Danh sách thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa X 

STTTên đại biểuNgày sinhGiới tínhChức vụ
01Nguyễn Hồng Thanh12/12/1972NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị thành phố Tây Ninh
02Võ Quốc Khánh02/9/1983NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Dương Minh Châu
03Nguyễn Thị Chi10/10/1978NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Châu Thành
04Lê Phan Mỹ An01/6/1977NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị thị xã Trảng Bàng
05Thành Từ Dũ28/6/1978NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Tân Biên
06Nguyễn Văn Dũng01/8/1970NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Châu Thành
07Nguyễn Văn Đẹp17/7/1962NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị huyện Bến Cầu
08Võ Thị Kim Huệ02/4/1974NữĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị thị xã Hòa Thành
09Nguyễn Hoàng Nam19/7/1979NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị thị xã Trảng Bàng
10Nguyễn Thành Tâm05/01/1979NamĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế; Đơn vị thành phố Tây Ninh