phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bản thân tiếp tục phấn đấu thực hiện những phần việc làm chưa hoàn thành.

2. Quan tâm đề xuất thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm và đẩy mạnh giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo mới, giảm nghèo nhanh hơn trong đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn đặc biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật.

3. Chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chú trọng về y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế. Tăng cường quản lý thuốc chữa bệnh và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nâng cấp trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng các cơ sở y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

4. Tham mưu UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, lãnh đạo địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT đạt từ 81% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân: 1,3%/năm. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì dưới 1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 12%. Đạt bình quân 7 bác sĩ/vạn dân; đạt bình quân 23 giường bệnh/vạn dân.

5. Phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tích cực  tham gia thực hiện BHYT toàn dân, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân địa phương.


3. Đại biểu LÊ HỒNG VƯƠNG, Đại tá- Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Thành viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Được sự đề cử của đơn vị, sau 3 lần hiệp thương của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, tôi được chọn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi xin được báo cáo chương trình hành động của mình trước toàn thể cử tri như sau:

Thứ nhất, cùng tập thể, cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của cơ quan cấp trên, tổ chức quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ đoạn biên giới trên khu vực tỉnh Tây Ninh. Không để xảy ra xâm canh, xâm cư, đập phá, làm thay đổi hiện trạng đường biên, cột mốc quốc gia. 

Thứ hai, phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự và các cơ quan chức năng chính quyền địa phương các cấp trên khu vực biên giới phòng chống đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân ở địa bàn các xã khu vực biên giới. 

Xây dựng đường biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia hoà bình, hữu nghị cùng nhau hợp tác phát triển lâu dài, bền vững. 

Là người chỉ huy trong lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ biên giới. Tôi luôn quan tâm phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương các cấp và lực lượng vũ trang trên 5 huyện biên giới xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

Phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới, củng cố xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện có hiệu quả "Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc giữ vững an ninh trật tự xóm ấp ở khu vực biên giới"; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, chủ động phòng, chống đấu tranh các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên khu vực biên giới. 

Được sự tín nhiệm của quý cử tri tôi xin hứa:

Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ra sức học tập nghiên cứu thực tiễn, tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực cho bản thân. Tuyệt đối trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tham gia và tổ chức bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia trên tuyến biên giới của tỉnh Tây Ninh. 


ĐƠN Vị BẦU CỬ SỐ 10

Huyện Dương Minh Châu gồm các xã: Suối Đá, Phan, Bàu Năng, Chà Là và thị trấn Dương Minh Châu; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Ứng cử viên NGUYỄN VĂN HỢP, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Ban VHXH HĐND Tỉnh

Được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; với tư cách là một cán bộ được rèn luyện và trưởng thành từ các phong trào thực tiễn cách mạng, với tất cả tấm lòng vì sự tiến bộ toàn diện của nhân dân, vì sự phát triển của quê hương và đất nước; với vai trò của mình, tôi xin nêu một số công việc trọng tâm mà sắp tới tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo huyện Dương Minh Châu dồn sức lãnh đạo thực hiện như sau:

1.Tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh hợp tác, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững.

2. Ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông, giáo dục đào tạo, đẩy mạnh quan tâm chăm lo phát triển toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trong khả năng làm tốt nhất các chế độ, đối tượng chính sách và các hoạt động an sinh xã hội.

3. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông.

4. Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh:

- Đánh giá đúng thực chất, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, chất lượng hoạt động các đoàn thể, đoàn viên, hội viên.

- Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, phục vụ tận tuỵ nhân dân; nghiêm trị các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

- Tạo điều kiện và phát huy tốt thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các đoàn thể và quần chúng nhân dân, phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, phục vụ cho sự phát triển bền vững của địa phương.

- Quá trình thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Lâu nay tôi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì dân, vì sự phát triển của địa phương, nếu được ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh của cử tri tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn nữa vì sự phát triển toàn diện của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước.


2. Đại biểu PHẠM VĂN TÍN, Uỷ viên BTV Huyện uỷ- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dương Minh Châu.

Được Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh hiệp thương chọn vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình gồm những nội dung sau:

1. Tôi luôn khẳng định HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh ở địa phương. Thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước cùng cấp, kiến nghị cơ quan Nhà nước cùng cấp giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

2. Khi làm đại biểu HĐND, tôi luôn tích cực hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND, cùng HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND, thông tin kịp thời cho cử tri những chính sách của Nhà nước, nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, lắng nghe và đề đạt những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.

3. Quan tâm các vấn đề có tính cấp thiết ở cơ sở hiện nay như: đầu tư phát triển; hạ tầng giao thông mà nhất là giao thông nông thôn; cải cách hành chính; an sinh xã hội; nguồn nước sinh hoạt; môi trường; bảo vệ rừng; vệ sinh thực phẩm; quản lý đầu tư xây dựng. Tham gia cùng với HĐND thực hiện tốt chức năng giám sát quá trình tổ chức thực hiện của cơ quan Nhà nước.

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 thì bản thân tôi xem đây là một vinh dự và là một trọng trách đối với cử tri, đồng thời tôi sẽ có điều kiện thuận lợi để đề đạt những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của HĐND tỉnh.

3. Đại biểu VÕ THỊ BẠCH TUYẾT, Tỉnh uỷ viên – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh.

Tôi được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu và được Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, tôi sẽ quan tâm thực hiện một số vấn đề như sau:

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri để thu thập, lắng nghe, phản ánh đầy đủ và trung thực các ý kiến, kiến nghị và những tâm tư nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng nhân dân và các ngành chức năng; đồng thời giám sát, đôn đốc và đề nghị các ngành, các cấp trả lời các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cử tri.

2. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn giúp hộ nghèo có điều kiện sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; vận động các nguồn lực xã hội xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ con giống cho phụ nữ nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, chăm lo sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ và trẻ em nghèo…

3. Tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đến các đối tượng được hưởng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, phụ nữ, trẻ em được hưởng đúng, đủ chính sách theo quy định và kịp thời.

4. Quan tâm thực hiện tốt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" theo 4 phẩm chất "Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang". Quan tâm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.



ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11

Huyện Dương Minh Châu gồm các xã: Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu NGUYỄN VĂN HÙNG, Phó Trưởng Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Được Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới, tôi xin trình bày chương trình hành động của mình như sau:

Trước tiên, tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến của nhân dân, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân phản ánh đến Hội đồng nhân dân tỉnh để có những quyết định, những chủ trương và giải pháp đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân trên lĩnh vực kinh tế - văn hoá- xã hội. Đại biểu HĐND là một phần của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyền lực này không phải tự nhiên mà có, nó là do nhân dân giao cho, là quyền lực của nhân dân được thể hiện qua người đại diện của mình. Do vậy, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ mỗi lời nói, hành động của mình sao cho tất cả đều xuất phát từ những yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhằm phục vụ nhân dân chứ không vì riêng mình hay một nhóm người nào đó. Đặc biệt là tôi sẽ đóng góp kiến nghị và đề xuất những vấn đề quan trọng của địa phương, những vấn đề mà nhân dân quan tâm lo lắng, nhưng lại không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương mà là trách nhiệm của các sở, ngành của UBND tỉnh.

Vấn đề thứ hai, trong 5 năm qua là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách lĩnh vực pháp chế, đã tích luỹ được kinh nghiệm thực tiễn nhất định về hoạt động tư pháp, tôi sẽ tích cực vận dụng hiểu biết của mình tham gia công tác giám sát về hoạt động của các cơ quan tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo việc giải quyết các loại án đúng pháp luật. Là đại biểu HĐND, tôi sẽ góp phần giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân đúng theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri.

Thứ ba là công tác cải cách hành chính. Đây là vấn đề mà hiện nay Chính phủ và lãnh đạo tỉnh đang tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thế nhưng quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều điều bất cập. Tôi sẽ đề xuất tỉnh cần phải có những giải pháp mạnh hơn nữa đối với bộ máy hành chính, phương thức hoạt động và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng ngày càng khoa học, chính quy nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Đơn giản hoá và xây dựng các quy trình hành chính công khai hơn đối với người dân, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở trong khu vực đầu tư xây dựng cơ bản, đăng ký sản xuất kinh doanh… Rà soát loại bỏ những thủ tục chậm trễ, phiền hà, ách tắc cho người dân.


2. Đại biểu ĐỖ THỊ THANH LOAN, Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu.

Được Tỉnh đoàn Tây Ninh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn đối với bản thân tôi. Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, tôi sẽ cố gắng làm tốt những việc sau đây:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân, gần gũi sâu sát với nhân dân, đồng thời xem đó là những luận cứ khoa học phát sinh từ thực tiễn để làm thông tin để bàn luận tại các cuộc họp, kiến nghị các ngành các cấp giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri kịp thời, thoả đáng và đề xuất các giải pháp xây dựng kinh tế xã hội của tỉnh nhà ngày càng tốt hơn.

2. Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì nhiều vấn đề xã hội bức xúc đang đặt ra, đặc biệt là ô nhiễm môi trường. Vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề lớn của sự phát triển của tỉnh Tây Ninh nói chung và của huyện Dương Minh Châu nói riêng. Môi trường sống đang bị ảnh hưởng bởi khói bụi, tiếng ồn của phương tiện giao thông, của nhà máy xí nghiệp, của các tụ điểm ca nhạc tự phát. Ô nhiễm nguồn nước, mùi hôi của các xí nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý. Rác thải sinh hoạt đô thị, rác y tế… Nếu được là đại biểu HĐND, tôi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con và chuyển tải những vấn đề bức xúc này đến các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết cho dân.

3. Tham gia ứng cử bầu đại biểu HĐND với vai trò là cán bộ Đoàn, điều tôi quan tâm nhất là đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi ở huyện Dương Minh Châu còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn so với các khu vực khác. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục cùng với tổ chức Tỉnh đoàn Tây Ninh, Huyện đoàn Dương Minh Châu tích cực đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề và hỗ trợ nguồn vốn vay cho thanh niên; vận động các nguồn lực để hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên, đội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… Bên cạnh đó, sẽ phối hợp cùng ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho các em thiếu nhi và đoàn viên thanh niên để góp phần giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật cũng như trang bị cho các em một số kỹ năng để các em có thể thích ứng trong cuộc sống hằng ngày.


3. Đại biểu PHẠM THỊ THANH VÂN, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu.

Nếu được cô, bác, anh, chị cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức mình để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Tôi xin phép được trình bày những suy nghĩ và việc làm của mình trong chương trình hành động như sau:

Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội Luật gia huyện đại diện cho giới luật gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực đóng góp ý kiến trong công tác pháp luật- nhất là phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý với tinh thần phục vụ nhân dân, quan tâm nhiều đến việc bảo vệ quyền, lợi chính đáng cho nhân dân, đặc biệt là những người dân nghèo trong xã hội và giúp họ luôn được bình đẳng trước pháp luật.

Liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri về quyền và lợi ích hợp pháp đến Hội đồng nhân dân và các ngành chức năng để có chủ trương giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, bức xúc mà cử tri quan tâm nhất là liên quan đến công tác pháp luật.

Trong các kỳ họp của HĐND, tích cực có ý kiến thảo luận và biểu quyết các vấn đề về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Cụ thể là những vấn đề bức xúc liên quan đến công tác pháp luật và những vấn đề khác mà hiện nay cử tri quan tâm nhiều như: 

- Đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh.

- Tích cực đề xuất ý kiến trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: xoá nghèo, tạo việc làm, thực hiện bình đẳng giới.

- Vận động, tổ chức cho hội viên Hội Luật gia huyện tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phục vụ tốt các yêu cầu của nhân dân. Cung cấp kịp thời các dịch vụ pháp lý góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

 - Thực hiện đầy đủ chức năng giám sát của đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật, từ đó kiến nghị xử lý những vấn đề chưa tốt, chưa đúng, chưa phù hợp, góp phần xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ.

 

ĐƠN Vị BẦU CỬ SỐ 12

Huyện Tân Châu gồm các xã: Thị trấn, Thạnh Đông, Tân Hưng, Tân Phú, Tân Hội, Tân Hiệp; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu MAI VĂN HẢI, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Tây Ninh.

Để chuẩn bị danh sách giới thiệu người ứng cử nhiệm kỳ mới, tôi được HĐND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tiếp tục giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi.

Trước cô, bác, anh, chị, em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình như sau:

1. Với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND tỉnh, tôi sẽ tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, phục vụ các kỳ họp HĐND. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp; nghị quyết ban hành phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, NQ có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn; chú ý các nghị quyết có tác động đến phát triển KTXH, chính sách an sinh xã hội.

2. Tăng cường công tác tham mưu trong lĩnh vực hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, nhằm thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND tỉnh đã ban hành. Qua TXCT, phải tổng hợp kịp thời, chính xác các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng và theo dõi kết quả trả lời cho cử tri. Tiếp tục tham mưu, tập trung giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Thường xuyên quan tâm đến NQHĐND tỉnh về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm, hằng năm của tỉnh; đồng thời cũng quan tâm đến các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương nơi mình ứng cử để có giải pháp, tạo điều kiện cho địa phương phát triển; đặc biệt quan tâm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba chương trình đột phá của tỉnh đó là: tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính.

4. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu HĐND được Luật Tổ chức chính quyền năm 2015 quy định, như tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, tiếp công dân, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, theo dõi và trả lời đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri; liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri; luôn gần gũi với cơ sở, với nhân dân để lắng nghe, ghi nhận đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác, kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND.


2. Đại biểu NGUYỄN THỊ HIẾU, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Châu.

Được Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh, sau ba lần hiệp thương lựa chọn đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi.

Trước bà con, cô, bác, anh chị, em cử tri, tôi xin được phép trình bày chương trình hành động của tôi, cụ thể như sau:    

1- Trước hết tôi nhận thức sâu sắc rằng, với công việc tôi đảm nhiệm hiện nay có thành công hay không còn tuỳ thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân. Vì vậy tôi luôn tin dân, trọng dân, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri; tôi sẽ dành nhiều thời gian để đi thực tế, gần dân, sát dân, tìm hiểu nắm bắt tâm tư, tình cảm nguyện vọng chính đáng của người dân, đưa tiếng nói của người dân đến với HĐND tỉnh; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

2- Với vai trò trách nhiệm của mình, tiếp tục cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp, cùng với nhân dân Tân Châu quyết tâm ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ VI của huyện; Tìm nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ cùng với các ngành, các cấp tập trung giải tốt những vấn đề người dân quan tâm như: Về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên, môi trường; Chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo; Quan tâm hơn nữa người có thu nhập thấp, hộ khó khăn; Nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục; Tập trung và tranh thủ nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng (trường học, cơ sở vật chất văn hoá, y tế, chợ, bến xe, điện, hệ thống nước sạch…), nhất là hạ tầng giao thông.

3- Tăng cường giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; Ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, chống lãng phí, quan liêu, sách nhiễu; Kéo giảm tệ nạn xã hội, tội phạm và tai nạn giao thông; Quan tâm công tác giải quyết khiếu tố, khiếu nại, tập trung giải quyết những vấn đề người dân bức xúc. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo; Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, chung tay xây dựng xây dựng "Thị trấn Tân Châu văn minh đô thị" và "Xây dựng nông thôn mới" nhằm cải thiện và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

4- Quan tâm thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công khai minh bạch trong quy định liên quan đến người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giám sát; Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới để phục vụ nhân dân tốt hơn.


3. Đại biểu TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh, Thành viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu cử làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Luôn luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri: Tôi sẽ thường xuyên, chủ động liên hệ, gặp gỡ với cử tri nơi ứng cử để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh đến Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan để xử lý giải quyết và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được.

2. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đại diện nhân dân: Với trách nhiệm là người cán bộ công chức, luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của bản thân, cùng với cơ quan đơn vị mình phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, cùng với nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2021, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các tệ nạn xã hội.

3. Xây dựng bộ máy hành chính công phục vụ dân với chất lượng cao: Năng động đề xuất và giám sát hoạt động cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước nhằm giảm phiền hà cho người dân, tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, công sức của người dân thông qua thực hiện: Cải cách quy trình quản lý hành chính để tăng sự hài lòng của nhân dân; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm chi phí vận hành; Cải cách thể chế, chế độ công chức công vụ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu quả; cải thiện thái độ ứng xử, giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

4. Tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội: Tham gia ý kiến với Hội đồng nhân dân có quyết sách về an sinh xã hội để cho người dân được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm, chính sách cho người nghỉ hưu, phụ nữ vùng nông thôn; chính sách đào tạo và thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13

Huyện Tân Châu gồm các xã: Tân Đông, Tân Hà, Tân Hoà, Suối Ngô, Suối Dây, Tân Thành; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu TRẦN THỊ THANH HẰNG, Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Tân Châu.

Trong cuộc bầu cử lần này, nếu tôi được cử tri tín nhiệm, ủng hộ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi có điều kiện để trực tiếp tham gia vào các hoạt động của chính quyền cấp tỉnh. Sau đây là một số vấn đề tôi quan tâm nếu được đắc cử trở thành đại biểu HĐND tỉnh:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, dành thời gian thoả đáng để gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò là "cầu nối - là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra". Thực hiện tốt các quy định về tiếp xúc cử tri, trả lời chất vấn của cử tri, báo cáo đầy đủ với cử tri những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của người đại biểu do nhân dân bầu ra; phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

2. Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm đến bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm và chăm sóc sức khoẻ. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền việc thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là trẻ em nữ.

3. Với thời gian 5 năm tham gia là đại biểu HĐND huyện Tân Châu, nhiệm kỳ 2011-2016 và là cán bộ công tác tại Ban Tổ chức Huyện uỷ Tân Châu, tôi có điều kiện cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Tây Ninh nói chung và huyện Tân Châu nói riêng. Đặc biệt là thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng thị trấn Tân Châu đạt chuẩn "Thị trấn văn minh đô thị" và chương trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Tân Châu.

Qua những lần hiệp thương, qua những suy nghĩ về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, tôi đã chuyển tải những tâm tư, trăn trở của mình qua chương trình hành động vừa nêu. Dù ở vị trí công tác nào tôi cũng sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


2. Đại biểu PHẠM HÙNG THÁI, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gắn với trách nhiệm là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, tôi đặc biệt quan tâm thực hiện các vấn đề sau:

1. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh theo đúng quy định pháp luật. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh đã cử ra trong giai đoạn 2016-2020 để thực hiện chức năng theo dõi, giám sát, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả thiết thực; nhất là các lĩnh vực về văn hoá - xã hội, liên quan trực tiếp đến đời sống văn hoá, tinh thần của người dân, đặc biệt là vùng sâu, biên giới.

2. Hằng năm, đề nghị HĐND tỉnh đề ra chương trình giám sát việc thực hiện của UBND tỉnh và các ngành chức năng về các lĩnh vực: huy động các nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là việc xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; việc thực hiện các chính sách pháp luật về tôn giáo, dân tộc; công tác phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn với phát triển kinh tế ở địa phương.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; lắng nghe tiếp thu phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, giám sát việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; qua đó, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với các cấp chính quyền và Hội đồng nhân dân các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực để quản lý và thực thi pháp luật đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa những điều cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của HĐND tỉnh.


3. Đại biểu LÊ QUANG TUẤN, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, Thành viên Ban VHXH HĐND Tỉnh

Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng với cơ quan Đài Phát thanh – Truyền hình và MTTQVN tỉnh hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với cương vị công tác và khả năng của mình, tôi xin hứa trước cử tri sẽ nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt một số công việc chủ yếu sau đây:

1. Đề xuất với BCH Hội Nhà báo tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có các giải pháp nhằm phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà.

2. Cùng với BGĐ và cán bộ, viên chức của đơn vị xây dựng Đài PT-TH Tây Ninh từng bước phát triển; thường xuyên đổi mới hình thức và nội dung các chương trình, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền và giải trí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

3. Cùng với BGĐ và các phòng chuyên môn duy trì, củng cố và phát triển các chương trình, chuyên mục, đặc biệt là các chương trình – chuyên mục liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Phối hợp với các ngành chức năng tập trung nâng cao chất lượng các chương trình: Dự báo thời tiết, vì an ninh biên giới, nông nghiệp – nông thôn, khoa giáo, mái ấm tình thương, đoàn kết xây dựng xóm làng, tiếng nói cử tri, bản tin thế giới, chương trình tiếng Khmer...

4. Phối hợp với ngành Nông nghiệp – Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình hướng dẫn nông dân chăn nuôi, trồng trọt, tập trung vào các cây, con thế mạnh của tỉnh.

5. Góp phần cùng với các ngành để quảng bá về đất nước, con người Tây Ninh nhằm thu hút du lịch, thu hút đầu tư để phát triển tỉnh nhà.

6. Đề xuất với Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các ngành quan tâm hơn nữa đến vấn đề an sinh xã hội, tập trung cho vùng sâu, biên giới, vùng có đồng bào dân tộc ít người, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương.

7. Bản thân nguyện là cầu nối giữa cử tri với Đảng, chính quyền, các ngành chức năng và ngược lại; Sẽ dành thời gian để thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tỉnh để phản ánh với Đảng, chính quyền và các ngành đồng thời thông tin những vấn đề liên quan, cần thiết để nhân dân nắm; Luôn quan tâm góp phần bảo vệ những nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân.


ĐƠN Vị BẦU CỬ SỐ 14

Thành phố Tây Ninh gồm phường: Ninh Thạnh, phường 3, phường IV, phường Hiệp Ninh; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu NGUYỄN HOÀNG NAM, Phó Bí thư Thành uỷ; Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh.

Tôi rất vinh dự, tự hào và cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân khi được sự tin tưởng, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi xin trình bày chương trình hành động của mình, cụ thể như sau:

1. Tôi sẽ thực hiện đầy đủ và đúng đắn về quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Giữ mối liên lạc thường xuyên với cử tri để nắm rõ tình hình và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Từ đó, tôi sẽ đưa các vấn đề cử tri quan tâm vào trình bày tại các cuộc họp của Hội đồng nhân dân hoặc đề đạt trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

2. Qua thực tế tình hình địa phương và theo nhiệm vụ, đơn vị công tác, tôi quan tâm đến cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ cho đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, cần đầu tư cho việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế, trường học, hạ tầng các khu dân cư tập trung (hạ tầng điện, đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước)… phục vụ tốt cho điều kiện sống của người dân. Chú ý đến việc xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ, khắc phục tình trạng ngập tại một số khu vực tại các địa phương.

3. Quan tâm đến tình hình trật tự đô thị, an toàn xã hội. Tôi sẽ đề đạt và có biện pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, có phương án xử lý phù hợp đối với các trường hợp lấn chiếm nơi công cộng để kinh doanh, đồng thời cũng có phương án, có hình thức phù hợp nhằm tạo địa điểm kinh doanh phù hợp cho nhân dân trên địa bàn có việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống…

4. Về lĩnh vực quy hoạch đô thị: Hiện nay địa bàn phường 3, IV, một phần phường Hiệp Ninh là một trong những địa phương có nhiều "quy hoạch treo, dự án treo" từ năm 2001, 2003 đến nay đã lỗi thời, không phù hợp cho sự phát triển, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch. Việc điều chỉnh các quy hoạch này là việc làm hết sức cần thiết cho nhu cầu phát triển của địa phương cũng như tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, bức xúc cho nhân dân trong vùng quy hoạch.

5. Thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; tạo công ăn việc làm cho người dân- đặc biệt là các hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp; chăm lo xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho địa phương. Chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài tiến tới xây dựng xã hội học tập.

6. Quan tâm đến vấn đề thực hiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo trên địa bàn, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tín đồ các tôn giáo, các cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động theo đúng quy định điều lệ, hiến chương của tôn giáo và quy định pháp luật, cũng như theo đúng phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo".


2. Đại biểu Trần Lưu Quang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm tiếp tục bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá mới, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi sẽ nỗ lực, phát huy hết khả năng, trí tuệ và kinh nghiệm thời gian qua để làm tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Là đại biểu của nhân dân, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, phấn đấu vì sự nghiệp "Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, mạnh dạn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; có trình độ, năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

2- Với cương vị hiện nay, Bí thư Tỉnh uỷ, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra, nhằm khai thác thật tốt tiềm năng, lợi thế và nguồn lực hiện có của địa phương để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả ba chương trình hành động mang tính đột phá của tỉnh về nguồn nhân lực, cải cách hành chính và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu… Đến năm 2020 thành phố Tây Ninh có 75% tiêu chí trở lên đạt đô thị loại II; đô thị Trảng Bàng, đô thị Hoà Thành lên Thị xã, đạt 75% tiêu chí của đô thị loại III và thị trấn Gò Dầu đạt tiêu chí đô thị loại IV, phát triển đô thị loại V theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030.

3- Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh uỷ, tôi sẽ góp phần cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đẩy nhanh tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế địa phương; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm hiện nay, như: xử lý ô nhiễm môi trường, các biện pháp kéo giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông… Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, chất lượng sống của người dân, các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chính sách đối với người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đối với các cơ quan công quyền.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin hứa:

1- Thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe, ghi nhận ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn, bức xúc của cử tri, thể hiện thật đầy đủ trách nhiệm là một đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với cử tri.    

2- Dù ở cương vị nào tôi cũng quyết tâm, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung của dân tộc, của cộng đồng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không phụ lòng tin của cử tri gửi gắm cho chúng tôi.

 

3. Đại biểu LÝ HỒNG SINH, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Thành viên Ban Pháp chế HĐND Tỉnh

Được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, là niềm vinh dự tự hào và cũng là trách nhiệm của bản thân tôi. Trước cô, bác, anh, chị, em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình như sau:

1. Trước hết, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho tiếng nói của cử tri, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐND tỉnh, tích cực nghiên cứu đóng góp có trách nhiệm trên các lĩnh vực về kinh tế văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Thường xuyên đi cơ sở để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết thoả đáng nguyện vọng của cử tri theo đúng quy định của pháp luật; những vấn đề không thuộc chức năng, nhiệm vụ thì thông qua cuộc họp của HĐND tôi sẽ kiến nghị, đề xuất các ngành chức năng giải quyết và đeo bám theo dõi kết quả giải quyết của các ngành để trả lời cho cử tri.

3. Luôn luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

4. Về công tác chuyên môn, tôi sẽ làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tấn công, trấn áp, triệt xoá các điểm nóng về tội phạm, tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động phức tạp, không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu "xã hội đen" trên địa bàn tỉnh. Đẩy lùi dần tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma tuý, tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm tham nhũng, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Chỉ đạo điều tra, khám phá nhanh các vụ án, nhất là các vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Thực hiện đúng quy định về công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình trong hoạt động tố tụng; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hoặc vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp đề ra các giải pháp từng bước giải quyết tình trạng người nghiện ma tuý ngày càng gia tăng trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tái hoà nhập cộng đồng cho người được tha tù, người sau cai nghiện ma tuý, hạn chế tái phạm, tái nghiện nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần tạo điều kiện thuận lợi công cuộc phát triển kinh tế văn hoá xã hội cho tỉnh nhà. 


ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15

Thành phố Tây Ninh gồm các xã, phường: phường 1, phường 2, phường Ninh Sơn và các xã Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh; được bầu ba (03) đại biểu:


1. Đại biểu TRẦN ANH MINH, Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh

Được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cho bản thân tôi. Tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh:

1. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân và chương trình hành động đã đề ra.

2. Với thời gian công tác trên 15 năm trong ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tôi sẽ có điều kiện hơn trong tham gia đóng góp ý kiến một cách tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh ta đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Là một doanh nhân, tôi cùng với tập thể Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh sẽ thực hiện 4 nhóm công việc sau:

-Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ các tour du lịch, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá để khai thác tiềm năng du lịch tỉnh nhà.

-Trên cơ sở thực hiện quy hoạch Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch 1/500 phân khu văn hoá - lễ hội - tâm linh cho Công ty CP Du lịch – Thương mại TN triển khai thực hiện. Với nhiệm vụ được giao, tôi sẽ nỗ lực cùng công ty xây dựng có hiệu quả quy hoạch chi tiết 1/500. Triển khai các tiểu dự án nhằm hình thành chuỗi nhà hàng, khu vui chơi giải trí tại núi Bà Đen nhằm phục vụ tốt hơn cho du khách;

-Hướng tới sẽ triển khai xây dựng dự án cáp treo nối liền lên đỉnh núi Bà Đen, các công trình phục vụ du lịch nghỉ dưỡng; nâng cấp hệ thống máng trượt theo tiêu chuẩn châu Âu và nâng cấp hệ thống cáp treo cũ để phục vụ du khách tốt hơn;

-Điều hành Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh hoạt động ngày càng tốt hơn, đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách tỉnh ngày càng cao hơn. Cùng với địa phương quan tâm đến sinh kế của các hộ dân sống quanh khu vực núi Bà, và tham gia có trách nhiệm đối với các vấn đề an sinh xã hội.


2. Đại biểu PHẠM VĂN TÂN, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tôi rất vui mừng được Uỷ ban Bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tại đơn vị bầu cử số 15, thành phố Tây Ninh, nơi mà tôi đã sinh sống và làm việc gần 35 năm. Dù làm bất cứ công việc gì, trên cương vị nào cũng luôn tận tuỵ, tâm huyết phục vụ nhân dân, xây dựng quê hương, đất nước. Tôi xin trình bày tóm tắt chương trình hành động của mình như sau:

Với vai trò, trách nhiệm của người cán bộ đảng viên và trên cương vị công tác tôi sẽ cùng với các ngành, các cấp và nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trọng tâm là:

- Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cơ cấu lại đầu tư công thật hiệu quả, bảo đảm thu ngân sách hằng năm đạt và vượt dự toán. Gắn nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phát của tỉnh về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải cách hành chính vàphát triển nguồn nhân lực.

- Quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là phối hợp với bộ, ngành Trung ương để sớm đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tây Ninh; hệ thống giao thông liên kết vùng, với các tỉnh, tuyến, điểm du lịch của tỉnh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và tạo điều kiện để các dự án đầu tư về kết cấu hạ tầng hoàn thành và đi vào hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.

- Cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư. Tạo điều kiện phát triển mạnh doanh nghiệp, các hình thức liên kết, mô hình hợp tác trong sản xuất kinh doanh.

- Tập trung phát triển hạ tầng đô thị; đầu tư phát triển thành phố Tây Ninh đạt các tiêu chí đô thị loại II; Trảng Bàng, Hoà Thành lên thị xã và thị trấn Gò Dầu đạt tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2020. Quan tâm chỉ đạo chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chú trọng công tác xử lý nước thải, rác thải đô thị hướng tới xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường.

- Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái. Xây dựng quy hoạch một số vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, nông nghiệp sạch; đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, tạo thành chuỗi sản xuất để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế. Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị; Sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

- Rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch để mở rộng không gian phát triển; bảo vệ và phát triển rừng, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

- Phát triển du lịch, đặc biệt đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ Khu du lịch núi Bà Đen, khai thác có hiệu quả tiềm năng về du lịch của hồ Dầu Tiếng, du lịch sinh thái rừng.

- Phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế. Thực hiện có hiệu quả chương trình bảo đảm an sinh xã hội; chính sách đền ơn đáp nghĩa; giảm nghèo. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

- Tiếp tục cải cách thể chế, thủ tục hành chính, công vụ, công chức và hiện đại hoá hành chính. Nâng cao tính chuyên nghiệp và xây dựng phong cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cấp dưới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp. 

- Đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học; Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục; Tiếp tục tăng tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia; Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới gắn với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

- Đổi mới công tác cán bộ, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động do dân, vì dân.

- Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ, không để phát sinh thành điểm nóng; Tiếp tục kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông ở địa phương.

- Hợp tác với các địa phương giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh tới bạn bè trong nước, quốc tế và kiều bào ở nước ngoài, huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự phát triển của tỉnh.


3. Đại biểu NGUYỄN VĂN TRỨ, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Được Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh giới thiệu là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của tôi. Với tất cả tấm lòng của người lính tôi xin được báo cáo ý nguyện của mình về mấy vấn đề mà tôi quan tâm và ra sức thực hiện sau đây:

1. Với trách nhiệm của người cán bộ, sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam, bản thân tôi tiếp tục ra sức nghiên cứu học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách của người cán bộ Quân đội và người đại biểu đại diện cho nhân dân.

2. Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình xã hội có tác động,  ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, ở địa bàn dân cư, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời đến HĐND và các cơ quan Nhà nước, tham gia ý kiến cùng với HĐND tỉnh đưa ra những chủ trương, giải pháp hiệu quả để giải quyết, đáp ứng nguyện vọng, bức xúc của nhân dân. Thật sự là cầu nối giữa cử tri với Đảng, Nhà nước.

3. Thông qua các kỳ họp, tích cực tham gia ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh nhà, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, đặc biệt quan tâm chính sách hậu phương Quân đội, vấn đề xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tốt phong trào LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân, các gia đình đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

4. Trên cương vị là Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, bản thân tôi sẽ cùng với tập thể Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh sẽ quán triệt, nắm vững quan điểm của Đảng về đường lối quân sự - quốc phòng,  nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ và "Thế trận lòng dân" vững chắc.

5. Tích cực chỉ đạo xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh; xây dựng lực lượng dân quân, LLVT tỉnh vững mạnh, thật sự là lực lượng vũ trang của nhân dân.

6. Tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia, giữ vững quan hệ tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết tin tưởng giữa 2 lực lượng, phối hợp giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

ĐƠN Vị BẦU CỬ SỐ 16

Huyện Tân Biên gồm các xã và thị trấn Tân Biên; được bầu năm (05) đại biểu:


1. Đại biểu Trần Văn Chiến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Biên.

Được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình như sau:

Một là: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá, chương trình mục tiêu, tập trung nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư,    xây dựng vào huyện, đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu. Tập trung phát triển thị trấn Tân Biên theo hướng đô thị loại V, thực hiện quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng bờ kè cầu Cần Đăng.

Hai là: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Ba là: Quan tâm công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm các loại tội phạm, tai nạn giao thông.

Bốn là: Phát huy vai trò đại biểu HĐND tỉnh, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; tiếp thu, giải trình và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát việc xử lý trả lời ý kiến cử tri của ngành chức năng và UBND tỉnh.

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa ra những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của HĐND tỉnh.


2. Đại biểu PHAN THỊ ĐIỆP, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Là đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Trong nhiệm kỳ qua, với trách nhiệm của đại biểu HĐND, tôi đã nỗ lực, cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Nhiệm kỳ mới 2016 – 2021, nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ quan tâm thực hiện 5 vấn đề sau:

1. Luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Là đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND tôi sẽ thường xuyên gần gũi tiếp xúc với nhân dân, kịp thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng, giám sát, đôn đốc việc xử lý kiến nghị cử tri của ngành chức năng đảm bảo kết quả xử lý có trách nhiệm, có hiệu quả.

2. Luôn sâu sát cơ sở, nắm những vấn đề bức xúc, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội, có tác động đến đời sống nhân dân, tích cực giám sát, kiểm tra để phản ánh kiến nghị cơ quan chức năng kịp thời xử lý, những vấn đề cơ quan chức năng chậm xử lý hoặc những kiến nghị nhiều lần xử lý không dứt điểm để dây dưa kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân sẽ đưa vào chất vấn tại kỳ họp, đồng thời giám sát việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các ngành chức năng qua trả lời chất vấn.

3. Tham gia tích cực, có trách nhiệm trên diễn đàn HĐND, đưa tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân và các giải pháp để nâng cao đời sống nhân dân vào chương trình nghị sự HĐND để bàn bạc, thảo luận quyết định, phát huy dân chủ nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, để chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân.

4. Quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vấn đề cải cách hành chính; vấn đề đo đạc đất trên địa bàn huyện Tân Biên; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhằm nâng chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

5. Là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, tập trung nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.


3. Đại biểu Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh, Thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh

Nhiệm kỳ 2011-2016, tôi được cử tri huyện Tân Biên tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh. Đến nay, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm đại biểu HĐND: -Thu thập và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; -Đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện những vấn đề bức xúc hiện nay của cử tri vùng nông thôn đó là ô nhiễm môi trường; hạ tầng giao thông nông thôn kém; đầu ra cho nông sản- nhất là mía, mì; chất lượng khám, chữa bệnh; công tác quản lý giáo dục và vệ sinh an toàn thực phẩm…

2. Về lĩnh vực chuyên môn: Thời gian tới tôi sẽ tập trung thực hiện bốn vấn đề mà cử tri đang quan tâm hiện nay là:

- Thúc đẩy ứng dụng CNTT thực hiện cải cách hành chính ở địa phương; tiếp tục tham mưu xây dựng Chính quyền điện tử hiện đại nhằm giảm bớt thời gian, công sức, tiền của của Nhà nước và người dân.

- Hỗ trợ người dân nghèo xem truyền hình kỹ thuật số: Để các hộ nghèo và cận nghèo có thể xem được truyền hình, với nhiệm vụ của mình, tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chế độ hỗ trợ đầu thu để người nghèo tỉnh nhà có thể xem được truyền hình kỹ thuật số như nhiều tỉnh đã làm hiện nay.

- Về quản lý trò chơi trực tuyến: tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, ban hành các quy định mới và tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên nhằm siết chặt việc cung cấp trò chơi trực tuyến. Kiên quyết đề nghị thu hồi giấy phép với đại lý vi phạm nhiều lần, đặc biệt là những đại lý gần trường học.

-Về quản lý, hạn chế SIM điện thoại rác: Tôi sẽ tham mưu cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh các giải pháp và tổ chức thanh tra thường xuyên nhằm siết chặt việc bán và sử dụng SIM rác như hiện nay.

 

4. Đại biểu KIM THỊ HẠNH, Phó Trưởng Ban VHXH HĐND Tỉnh.

Được Uỷ ban MTTQVN tỉnh giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin trình bày chương trình hành động của mình khi được sự tín nhiệm của nhân dân, cụ thể như sau:

Một là, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các ngành chức năng để triển khai, hướng dẫn và tạo điều kiện cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh, nhất là lao động nữ ở nông thôn tiếp cận được những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; được dạy nghề và tạo điều kiện có việc làm; tổ chức nhiều các hoạt động toạ đàm, mạn đàm để góp phần nâng cao kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên và kiến thức nuôi, dạy con tốt cho các bậc cha, mẹ có con dưới 16 tuổi…

Hai là, tham mưu Ban Thường trực Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt công tác xã hội hoá về an sinh xã hội để chăm lo thường xuyên đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, phụ nữ và trẻ em nghèo như xây dựng mái ấm tình thương, tặng bò sinh sản, khám, chữa bệnh miễn phí, tặng học bổng, tổ chức các sân chơi, hội thi để các chị em cùng tham gia giao lưu, chia sẻ.

Ba là, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền và nêu gương trong việc thực hiện phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam; phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bốn là, thực hiện tốt công tác tham mưu xử lý các kiến nghị của cử tri; liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri.

Năm là, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành một số chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến người dân như: chủ trương, biện pháp phát triển nguồn nhân lực; sử dụng lao động, giải quyết việc làm và cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động; chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng qua các thời kỳ. 


5. Đại biểu NGUYỄN TRUNG HIẾU, Chuyên viên Phòng Kế hoạch quản lý giao thông - Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh.

Trước cô bác, anh chị, em cử tri tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh như sau:

1. Tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt tình hình thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhằm tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2. Tôi sẽ kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm chăm lo đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, nước sạch, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông nông thôn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống của nhân dân. Quan tâm đến việc thực hiện cải cách hành chính, nhằm góp phần xây dựng bộ máy công quyền các cấp vững mạnh, tránh gây phiền hà người dân.

3. Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của bản thân tại đơn vị công tác, tôi sẽ tập trung kiến nghị với HĐND tỉnh khi quyết nghị về ngân sách, tăng cường vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện đường giao thông khắc phục những khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng nông sản của nhân dân.

4. Kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp để đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; kéo giảm và bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, góp phần giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động có thu nhập thấp.

5. Tập trung thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, người bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

 

VP.HĐND TỈNH

 ​